گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

مریم رجوی سخنگوی “شو” رای ملی مقاومت یا سخنگوی کشورهای عربی منطقه خلیج عربی؟

درتاریخ نهم شهریور 1359 تمامی سایتهای وابسته به فرقه رجوی مصاحبه بسیار مهم مریم رجوی را  با شور و حالی وصف ناپذیر منعکس کردند که جلوه دیگری از منجلابی است که در آن گرفتارند.

رجوی که توسط روزنامه الشرق چاپ قطر بمیدان آورده شده بود گفت:

%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b5%d9%84

مرحله سرنگونی رژیم را شروع کرده ایم و بهای آن هرچه باشد عقب نشینی نخواهیم کرد

سوال اینجاست که آیاخانم رجوی 5000کیلومتر عقب نشینی به آلبانی را حتما ایشان پیشروی تلقی میکند یا طرف را …گیرآورده و یا دارد گران فروشی میکند. یا اینکه باید ایشان را سخنگوی کشورهای عربی به رهبری عربستان دانست که اگر چنین حرفی را آنها بزنند خوب بعنوان دشمن ایران منطقی است. ولی اینکه عقب نشینی نخواهند کرد عطف به چه موضوعی است مشخص نیست چون عقب تر از پاریس کانال مانش است و خطرناک!

 

در فاز اول سرنگونی: رجوی میخواست که با بمبگذاریها و ترورهایی که انجام میدهد سرنگون کند و روزانه مصاحبه میکرد که از سرنگونی کوتاه نمیآید و اینروزهاست که سرنگون خواهد کرد. تمامی دستگاه تولید سرنگونیش نیست و نابود شد ولی سرنگونی حاصل نشد.

 

در فاز دوم سرنگونی: رجوی به نزدیکترین کشور همسایه عقب نشینی کرد. در آنجا وقتی فرقه رجوی دولت صدام را نمایندگی میکرد میخواست که با ارتش منظمی که بدست  صدام حسین دیکتاتور عراق سپرده بود سرنگون کند شعارش این بود که صلح با عراق را ما امضاء خواهیم کرد.  صدام و بدنبال آن تمامی سیستم رجوی در عراق سرنگون شد ولی سرنگونی حاصل نشد.

 

در فاز سوم سرنگونی: رجوی به 5000کیلومتری کشور عقب نشینی کرده است. اینبار بعنوان ابزاری در دستتان عربستان کاری که از داخل کشور و از جوار خاک میهن با پروازهای تاریخساز و ساختن هزاران اشرف و … نشد را از آلبانی سرنگونی را بدست بیآورد.

 

سایت فرقه رجوی همچنین نوشته است:

 

” الشرق ” به عنوان اولین روزنامه عربی بود که با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران, بازوی سیاسی مقاومت ایران گفتگو کرد که در آن تأکید نمود که مقاومت ایران مرحله سرنگونی رژیم ایران را شروع کرده و از این هدف عقب نشینی نخواهد کرد و بهای آن هرچه که می خواهد باشد …

مصاحبه را مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی مقاومت ایران” انجام داده است!؟

در درجه اول سوال این استکه مریم رجوی رئیس جمهور کدام مقاومت است؟ مقاومت عربستان در مقابل ایران؟  چون در ایران کمتر کسی حتی نام وی را نیز میداند.

 

 سوال بعدی نیز این است که بازوی نظامی ای هم مگر هست؟ بعد از فروغ سازمان مجاهدین طبق تمامی اسناد و حقایق مسلم و فیلمهای موجود از مذاکرات مسعود رجوی با صابر الدوری رئیس اطلاعات صدام حسین بطور مطلق راهش بسته شد با درست کردن ماکت یک ارتش و رنگ و لعاب دادن به آن وانمود به حضور میکرد. ارتشی که صدام برای سالیان توسط رجوی سلاحهای از دور خارج خود را بدست نیروهای مجاهدین که شبانه روز با صرف صدها میلیون ساعت کار انسانی طاقت فرسا رویش از جان مایه میگذاشتند تبدیل به احسن کرد و در نهایت در جنگ خلیج آنها را گرفت و بکار برد و رجوی ماند و حوض خالی اش.   

جلسه مسعود رجوی و صابرالدوری رئیس اطلاعات عراق:

رجوی: تانکها را دائم می شویند و صابون میزنند و می برند حمام، وهر قطعه هم که خراب میشود عزا میگیرند. آن روزی که قبل از جنگ خلیج تانکها را ازما خواستید و تعدادی را گرفتید، حدود 100تا 150تانک گرفتید….

صابرالدوری: به ما تحویل دادید؟ چقدر تانک نزد شماست؟

رجوی: 120 تانک که 107 دستگاه آن قطعه کم دارد.

صابرالدوری: به موجب اطلاعاتی که من دارم، بیش از 400دستگاهتانک نزد شماست…

رجوی: تعداد 152 دستگاه از این تانکها را به شما دادیم و قبل از آن نیز 100 دستگاه دیگر تحویل داده ایم…

…اضافه برآن 205قبضه توپ از ما تحویل گرفتید.

صابرالدوری: ای کاش نمیگرفتیم چون بدست آمریکایی ها افتاد…

در ادامه فریبکاری سی و پنج سال گذشته اما اینبار از 5000کیلومتر دورتر مریم رجوی مدعی میشود که :

مقاومت ما در روزهای آینده برای سازماندهی و گسترش فعالیتهای خود و شبکه هایش در داخل در وضعیتی که دو تغییر قابل توجهی در داخل ایران وجود دارد تلاش خواهد کرد.

اولا سوال در اینجاست که این نیروهایی که قرار است سازماندهی شده و فعالیتشان گسترش یابد تا بحال کجا بودند؟ یا بعد از شرکت ترکی الفیصل در جلسه مریم رجوی سرو کله آنها پیدا شده و یا خواهد شد؟

در ثانی قبل از شرک ترکی الفیصل مگر این نیروها مرخصی بودند؟ دلیل تعطیلی کارشان طی این سی سال چه بوده است؟ یا خیر توسط ترکی الفیصل حقوقشان پرداخت خواهد شد و عکسهای ساختگی و نوارهای پر شده در آلبانی بخورد عربهای سعودی داده خواهد شد؟

مریم رجوی در ادامه دروغهای تبلیغاتیش که حتی عربها را نیز فریب نمیدهد میافزاید:

“دوم. افزایش استقبال هموطنان بخصوص قشر جوان برای پیوستن به مجاهدین خلق و مقاومت علی رغم موج بی سابقه تبلیغاتی رهبران رژیم و رسانه های خبری وابسته به آنها برای مخدوش کردن چهره مان که مسلماً این عکس العمل طبیعی برای تائید مردمی ما می باشد.”

در صورتیکه میدانیم که نظر همین عربهایی که همانگونه که باشگاههای اروپایی را میخرند فرقه رجوی را هم خریده اند میدانند که وضعیت این بیوه مرحوم رجوی چگونه است. ولی از سر نیاز و بیچارگی بدان تن میدهد.

 11212121

بر اساس سند افشا شده ویکیلیکس، نظر سیستم اطلاعات عربستان در مورد رجوی و فرقه اش:

اطلاعات رژیم در مجاهدین رخنه کرده اند و هیچ دیگر نقش و تأثیری در امور مربوط به ایران ندارد و فاقد پذیرش (پایگاه مردمی) در داخل ایران می باشد..

 

سم الله الرحمن الرحيم

ریاست کل سازمان اطلاعات

شمارۀ 35/12/18 – 510/2113

تاریخ 15/2/1433 هجری قمری (9 ژانویه 2012 میلادی – مترجم)

پادشاهی عربستان سعودی

ریاست کل سازمان اطلاعات

(101)

نامۀ محرمانه

موضوع: در مورد مریم رجوی

والاحضرت شاهزاده وزیر خارجه

سلام بر شما و رحمت و برکات او باد

عطف به نامۀ آن والاحضرت به شمارۀ 7/2/50173 به تاریخ 13/2/1433 هجری قمری (برابر با 7 ژانویه 2012 میلادی – مترجم) در مورد اینکه جنابعالی پیامی از دکتر عامر التمیمی دریافت کرده اید که وی در آن پیشنهاد ترتیب دادن دیداری خصوصی با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدۀ ایران آزاد و رئیس سازمان ایرانی مجاهدین خلق در پاریس را ارائه داده است و اینکه جنابعالی نظر ریاست کل اطلاعات در این مورد را خواسته اید، موارد زیر را به اطلاع آن والاحضرت می رسانم:

  1. در رابطه با اینکه در آن نامۀ جنابعالی از درخواست دکتر عامر التمیمی مبنی بر آمادگی او برای ترتیب دادن دیداری با خانم مریم رجوی جدا از دکتر صالح المطلق و بدون اطلاع او ابراز پرسش و تعجب شده است، ریاست کل اطلاعات معتقد است که منظور دکتر التمیمی از درخواستش این است که وی آمادۀ انجام این مأموریت جدا از دکتر المطلق می باشد زیرا او می خواهد این موضوع محرمانه (پنهانی) بماند و مسئولیت آن فقط با شخص او باشد و در نامه اش تأکید کرده که المطلق اطلاعی از این موضوع ندارد.
  2. اطلاعات موجود حاکی از این است که سرویسهای امنیتی ایران در سازمان ایرانی مجاهدین خلق نفوذ کرده اند، همچنین این سازمان دیگر نقش و تأثیری در امور مربوط به ایران ندارد و فاقد پذیرش (پایگاه مردمی) در داخل ایران می باشد.

 

نظر بیوه رجوی در  مورد شرکت ترکی الفیصل در شوی خودش:

 

“شرکت امیر ترکی الفیصل در گردهمایی امسال تان را چگونه می بینید؟ و از سعودی و کشورهای خلیج چه درخواستی دارید؟
شرکت امیر ترکی الفیصل و سخنرانی او در این گردهمایی, نشانه ای از دوستی و برادری بین عربستان و همه کشورهای همسایه و کشورهای عربی از طرفی, و مردم ایران از طرف دیگر است.”

 

واقعا نشانه ای بالاتر از کشتارهای کودکان و مردم بیگناه یمن و حتی پزشکان نه یکبار که حداقل چهار بار توسط عربستان را فقط توسط این بیوه رجوی تازه خریداری شده “نشانه ای از دوستی و برداری بین عربستان و همه کشورهای همسایه و کشورهای عربی” زیبا و دوستی و برادری جلوه داد. جنایاتی که صدای انگلستان و آمریکا و جهان از این جنایات در آمده ولی مزدور باید آنرا نشانه ای از دوستی عربستان در حق همسایه هایش بخواند.

 

آقایان و خانم های باقی مانده در “شو”رای ملی مقاومت، آقای هزارخانی باز هم میخواهید بگوئید خوب مگر چه شده؟ چی داده به کسی؟ از چی کوتاه آمده؟ والله یک قلم شرکت در جنایات علیه بشریت حداقل چیزی است که به این اظهار نظر مریم رجوی میتواند گفت. ولی شما کماکان به مزدوری برای بیگانه تحت لوای مبارزه برای دمکراسی و استقلال ادامه دهید!!!

نه به تروریسم و فرقه ها

ششم مهرماه 1395

2 Responses to مریم رجوی سخنگوی “شو” رای ملی مقاومت یا سخنگوی کشورهای عربی منطقه خلیج عربی؟

  1. Pingback: کنفرانس مطبوعاتی مجاهدین نمایش آشکار مزدوری برای آل سعود و آمریکا – TanineAshena

  2. Pingback: کنفرانس مطبوعاتی مجاهدین نمایش آشکار مزدوری برای آمریکا – TanineAshena

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes