گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

خیرخواهانه به دوست سابقم محمد ناهید عضو شوراي ملی مقاومت

 

 

نوشتۀ علی اکرامی عضو قدیمی جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

محمد سلام . امروز صبح که طبق عادت روزمره سایت های سازمان را مرور میکردم تا جدیدترین تحلیل سازمان دررابطه با روز، ماه و سال سرنگونی را بخوانم به پیامی که به مناسبت مرگ محمد علی جابرزاده (قاسم) داده بودی برخوردم. اصلا تعجب نکردم که اینگونه در وصفش اغراق کرده بودی با توجه به شناختی که از روحیات وخلق وخویت دارم هنوز علیرغم گذشت سالیان این جمله معروفت را که بقول خودت بعنوان یک نصیحت برادرانه وخیرخواهانه به من میگفتی را بیاد دارم که علی پدربزرگم همیشه نصیحتم میکرد که آهسته برو آهسته بیا که گربه شاخت نزنه . این جمله را وقتی می گفتی که هردونفرمان دراتاق روابط عمومی طبقه دوم دفتراصلی سازمان (جلال زاده) درمنطقه اندولس بغداد با هم در رابطه با خط وخطوط واستراتژی سازمان محفل میزدیم وتو نگران تند روی من ومراعات نکردن شرط احتیاط لازم بودی. اگریادت باشد چند هفته بعد از عملیات موسوم به فروغ من را که درتیپ کاک جعفر درقرارگاه اشرف بودم بدلیل اینکه بخاطرتلفات سنگین وکشته شدن دوستانمان وهمچنین شکست عملیات بد جوری بهم ریخته بودم ومستمرا با کاک جعفر فرمانده تيپ و فضلی (حسین ربوبی) بحث ودرگیری لفظی داشتم برای تلطیف فضا و روحیه به بغداد وبخش روابط خارجی که مسئولش شریف (مهدی ابریشم چی) و رحمان (عباس داوری) بودند فرستادند ومن برای اولین بار با توآشنا شدم واز این آشنایی هم خیلی خوشحال بودم چون احساس کردم مشابهت های زیادی باهم داریم آنجا بود که فهمیدم توهم حسابی نسبت به عملکردهای سازمان وبخصوص عملیات فروغ مساله دارهستی واز اینکه می توانستم خودم را پیش تو تخلیه کنم بشدت خوشحال بودم. فکرکنم بیش از سه سال باهم بودیم .
 درقسمت خدمات عمومی با علی قادری (حسین داعی) و تومسئولیت برنامه های زیارتی وبردن لشگرها وستادها به زیارت کربلا را داشتیم ومن مسئولیت مزار قربانیان عملیات های سازمان در وادی السلام کربلا را..
 یادت می آید وقتی که پیکرهای سوخته قربانیان عملیات فروغ را که بدلیل عمق سوختگی قابل شناسایی نبودند وما مجبور بودیم که سنگ بی نام برایشان نصب کنیم را خاک میکردیم اشک درچشمانت جمع شده بود وبه آهستگی به من گفتی خدا لعنت کند مسببین این جنایت را؟ که وقتی من گفتم منظورت رجوی است به آهستگی به من گفتی هیس عباس داوری پشت سرماست. آن روزها تو متاهل بودی ومن مجرد پنج شنبه ها پسرت ودخترت ميثم و سميه ، بهمراه همسرت مریم خانم بد بخت به جلال زاده می آمدند وتا نیمه شب در زیرزمین آنجا پینگ پنگ بازی میکردیم. آن روزها هنور با بحث طلاق رجوی کانون خانواده را متلاشی نکرده بود وکانون خانواده ات گرم بود وبقول خودت تنها انگیزه ات برای ماندن درسازمان همین خانواده ات بود.
 نشست های انقلاب باهم بودیم بعد از ظهرها بعد از اتمام کار اداری و رفتن افسران مخابرات عراقی(اطلاعات) با ماشین لندکروز به اتفاق محمد اقبال ، فتح الله ، حسین نیکخو و فرامرز به قرارگاه اشرف برای شرکت در نشست های انقلاب می رفتیم درجریان همین نشست ها و بخصوص بحث طلاق ضدیت و زاویه تو با سازمان بیشتر شد بطوری که من وتو جزو آخربن نفراتی بودیم که به اصطلاح انقلاب کردیم.از آن به بعد محفل های ما بیشتر شد. شرایط طلاق همسر و جدایی از فرزندان برایت خیلی سخت شده بود. درهمان زمان بیماری آسم تو شدت گرفته بود وسازمان و مسولین را به باد فحش و ناسزا می گرفتی که چرا به بیماریت اهمیت نمیدهند درحالیکه مادر و اقوام مریم رجوی را که درطبقه چهارم جلال زاده ساکن بودند را به خارج می فرستند مدتی بعد من به ستاد سررشته داری منتقل شدم وگاه وبیگاه که برای نشست می آمدی تو را می دیدم هنوز همان رویکرد مخالفت را البته درقالب محتاطانه تر داشتی تا اینکه شنیدم با اعلام بریدگی از سازمان خواستی که بعنوان یک شورایی به فعالیت ادامه دهی وبعد به عنوان عضو شورای ملی مقاومت که آن را مترسک آلت دست رجوی میدانستی به کارت ادامه دادی تا الان که این پیام را درمورد مرگ جابرزاده دادی و برایم مشخص شد که برای نزدیکی به خانواده ات همچنان آهسته میروی تا گربه شاخت نزند.
 دوست عزیز… آیا زندگی زیر قبای مسعود اینقدر ارزش دارد ؟ یادت می آید وقتی از اجساد جزغاله شده اعضا درتنگه چهار زبر برایت می گفتم با کین وغیض می گفتی خدا لعنتش کند؟ یا وقتی برایت تعریف کردم که چگونه دانشجویان بخت برگشته ای که فریب وعده های دروغین رجوی را خورده ودرتوهم سرنگونی ۴۸ساعته رژیم وبازگشت به آغوش خانواده تمامی وسایل زندگیشان را فروخته وبا خرید سوغاتی وبخصوص عروسک های کوکی برای عزیزانشان به اشرف آمده بودند.
 چگونه در دشت حسن آباد وچهارزبر با هزاران آرزو به آغوش مرگ رفتند اشک از چشمانت سرازیر شد؟ پس الان تو را چه شده که همچنان با رجوی هم کاسه ای؟ آیا همکاری وهمیاری رجوی پایمال کردن آن خون ها نیست؟ آیا صدها ویا هزاران دلار اینقدر ارزش دارد که چشم به روی آن همه جنایت ببندی؟ بعنوان یک دوست قدیمی که صداقت ودلسوزی اونسبت به خود ذره ای شک وتردید نداری از تو می خواهم که زیستن خائنانه زیر حاکمیت رجوی را کنار بگذاری . من فکر میکنم زندگی با پول اندک پناهندگی وتحمل همه سختی هایش والبته شرافتمندانه به ننگ ماندن با رجوی بهتراست درضمن از این هم نترس که گربه شاخت بزند چون رجوی ديگر گربه نیست بلکه موشی است که درصد سوراخ خزیده واینقدر بزدل و ترسو است که حتی نمی داند زنده ست یا مرده…
برایت در این پیرانه سرآرزوی رستگاری و تطهیر از رجس رجوی را دارم…
 علی اکرامی –  1 اسفند 1395 – 19 فوریه 2017

نقل از پیوند رهایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes