گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

هاروی واین اشتاین ایرانی کیست و چرا محکوم نمیشود

 

 

 

نه به تروریسم و فرقه ها

 

1

این روزها جهان هنر هفتم در شوک و ناباوریی بی سابقه ای در طول تاریخ خود فرورفته است. با پیشقدم شدن زنان شجاع هالیود از یکی از کثیفترین و ضد انسانی ترین نوع سوء استفاده های مردان در قدرت پرده برداری کردند.  تهیه کننده بسیار مشهور هالیود و یکی از پرقدرترین آنها معروف به “خدا” یعنی هاروی واین اشتاین طی دهه ها در پس پرده مانند یک خوک کثیف و یک پریدیتورجنسی به بهانه  ارتقاء زنان در حرفه سینما با استفاده از قدرت و تهدید و تطمیع و فشار و ضرب و جرح مورد سوء استفاده و تجاوز قرار میداده است. این حیوان وحشی توانسته بود برای خودش در جمع اعضای کارکنانش با انواع تحقیرها و توهین ها و له و لورده کردن آنها که گزارشاتش این روزها در رورنامه های آمریکا منتشر میشود برای خود نام تاریخساز و خدای هنر سینما را از زبان قربانیانش به ارمغان آورد. و البته بالاترین فیلمهای دفاع از زنان را نیز همین درنده ساخته است. غافل از اینکه تمامی این تمهیدات جهت لاپوشانی و هرچه بیشتر به دام انداختن زنانی است که سودای مشهور شدن و خدمت به هنر و سینما برسر دارند.

2

تا لحظه نوشتن این سطور چهل زن شجاع از دنیای سینما به  صف قربانیان این درنده  در افشاگری تجاوزاتش و سوء استفاده از قدرت توسط او پیوسته اند. در دنیای سینما هرچند بسیار دیر ولی بلافاصله بعد از اولین افشاگریهای تجاوزات هاروی واین اشتاین این عمل حیوانی و خلاف اخلاف و قانون و انسانیت خبرش مانند بمبی منفجر شد و همه حتی نزدیکترین کسان از جمله همسر هاروی واین اشتاین از او اعلام برائت و جدایی کردند. و رسانه های جهان پر شد از اخباری از محکومیت این عمل ننگین طوری که زندگی را برای این حیوان انسان نما تنگ کردند.

کارکنان شرکت واین اشتاین نیز طی اطلاعیه ای که در روزنامه نیویورک تایمز بچاپ رسیده بعضی با اسامی مخفی در ترس از تحت تعقیب قرارگرفتن بدلیل افشای کثافات واین اشتاین به بهانه افشای اصرار حرفه ای بیان نمودند که:

one I find the most brutal and defeating is that he made movies with substantial and three-dimensional parts for women, and it was this rare commodity that he is said to have used to exploit the women who wanted those roles. Their desire for professional advancement demeaned them—even after he’d made some of them into stars. (He never let them forget it: who made them, who owned them.)

با شقاوت ترین و خردکننده ترین کار (هاروی واین اشتاین) تلاشی بود که میکرد تا فیلمهایی بسازد که زنان در آن بسیار برجسته میشدند و همین باعث میشد که زنان هنرمند بیشتری در صنعت سینما خواهان برعهده گرفتن آن نقش ها گردند و همین انگیزه ها بود که توسط این حیوان درنده بعنوان دام  و تله مورد استفاده قرار میگرفت.   حتی بسیاری بعد از اینکه هاروی آنها را به یک ستاره تبدیل کرده بود با تجاوزی که به آنها میکرد به آنها اجازه نمیداد که هرگز فراموش کنند
که چه کسی آنها را ستاره کرده و صاحب آنهاست.

3

از کیس هاروی واین اشتاین هالیود که بگذریم درد آورتر و ننگین تر و جنایتکارانه تر کیس مسعود رجوی تهیه کننده صحنه های تاریخی سریالی هالیود فرقه رجوی با تخصص در زمینه تولید ارتقاء زنان و برجسته نمودن نقش زنان به سطح مریم رهایی مادر عیسی مسیح و رئیس جمهور پوشالی و خود خوانده ایران در هالیود فرقه رجوی و یا همان سابقا ارتش آزادیبخش و سازمان مجاهدین میباشد که روزگاری است تابلو ارتقاء زنان به ستاره های صحنه مبارزه از مریم عضدانلو گرفته تا  زنان و همسران مجاهدینی که به مسئولین اول در شوهای بسیار پر زرق و برق سالنهای نمایش ویلپن در پاریس و … به بهای همخوابگی تکی و جمعی با آنها برپا میشود زده است. البته رجوی نیز همانند تیره دیگر این نوع حیوانات (هاروی واین اشتاین) به قربانیان خود اجازه نمیداد که هرگز فراموش کنند که چه کسی آنها را ستاره کرده و صاحب آنهاست.

 

طنز تاریخ در این است که در هالیود و آمریکا آنهم در بین هنرپیشه های آمریکا که در نظر ما همواره آماده اند که برهنه در مقابل دوربین ظاهر شوند وقتی به اقدامات حیوانی تجاوز جنسی و تجاوز به حریم زنان هالیود مشرف شدند با تمام قوا از دوست و همسر و سینما و سیاست و تجارت و…زبان به شکایت و نفی و موضع گیری و مبارزه ای بی امان جهت قطع این تجاوز آشکار و سوء استفاده از قدرت توسط افرادی مانند مسعود رجوی که در شرایطی خاص قرار میگیرند و از قدرت خود علیه ضربه پذیرترین اقشار جامعه سوء استفاده های حیوانی میکنند بپا خواستند.

ولی ما که زنانمان نه در صحنه سینما بلکه در صحنه های مرگ و زندگی و مبارزه در اوج شرافت و جان بکف و برخلاف همه عرفهای جاری ارتجاعی جامعه به صفوف مبارزین پیوسته اند آنهم نه جهت کسب پول و شهرت و نام و آوازه،  ولی مورد سوء استفاده مسعود رجویها قرار میگیرند و باز همین زنان با شکستن هزاران قل و زنجیر فرهنگی و اخلاقی و … که جامعه مردسالار ما بر قلب و ضمیر و زبان آنها زده شجاعانه همه زنجیر ها را در هم دریده و زبان به افشای تجاوزات مسعودرجوی میگشایند، هیچ بخشی از جامعه و سیاسیون بویژه جداشدگان دارای یدک زندانی زمان شاه ما در همراهی با جانی سکوت پیشه کرده و بعضا همین زنان را نیز متهم میکنند.

4

بعضی از زنان ستاره هالیون فرقه رجوی که باید در آینده زبان به افشای تجاوزات رجوی به بهانه ارتقای آنها بگشایند.

5

اولین قربانی و شریک جرم مسعود رجوی در تجاوز به زنان مجاهد و کسی که رجوی با جدا کردنش از همسر قبلی  و تصاحب

او ودیگر زنان حرمسرایش همواره یادآوری میکند که چه کسی او و دیگران را رئیس جمهور و مسئول اول خوانده و صاحب آنهاست.

مسعود رجوی بعد از جدا شدن

 

نه به تروریسم و فرقه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes