گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

کنگره پنجم سکولار دمکراتهای ایران در شهر کلن و اطلاعیه مریم رجوی در این کنگره

 

اعلام پیوستگی و حمایت جداشدگان سازمان مجاهدین در آلبانی با کنگره پنجم سکولار دمکراتهای ایران در شهر کلن آلمان

عکس جمعی

بعضی از شرکت کنندگان در کنگره پنجم سکولار دمکراتهای ایران در شهر کلن آلمان

 

روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 اکتبر 2017 برابر با 6 و 7 آبان ماه سال 1396 پنجمین کنگرۀ ‏سکولار دموکراتهای ایران با شرکت شخصیتها و افراد جریانات مختلف اپوزیسیون ایران که معتقد به ‏سکولار دموکراسی هستند در شهر کلن آلمان برگزار شد.

این کنگره بسیار موفق که در نوع خود در گرد هم آوری عمده دیدگاههای منعکس کننده افکار و اندیشته های اقشار مختلف مردم ایران بی نظیر بود طی دو روز توانست شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، هنری،  و تشکلهای فرهنگی، سیاسی و قومی  با دیدگاههای صد در صد متضاد را در محیطی بسیار دمکراتیک و دوستانه که بطور نمادین مجلس موسسان آینده ایران را به نمایش میگذاشت گرد هم آورد.  

این کنگره که پنجمین کنگره از نوع خود بود توسط حزب سکولار دمکراتهای ایران به همت آقایان حسن اعتمادی و اسماعیل نوری علا و تیم بسیار فداکار و فعالشان طی دو روز سازماندهی شد بود.  که باید به آنها بخاطر برگزاری این کنگره موفق که مورد استقبال بسیار زنان و جوانان قرارگرفته بود تبریک گفت. 

DSC00417

بعضی اعضا و مسئولین سابق تشکیلات فرقه ای رجوی و “شو”رای ملی مقاومت در کنگره

 

در این کنگره هیأتی نیز از جنبش «نه به تروریسم و فرقه ها» شامل آقایان داود باقروند ارشد و ‏قربانعلی حسین نژاد از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)  و شورای ملی ‏مقاومت به علاوۀ برخی دیگر از اعضای و مسئولین سابق جداشدگان از این فرقه به دعوت کمیتۀ ‏برگزاری این کنگره شرکت کردند. 

آقایان باقروند ارشد و حسین نژاد در مورد تجربۀ بزرگ شکست ‏استراتژی و شعارهای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و ضربه ای که رجوی بر جنبش مردم ایران ‏وارد ساخت و وضعیت اپوزیسیون ایران و چشم انداز آینده و نیز وضعیت کنونی این تشکل بعنوان عبرتِ تاریخی یک شکست کامل در عرصه سیاسی که ناشی از سکتاریسم و جدا بودن از مردم و خواستهای آنان و چشم داشتن و اتحاد با بیگانگان جهت بقدرت رسیدن است اشاره کردند.

آنان همچنین با اشاره به اعضای این سازمان ‏در آلبانی و موج روز افزون ریزش نیرویی و جدا شدن افراد آن و راه نجات آنان از اسارت و بند این ‏فرقه از جمله و به طور خاص وادار کردن مریم رجوی به آزاد کردن ارتباطات افراد با دنیای ‏بیرون بویژه با خانواده هایشان سخنرانی کردند که با استقبال و حمایت شایان شرکت کنندگان در ‏کنگره روبرو گردید.‏

 

 جوانان سخنران

فرقۀ رجوی در اوج انزوا و انزجار در میان ایرانیان و حتی نیروها و جریانات اپوزیسیون از آنجا که ‏با برگزاری این کنگره و برپایی یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی و هماهنگ و مورد استقبال نسل ‏جوان ایران خود را به طور کامل در بوتۀ فراموشی دید بدنبال سخنان آقای داود باقروند ارشد که خانم رجوی چرا شما هیچگاه در میان ایرانیان نیستید و چرا شما اینجا نیستید بیائید و ماننده همیشه به کسانیکه غیر از شما می اندیشند فحاشی کنید، تنها روز دوم کنگره برای ساعتی نماینده ‏خود را به این کنگره فرستاد تا با خواندن اطلاعیه پر از تناقض مریم رجوی از سکولار دموکراتها بخواهد که به “شو”رای موهوم ‏رجوی به نام «شورای ملی مقاومت» بپیوندند!!!! و در عین چشم دوختن این فرقه به ترامپ و ‏قدرتهای خارجی همچون عراق در گذشته و عربستان در زمان حال شعار استقلال و عدم وابستگی بدهد!!!…  ‏

 

نماینده مریم رجوی وقتی کلاهش را پس معرکه دید و فضای کنگره را که بسیاری از سخنرانان و ‏مسئولان آن و حزب سکولار دموکرات ایرانیان به افشای ماهیت و گذشتۀ این فرقه و شکست ‏استراتژی آن پرداختند کاملا به زیان این فرقه یافت جلسه را ترک کرد و مانند عادت همیشۀ سران این ‏فرقه حاضر به شنیدن جواب و حرفهای دیگران نشد.‏

IMG_20171029_142912

سخنرانی آقای حسین نژاد در کنگرۀ سکولاردموکراتها در کلن در دومین روز کنگره 

وقتی نوبت به آقای حسین نژاد رسید ایشان در سخنرانی خودشان به عنوان یکی از اعضا و مسئولان ‏بخشهای سیاسی و روابط خارجی سازمان مجاهدین و مترجم ارشد رهبری آن ابتدا با موهوم خواندن ‏چیزی به نام “شورای ملی مقاومت” جوابی متناسب با واقعیت “شو”رای ملی مقاومت  به اطلاعیه مریم رجوی دادند که با کف زدن ‏حاضران و استقبال شایان آنان و مسئولان کنگره روبرو شد و مجری برنامه های کنگره که به طور ‏کامل و مستقیم به شکل صوتی و تصویری از طریق شبکۀ جهانی انترنت پخش می شد از نماینده ‏مریم رجوی که جلسه را ترک کرده بود خواست که حتما جواب حرفهایش را در سخنان آقای حسین ‏نژاد گوش کند زیرا نوار همۀ این سخنرانیها بعدا نیز در انترنت گذاشته می شود.‏

یک نمونه از وطن پرستی تشکل رجوی: بدون شرح

 نماینده مریم رجوی: (دقیقه 25 به بعد) 

 

در شرایط کنونی شایسته نیست که تشکلهای سیاسی با پافشاری بر ایده آلهاو ایرادگیری به نام خلیج عربی یا فارسی و انگ به این و آن گروه بپردازند. !!!!

سخنان آقای حسین نژاد در مورد وضعیت کنونی فرقۀ رجوی و مشاهدات خود و جداشدگان از ‏تشکیلات این فرقه و وضعیت جداشدگان از آن در کشور آلبانی و راه حل آن بویژه کمک به بازکردن ‏راه دیدار افراد با خانواده هایشان نیز بسیار مورد استقبال و حمایت حاضران قرار گرفت.

بطوریکه بعد ‏از پایان سخنان ایشان برخی شرکت کنندگان از جریانات مختلف سیاسی ایرانی نیز با آنکه قبلا ‏سخنرانی کرده بودند بار دیگر به پشت میکرفن رفته و ضمن ابراز حمایت از سخنان آقای حسین‏ نژاد با مریم رجوی را خطاب قرارداد و به وی گوشزد کرد که:‏

 

” ایرانیان پناهنده در آلبانی اسرای جنگی شما نیستند و باید آنان را در ارتباط با دنیای بیرون بویژه با ‏خانواده هایشان آزاد بگذارید.”‏

 

از طرفی نیز تمامی جداشدگان تشکل رجوی که در آلبانی بسر میبرند و از طریق یوتیوب جریان کنگره را دنبال میکردند اطلاع دادند که از این کنگره حمایت میکنند. که آقای حسین نژاد حمایشان را در جلسه کنگره اعلام نمود.

در محل جلسه نیز تعدادی از جداشدگان فرقۀ رجوی و نیز خانواده های اسرای این فرقه در آلبانی از ‏جمله افرادی از خانواده های مسئولان و فرماندهان بالای فرقه  که از کشورهای مختلف به این کنگره ‏آمده بودند دور آقای حسین نژاد حلقه زده و از سخنان ایشان بسیار سپاسگزاری و قدردانی کرده و ‏از اوضاع دوستان و فرزندانشان و چشم انداز آینده از او جویا شدند.‏

 

سخنان آقای داود باقروند ارشد نیز به عنوان یکی از اعضا و مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین (فرقۀ ‏رجوی) و عضو «شورای ملی مقاومت» این فرقه که علاوه بر سخنرانی رسمی شان چندین بار در ‏میان برنامه ها به اظهار نظر پرداختند مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت.‏

 داود ارشد

در طی برنامه های کنگره و ساعتهای آنتراکت نیز طی دو روز نشستهای پیاپی کنگرۀ سکولار ‏دموکراتها در کلن آقایان حسین نژاد و باقروند ارشد ضمن دیدارها و گفتگوهای خصوصی شان با ‏شخصیتها و چهره های معروف سیاسی، حقوقی، فرهنگی؛ هنری و رسانه ای اپوزیسیون ایران که از ‏آمریکا و کانادا و کشورهای مختلف اروپا به کنگره آمده بودند به افشای ماهیت فرقۀ رجوی و نقض ‏حقوق بشر در این فرقه و مشاهدات خودشان از تشکیلات بسته و سکتاریستی و فرقه ای ارتجاعی آن ‏و وضعیت جداشدگان در آلبانی و خواسته های آنان و نیز اعضای اسیر داخل تشکیلات و راههای ‏کمک به آنان پرداختند.‏

 

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در روز اول کنگرۀ سکولار ‏دموکراتها در کلن یعنی روز شنبه 28 اکتبر گوش کنید.‏

 

 سخنرانی آقای حسین نژاد در کنگرۀ سکولاردموکراتها در کلن در دومین روز کنگره یعنی ‏یکشنبۀ 29 اکتبر می باشد.‏

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes