گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

نامۀ آقای داود ارشد به دولت آلبانی در دیدار با مقامات سفارت آلبانی در آلمان در مورد شرکت وزیر مهاجرت ‏آلبانی در شوی ویلپن فرانسه مجاهدین

 

4دولت محترم آلبانی

اینجانب داود باقروند ارشد از مسئولین عالیرتبه سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و عضو شورای ملی مقاومت آن که از این فرقه ‏بدلیل توتالیتریسم و تروریسم آن جدا شده ام در کمال تاسف شنیدم که آقای پاندولی مایکو وزیر امور مهاجرین در آلبانی به دعوت این فرقه در برنامۀ ‏آن در پاریس شرکت کرده است.‏

 

 

جای بسی تأسف است که یک گروه تروریستی با ترفندهای شناخته شده ی مافیایی جهت فریب دادن وزیر یک دولت اروپایی بتوانند او را به گردهمایی خود بکشاند تا با به نمایش گذاشتن جمعیتی متشکل از پناهندگان کشورهای مختلف در کمپ های پناهندگی اروپایی، و اخیران خیابان خوابهای اروپای شرقی که با پرداخت تمامی هزینه های سفر و هتل و غذا و پول توجیبی بدانجا کشانده شده اند بعنوان ایرانیان حامی این فرقه تروریستی او را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.

 

 

آیا این یک توهین به شعور مخاطب و یک ملت نیست؟ جائیکه تمامی جهان این ترفند کثیف توهین آمیز فرقه رجوی به مردم ایران و شعور مخاطبین خودش در غرب را صدها بار افشاء و رد کرده اند. از جمله یکی از آخرین آنها روزنامه گاردین Mon 2 Jul 2018  بعد از شرکت آقای  پاندولی مایکو در این گردهمآیی نوشت:

 

 

بسیاری از 4000نفری که آقای جولیانی برایشان (در گردهمآیی مریم رجوی) سخنرانی کرد اهالی اروپای شرقی بودند که با اتوبوس در قبال یک سفر آخرهفته مجانی به پاریس با اتوبوس به آنجا کشانده شده بودند.

 

 

این روزنامه همچنین نوشت:  فرقه سازمان مجاهدین یک گروه آپوزیسیون بی اهمیت ایرانی است که در گذشته دشمنان قصم خورده ایالات متحده بودند. آنها مسئول ترور شش آمریکایی در ایران در سالهای 1970 و از حامیان پرو پا قرص اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران در سال 1981 بمدت 444 روز هستند.

 

 

مایلم اضافه کنم که: این گروهی که وزیر مهاجرت آقای پاندولی مایکو در جلسه آنها شرکت کرد، در دسامبر سال گذشته در مقابل پارلمان اروپا در روز روشن دست به ترور مخالفین ایرانی خود زد که در جریان آن حتی یک عضو سابق پارلمان انگلستان از حزب کارگر بنام آقای دنیس مک شین نیز در دفاع از مخالفین ایرانی مورد ضرب و شتم اعضای حفاظت مریم رجوی قرار گرفت.

MacShane Labor MP

 

اینکار آنقدر گستاخانه بود که  خشم نمایندگان پارلمان را بر انگیخت طوریکه نمایندگان محترم پارلمان اروپا در صحن پارلمان و در حضور خانم مقرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درخواست حفاظت خود و شهروندان اروپایی را در مقابل تهدید تروریستی این گروه را نمودند.

 

 

 

عطف به نمونه ترور مخالفین در اروپا در مقابل پارلمان اروپا آیا میتوان تصور نمود که این گروه با مخالفین خود در درون فرقه بسته و بشدت کنترل شده خود چگونه رفتار و آنها را سرکوب میکند؟

 

آیا برای آقای پاندولی همینکه فرزند رهبر این فرقه بعد از نجات از این فرقه اقدام به افشاگری علیه تشکیلات پدرش که خود نیز یکی از قربانیان آن بوده است کافی نیست تا او را نسبت به پرهیز از افتادن به دام آنها ممانعت کند؟

 

Mohammad Rajavi

محمد رجوی فرزند مسعود رجوی که بعد از خروجش از این فرقه خواسته است در مورد تشکیلات رجوی افشاگری کند

من از آقای پاندولی مایکو به عنوان یک عضو دولت البانی و مسئول امور مربوط به افراد سازمان مجاهدین (فرقۀ ‏رجوی) در کشورتان می خواهم که به موارد زیر توجه خاص بنمایند، چرا که حاصل تجارب و مشاهدات اینجانب ‏طی دهه ها حضور در تشکیلات این فرقه در عراق بویژه دخالتهای آن در امور عراق و تلاشهایش در ‏بهم زدن اوضاع سیاسی و اجتماعی آن کشور جهت تغییر آن بسمت اهداف خود باعث نگرانی شدید مقامات امنیتی و حکومتی عراق بود. یک نمونه آنها 2000تن از جوانان از خانواده های کم درآمد را اجیر کرده با شیوه های مغزشویی از جمله آموزشهای نظامی، سیاسی و ایدئولژیک  درعراق بخدمت گرفتند. تا شرایط عراق را بنفع خود برهم زنند. در نمونه های دیگر ساختن احزاب، گروههای مختلف کاذب عراقی با پرداخت پول به افرادی که تحت شرایط عراق نیاز جدی به پول داشتند بود. که بنام آنها بنفع خود و علیه حکومت عراق فعالیت کنند که توسط روزنامه ها و مقامات عراقی در رسانه های ملی آن کشور افشاء و خنثی گردید.

 

 

در همین رابطه توجه دولت مطبوع شما و آقای وزیر امور مهاجرت را به واکنش کشورهایی که تجربه و شناخت چهل ساله از فرقه مسعود و مریم رجوی دارند مانند دولت عربستان سعودی که از حامیان اصلی و مالی آن میباشد و دولت فرانسه که چهل سال است میزبان رهبری این فرقه است جلب کنم که تجارب تلخ اشتباه در مورد این فرقه دامن گیر دولت آلبانی نگردد.

 

در همین رابطه نظر شما را نسب به دو سند مهم دولتهای فوق “فرانسه (وزارت کشور)و عربستان سعودی (وزارت اطلاعات)” در مورد تشکیلات سازمان مجاهدین که سندش را که اولی بصورت نامه ای به یکی از جداشدگان و پدر فرزندی که اسیر فرقه بوده است و دیگری سندی که توسط ویکیلیکس منتشر شده است جلب میکنم.

 

نظر عربستان در مورد مجاهدین
نظر وزارت خارجه فرانسه نسبت به فرقه

 

در خاتمه از دولت آلبانی درخواست دارم اقدامات لازم در جهت ممنوعیت اعمال کنترل تشکیلاتی ‏فرقه ای در آلبانی بر افراد اسیر شده در تیرانا و بویژه بر جدا شدگان از این سازمان در ‏آنجا و دخالتهایشان در امور  آنان  و ضرورت فراهم آوردن امکانات تماس و ارتباط افراد منتقل شده ‏با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان و دیدار با آنان را اتخاذ کند.‏

 

با احترام

داود باقروند ارشد – آلمان

 

10 ژوئیۀ 2018

 

رونوشت به:

سفارت آلبانی – فرانسه

سفارت آلبانی- انگلستان

سفارت آلبانی- بلژیک

سفارت آلبانی- ایتالیا

سفارت آلبانی- هلند

سفارت آلبانی- آمریکا

کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل – ژنو

=================

Mr. Davood Arshad’s letter to the Albanian Government handed over to Albanian embassy officials in Germany on the participation of the Minister of Immigration of Albania Mr. Pandeli Mijko in Mujahidin-e-Khagq’s (Mek) gathering in Villepin-Paris

Dear Albanian Government

I am Mr. Davood Baghervand Arshad a senior and high ranking officials of the Mek (Rajavi Sect) and members of the National Council for Resistance who has been defected from this sect because of its totalitarianism and terrorism.

I was deeply saddened by the news of Mr. Pandeli Mijko, the Minister of immigration affairs of  Albania taking part in Mek’s gathering show in Paris.

It is most unfortunate that a terrorist group with well-known mafia tricks can deceive a Minister of a European Government to participate in the showcase of diverse population of refugees gathered from different refugee camps in Europe plus homeless Eastern Europeans, which have been bussed in return for an all-inclusive free three day trip to Paris plus pocket money in order to pretend to have Iranians supporting their gathering with the aim of deceiving and influencing their audience and some already deceived politicians in the gathering as a strongly supported Iranian opposition.

It is also unfortunate to see the extent that Mek if prepared to deceive the Iranians and their audience by insulting their conscience.   This is despite the fact that Mek’s dirty trick has been disclosed by the Western media for hundreds of times. One of the last but not least, was the Guardian newspaper Mon 2 Jul 2018, that wrote:

Many in the crowd of about 4,000 that Giuliani was addressing were eastern Europeans bussed in to attend the event in return for a weekend trip to Paris. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/iran-mek-cult-terrorist-trump-allies-john-bolton-rudy-giuliani

 

I would like to add that: Mek that Mr. Pandeli Mijko took part in its gathering, committed a terrorist act by beating up two of its critics in front of EU Parliament in Brussels in December 2017 during which Mr. Denis MacShane a former Labour MP was also beaten up by Maryam Rajavi’s agents.

The incident raised the EU Parliamentarian’s serious concerns to the point that MEP Ana Gomes raised the issue as a barbaric act and a treat to EU and EU MEP members and asked Ms. Mogerini to expel all the MEK’s agents from EU Parliament.

English Standard newspaper mentioned the incident as:

https://www.standard.co.uk/news/londoners-diary/londoners-diary-denis-macshane-takes-a-beating-while-being-a-hero-a3713076.html

 

DON’T mess with Denis MacShane! The former Labor MP, author and Good Samaritan is in Brussels, and says that he stepped in to help a man in a street attack yesterday, only to get a beating himself. “Outside European Parliament thugs from People’s Mujahedin of Iran violently attacking elderly man, hitting with sticks, kicks etc,” he tweeted yesterday. “I told them to stop it, so they started attacking me with sticks, fists etc. And we weren’t even discussing Brexit!”

MacShane Labor MP

With regards to the above case and the methods Mek deals with its dissident members in broad day light in front of EU Parliament, would it be difficult to imagine MEK’s reaction to the opposition of its members inside their close cult?

Let me also add that the situation of human right abuse in Mek is so grave that even the son of Masoud Rajavi, Mohammad Rajvi one of the victims of this organization having defected MEK announced that will disclose all his father’s atrocities.

Does this raise enough concern not to take part in the empty shows of strength of Mek?   

If the above said is not enough, as an ex-high ranking member of Mek and it National Council of Resistance, may I bring to the attention of the honorable Minister of immigration Mr. Pandeli Majko that:

 

Masoud and Maryam Rajavi hired about 2000 young Iraqis and trained them militarily and ideologically to be utilized throughout Iraq to collect information about coalition forces movements resulting in many deathly attacks on them, also to destabilize Iraq in order to topple the Iraqi government, so the Ex-Baath party leaders active in ISIS could take power in Iraq again, giving Masoud and Maryam Rajavi a free hand as before at the Saddam’s time? Mek officers who have been involved in training the 2000 terrorists are present for testimony.

 

Furthermore Mek created false Arab-Iraqi organizations by paying some villagers anxious for money under total embargo and aftermath of Golf war, to issue and release support communiques about MEK. All these atrocities were of course later disclosed by Iraqi Government officials in the media.

 

In this regards may I also share with you some of the experience of only two governments that have been very closely dealing with Mek for four decades such as Saudi Arabia and Franc, may that prevent the future backlash of overlooking the nature of MEK in your country by their host country.


سند ویکی لیکس مریم و عربستان

The first document is how Saudi Arabia that is a strong financial and political supporter of MEK evaluates Mek.

The translation of the Arabic  WikiLiks document is as follows:

 

In the Name of God the Merciful

The Head Saudi Intelligence

Ref No. 2113/510-18/12/35

Date: Jan 9, 2012; 15/02/1433

Kingdom of Saudi Arabia

Head of Saudi Intelligence (101)

Confidential Letter

Subject: About Maryam Rajavi

His Royal Highness the Prince, the of Secretary of State

Peace, mercy and blessings be upon you

With regards to the letter of the Prince ref, 51173/2/7 , on 13/02/1433 AH 7/2/50173 (equivalent to the January 7, 2012 AD – Translator),with regards to the message you received from  Dr. Amer al-Tamimi, which in that message, he suggested to arrange a private meeting with Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the Iranian head of MKO in Paris, and following that your Highness demanding the view point of the head of information Organization with regards to this request, we would like to inform His Highness as follows:

  1. With regards to His Highness’s question and surprise in relation to the request letter of Dr. Amer Al Tamaimi stating that he is prepared to arrange a meeting with Maryam Rajavi apart from Dr. Saleh AL Motlaq and without his knowledge; the Head of Saudi Intelligence believes that, Dr. Al Tamimi’s request means that he is prepared to arrange an independent meeting without the knowledge of Dr. Al Motlaq, because he wishes to keep this meeting a secret and he also bears the responsibility for the meeting, also stating that Dr. Al Motlaq has no knowledge about it.
  2. All the existing information tells us that, the Iranian Intelligence Services has infiltrated the Iranian Mojahedine Khalq Organization (MKO). Also this organization (MKO) has no role and effect in Iranian affairs and has no acceptance within Iran.

The second document is how French government considers Mek.

 

نظر وزارت خارجه فرانسه نسبت به فرقه

 

At the end my main concern are our family members and friends still enslaved by Mek in Tirana as the basic human rights to be facilitated the basic needs of free choice, free communications, and contact with parents and family members.

 

Sincerely yours

Davood Baghervand Arshad

Copy to:

Albanian Embassy

Albanian Embassy France,

Albanian Embassy Belgium

Albanian Embassy Holland

Albanian Embassy England

Albanian Embassy Italy

Albanian Embassy USA

United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR Geneva

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes