گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

پیام ملاقات ظریف و کری چیست؟

 

Picture result for دیدار کری و ظریفدر حال حاضر ترامپ و اطرافیان او که بحق باید دارو دسته او نامید هر روز تق چند تا از آنها بعنوان متجاوز به این زن و آن زن  و پولشویی، فرار مالیانی، دروغگویی، شهادت دروغ دادن، قسم دروغ خوردن، رشوه دادن به هنرپیشه های فیلم های پورنو بعنوان حق السکوت، …در میآید با هدایت لابی بسیار قوی اسرائیل با سردمداری داماد ترامپ که پدرش از لابیهای بسیار شناخته شده اسرائیل است و خانم نیک هیلی تمام تلاش خود را میکنند که شاخص ها و ملاک و معیارهای بسیار افراطی را در دنیای سیاست بین اللملی را به کرسی بنشانند.

دیروز در یک جلسه بررسی سیاستهای منطقه خاور میانه در پارلمان اروپا با یکی از سیاستمداران اروپایی صحبت میکردم که یک میهمان آمریکایی هم داشت که از میامی آمریکا آمده بود. میهمان آمریکایی اتفاقا طرفدار ترامپ بود.  وقتی نظر این سیاستمدار را در مورد ترامپ سوال کردم گفت ترامپ در دنیای سیاست بین اللملی مانند کودکی است که یک سلاح خطرناک مثلا شیمیایی بطور اتفاقی بدست او افتاده که کودکی بسیار مغرور است و فقط میداند که یک سلاح دستش است بدون اینکه بداند استفاده از آن به چه معناست و به هرکس که به او میگوید بالای چشمت ابروست مانند یک بچه سلاحش را بطرف او گرفته و تهدید میکند.

در مورد تغییرات بین اللملی نیر مطرح میکرد که این “کودک” عینا عمل میکند و نمیداند که مثلا برای تغییر بودجه ناتو نمیشود که یک شبه و در در چند دقیقه نشت و سهم کشورهای را از 2 به 4 درصد تغییر داد. در صورتیکه مطالعه طولانی و محاسبات بسیاری در سطح هر کشور و متناسب به وضعقت اقتصادی و … آن کشور لازم است.

من مطرح کردم که خوب مهمتر از این زورگویی های آشکار این “کودک” است که خندید گفت دقیقا وقتی شما معنی حرفت را ندانی است که خواسته هایت را میخواهی بزور قهر و دعوا و قلدری به دیگران تحمیل کنی.

که این حرف وی حتی مورد تائید دوست آمریکایی نیز بود.  در ادامه گفت برای همین است که اروپا و کلا سیاستمداران جهان منتظرند که از شر این بچه رها شوند.و پیام ملاقاهای کری با وزیر خارجه ایران نیز دقیقا همین محتوا را دارد که آمریکا و بطور خاص دمکراتهای آمریکا قصد دارند به همه طرفهای خود مانند اروپا و چین و بویژه ایران  برسانند که نباید عجولانه تصمیم گرفت و با کمی دندان روی جگر گذاشتن میتوان از شر این شرایط خلاص شد. که من اضافه کردم اگر پوتین بگذارد.

در ضمن فواید بسیاری نیز برای ایران دارد که پیامی روشن علیه تبلیغات گسترده ترامپ که ایرانیان اهل مذاکره نیستند میباشد.  و این ملاقاتهای هوشیارانه اتفاقا میگوید، ایران و آمریکا هردو همچون گذشته پای قوی مذاکره هستند ولی ترامپ کسی نیست که قابل مذاکره و اعتماد باشد.  

من مطرح کردم نظرتان در مورد این مسئله چیست که:  خطرناک تر از سلاحی که ناخواسته  (یا بخواسته نیمی از آمریکایی ها) بدست این کودک افتاده است، سوء استفاده اسرائیل از این کودک است. تمامی ملاک و معیارها و پرنسیپهای انسانی و دیپلماتیک و معادلات و توافقات منطقه ای و بین اللملی را بطور خطرناکی بهم زده است. از جمله جابجایی سفارتش به بیت المقدس، خروجش از برجام، قطع کمک به فلسطینیان، تحریمهای بسیار شدید علیه ایران و …

که جواب داد قطعنامه اخیر پارلمان اروپا جواب اروپا به همین نوع مسائل است.

لازم به یاد آوری است که، مجلس نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه مهمی در مورد عدم تخریب روستای خان الاحمر و دیگر روستاهای بدوئین فلسطینی ساکن اسرائیل توسط دولت اسرائیل را تصویب کرد. موضوع این قطعنامه حساس و مهم برای هشدار به اسرائیل و آقای نتانیاهو جهت انطباق با موازین حقوق بشر و  قوانین بین المللی است.

آنچه در این جلسه رای گیری توجه مرا جلب کرد عدم حمایت (EPP) حزب خلق اروپا و (ECR) گروه رفورمیست محافظه کاران از این قطعنامه بود. ای پی پی که ائتلافی پوپولیستی است از گروههای راستگرای اتحادیه اروپاست که سیاستهای ضد مهاجرتی دارد  و تنها ائتلافی  است که از فرقه رجوی حمایت میکند.

و بعد از اینکه خانم آنا گومز از پارلمان اروپا خواست فرقه رجوی را از پارلمان اروپا بیرون بیندازند مریم رجوی را برای یک سخنرانی آنهم بدون مخاطب در یک سالن پارلمان به آنجا دعوت کرد. در همین رابطه گروههای میانه و چپ پارلمان اروپا  از رویکرد ایندو مخالف قطعنامه علیه اسرائیل که آنرا تاثیر گرفته از فشارهای لابیهای طرفدار اسرائیل خواندند بشدت ابراز نگرانی کردند و آنرا نشانه ای از تمایل ایندو حزب به مواضع خطرناک بین اسرائیل و فلسطین ارزیابی کردند. از طرفی نیز از اینکه علیرغم فشارهای لابی اسرائیل، چنین پیام قویی به نتانیاهو ارسال شد ابراز خوشحالی نمودند.

S&D Group Seminar on Bedouins in the Naqab/Negev: Dreams and Nightmare

روستای خان الاحمر

“Today, the European Parliament sent a clear and loud message to the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu: don’t tear down the Bedouin village of Khan al-Ahmar, respect human rights; respect the international law.

Today, the plenary of the European Parliament approved an important resolution on the threat of the demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages. We are proud to have pushed the majority of this house to come together and stand firmly behind such a sensitive and important issue for the compliance of human rights and international law.

We strongly deplore the attitude of the EPP and ECR that in the very end decided to vote against the resolution, in the climate of an unprecedented pressure by pro-Israeli government lobby organisations. The fact that EPP did not support this humanitarian call shows that the moderate centre-right in Europe is moving towards dangerous positions on Israel and Palestine.

“We believe Israel’s legitimate right to security, but we cannot remain silent to the implementation of nationalist and racist policies by its government. We cannot remain silent if Israeli authorities continue putting in place occupation, geographic fragmentation of the West Bank, segregation of its Arab citizens and the oppression of minorities, such as the Bedouin communities. Security needs cannot justify these violations of human rights and international law.”

داود باقروند ارشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes