گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

تحریمهای آمریکا، آپوزیسیون ضد ایرانی و بحران انسانی جهانی ویروس کرونا

 

سخن کوتاه است:

 ما برای مردمیم،  نه مردم برای ما   

تشدید و ادامه تحریمهای ایران توسط آمریکا بویژه در شرایط بحران انسانی جهانی ویروس کرونا، سمبل و نشانه آشکار و عمیق دشمنی با مردم ایران و ایران زمین است. مشوقین و حامیان این تحریم ها به هر بهانه ای، بیطرفان در مقابل تحریمهای آمریکا و در آویختگان به درگاه آمریکا تحت هر نامی، توسط خائینی همچون مسعودرجوی و بقیه به اصطلاح آپوزیسیون پوشالی و دروغین در همدستی با سایتهای عربستان و اسرائیل و نئوکانهای آمریکا را مردم ایران همچون کودتای 28مرداد، قتلعام میلیونها تن ازمردم ایران در جنگهای جهانی با قحطی دادن، قرارداد ترکمن چای، و گلستان و… بعنوان خیانت به میهن و بعنوان جنایت تاریخی فراموش نخواهند کرد.

این دشمنی آشکار بعنوان یک ننگ تاریخی بر پیشانی همه شما در سینه تاریخ ایران و قلب مردم ایران ثبت خواهد شد.

  ایران و مردم ایران برای این نیستند که شما خود را آپوزیسیون بنامید و یا با نابودیشان وسیله بقدرت رسیدن شوند!!! ایران و مردم ایران نباید وسیله رسیدن به اهداف ننگین کسی گردد.    

امثال مسعودرجوی که درست زمانیکه مردم ایران در جنگ با ویروس کرونا بود و نبودش در خطر است بفکر استفاده از مردم برای رسیدن به اهدافی است که آشکارا در هماهنگی با آمریکا و عربستان و اسرائیل قرار دارد.  

 

تشت رسوایی همه سینه چاکان ایران اینگونه بر زمین افتاده است.  مردم ایران دوستان و دشمنانشان را فراموش نخواهند کرد. 

 

 

نظر پزشک آمریکایی که در سال ۲۰۱۶ نامزد ریاست جمهوری بود درباره‌ی تاثیر تحریم‌های آمریکا بر مبارزه ایران با کرونا

 

اگر آمریکا ایران را تحریم نکرده بود، ایران با توانمندی بیشتری با کرونا مبارزه می‌کرد، این ویروس کمتر در منطقه و دنیا پخش می‌شد، و در نهایت افراد کمتری در آمریکا مبتلا می‌شدند. تحریم برای همه کشنده است، نه فقط ایران.

پزشک آمریکایی

 وظیفه همه ایرانیان و میهن پرستان و انسان دوستان است که با همه وسایل و امکانات برای خنثی کردن این توطئه دشمنان ایران و ایرانی اقدام کنند. 

 

 

نه به تروریسم و فرقه ها

 

 

5 Responses to تحریمهای آمریکا، آپوزیسیون ضد ایرانی و بحران انسانی جهانی ویروس کرونا

 1. admin says:

  با کدام منطق فکر میکنید که چون کاپیتان داماش غیر عادلانه دستگیر شده است پس آمریکا باید ایران را تحریم کند؟ تا چه بشود؟‌مگر رژیم با اینگونه اقدامات سرنگون میشود؟‌ خارجه نشین های بی درد از سر ببد بختی و بی عرضه گی دست با خود فروشی دست بدامن آمریکا و عربستان و اسراپیل و … شده اند. در راس انها آقای و خانم رجوی.

 2. admin says:

  کدام منطق اینگون افراد را به دشمنی با مردم ایران وادار کرده است؟‌چون یک آخوندی فلان کار را کرده پس آمریکا بیا بمب بریز سر همین مردمُ‌بیا تحریم کن بیا …. چون ما خودمان عرضه نداریم مشکلاتمان را در داخل ایران با رژیم خودمان حل کنیم. پس دست به دامن شما آمریکا میشویم که کشور را نابود کن اگر چیزی باقی ماند بده بدست ما؟؟؟؟؟!!!!‌ زهی خیال باطل آمریکا آنوقت برای شما کشور نجات میدهد؟‌مگر بنگاه خدمات رسانی است؟‌ نکند آمریکا را با پزشکان بدون مرز اشتباه گرفته اید. تروریستهای داعش را چه کسانی آفریدند؟‌ جناب ایکس که معلوم نیست از طرف اسراپیل داری مینویسی یا عربستان یا آمریکا یا هر سه تا که حتی اسمت را نیز نمیخواهی بگوییُ‌جاپیکه مردم ایران برای حقشان با کارت شناسایی در جبشان در خیابانها هر چه میخواهند اعتراض میکنند تو آنوقت در چند هزار کیلومتری شده ای غم خوار مردم آنهم بدون نام. اسراپیل و عربستات و … و بویژه مزدورانشان در آلبانی غمخوار مردم ایران نیستند که دشمن مردم ایران هستند. اینرا ما ادعا نمیکنیم اینرا مردم ایران میگویند.

 3. admin says:

  جناب ایکسُ ما از جانب مردم ایران صحبت میکنیم. و نه از جانب کس دیگری. در ثانی شما مگر نماینده آمریکا هستی که همه مواضع آمریکا را حقیقت محض و آیه قرآن دانسته و همه قضاوتهایتان را بر آن استوار کرده اید. اف ای تی اف و … و یا همه تحریم ها مگر زور گویی آشکار بخاطر داشتن قدرت بیشتر نیست که به مردم جهان از جمله ایرانیان تحمیل میشود. نکند تروریسم را در جهان همین رژیم جمهوری اختراع کرده است؟‌ اختلاس را چطور؟‌لانه های فساد را چطور؟‌ قتلعامهای ویتنام و عراق و آمریکای لاتین و تقسیم ایران به سه قسمت و کودتای 28 مرداد را چطور….؟ سازمان سیا و دیگر دست اندرکاران قرنهاست که همه جهان را به خاک سیاه نشانده اند. آنوقت امام زاده طاهر و طیب شما شده آمریکا؟‌ دوست عزیز. نه آمریکا و نه غرب هیچکدام دشمن حاکمیت نیستند. کمی دانش سیاسی در حداقلها لازم است تا فهم کرد ک همه اینها برای امتیاز گرفتن است از همان رژیم. یا هر رژیم دیگری که اگر در ایران بر سر کار باشد. همین آمریکا با عربستان که نوکر بی اختیارش است چه کار میکند که با ایران چه بکند. آمریکا نه دمکراسی میخواهد نه حقوق بشر. تسلیم مطلق میخواهد. قاشقچی هنوز خونش خشک نشده است. کمی شعور را بکار بیندازید لازم نبود این توضیحات نوشته شود. شما باید از حق مردم ایران دفاع کنید. نیویورک تایمز مگر دیروز افشا نکرد که وزیر خارجه آمریکا تاکید داشته به ایران حمله شود. او که کابینه اسراپیل را در کابینه ترامپ را نمایندگی میکند.

 4. epsilon_x says:

  خیر دوست؟ فریب خورده، چنین نیست که فریبت را منتقل کنی، دارو و غذا آزاد است و فریب دهندان شما خریدند و پنهان کردند برای حشد الشبی عراق و منحوثی های یمن و غیره و نه برای مردم ایران، که شما هم ریاکارانه سعی در فریب آنان دارید، وقتی مخفیگاه ها فاش شد، گفتند احتکار کنندگان دستگیر دستگیرشدند! کدام؟ کجا؟ کی؟ چه کسی؟ آنچه که تحریم است ضرباتی است که فریب دهندگان شما با پول مردم ایران، به خود مردم ایران و مردم منطقه با دست مشتی فریب خوده مثل خودتان، میزنند. آخوند ها و رهبرتان به کدام سوراخ موشی خزیده اند؟ چه شد که خبر از نکبت زاده های آخوندی در خارج نمی گیرید؟ آدرس لانه های فساد و جنایت پیشگان آخوندی در خارج را می دهید؟ تف بر مبلغین فساد و جنایت آخودی. حنای تان دیگر رنگی ندارد! تا دیر نشده به جای عجز و لابه فکری به حال خودتان بکنید و تعفن آخوندی رانپرا کنید. خیلی خوب هست که به یاری هموطنان مصیبت زده در دام آخؤندی بشتابید، اما نه در چهار چوب سیستم منحوس آخوندی.

 5. epsilon_x says:

  محمد مختاری، کاپیتان ٣٦ ساله تیم داماش گیلان به علت اعتراض به شرایط گیلان در مورد کرونا دستگیر شد
  نامه پزشکان ایران در خصوص کورونا و تاکید بر لزوم عدم دخالت نیروهای مسلح
  مام صادق: دمپائى يا نعلين سياه نپوشيد كه هم چشم را ضعيف ميكند و هم آلت مردانگى را شُل
  چگونه ویروس کرونا مذهب شیعه را از بیخ و بن باطل کرد

  انتظار نیست که بفهمید، ولی انتظار هست که نفهمید: این پاسخی است که به فریب دهندگان مردم ایران و همینطور فرب خوردگانی مثل جنابعالی داده اند، انتظار نیست که بفهمید ولی انتظار هست که نفهمید.Verified
  ایرانیان عزیز،
  از آنجایی که حکومتتان حقیقت را به شما نخواهد گفت، ما می گوییم: در دوم اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) رژیم ایران را که به جای عمل کردن همانند هر حکومت عادی در سراسر جهان، از شفاف سازی نظام اقتصادی شما پرهیز کرد، جریمه نمود. دلیل اینکه رژیم روش کارکرد اقتصادیش را پنهان می کند اینست که سراپا فاسد است.
  برای حفظ کنترل زندگی شما وصادر کردن انقلاب اسلامی به خاورمیانه، تمامی حیاتی ترین زیرساخت های جمهوری اسلامی مانند معدن، نفت، پتروشیمی، مخابرات، خودروسازی، بانکداری و ساخت و ساز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سازمانی تروریستی است، تعلق دارد.
  پس اگر شما کنجکاوید که چرا بسیاری از شرکت های بین المللی و سازمان های اقتصادی در تسهیل معاملات با ایران تجدید نظر می کنند به این دلیل است که آنها نمی دانند که آیا این مبالغ به مقصد مورد نظر می رسند یا اینکه در دستان تروریست ها در ایران، عراق، سوریه، لبنان، غزه، و یمن قرار می گیرند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes