گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

مراکز و عناصر خواهان ادامه تحریم همچون نئوکانها و مسعود رجوی دشمن و نه دوست مردم ایران!

بقلم داود باقروند ارشد

 

تحریم‌ها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرت‌های جهان اطلاق می‌شود که در جهت مجازات  یا وادار کردن حکومت ایران به انجام یا عدم انجام عملی، به اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاستی، که در نتیجه آن حکومت ایران را همسو با سیاستها و منافع کشورهای اعمال کنند تحریمها میسازد و صد البته،  نه در جهت منافع مردم ایران،  به کار گرفته شده‌ و میشود میباشد.

عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت که در آن نیروهای به اصطلاح چپ از فرقه مافیایی رجوی گرفته تا فدائیان و حزب توده و … در ایران از عوامل اصلی دامن زدن به آن بودند. این تحریمها در پی چالش بر سر برنامهٔ هسته‌ای ایران با نقش اصلی اسرائیل و نقش مزدوری مسعود رجوی شدت بیشتری یافت. نقش خائنانه مسعود رجوی و گروههای چپ در فاجعه تاریخی اشغال سفارت آمریکا و اثرات ماندگار آن در مقاله زیر پیشتر بطور مستند و مفصل توسط این قلم مورد بحث قرار گرفته است.

” گروگانگیری سفارت آمریکا مبارزه ضد امپریالیستی یا زهر ماندگار مسعودرجوی و چپ بر تن و جان ایران زمین” (https://www.nototerrorism-cults.com/?p=19094)

طنز تاریخ اینکه، امروزه مجاهدین با خود را یاور امپریالیسم خواندن در خیابانهای اروپا رژه رفته، ادامه همان راههایی که خود را پرچمدار آن در ایران میدانستند و شعارهایش را میدادند ولی بدلیل محروم شدن از این پرچمداری به جنگ مسلحانه با رژیم رفتند را” تروریسم”،  ا ما  امپریالیسیم جهانخوار را که مبارزه و نابودی آن و همه وابستگان و کسانیکه در کنف حمایت آن بودند را دوای همه دردها میشمردند را امروزه دوست خود میخوانند.

1حل-مسائل-دانش-آموزان-در-چهارچوب-مبارزه-ضد-امپریالیستی

تحریم‌های ایران به 4 دسته، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا، تحریم‌های تک ‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا تقسیم می‌شود.

با ظهور و گسترش ویروس کرونا در جهان، دو طیف مخالف(تمامیت مردم ایران و ارگانهای مستقل سازمان ملل و بسیاری از دولتمردان جهان) و حامی تحریم های نئوکانها (مراکز و دولتهای وابسته به قدرت جهانی و آپوزیسیون وابسته و ورشکسته) علیه ایران را در ابعادی بی سابقه رو در روی هم قرار داده است. ولی گذشته از جنبه های سیاسی استدلال ها، قابل انکار نیست که کرونا در معادلات چه با تحریم و چه بدون تحریم ها، چه در ایران وچه در جهان بسیاری متغیرها را تغییر داده است. طوریکه رئیس بانک جهانی از شروع رکودی که در تاریخ سابقه نداشته حرف زد و خود ترامپ نیز برای جلو گیری از ورشکستگی اقتصادی تاکید به شروع کسب کار علیرغم ادامه روند گسترش بیماری نمود.

مهمترین متغیرهایی که در نتیجه کرونا تغییر کرده است تلفات انسانی بسیار بالای این بیماری است و هزینه و توان اقتصادی جلوگیری از آن است که هر روز ابعادی وحشتناکتر و بزرگتر به خود میگیرد.

در مورد ایران اما، در یک سوی طیف، کسانی قرار دارند که تحریم های آمریکا را ظالمانه،قلدر مآبانه  و استعماری و عملا کمک به قتلعام مردم ایران دانسته آنرا مانع اصلی طی روند عادی و طبیعی و مستقل تحولات درونی کشور و مهار کرونا در هماهنگی با جهان، در ایران می دانند.  بعلاوه مقابله با این بیماری را که نیازمند یک همبستگی جهانی است بدون پایان کامل تحریم ها غیر ممکن می بینند.

در سوی دیگر،کسانی در میان آپوزیسیون وابسته و ورشکسته که به بهانه اینکه رفع تحریم ها میتواند تقویت کننده حکومت در زمینه های سیاسی و امنیتی شود، علیرغم تاکید تمامی جهان معتقدند رفع تحریمها به رفع مشکلات آسیب دیدگان کرونا منجر نمیشود. با وجود اینکه بدلیل آشکار جنایتکارانه بودن تحریمها در چنین شرایطی حتی پمپئو و ترامپ را نیز وادار کرده که تلاش کند دستان خود را از خون مردم ایران با اظهارات دورغینی همچون:

·      مایک پمپئو احتمال تجدید نظر در تحریم‌این کشورعلیه ایران را در رابطه با کرونا منتفی نمی‌داند. به گفته او احتمال دارد، آمریکا در امر مقابله با بیماری کرونا از تحریم‌های ایران و برخی دیگر از کشورها موقتا صرف‌نظر کند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال تجدید نظر در تحریم‌های اقتصادی ایران و کشورهای دیگر سخن گفت. پمپئو اعلام کرد که برای مقابله با شیوع بیماری کرونا این احتمال وجود دارد که دنبال کردن سیاست تحریم‌ها برای مدتی لغو شود. وزیر امور خارجه آمریکا اما طرح و برنامه مشخصی در این رابطه ارائه نکرد. در این گزارش آمده است که سخنان مایک پمپئو واکنش به انتقادهای شدیدی بوده است که از سوی دبیرکل سازمان ملل مطرح شده است.

نقل از دویچه وله آلمان

US President Donald Trump said he would have a “moral responsibility” to help Iran in its fight against the coronavirus pandemic. شبکه خبری الجزیره: رئیس جمهور ترامپ گفت مسئولیت اخلاقی دارد که به ایران در مبارزه با ویروس کرونا کمک کند.شبکه خبری الجزیره

پاک کند، آپوزیسیون وابسته و ورشکسته، چشم خود را بر فاجعه قتلعام مردم ایران و بقیه جهان توسط ویروس کرونا بسته و این کشتار را خام خیالانه وسیله رسیدن به اهداف سیاسی خائنانه و جنایتکارانه خود نموده اند.

جائیکه جهان علیه تحریمها بسیج شده است و بر تعهد و مسئولیت اخلاقی لغو تحریمها فریاد میکنند.

·      گزارشگر ویژه سازمان ملل: همه تحریم‌ها لغو یا معلق شوند Moral responsibility’  The United Nations has repeatedly urged countries to alter their sanctions against several countries in light of the pandemic. Secretary-General Antonio Guterres, in a letter to G20 economic powers in March, said the restrictions should be waived “to ensure access to food, essential health supplies, and COVID-19 medical support” شبکه خبری الجزیره

تا آنجا که به حکومت ایران مربوط می شود، به نظر می رسد سیاست کلان تهران نه دریافت کمک به ازای نرمش در مقابل واشنگتن، که همچون گذشته تلاش برای دسترسی کلی به منابع مالی از طریق پایان تحریم هاست. اینکه مقام های ایرانی، در مقابل موضع رئیس جمهور آمریکا -مبنی بر اینکه اگر تهران بخواهد واشنگتن به آن کمک خواهد کرد- می گویند واشنگتن باید مجموعه تحریم هایش را لغو کند، از جمله نشانه های همین سیاست است.

·      اتحادیه اروپا: تحریم‌ها نباید در مبارزه با کرونا اخلال ایجاد کنند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته تحریم‌ها نباید باعث ایجاد اخلال در مبارزه کشورها با ویروس کرونا شوند. به‌نوشته روزنامه گاردین، این مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه در شرایطی که دولت آمریکا از رفع تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا جلوگیری کرده گفت تحریم‌ها نباید باعث توقف ارسال تجهیزات پزشکی به کشورهایی شود که در حال مبارزه با گسترش شیوع ویروس کرونا هستند. بورل گفت: «اتحادیه اروپا تأکید می‌کند تحریم‌ها نباید در تحویل تجهیزات و وسایل ضروری جهت مبارزه با ویروس کرونا و محدود کردن گسترش آن اخلال ایجاد کنند.» او اضافه کرد: «الآن وقت آن است که ما همه انرژی و منابعمان را به مبارزه با چالش مشترک دنیا یعنی ویروس کرونا اختصاص دهیم، وقت تمرکز بر سلامت جهانی است.» روزنامه گاردین
·  
    واکنش جو بایدن به ادعای ترامپ درباره آمادگی برای کمک به ایران معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا تأکید کرد ادعای دولت این کشور مبنی بر آمادگی برای ارائه کمک به ایران در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اگر با گام‌های عملی همراه نشود، مشکلی را حل نخواهد کرد. وی افزود: «با وجود اختلافات بسیار بسیار زیادی که با حکومت ایران داریم، کار درست و انسانی همین [کاهش تحریم‌ها] است. برای اینکه این ویروس همه‌گیر را مهار کنیم، لازم است که همه کشورهای روی کره زمین با یکدیگر همکاری کنند.» شبکه خبری الجزیره
 

·      گزارش واشنگتن پست  با وجود آنکه مقام‌های دولت ترامپ از جمله «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا گفته‌اند که کالاهای غذایی، پزشکی و دارویی شامل تحریم نمی‌شود و کانالی را برای تسهیل تراکنش مالی مربوط به این اقلام از طریق سوئیس ایجاد کرده‌اند، اما در عمل تحریم‌های آمریکا به‌ویژه آن‌ها که تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران را محدود کرده است، طرف‌های غربی را به تجارت با ایران بی‌میل می‌کند. واشنگتن‌پست با اشاره به گزارش‌های فصلی اوفک افزود که در سال 2016 بیش از نیمی از شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز برای صادرات کالاهای پزشکی به ایران اقدام کرده بودند، مجوز دریافت کردند. اما گزارش اوفک نشان می‌دهد که در سه‌ماهه سوم سال 2019 شرکت‌های کمتری برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و اوفک نیز تنها به 15 درصد این شرکت‌ها مجوز داده است. این رقم در سه‌ماهه اول سال 2019 نیز تنها 10 درصد بوده است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا

مراکز قدرتهای جهانی ضد ایرانی، وانمود میکنند که با ادامه تحریمها و یا تشدید آن در جریان بحران انسانی ویروس کرونا، قصد تغییر سیاست حکومت ایران بنفع مردم ایران را دارند، در صورتیکه تنها خواهان تغییر سیاست حکومت ایران بر ضد منافع ایران و بنفع خودشان است. افراد و گروههای وابسته به این مراکز مانند فرقه رجوی و شورای مدیریت گذار و اشخاصی که خود را آپوزیسیون میخوانند، وانمود میکنند که ادامه تحریمها منجر به تحولات سیاسی در کشور خواهد شد، بدون اینکه بتوانند سر سوزنی استدلال کنند. چون تجربه چهل ساله ایران نشان داده که نابودی اقتصاد مردم و به خاک سیاه نشاندن آنها در اثر مرگهای گسترده ناشی از بیماری به هیچ تحولی منجر نمیشود بویژه که عامل تحریم آمریکا در آن نقش داشته باشد. آنها واکنش مردم ایران را به ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا نباید فراموش کنند.  از طرفی انجائیکه این گروههای ورشکسته و مندرس هیچ گونه اثری در تحولات ایران ندارند عملا این موضعگیری آنها فقط و فقط در اساس کمک و یاری  به پیشبرد همان سیاست مراکز قدرتهای جهانی است.

تشدید و ادامه تحریمهای ایران توسط آمریکا بویژه در شرایط بحران انسانی جهانی ویروس کرونا، سمبل و نشانه آشکار و عمیق دشمنی با مردم ایران و ایران زمین است. مشوقین و حامیان این تحریم ها به هر بهانه ای، بیطرفان در مقابل تحریمهای آمریکا و در آویختگان به درگاه آمریکا تحت هر نامی، چه توسط خائینی همچون مسعودرجوی و چه بقیه به اصطلاح آپوزیسیون وابسته و ورشکسته در همدستی با سایتهای عربستانی و اسرائیلی  را مردم ایران همچون کودتای 28مرداد، قتلعام میلیونها تن ازمردم ایران در جنگهای جهانی با قحطی دادن، قرارداد ترکمن چای، و گلستان و… بعنوان خیانت به میهن و بعنوان جنایت تاریخی فراموش نخواهند کرد.

داود باقروند ارشد

عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

18 فروردین 1399

6 آوریل 2020

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes