گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

مصاحبه با بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین در مورد وضعیت زنان در فرقه رجوی

خانم بتول سلطانی عضو پیشین شورای رهبری «مجاهدین» با ۲۰ سال سابقه عضويت، در سال ۱۳۴۴ و در شهر اصفهان بدنیا آمد. وی تحصیلاتش را در این شهر گذراند و سپس از دانشگاه قبول شد.

زنان در سازمانوی  می گوید: در سال ۶۵ ازدواج کردم و فرقه رجوی در مسیر ما به اروپا در پاکستان پس از یک دوره کار تلقینی روی همسرم و شستشوی مغزی ما را به تور خود انداخت و با فریب بازدید چند روزه از عراق من را درحالی که فرزند اولم را بار دار بودم، به همراه همسرم راهی عراق کرد.

ایشان در سالهایی که در «مجاهدین» عضویت داشت، در مسئولیت های مختلف به صورت حرفه ای در عراق، انگلستان و فرانسه در سطح شورای رهبری مجاهدین برای این گروه فعالیت داشته است.

سقوط صدام حسین در فروردین سال ۱۳۸۲ شرایطی را فراهم کرد تا خانم بتول سلطانی که از نزدیک مناسبات بغایت ارتجاعی و فرقه ای و زن ستیز «مجاهدین» را دیده و با پوست و گوشت خود لمس کرده بود، همانند سایر اعضای دربند این فرقه از قرارگاه اشرف خارج و خود را به اروپا برساند.

خانم بتول سلطانی هم اکنون عضو انجمن زنان ضد فرقه رجوی در اروپا بوده و برای آزادی سایر زنان در بند این فرقه فعالیت دارند.

بنابراین فرصتی دست داد تا  گفتگویی کوتاهی با ایشان داشته باشند.

خبرنگار: ضمن عرض سلام و تشکر بخاطر فرصتی که در اختیار ما گذاشتید تا از نزدیک گپ و گفتی را با شما داشته باشیم.

خانم سلطانی: من هم به شما و تمام مخاطبانتان از همین جا سلام عرض می کنم.

خبرنگار: با توجه به اینکه خودتان هم یک زن هستید می توانید از وضعیت زنان در سازمان «مجاهدین» بگوئید؟ و اکنون که سالهاست از آنها جدا شده و پای در دنیای آزاد گذاشته اید چه حسی دارید؟

چه تفاوت هایی را بین ادعای مریم رجوی در خصوص زنان در «مجاهدین» با واقعیت های موجود می بینید؟

خانم سلطانی: زنان در فرقه رجوی در بند هستند. آنها از اولیه ترین حقوق انسانی محرومند. آنها اجازه انتخاب پوشش و حق ازدواج ندارند حال چه رسد به انتخاب همسر.

با آنها مثل برده رفتار می شود. وقتی من در تشکیلات آنها می دیدم زنها نمی توانند رفت و آمد تنها داشته باشند و افراد مرتب مراقب همدیگر هستند و باید همدیگر را گزارش کنند، بشدت بهم می ریختم. کسی جرات بیان چنین انتقاداتی را به تشکیلات نداشت و باید به قوانین سخت و ضد انسانی فرقه تن می دادیم.

بسیاری از زنان بخاطر اعتراض و تن ندادن به دستورات تشکیلاتی در زندان بودند و مورد اهانت و کتک و آزار جسمانی قرار می گرفتند. حتی خودکشی های اجباری نیز برای زنانی که از قوانین فرقه پیروی نمی کردند در تقدیر آنان بود که با قرص سیانور انجام می گرفت.

حسابرسی های تشکیلاتی و سوژه کردن افراد در جمع به مدت طولانی، شدیدترین فشارهای روحی و روانی بود که خیلی ها در مقابل آن تاب تحمل نداشته و مجبور بودند به خواسته های فرقه تن بدهند.

زنان نباید در تشکیلات از خود اشعه زنانگی می دادند. حتی مسائل بهداشت فردی اعضا نیز تحت کنتزل فرقه بود. آرایش کردن و آراستن خود هیچ معنا و مفهومی در تشکیلات نداشت.

اوج نگاه «مجاهدین» به زنانِ تشکیلات، جدای از استفاده ابزاری که در راستای اهداف ضد ملی و میهنی این گروه انجام می گرفت، بهره برداری جنسی برای شخص رهبر فرقه یعنی مسعود رجوی بود.

زندگی به دور از اجبارات فرقه موهبتی است که خداوند به همه انسانها داده است. ولی رجوی آنرا برای چندین دهه از ماها گرفت. خانواده ها را از هم پاشوند. و خیلی از آنها را هم داغدار کرد و در آرزوی دیدارشان باقی گذاشت.

حال که ما از نعمت بودن در دنیای آزاد و بدور از اجبارات فرقه لذت می بریم، این، انگیزه ما را دوچندان می کند تا کمک کنیم سایر زنان دربند این فرقه نیز بتوانند خود را از چنگال این گروه بدنام آزاد کنند.
زنان از بند رسته: از راست به چپ: خانم ها: حمیرا محمدنژاد – زهرا معینی – بتول سلطانی
خبرنگار: چرا ارگانهای بین المللی و کسانی که ادعای حقوق بشری دارند در قبال حقوق خانواده کسانی که سالهای سال در دست «مجاهدین» اسیرند بی تفاوتند. چرا به ندای کمک خواهی آنان برای دیدار با فرزندان اسیران پاسخی نمی دهند؟

خانم سلطانی: بارها ارگانهای بین المللی خواسته اند کمک کنند. اما کسی در «مجاهدین» پاسخگو نیست و برعکس می بینند که فرقه بسیار بی پرنسیپ، دست به فحاشی و اتهام به شیوه های مختلف بر علیه آنها هم می زند. برای همین از نزدیک شدن به فرقه خودداری می کنند.

«مجاهدین» بصورت فرقه گرایانانه پاسخگوی هیچ ارگانی نیستند و در اصل کسی که به این فرقه وارد شود راهی بی بازگشت رفته است.

خبرنگار: حتما در جریان شیوع بیماری کرونا در سرتاسر جهان و از جمله ایران هستید. سازمان بهداشت جهانی از اقدامات و اطلاع رسانی دقیق دولت ایران در رابطه با ویروس کرونا هم رسما تشکر کرده است.

علیرغم همه اینها، سازمان «مجاهدین» با تمام قوا در صدد بزرگنمایی و جعل آمار فوتی ها و کسانی که به این ویروس در ایران مبتلا شده اند هستند.

آنان حتی با پخش تصاویری از خیابان‌ها و بازارهای شهرهای مختلف سراسر ایران، که در یک همکاری سراسری، قرنطینه خانگی را به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه جهت قطع زنجیره انتقال ویروس برگزیده‌اند، ادعا کرده اند که این خلوتی‌ها به دلیل اعتصاب مردم علیه نظام است. حال سوال این است «مجاهدین» چرا به اقداماتی این چنین مضحک دست می زنند؟

خانم سلطانی: این شیوه همیشگی فرقه رجوی هست که با فرافکنی و جعل اخبار دروغ و بدون رعایت پرنسیپی سعی در خراب کردن نام ایران و وارونه جلوه دادن واقعیتها دارد و سعی می کند به هر طریق که شده حالا با سوءاستفاده از وضعیت اپیدمی کرونا، وضعیت ایران را بحرانی نشان بدهد و اینکه به نیروهای داخل خودش روحیه بدهد و اینکار را سالیان سال است انجام می دهد و این اخبار فقط مصرف داخلی برای فرقه دارد و کسانی که در خارج از فرقه هستند همچون من یا شما می بینیم که چقدر این ادعاها و اخبار مضحک است و سوژه طنز هموطنانمان می شود.

خبرنگار: با توجه به اینکه ویروس کرونا در حال گسترش در جهان است و به کشور آلبانی هم رسیده ، تهدید این ویروس برای اعضای اسیر در اردوگاه مجاهدین را چگونه ارزیابی می کنید؟

خانم سلطانی: در فرقه بعلت اینکه زندگی جمعی هست و داشتن امکانات فردی مثل اتاق خواب جدا، محل کار جدا و . . . موضوعیتی ندارد، همچنین اینها از ترس ریزش نفرات حتما باید هر روز نشست تفتیش عقاید در گروههای مختلف بگذارند، من بسیار چشم انداز شیوع این ویروس را در فرقه خطرناک می بینم.

یعنی رجوی به خاطر شیوع ویروس کرونا هرگز نشست های جمعی را که برایشان مرز سرخ است تعطیل نمی کنند. آنها هرگز آسایشگاه های جمعی را که تعداد زیادی از اعضا را در یک محل می خوابند کنار نمی گذارد. از طرف دیگر، از آنجائیکه که هیچ نظارتی هم از بیرون به فاصله گذاری اجتماعی در درون فرقه وجود ندارد. حتما طبعات چنین زندگی گله واری آنهم در وانفسای شیوع و همه گیری ویروس کرونا دیر یا زود بیرون خواهد زد.

خبرنگار: در حال حاضر برخورد دولت آلبانی با جداشدگان در این کشور چگونه است؟ آیا حقوق آنان مطابق با موازین حقوق بشری رعایت می شود و چرا ارگانهای بین المللی ذیربط در این رابطه برخورد پاسیو و غیر تاثیر گذاری را دارند؟ چه عواملی می تواند علت این کار باشد.

خانم سلطانی: برخورد دولت آلبانی با جداشدگان تحت تأثیر رشوه هائی است که دولت آلبانی از فرقه رجوی دریافت می کند و برابر با موازین حقوق بشری نیست.

به نظر من ارگانهای بین المللی ذیربط هم به نفع خود و منافعشان نمی ببینند که پا در میانی کنند. گفتم علت اصلی این است که فرقه رجوی به هیچ پرنسیپی پایبند نیست و کسی هم در این میان پاسخگو نیست. البته این وضعیت مانع آن نخواهد شد که جداشدگان برای کسب حقوق قانونی خود فعالیت نکنند.

خبرنگار: فعالیت های سیاسی جداشدگان چه تاثیری در افشای وجه ی کاذب و دروغین سران این گروه در سطح بین المللی داشته است؟

خانم سلطانی: فعالیتهای سیاسی جداشدگان و کسانی که با جرأت و شهامت سکوت نکردند خیلی موثر بود.

اگر تا اینجا ماهیت فرقه ای و برخی عملکردهای ضد ملی ایرانی این فرقه در سطح بین اللمی افشا شده به همت همین جداشدگان از فرقه بوده است.

آنان اطلاعات وسیع و کافی در اختیار کسانی که واقعا در تلاشند تا بنیاد فرقه گرائی در «مجاهدین» را ریشه یابی کنند و در صدد هستند تا دست به راه کارهای موثر برای فشار به این فرقه برای پایان دادن به برده داری نوین بزنند، قرار داده اند.

همچنین همین اطلاع رسانی ها و تلاش ها باعث شده تا تعداد زیادی از نجات یافتگان این فرقه چشم انداز روشن تری پیش روی خود ببینند و از همکاری با فرقه دست بردارند.

خبرنگار: سوال آخر اینکه در حال حاضر شما عضو انجمن زنان ضد فرقه رجوی هستید می توانید بگوئید این انجمن به چه فعالیت هایی در عرصه بین المللی مشغول است؟ و برای ایجاد بستر مناسب برای آزادی سایر زنان گرفتار در بند فرقه رجوی چه برنامه هایی را در دستور کار دارد.

خانم سلطانی: ما و انجمن زنان در تلاش هستیم تا با روشنگری و حضور در جلسات و ملاقات با کسانی که واقعا جهانی می خواهند خالی از فرقه و استبداد فرقه ای نظیر سازمان مجاهدین و کسانی که خطر این فرقه را حس می کنند دست به دست هم داده و این تشکیلات مافیائی را رسواتر و بی اعتبارتر کنیم. در این رابطه ما برنامه های دراز مدت داریم و بصورت آنتی تز فرقه گرائی رجوی بخصوص در مورد استثمار زنان تا فروپاشی کامل این فرقه از پای نمی نشینیم.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes