گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

دستگیری دو دانشجو در تهران – خوراک تبلیغی مریم رجوی و مارهای ضحاک

بقلم داود باقروند ارشد

داود ژنو

اخیرا گزارشی  مبنی بر دستگیری دو دانشجوی جوان بنامهای امیر حسین مرادی و علی یونسی  منتشر که قوه قضائیه رژیم نیز آنرا تائید کرده است که ظاهرا در ارتباط با فرقه رجوی قرار داشتند.

البته همانطور که در گزارش آمده است ظاهرا والدین یکی از آنها از هواداران فرقه رجوی بوده اند. که قطعا بدون اطلاع از ماهیت فعلی این فرقه ننگین در حال و هوای سالهای 58-61 همچون بسیاری از جدا شدگان حتی تاسالهای 1370 که کشتی قدرت طلبی خدای خود خوانده مسعودرجوی با قبول آتش بس به گل نشست و کارآیی او برای صدام و حامیان بین المللی از سکه افتاد. و از آن پس مسعود رجوی از رو بست و علنا در جمع چهار هزار نفره مجاهدین در اشرف گفت ازاین به بعد سرکوب و کشتار و سربه نیست کردن مخفیانه نخواهد بود. بلکه با همه تان که آمده بودید کمک  من بکنید ولی به دشمنی با من برخاسته اید با مشت آهنین برخورد خواهد شد، رو نشده بود.

فریب خوردگی این جوانان بی تجربه در ترکیب ناستالژی احتمالی کاذب والدین آنها بسیار بسیار قابل پیش بینی است. وقتی که حتی اعضای مرکزیت مجاهدین و مسئولین بلند پایه در دورن این فرقه مافیایی فریب میخوردند و رجوی در سایه دیوارهای آهنین اختناق درون تشکیلاتی خودِ ضحاکش را مهربانتراز مسیح جا میزد فریب افراد ساده دل و بی خبر از همه جا، برای فرقه ای که در مغز شویی و فریب و دروغ و گندم نمایی و جو فروشی تحسین بزرگترین متخصصین فرقه ها را برانگیخته است ، کار بسیار ساده ای است. 

شقاوت این تشکیلات در بی ارزش دانستن جان انسانها برای رسیدن به اهداف قدرتپرستانه شان است. در همین رابطه مریم رجوی که میداند در صورت وصل کردن این دستگیرشدگان به فرقه ننگین خودش که مورد نفرت تمامی مردم ایران است چه سرنوشتی را بدستان رژیم با پشتیبانی و حمایت مردمی ناشی از نفرت نسبت به فرقه رجوی و هر کس که با او مرتبط گردد  بجای اینکه هرگونه ارتباطی را با دستگیر شدگان رد کند و جانشان را بخرد و یا احکامشان را کاهش دهد، بلافاصله همانگونه که دکتر کریم قصیم توصیف کرده است با خوشحالی و شعف بسیار اسامی 18 تن دیگر را با عکس آنها اعلام کرده است که دستگیر شده اند. و تابلو تبلیغاتی خود را بقیمت نابودی این افراد برافراشته است.  و برای خالی نبودن عریضه در اوج دجالگری از جوامع بین المللی خواهان رسیدگی به این دسگیریها شده است. همانگونه که در مورد خروج اعضایشاز لیبرتی تلاش میکرد!!! صحت و سقم و کم و کیف اینکه این افراد به چه میزان به فرقه رجوی مربوط هستند برای نگارنده روشن نیست ولی جنایت مریم رجوی در این کار بسیار بسیار آشکار است. 

 

نگارنده در سالهای 1362-135 در ستاد عملیات فرقه رجوی در فرانسه منطقه پقسان مستقر بودم و زمانی بود که رجوی تصمیم گرفته بود ایران را از فاصله 6000کیلومتر از طریق تلفن تسخیر کند. 

یکی از هسته های مقاومت که امروزه نام کانونهای شورشی بدان داده اند. برادر درگذشته این قلم بود. چون هرکس باید یک نفر از خانواده خود را معرفی میکرد والا مزدور رژیم تلقی میشد. یکبار یکی از زنان فرقه رجوی از مسئولین ارتباطی در راه اندازی این هسته!!! با مشکل مواجهه شده بود. محمود عطایی جانشین علی زرکش و فرمانده  ستاد عملیات به نگارنده گفت فلانی برو ببین داستان چیست. 

نگارنده را سر تماس بردند. بعد از چند بار تماس که مرتب قطع میکرد نهایتا با تغییر شماره و شنیده صدای من قطع نکرد. وقتی جویای موضوع شدم،  برادرم  ابتدا (هرچه از دهانش از فحشهای خاص خودش در آمد نصار فرقه کرد) بعد گفت بابا این فلان فلان شده ها ذره ای فهم ندارند، از وقتی شماره مرا داده ای هر وقت اینها به من زنگ میزنند بلافاصله بعدش سپاه زنگ میزند و هشدار میدهد. ولی باز هم به تماس ادامه میدهند. و خواست که دیگر تماسی با وی گرفته نشود و در همان زمان همه ارتباطش را هم با فرقه و هم با من که مقصر اصلی میدانست قطع کرد.  برادرم که با هوشیاری تن به ارتباط و تله مرگی که بکمک این قلم برایش تدارک دیده بودم نداد و جزء معدود کسانی بود که دستگیر و اعدام نشد. 

مسعود رجوی در آن زمان برای ادامه حیات ننگین خودش در غرب و خود فروشی و بالا بردن قیمت خودش علیرغم اینکه از طریق اطلاعات دست اولی همچون برادر درگذشته این قلم و بسیاری از به اصطلاح هسته های مقاومت از تسلط بی چون و چرای رژیم به ارتباطات خبر داشت ولی سفره و ویترین تبلیغاتیش به خون مردم ایران نیاز داشت. از همین رو همه هسته ها دستگیر و زندانی و اعدام شدند. ولی چه باک نشریه مجاهد از خون آنها صدها عملیات دروغین میساخت و بخورد شورایی ها میداد و برای غرب گران فروشی میکرد.

رجوی این ضحاک فرقه در اشرف و لیبرتی نیز همین بلا را بر سر مجاهدین میآورد و نگارنده و بسیاری از کسانیکه ازنزدیک با این مسئله ارتباط داشته اند اقدامات مسعود رجوی را همچون آقای دکتر کریم قصیم عضو سابق شورا در مصاحبه  ویدئویی گفت: 

کریم قصیم: عملکرد مسعودرجوی در قبال لیبرتی شانه به فاشیسم می ساید

آقای دکتر کریم قصیم در قسمتی از خاطرات خود از بعضی لحظه های مشاهده خیانتها، رفتار مافیایی، کشتار مجاهدین در لیبرتی جهت گرفتن انعکاسات مطبوعاتی این چنین میگوید

، اینکه مجاهدین در لیبرتی تنها گوشت دم توپی برای مسعودرجوی بودند که هیچگاه نباید پایشان به خارج عراق میرسید بلکه در هر کشتاری که رژیم و یا مزدوران عراقی از مجاهدین اسیر در لیبرتی میکردند جشن و پایکوبی در اورسورواز در میگرفته و آنرا به عنوان عملیات بزرگتر از آفتاب و چلچراغ و… تلقی کرده و خوش میداشتند  دکتر کریم قصیم عضو سابق شورای ملی مقاومت و مسئول کمیسیون محیط زیست آن

در قسمتی دیگر عنوان کردند:

وقتی ناراحتی و نگرانی مرا از کشتار مجاهدین در لیبرتی میدیدند . در نهایت با تشر و تذکر با من مواجهه شدند که چرا در این کشتار منافع تبلیغی که برای مجاهدین دارد را نمیبنی و همه اش از کشته شدن مجاهدین ابراز ناراحتی میکنی!!!! دکتر کریم قصیم عضو سابق شورای ملی مقاومت و مسئول کمیسیون محیط زیست آن

در همین رابطه روحانی لبنانی علامه محمد علی حسین که برای دهسال مشاور عالی سیاست عربی مریم رجوی در درون شورا بود.  و مریم رجوی او را

استاد علامه محمد حسین پرچم تشیع علوی را در فلسطین برافراشت و علیرغم همه خطارت و همه اذیت و آزارها در مقابل حزب الله که چیزی جز سپاه قدس که بخشی از سیاه پاسداران نیست با تمام قوا ایستاد. جناب علامه در دوران اسارت هم مقاومت کرد.  مریم رجوی در مراسم استقبال از علامه محمد علی حسین در اور سوراز

توصیف میکرد، به نگارنده گفت:

علیرغم اینکه من چندین بار با مریم رجوی و سید المحدثین صحبت کردم و علیرغم اینکه بلحاظ مالی هیچ مشکلی ندارند ولی حاضر نیستند که مجاهدین را از لیبرتی خارج کنند، و بیشتر استفاده تبلیغی کشتار آنها برایشان اهمیت دارد. علامه محمد علی حسین ده سال مشاور عالی مریم رجوی در شورای ملی مقاومت

از زمان فرار مسعودرجوی از ایران در سال 60، بویژه بعد از ضربه تمام کننده و آخرین میخ بر تابوت تشکل رجوی در ایران در 19 بهمن 60 و 11اردیبهشت 61. مسعودرجوی در ایران فقط و فقط خونریزی میخواست تا بتواند ضمن وطن فروشی دهان رقبای سیاسی خود در شورا و بیرون شورا را بسته و به اصطلاح هژمونی خودش را حفظ کند. اینکه این خونخواهی مسعودرجوی به چه بهایی و از کجا تامین میشد تفاوتی نمیکرد از مردم بی خبر داخل بود باید ضحاک مارهای قدرت پرستیش سیراب میشدند، اگر در داخل کسی نبود باید در اشرف و لیبرتی و در پاریس با خود سوزی آنها را سیر میکرد. 

امروزه نیز که از این تشکلی که جز جنازه ای نیمه جان که بخش عمده آنها در بیمارستان های آلبانی و … بسر میبرند و هفته ای نیست که خبر کفن و دفن یک یا دو نفرشان را منتشر نکنند. بشدت به این خونریزی احتیاج داشت. 

میدانیم که از این هسته ها و یا به اصطلاح کانونهای شورشی هیچ اثری در ایران نبوده و نیست. داشتن مواد منفجره و… نیز نمیدانم چقدر میتواند صحت داشته باشد و با تجربه نگارنده مطلقا صحت ندارد.  بهتر از همه رجوی اینرا میداند به همین اعتبار دستگیری و اعلام ارتباط آنها توسط رژیم برای مسعودرجوی به قطع و یقین یکی از بالاترین نیازهای حیاتی قبل از مرگ مسعودرجوی است که حتی به قیمت لو دادن آنها چه مستقیم و چه غیر مستقیم و چه به عنوان قربانی کردنشان برای رهبر عقیدتی که منجر به دستگیری و اعلام آنها توسط رژیم گردد میتواند چند روزی جنازه رجوی را در آنتها نگاه دارد. 

فراموش نکنید که رجوی خودش به زبان خودش میگفت

شما سه هزار نفر باقی مانده در اشرف، هر هزار نفری که در درگیری با سربازان عراقی کشته شوید مانند این است که من یکبار تهران را فتح کرده ام.  اگر همه کشته شوید مانند این است که من مسعودرجوی سه بار تهران را فتح کرده ام. سخنان مسعودرجوی در تماس مستقیم با جلسه عمومی و با حضور 3000 عضو

یعنی کشتار هر هزار نفر مجاهد با سوابق چندین دهه ای کار سیاسی برای مسعود رجوی نعشه گی فتح تهران با به ارمغان میآورده است. این است ضحاک مدرن  این است که بدون شک باید دستگیری این جوانان بدام فرقه رجوی گرفتار شده بسیار بسیار مشکوک مینماید. به عقیده نگارنده احکام سنگین برای آنها نیز بنفع ضحاک و با اهداف مریم رجوی و بهره برداری کثیف تبلیغی او همراستاخواهد بود.

داود باقروند ارشد

17 اردیبهست 1399

6 ماه می 2020

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes