گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

بدر خواست امیر وفا یغمایی برای دیدار مادرش، مسعودرجوی سر بریده مادرش را به دیدارش فرستاد

بقلم داود باقروند ارشد

 تقدیم به امیروفا یغمایی که مادرش را جلو چشمانش سربریدند.   

این روزها شاهد  نمایشی از وحشی گری  بدوی ماقبل تاریخ   توسط   داعش ایران(فرقه رجوی)  که در کمین مردم بلا زده ایران توسط میلیتاریستای  آمریکا  نشانده شده است  بودیم

 

امیر وفا یغمایی (عضو و اسیر سابق فرقه رجوی)  فرزند  اکرم حبیب خانی (دیگر عضو  فعلی فرقه رجوی) که در اسارت ضحاک  مار بدوش فرقه داعشی  رجوی است، و خارج از اراده خودش در همین اسارتگاه بدنیا آمده است، بدستور رجوی هرگز اجازه نیافته  همچون دیگر فرزندان (اعضای اسیر)  در فرقه،  کمترین بویی از محبت مادری ببیند. چرا که در   اسارتگاه ضحاک ، روح ،  جسم،  محبت    و حتی زنانگی ،   مادران و زنان ، متعلق به ضحاک است.  

امیر وفا یغمایی  بعد از جان سالم بدر بردن از اسارتگاه مرگ فرقه رجوی طی گزارش ویدئویی زیر گفت،   

اگر میخواهی از اسارتگاه راحت شوی دو راه داری یا خود کشی کنی و یا فرار کنی که ما از پشت بزنیمت گزارش امیر وفا یغمایی از توصیه فرمانده اش در درون فرقه رجوی

امیروفا یغمایی همچون نگارنده به تیف (محل جدا شدگان از اسارتگاه رجوی در عراق) فرار کرد و پناه گرفت. او توانست با تلاش بسیار خودش و پدرش، سرانجام به یمن تولد در استارتگاههای رجوی در خاک فرانسه از آنجا نجات یابد. نزدیک به دو دهه طول کشید تا بتواند تا حدودی بر زخمهای هولناک روحی و جسمی و عواطفیش که با تولد و حضورناخواسته در بند ضحاک فرقه مجاهدین بر او تحمیل شده بود غلبه کند و به زندگی انسانی بازگردد.

او که از بردگی جنگی کودکان با دادن سلاح بدستش از سن 14 سالگی رها شده بود، توانست به تحصیل در مدرسه، سپس دانشگاه بازگشته و بعنوان یک متخصص محیط زیست فارغ التحصیل خود را تاحدودی باز یابد. امیرحتی توانست برخلاف اراده ضحاک ازدواج کند و دارای فرزندی شود.

هربار که او با فرزند خود و عواطف پدری نسبت به این نوزاد روبرو میشد زخمهای محبتهای از او دریغ شده مادری در او غلیان میکرد و قلبش را میفرشد و هوای محبت و عشق به مادر که در تک تک سلولهای تشنه محبت او زبانه میکشید او را بسمت مادرش میکشید. امیر وفا یغمایی چند بار تلاش کرد با خیال اینکه با دنیای انسانی طرف است به دیدار مادرش برود. امیر که هنوز خوب ضحاک را نمیشناخت، اوکه عمق کینه حیوانی ضحاک را نسبت به خودش، پدرش و البته مادرش که نتوانسته بود خودش بدست خودش سر فرزند را جهت جلوگیری از ترک اسارتگاه ضحاک بمعنی لگد زدن به همه افکار داعشی رجوی ببرد را نمیتوانست ببیند. اینبار تلاش کرد با ارسال پیام انسانی رو به افکار عمومی و خطاب به ضحاک به این امید که بتواند از دیوارهای استارتگاه رجوی عبور کرده و به مادرش برسد و تحت فشار افکار عمومی ضحاک مجبور شود بندهای اسارت مادرش را فقط کمی شل کند و اجازه یک دیدار ساده بین خودش و نوزادش را با مادرش را مجاز کند.

ظاهرا پیام امیروفا یغمایی رو به افکار عمومی موثر افتاده بود. اما امیر ساده نمیدانست که ضحاک چاره کارش را سالهاست که از قبل آماده کرده بود. بجای مادرِ امیر وفا یغمایی سر بریده او را آنهم نه حضوری بلکه از طریق بازار داعشی سیمای ضحاک بدیدار امیر وفا یغمایی فرستاد.

تا درسی باشد برای امیر و دیگر مادران و فرزندان که هیچگاه دیگر با تجاوز به حریم حرمسرای ضحاک هوس دیدار عزیران و مادرانشان به سرشان نزند.

رجوی که از گلوی جویده شده مادر امیروفا یغمایی، اکرم حبیب خانی سخن میگفت همه کین و حقد و حسد و نفرت خود را نسبت به امیر و همه امیرهای پشت پا زده به دنیای  قدرت پرستی، وطن فروشی رجوی را بنمایش گذاشت.

اکرم حبیب خانی مادر امیر وفا یغمایی[

رجوی از گلوی سر بریده مادرِ به صلیب کشیده شده در این فرقه، خطاب به فرزندش فغان بر میاورد که من با مزدور و خیانت پیشه ملاقات نمیکنم.

 

 

هرچند باید از مسعود جوی که خود را فاتح پیروز این نبرد معرفی میکرد پرسید،  مگر چیزی جز پیروزی افکار داعشی  کشتار هرچه در حیطه  انسان و انسانیت که در بازار شام سیمای ضحاک بنمایش گذاشته بودی بود؟

این مادری که گلویش و همه وجودش توسط مارهای تو جویده شده و صدبار از هضم رابع ضحاک عبور کرده، و آنگونه در سیمای ضحاک، نفرت تو را با خشم و کین حیوانی علیه فرزند خودش برای لاپوشانی به خاکستر نشستن فرقه ات نعره میزد و آنرا نشانه انقلابی گری و مجاهدت و مبارزه و با اهمیت بودن نزد رژیم جا میزد، چرا قادر نیست به تنهایی در آلبانی تحت حمایت کامل دولت آلبانی و پشتیبانی کامل سیاسی آمریکا و اطلاعاتی اسرائیل با فرزندش ملاقات کند.

این مادر ضحاک زده که بیشتر به زنک جگر خوار میماند تا مادر، چگونه از این فرزند تاثیر میپذیرفت؟ چگونه امیر از این جگر خواره تو میتوانست استفاده اطلاعاتی کند؟ چگونه؟

جناب ضحاک، تاریخ و ایران و ایرانی سرنوشت تو را همانند دیگر ضحاکان تاریخ چهار دهه است که رقم زده، این شوها تاریخ را نمیتواند به عقب برگرداند.

 

 

فرزانه ای میگوید:

  ارتفاع و عمق سقوط پدیده ای تنها از راه درک میزان صدمه وارده به آن پدیده بعد از سقوط  قابل ارزیابی است 

اوج سقوط یا مبارزه بارژیم

جناب مسعودرجوی عمق سقوطتت و فلاکتت را در همین ببین که  آن نبردِ ارتش آزادیبخش!!!(ارتش خصوصی صدام) برای فتح کشور 80 میلیونی، و فراتر از القائده، بزانو در آوردن نهایی آمریکای جهانخوار(نعره هایت در جشن 11 سپتامبر یادت هست؟). آن سازمان یافته ترین تشکل نظامی و سیاسی جهان!! آن تظاهرات میلیونی!!! 30 خرداد، آن رهبر کبیر انقلاب!!! که از رژه تانکهایش سان میدید… به نبرد شو تلویزیونی ای که در آن جدای ازخودت، همه سرداران این ارتش و شورای پوسیده و گندیده در اروپا را نیز بمیدان آورده ای به دعوای دیدار مادری (یکی از اعضای اسیر خودت) با فرزندش (دیگر عضو خودت) هرچند سابق، سقوط کرده است.

 

ضحاک! این نمایش از هم پاشیدگی درونی است. با وارد کردن رژیم این وسط و بستن امیر به رژیم نمیتوانی این تلاشی و فروریختن درونی را نبرد با رژیم جازده و فروپاشی را مخفی کنی. هرچه هست در درون خودت است. در بیرون خبری از نبرد نیست، هرچه هست فروپاشی، مرگهای سریالی و فرارهاست.

 

عمق و ارتفاع سقوط و صدمه: 

ببین آن شاعر و عضو مرکزیتت که قبل از سقوط و فروپاشی فرقه ات، شعرهای حماسی برایت میسرود و تو آنها را به سروده های مقاومت تبدیل میکردی حالا بعد از سقوط و در فروپاشی دستگاهت در مورد تو چه میسراید:

 

سگ درگاه محمد رضاشاه [همانکه سگ زنجیره ای امپریالیزم آمریکا میخواندی و میخواند] را به افکار و اعتقادات و کارکردهای رهبر سابق خود[جناب مسعود رجوی] ترجیح میدهم. محمد رضا شاه صد بار از او[تو] آدمتر بود نور به قبرشاه ببارد و درود بر او باد که بسیار آدمتر و سالمتر و صالحتراز توبود.  اسماعیل وفا یغمایی

اینها اعضای تو و اعضای مرکزیت خودت هستند که حتی دیگر تو را به اندازه سگ شاه مخلوع هم نیمدانند. وقتی شاه را مردم به زباله دان تاریخ سپرده اند تو که سگ درگاهش هم حساب نمیشوی جایت کجاست؟

عمقی بیشتر:

من جنده بازی و به بستر رفتن با فواحش را به این ترجیح میدهم که یک رابطه معمول عاشقانه ونادرست را با حقه بازی و با دستمال توالت کردن هزاران انسان مبارز و رنجکشیده تبدیل به انقلاب بکنم و به این بهانه و به مدد اعتماد دیگران دستگاهی فکری و نجاست بار بسازم  که همان ولایت فقیه تقطیر شده خمینی پلید ست و سه دهه و نیم هزاران نفر را با سلاخی روح و عاطفه در درون این دستگاه ذوب کنم و کسانی را که برای مبارزه آمده اند هرشب و روز وادار کنم تا ریزترین رویاهای جنسی خود را در برابر جمع افشا کنند یا بگویند در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند و در بن بست استراتژیک روزها را بگذرانم.  اسماعیل وفا یغمایی

عمقی باز هم بیشتر

 

در ضمن اگر دنبال جنده باز و خانم باز میگردی گاهی به اطراف نگاهی بینداز جنده باز و خانم باز کم نیست و نیازی نیست از درون قصه جام جنده پیدا کنی و بمن بچسبانی که من بینوا اگر با زنهای خیالی درون قصه خوشم جنده بازان واقعی  دورو بر،حقیقی اش را دارند وزن و بچه ملت را تور میزنند و از احترامات توحیدی و انقلابی هم سخت برخوردار که بکامشان باد! اسماعیل وفا یغمایی

 

آیا اینها برای شناخت عمق سقوطتت کافی نیست؟ بیخود رژیم را بمیان نکش. فروپاشی درونی را نمیتوانی پنهان کنی.

 

 

 اگر آنگونه که در سیمای ضحاک مدعی شدی، رژیم در حال فروپاشی بود، و تو در اعتلا الان رژیم باید این شو را اجرا میکرد که در آن مثلا وزیرانش را متهم به پیوستن به تو و مزدوری برای تو متهم میکرد.

 

داود باقروند ارشد

عضو سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت

 16 ماه می 2020

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes