گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

در آلبانی باید شیطان زندگی کند روزنامه فرانکفورتر آلگماینه آلمان در اشاره به فرقه رجوی

ترجمه: سایت نه به تروریسم و فرقه ها

 

رجوی یک خدای کوچک روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در تاریخ 13.05.2020 مطالبی در ارتباط با فرقه رجوی با عنوان «در آلبانی باید شیطان زندگی کند»، منتشر کرده و برخی اتهامات را که همه ایرانیانی که این فرقه را میشناسند و مطرح میکنند را متوجه این فرقه نمود، “شورای ملی مقاومت” در آلمان، از سوی فرقه  برعلیه این روزنامه به دادگاه شکایت کرد. در پایانِ رسیدگی به این شکایت، دادگاه در تاریخ 23 ژوئن 2020 تشکیل جلسه داد و روز بعد، حکم خود را صادر نمود.
در اطلاعیه “شورای ملی مقاومت” به سه مورد که دادگاه در حذف آن از نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ رای داده، اشاره شده است. اما برای بقیه حقایق مطرح شده برای حذف آنها از نوشته فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ رای نداده است؟
در مقاله «در آلبانی باید شیطان زندگی کند» که هنوز بر روی سایت این روزنامه قابل مراجعه است، موارد دیگری در مورد سازمان مجاهدین نوشته شده است، که در زیر بخوانید. 

مجاهدین تروریستند  یا دموکرات؟ آلبانی محل زندگی 2500 مجاهدین خلق ایران است. هدف آنها سرنگونی رژیم ایران است.

آنها همچنین در بوندستاگ(پارلمان فدرال) آلمان تماس های خوبی را حفظ می کنند.

 

در تهران ، آیت الله ها ملت ایران را به سختی رهبری می کنند ، مخالفان را به زندان می اندازند ، محکومین را اعدام می کنند و نحوه لباس پوشیدن را به زنان و مردان تحمیل می کنند. آنها بیش از 40 سال در قدرت بوده اند. از آن زمان ، ایرانیان تبعیدی قصد سرنگونی دولت در تهران را داشتند. چندین گروه ایرانی در خارج از کشور وجود دارد. بزرگترین آنها به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که گفته می شود 2500 عضو در اردوگاهی در آلبانی زندگی می کنند. طبق گفته های خودشان ، آنها می خواهند یک دولت جمهوری اسلامی دموکراتیک تشکیل دهند. آنها برای  چنین سیاستهایی نه تنها از سیاستمداران ارشد آمریکایی ، بلکه از بعضی اعضای بوندستاگ آلمان مانند سیاستمدار CDU مارتین پاتزلت پشتیبانی دریافت میکنند.

 

در بروکسل و برلین ، لابی قویی انجام می دهند. اعضای گروه بارها و بارها در جلوی ساختمان های دولت ایستاده و به اعضای پارلمان نزدیک می شوند. به این ترتیب ، پاتزلت از این سازمان آگاه شد – و هم اکنون عضو هیئت مدیره “کمیته همبستگی آلمان برای یک ایران آزاد” است که نماینده منافع مجاهدین خلق در آلمان است.

مجاهدین خلق در مورد مسائل اساسی در بوندستاگ مطرح  شده است. به عنوان عضو کمیته حقوق بشر ، آقای پاتزلت مجاهدین خلق را در پارلمان مطرح میکند. سایر سیاستمداران مشهور آلمانی همچنین از انجمن مستقر در برلین-ویلمرسورف به عنوان رئیس و هیئت مشاوره حمایت می کنند: رئیس جمهور پیشین بوندستاگ ، ریتا ساسموت و اتو برنارد ، عضو هیئت مدیره Konrad-Adenauer-Stiftung.

آنها مقالات میهمانان را برای روزنامه های آلمانی می نویسند که در آن توجهات را به وضعیت ایرانیان تبعید شده در آلبانی جلب می کنند ، همایش ها را برایشان برگزار می کنند و به دیدار ایرانیان در آلبانی می پردازند. در گفتگو با F.A.Z. ، پاتزلت می گوید که او با مجاهدین خلق “هم نظر” است.

 

این یک ارتباط عجیب است: مجاهدین خلق مبتنی بر ترکیبی از اسلام و کمونیسم است. “[…]” اخیراً ، گاردین با دهها مورد ازجدا شدگان از مجاهدین صحبت کرده و گزارش داده است که اعضای بدنه این تشکیلات دچار شستشوی مغزی شده اند. در حول و هوش رهبر مریم رجوی و همسر ش مسعود رجوی که حتمالاً مدتهاست که مرده است ، که توسط مریم رجوی زنده نگهداشته میشود ، یک فضای فرقه مانند وجود دارد. رجوی گروه را از پاریس رهبری می کند. او رئیس پارلمان تبعید ایران است.

    پاتزلت میگوید،  نه یک فرقه ، بلکه یک جامعه از کشیشان و راهبه ها  هستند

در اردوگاه در آلبانی ، جدا سازی بین زن و مرد اعمال میشود. یکی از اعضای سابق به روزنامه انگلیسی گفت ، در غروب ، یک گروه کوچک برای “آموزش ایدئولوژیک” و اعتراف افکار جنسی با فرمانده ملاقات می کنند. اقرار برای ایجاد شرم استفاده می شود. بعضی اوقات فرمانده می گفت: “اگر شما می خواهید اگر هر روز نعوظ داشته باشید ، چگونه مردم ایران به آزادی برسند؟” “[…]” آنها از جهان خارج قطع هستند: هر روز ده ها پست و خبر  تبلیغاتی را در اینترنت پخش می کنند.

پاتزلت ، عضو بوندستاگ ، نمی تواند این اتهام را که مجاهدین خلق یک فرقه است درک کند. او زندگی بیشتر در کنار هم را به عنوان یک جامعه راهبان می داند که به مبارزه برای ایران و نظم و انضباط اردوگاه دشوار تسلیم شده است.

 

تاریخ مجاهدین خلق پیچیده است: این جنبش در دهه 1960 سرچشمه گرفت. آنها در سقوط شاه در سال 1979 مؤثر بودند ، اما برتری سیاسی در داخل ایران را از دست دادند. در سالهای بعد ، آنها به زیر زمین رفتند و علی خامنه ای را در میان دیگررهبران با بمبگذاری ترور کردند. از سال 1979 تا 1981 ، صدها عضو کشته و هزاران نفر در زندان به سر بردند. مجاهدین خلق سپس به عراق گریختند و در جنگ با هموطنان خود در کنار صدام حسین جنگیدند. دیکتاتور عراقی مجاهدین ی را به سلاح هایی مجهز کرد که آنها مجبور به تسلیم آن نبودند تا سال 2003 که نیروهای آمریکایی به عراق حمله کردند. و خلع سلاح شدند.

 

پس از حمله چندین باره  به مجاهدین خلق در عراق آلبانی از سال 2013خانه امنی برایشان شده. با کمک سازمان ملل متحد ، ایالات متحده “[…]” مجاهدین خلق را تا سال 2016 به این کشور مسلمان در بالکان غربی منتقل کردند. هیچ مقام رسمی در مورد جزئیات قراردادها اطلاع ندارد. گفته می شود آلبانی تحت فشار میانجیگری واشنگتن وارد معامله شده و میلیون ها کمک دریافت کرده است. پیش از این نیز از رومانی درخواست شده بود که این درخواست را رد می کرد. ناظران در آلبانی یقین دارند که مقامات سیاسی به دلیل اسکان در کشورشان ، سیبلشان حسابی روغن کاری  شده است. در آلبانی فساد رایج است؛ آلبانی رتبه 106 از 180 را از نظر شاخص فساد کسب کرده است.

 

حضور مجاهدین در آلبانی برای بسیاری از آلبانی ها یک مشکل جدی است

از طرف دیگر مارتین پاتزلت تأکید می کند که دلیل پذیرش ، مهمان نوازی آلبانیایی ها است. او همراه با ریتا سوسموت ، سیاستمدار CDU از اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی در سال 2018 بازدید کرد. در آنجا آقای پاتسلت خواستار “پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی در ایران” شد. مجاهدین خلق در مانزا ، در حدود سی کیلومتری تیرانا ، زندگی می کنند. * در داخل گفته می شود یک بیمارستان ، یک کارگاه چوب و یک اتاق کامپیوتر است.

 

یک روزنامه نگار تحقیقاتی آلبانیایی ، که نمی خواهد نامش فاش شود ، می گوید: “هیچ کس در کشورش گروهی از افراد را میتوانند حملات تروریستی انجام دهند را نمیخواهد. شما هرگز نمی دانید چه زمانی فعال خواهند شد. وی گفت: “او می گوید كه امکان تهیه  اسلحه برای مجاهدین خلق خیلی سخت نیست ، به خصوص در آلبانی.

 

دادگاه هامبورگ بجز سه مورد بقیه حقایق مندرج در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در مورد فرقه رجوی را  تائید کرد

 

 

 در مورد شکایت فرقه رجوی و مواردی که دادگاه تائید کرده که روزنامه فرانکفورتر آلگماینه درست میگوید فرقه رجوی سکوت کرده حرفی نزده است .مانند:

 

 • –  ایدئولوژی  فرقه رجوی  التقاطی از اسلام و کمونیسم است.
 • – ده ها نفر از جدا شدگان از شسشوی مغزی در این تشکیلات سخن می گویند.
 • – دامن زدن به فضای شخصیت پرستی بر گِرد مریم و مسعود رجوی.
 • – در کمپ مجاهدین در آلبانی، زنان و مردان از هم جدا زندگی می کنند (جدا سازی جنسیتی) و افراد باید در نشست های روزانه ایدئولوژیک از تصورات جنسی خود گزارش دهند.
 • – فرماندهان از گزارش های جنسی که از افراد می گیرند استفاده می کند تا در نشست های روزانه بر سر آنها فریاد بزنند: چطور می خواهی مردم ایران را نجات دهی، وقتی هر روز تحریک جنسی میشوید؟ 
 • – در اوائل انقلاب، این  فرقه رجوی یک بمب گذاری تروریستی  برعلیه خامنه ای  کرد.
 • – درعراق صدام به آنها تسلیحات داد، آنها شانه به شانه نیروهای صدام حسین برعلیه مردم خودشان می جنگیدند.
 • – به نقل از یک روزنامه نگار تحقیقی آلبانیائی: در آلبانی کسی نمی خواهد گروهی را در کشورش داشته باشد که می توانند اقدامات تروریستی انجام دهند. کسی نمی داند چه زمانی آنها فعال خواهند شد.
 • – به لحاظ سیاسی، این گروه حمایت اجتماعی زیادی در ایران ندارد. برخی از ناظران حتی می گویند که این گروه در ایران بسیار مورد تنفر مردم است.

وقتی فرقه رجوی به این موارد که توسط دادگاه رد شده و تائید کرده است که روزنامه مشهور آلمانی درست میگویند چرا آنرا در اطلاعیه خود نمی آورند. 

 •  آیا سازمان مجاهدین خلق به موارد فوق اعتراضی ندارد؟ آیا اعتراض ندارد که آیا واقعا این سازمان بود که برعلیه خامنه ای بمب گذاری کرد؟ این اتهام خیلی بزرگی است و اعتراض نکردن برعلیه آن، یعنی پذیرفتن اتهامات تروریستی!
 • آیا سازمان مجاهدین اعتراض ندارد که از صدام اسلحه می گرفت و افرادش شانه به شانه نیروهای صدام برعلیه مردم ایران می جنگیدند؟ 
 • آیا سازمان مجاهدین به شستشوی مغزی افراد خود و دامن زدن به شخصیت پرستی بر گِرد مسعود و مریم رجوی اعتراض ندارد؟ اعتراض نکردن در این مورد یعنی قبول مناسبات سِکت گونه! 
 • آیا سازمان مجاهدین اعتراض ندارد که علیرغم تبلیغات زیاد در آلبانی، بسیارانی در این کشور از اینکه این سازمان بتواند در آینده اقدامات تروریستی انجام دهد، ناراضی هستند؟ 
 • آیا سازمان مجاهدین اعتراضی ندارد که مورد تنفر شدید مردم ایران بوده و حمایت اجتماعی در بین مردم ایران ندارد؟ 
 • آیا سازمان مجاهدین اعتراض ندارد که افراد خود را مجبور به گزارش نویسی و گزارش دهی روزانه در مورد تصورات جنسی خود می کند؟ و ….
 • اگر سازمان مجاهدین در موارد فوق اعتراضی به دادگاه نکرده، پس یعنی آنها را قبول دارد. اگر هم اعتراض کرده و دادگاه به حذف آنها از نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ رای نداده، یعنی دلایل سازمان مجاهدین را نپذیرفته است. در این حالت، چرا این سازمان تمام حکم دادگاه را به اطلاع مردم نمی رساند؟
==================================================

IRANISCHE VOLKSMUDSCHAHEDIN:In Tirana muss der Teufel leben

 

Terroristen oder Demokraten? Albanien beherbergt 2500 iranische Volksmudschahedin. Ihr Ziel ist der Umsturz des iranischen Regimes. Gute Kontakte pflegen sie auch in den Deutschen Bundestag.

In Teheran führen die Ajatollahs das iranische Volk mit harter Hand, sperren Oppositionelle ein, richten Verurteilte hin und geben Frauen und Männern eine Kleiderordnung vor. Seit mehr als 40 Jahren sind sie an der Macht. Seitdem planen auch Exil-Iraner den Umsturz der Regierung in Teheran. Es gibt mehrere iranische Gruppen im Ausland. Die größte sind die sogenannten Volksmudschahedin, von denen 2500 Mitglieder in einem Camp in Albanien leben sollen. Nach eigenen Angaben wollen sie aus der Islamischen Republik einen demokratischen Staat formen. Unterstützung für einen solchen „regime change“ erhalten sie von amerikanischen Spitzenpolitikern, aber auch von deutschen Bundestagsabgeordneten wie dem CDU-Politiker Martin Patzelt.

In Brüssel und Berlin machen die Volksmudschahedin – auch modschahedin-e khalq und MEK genannt – intensive Lobbyarbeit. Vor den Regierungsgebäuden stehen immer wieder Mitglieder der Widerstandsgruppe und gehen gezielt auf Abgeordnete zu. Patzelt ist auf diese Weise auf die Organisation aufmerksam geworden – und mittlerweile Vorstandsmitglied im „Deutschen Solidaritätskomitee für einen freien Iran“, der die Interessen der Volksmudschahedin in Deutschland vertritt.In der inhaltlichen Arbeit im Bundestag findet die MEK so Erwähnung. Patzelt hat als Mitglied im Menschenrechtsausschuss die Volksmudschahedin thematisiert. Auch andere namhafte deutsche Politiker unterstützen den Verein mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf als Vorsitzende und im Beirat: die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sowie Otto Bernhardt, Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie schreiben Gastbeiträge für deutsche Zeitungen, in denen sie auf die Situation der Exil-Iraner in Albanien aufmerksam machen, richten Konferenzen aus und besuchen die Iraner in Albanien. Patzelt sagt im Gespräch mit der F.A.Z., dass er „in einer Reihe“ mit den Volksmudschahedin stehe.

Maryam Rajavi in Paris (Archivbild aus dem Jahr 2012)
Maryam Rajavi in Paris (Archivbild aus dem Jahr 2012) :Bild: dpa

Es ist eine seltsame Verbindung: Die MEK orientieren sich an einer Mischung aus Islam und Kommunismus. „[…]“. Zuletzt hatte der „Guardian“ mit etwa einem Dutzend Aussteiger gesprochen und berichtet, dass die Mitglieder einer Gehirnwäsche ausgesetzt sind. Es herrsche eine Kult-artige Stimmung um die Anführerin Maryam Rajavi und ihren wahrscheinlich längst toten Ehemann Massoud, der von Rajavi nach außen hin am Leben gehalten wird. Rajavi führt von Paris aus die Gruppe an. Sie ist Präsidentin des iranischen Exilparlaments.

Patzelt: Keine Sekte, sondern klösterliche Gemeinschaft

In dem Camp in Albanien wohnen Frauen und Männer voneinander getrennt. Abends treffe man sich in kleinen Gruppen mit einem Kommandeur zu einem „ideologischen Training“ und zur Beichte sexueller Gedanken, erzählte ein ehemaliges Mitglied der britischen Zeitung. Das Geständnis werde genutzt, um Scham zu erzeugen. Mitunter werde der Kommandeur dann laut: „Wie willst du Freiheit für das iranische Volk erreichen, wenn du jeden Tag eine Erektion hast?“, wird ein Aussteiger zitiert. „[…]“ Von der Außenwelt sind sie dennoch nicht abgeschlossen: Dutzende Trolle verbreiten im Internet jeden Tag Propaganda. Der Bundestagsabgeordnete Patzelt kann den Vorwurf, die MEK sei eine Sekte, nicht nachvollziehen. Er sieht in dem Zusammenleben eher eine klösterliche Gemeinschaft, die sich dem Kampf für Iran und einer harten Lagerdisziplin unterworfen habe.Die Geschichte der Volksmudschahedin ist komplex: Entstanden ist die Bewegung in den 1960er Jahren. Am Sturz des Schahs 1979 waren sie maßgeblich beteiligt, verloren jedoch die politische Vormachtstellung innerhalb Irans. In den Folgejahren gingen sie zunächst in den Untergrund, verübten Bombenanschläge auf Ali Khamenei unter anderem. Zwischen 1979 und 1981 wurden Hunderte Mitglieder getötet, Tausende in Gefängnisse gesteckt. Daraufhin flohen die Volksmudschahedin in den Irak und kämpften dort Seit’ an Seit’ mit Saddam Hussein im Krieg gegen die eigenen Landsleute. Der irakische Diktator stattete die iranischen Kämpfer mit Waffen aus, die sie erst 2003 mit der Invasion der amerikanischen Streitkräfte im Irak wieder abgeben mussten.

Seit 2013 beherbergt Albanien die Volksmudschahedin, nachdem sie im Irak mehrmals angegriffen wurden und dort nicht mehr sicher waren. Mithilfe der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten „[…]“ wurden die Volksmudschahedin bis 2016 in das muslimische Land im Westbalkan ausgeflogen. Über die vertraglichen Details ist nichts Offizielles bekannt. Albanien soll den Deal unter dem Vermittlungsdruck Washingtons eingegangen sein und dafür Hilfsgelder in Millionenhöhe erhalten haben. Zuvor wurde auch Rumänien angefragt, das die Anfrage ablehnte. Beobachter in Albanien sind sich sicher, dass die politischen Funktionäre für das Entgegenkommen geschmiert wurden. Korruption ist weit verbreitet; Albanien belegt auf dem Korruptionsperzeptionsindex Platz 106 von 180.

Für viele Albaner ein ernsthaftes Problem

Martin Patzelt hingegen betont, dass der Grund für die Aufnahme in der Gastfreundschaft der Albaner liege. Zusammen mit Rita Süssmuth hat der CDU-Politiker 2018 das Camp der MEK in Albanien besucht. Dort rief Patzelt auf, „der religiösen Diktatur im Iran ein Ende zu machen“. In Manza, das etwa dreißig Kilometer von Tirana entfernt liegt, leben die Volksmudschahedin.* Innen soll es eine Krankenstation geben, eine Holzwerkstatt und einen Computerraum.Eine albanische Investigativ-Journalisten, die namentlich nicht genannt werden will, sagt: „Niemand akzeptiert in seinem Land eine Gruppe von Menschen, die Terroranschläge verüben kann. Man weiß nie, wann sie aktiviert werden.“ Sie meint, dass die Möglichkeit an Waffen zu kommen, für die MEK gerade in Albanien nicht allzu schwer sei.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes