گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

کامنتهای ارتش آزادیبخش ملی ایران!!!!!!!!!مستقر در آلبانی به یک گفتار

بدنبال یک گفتاری در مورد امیر وفا یغمایی و آشوب و غوغاسالاری که مسعودرجوی از درخواست او برای دیدار مادرش ساخته تا در کویر و گنداب سیاسی که بدان دچار است بتواند خودی بنمایاند و افتضاح درست در آمدن هزارمین بار سال پیروزی در سال 2020  را لاپوشانی کند، عناصر پشت کامپیوتر نشین خود در آلبانی خود را به میدان فرستاده است تا نسبت به یک گفتار محتوای درونی مسعودرجوی را بیرون بریزند. خود بنگیرید که محتوای رجوی چیست.

یک جوابیه نیز جهت اطلاع مخاطبین محترم نوشته شد هرچند اگر داعشی را میشد به باز شدن گوش و تفکر منطقی واداشت میشد گوش رجویستهایی که چهل سال مغزشویی شده اند را نیز آنهم زیر حکومت رجوی در آلبانی دعوت به باز شدن کرد. در این کامنتها محتوای رجوی را میتوان دید. در زیر پاسخی به بعضی سوالات و مطالب مطرح شده در کامنتها آمده است ترشحات درونی مسعودرجوی را بخوانید. 

پشاپیش از خوانندگان عزیز نسبت به محتوای منعکس شده از مسعودرجوی در کامنتها عذرخواهی میکنیم. 

 

پاسخی به بعضی سوالات و مطالب مطرح شده در کامنتها 

آنها که به اصطلاح شما در خدمت رژیم هستند اولا تولید کدام کارخانه تبدیل مبارزین لمیرتابو(یعنی مبارز بازگشت نا پذیر)، گوهران بی بدیلِ مریم مهرتابان و انقلاب ایدئولژیک کرده 20ساله ….گذرانده مراحل  الف و ب و جیم و د …….. و نشستهای مغزشویی غسل و عملیات جاری و …… به “به خدمت ر ژیم درآمده” هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یادتان باشه اینها(جداشدگان) میتوانستند با نجات و آزادی از اسارت جنگی صدام بعنوان قهرمانان کشور با افتخار به کشور بازگردند ولی به اصطلاح به مبارزه پیوستند!!!!!! مسعود رجوی و مریم رجوی در آشویتسشان آنها را به آنچه خودش “به خدمت ر ژیم درآمده” تبدیل کرد که در چشم بهم زدنی مستقیم رژیم را که 30 سال با آن جنگیده اند بر رجوی ترجیح میدهند. آیا این افتحار و مدال تنها و تنها افتخار مسعودرجوی نیست. آنها چه چیزی را در درون این تشکیلات تجربه کرده اند؟؟؟؟؟

رجوی جز جنایت و فضاحت و نفرت و سرکوب وخیانت به کشور،و … چه افتخار دیگری آفریده است؟ چرا دستگاهی که در درون تشکیلات با کوره های آدم سوزی” مسئولیت پذیری” اعضا را جزقاله کرده و میکند کمی خود مستولیت کارهایش را نمیذیرد؟؟؟؟؟ داعش یعنی همین. نقش و مسئولیت امام زمان و صاحب زمان و نماینده خدا بر روی زمین (مسعودرجوی) چیست؟ تازه در مقابل و مقایسه جنایاتی که رجوی روزانه در به کلان ترین صورت انجام داده و میدهد کاری که این جدا شدگان “به خدمت ر ژیم درآمده”گان کرده و میکنند چیست؟؟؟؟؟؟ تو مرکزیتهایت را اعضایت را (همچون یغمایی…) طوری تربیت کردی و چنان گندی در محتوایت را شاهد بودند که سگ شاه را به تو ترجیح میدهند!!!! اینها برای کارنامه ات کافی نیست؟  مردم ایران که مطلقا برایت ارزشی ندارند،  هم مسعود رجوی را قاتل فرزندانشان، خائن به کشور و زن باره و شکنجه گر و… میشناسد.

مردم گرایی مبتذل

مگر رجوی خودت نگفتی که گروهی که مردم را چه برسد به اعضای 30-40ساله اش را از دست بدهد بی همه چیز است. برو نشریه مجاهد را بخوان. (کلیشه اش را برایت گذاشتیم) شما لایق همین سرنوشتی هستید که بدان دچار هستید. مطمئن باشید حتی همین آمریکا اگر هم رژیم سرنگون شود علیرغم ادعا و اتوارهای نزدیکی به جنایتکاران نئوکان سر مریم و مسعود را اگر زنده باشند در آن زمان زیر آب خواهند کرد. مگر صدام در روز روزش علیرغم اینکه چه خدمات جنایتکارانه ای برایش کردی،  کردها را برایش کشتی، مخالفینش را در داخل  کشور (کرمانشاه و دزفول) برایش ترور کردی گذاشت وقتی فکر میکردی میشود به ایران حمله کرد حمله کنی؟ (چه خدمتی به مجاهدین بد بخت کرد که از قتلعام نجاتشان داد) بد بخت ما از همه مطلع هستیم. آن یکی تازه  صدام بود که از رجوی فقط و فقط مزدوری میخواست و ساخت، این یکی که به آن در آویخته اید بابا سوپر قدرت آمریکاست…… ولی کو شعور!!!!!

 تا هست دروغ و دجالگری و فرار از روبرو شدن با واقعیات. این است سرنوشت جنایت پیشه گی و عدم صداقت و عدم قبول مسئولیت. حالا یک جدا شده رفته داخل تا همه زخمهای عمیقی که تو سالیان بر جسم و روحش زده ای را شابد بتواند در کنار خانواده و میهن ترمیم کند را بزرگتر از هیتلر که لقبی کوچک برای مسعود رجوی است معرفی کن ببین به کجا میرسی . 

 آنها که بداخل رفته اند، به شهادت این قلم از خدای رجوی راستگوتر هستند که جز دروغ در عمرش حرف نزده. همه گزارشاتشان از درون فرقه رجوی دقیق و درست است. کم است خیلی کم است که زیاد نیست. ما به همه آنها درود میفرستیم. در مقایسه کارهایی که رجوی و مغزشویی شدگانش انجام داده اند این جدا شدگان بداخل رفته قهرمانانی هستند که دیده اید مردم ایران آنها را با آغوش باز استقبال میکنند. و گرامیشان میدارند. مردم ایران همان خلق قهرمان ایران خلق قهرمان ایران……………………………که به رجوی تف کرده اند.

 

از رجوی بیاموز اخلاص عملمردم و جوانان (خلق قهرمان که سگ رضا شاه را به مسعود و مریم رجوی ترجیح دادند) بخدا اینها فحاشی نیست خودتان در همه شورشها دیدید. رتبه و جایگاه رجوی حتی پست تر رضا شاه است. بیشتر به آغا محمدخان که کور میکرد شاید برسد. مصداقی که گل گلاب رجوی بود و از این کنفرانس مطبوعاتی به آن یکی  روانه اش میکردی را چه کسی تبدیل به آن کرد که میخواهد مانند همه جدا شدگان و جدا نشدگان اسیر،  رجوی را بعنوان داعش ایران طوری نابود کنند که دیگر چنین گندی در تاریخ سر بلند نکند؟؟؟؟؟؟؟؟

ادعای، رجوی با کسانیکه جدا شده اند ولی ساکت هستند کاری ندارد

خلاصه اینکه، بقیه که جدا شده ا ند و حرفی نمیزنند بسیار از زنان هستند که محضوریتهای اخلاقی و خانوادنی اجازه نمیدهد که تجاوزاتی که شخص مسعودرجوی با قوادی مریم رجوی(بدتر از ناصرالدین شاه) به آنها کرده را بازگو کنند. بسیاری هنوز اسیر کلیشه های رجوی هستند 40 سال مغز شویی کارش را کرده است.

 برای همین جدا شدگان ایران رفته را قهرمان مینامیم. بسیاری را هم که با پول خریده اید. با تبدیل مجاهد سلحشور به سفله ای که همچون شورایی ها پول دریافت کنند و خفه خون بگیرند. اگر رجوی در مورد خاموشها حرفی نزد چون خودشان را به رجوی فروختند. همین مهدی ابریشمچی یک انتقاد به رجوی بکند میشود مزدور و تیر خلاص زن. ترا بخدایی که ندارید کمی شعورتان را بکار بگیرید. همه کسانیکه از سازمان جدا میشوند اول در داخل تشکیلات حکم (جنایتکار و خیانتکار و مزدور رژیم و تیر خلاص زن) میگیرند که حکمشان در درون تشکیلات اعدام بوده و هست. صدها بار مجبورشان کرد اند که جلو دوربین و جلو همه این اتهامات را به خود بزنند. این حکم فقط وقتی علنی میشود که انتقاد هم بکنند(یعنی به خدا انتقاد کنند). نه اینکه رجوی با آنها که خاموش هستند کاری ندارد. بله رجوی پول هم میدهد که (جنایتکار و خیانتکار و مزدور رژیم و تیر خلاص زن) یعنی جدا شده، گـــــــنــــــــدهای رجوی را علنی نکند. همین و بس.     

تحریریه سایت وب سایت

کامنتهای ارتش آزادیبخش ملی ایران!!!!!!!!!مستقر در آلبانی به یک گفتار 

@Amir vahid اقای ضد رژیم کمی هم انصاف داشته واقعیت ها رابگو خیلی ها از سازمان جداشدن به هر دلیلی ولی

هرگزسازمان در باره انها چیزی نگفت ولی جدا شدگانی هستند که در خدمت رژیم قرار دارند وجبهه مقاومت راسعی می کنند ضعیف کنند واب به اسیاب رژیم بریزند به عنوان مثال ایرج مصداقی در یکی از کتابهایش به صراحت گفته که من سازمان را از عرش به فرش می کشم خوب همین هم ارزوی رژیمه که یکی سازمان برانداز را اگر بتواند ضعیف کند یا اصلا ریشه کن کند وهمین اقای شاعر که خیلی مظلوم نمایی می کنه انواع تهمت ها را به سازمان زده دریک جا با وزارتی ها هم صدا شده در باره قتل های مشکوک که ساخته وپرداخته وزارت اطلاعات بود گفته بود که سازمان باید جواب بدهد که چه بلایی سر همسر سابق اش اورده اند وهمسر سابق اش هم اطلاعیه داد که اصلا به تو مربوط نیست وجالب اینکه این اقای شاعر با اینکه گفته بود که برنامه پیک شادی خیلی طرفدار داره ولی برنامه که افساید برای امیر یغمایی ساخته زیاد مورد استقبال قرار نگرفته ان وقت یک لینک کپی شاید هم جعلی ساخته که اندکی در حدود فقط 50 نفر بازدید کننده داشته در صورتیکه در لینک اصل بیش از 10000 ده هزار بازدیده کنند داشته وقتی من این خدعه واین نیرنگ ها را می بینم به صداقت اینها شک می کنم خود امیر یغمایی با من هم مکاتبه داشته با اسم جعلی دخترانه بنام پرستو ازادی که بعدا متوجه شدم ومی گفت که می خواهد با نشریات خارجی زبان به ضد سازمان مصاحبه راه اندازی بکنه


davood arshad
18 hours ago

تلگرام مجاهدین خلق به امام خمینی قم-محضر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی بسم الله الرحمان الرحیم پدر گرامیمان!! اکه انقلاب رهایی بخش اسلامی و ضد امپریالیستی در مسیر حقیقی مردمی خو مجددا اوج گرفته و بر آن است تا ریشه استعماری و آمریکایی شما خائن را از بن برانداخته و راه هرگونه بازگشت را برآنها سد کند: فرزندان مجاهد شما که اکیدا خواستار ادامه رسالت ضد استعماری شما هستند جانهای ناچیز خود را که کمترین فدیه رهایی این میهن و این خلق و مکتب است بر گف گرفته و آمادگی نثار کدرن آنا را با همه توانایی های نا چیز تر سیاسی و نظامی شان اعلام میدارند. با انتظار فرمان قاطع امام در ریشه کنی همه بنیادهای امپریالیستی و صهیونیستی. مجاهدین خلق ایران 58/8/14

Read more

REPLY

تقی امام علی نیا1 month ago

@DAVOOD ARSHAD زودباش بگو که گوه خوردی سایبری بدبخت حق باز

REPLY

CANCELREPLY

تقی امام علی نیا1 month ago

@DAVOOD ARSHAD https://www.youtube.com/watch?v=DEx25MgHSBQ&t=64sپشت -پشت پرده دیدار امیریغمایی با مادر

REPLY

تقی امام علی نیا10 hours ago

https://www.youtube.com/watch?v=Bi4yYDf1sZE&t=180sلینک -لینک جعلی امیر یغمایی در برنامه افساید

REPLY

Babak Arham1 month ago

بریده خائن کثیف بچه باز آخوند صفت!

REPLY

انسان سالم .1 month ago

شارلاتان قرمساق حکومتی مالیده شده در شاشو و استفراغ آخوندهای حکومتی با کله کچلت خوب لجن مال شدی به شاش خامنه ای

REPLY

انسان سالم .1 month ago

مجاهدین آشغال نگه نمی دارند میریزند بیرون مثل تو لاشی حکومتی

REPLY

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

CANCELREPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

CANCELREPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

CANCELREPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

CANCELREPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

mohammad khoshdel0181 day ago

مجاهدین اینقدر در جنگ کیر صدام را ساک زدند تا پول بگیرند و حالا کیر بولتون و جولیانی را ساک میزنند تا اعتبار بگیرند ای کاش مجاهدان مال بسیج و سپاه را هم ساک می‌زدند تا اسرائیل و عربستان نخورند

REPLY

davood arshad1 second ago

هیچ نیازی نیست که به مجاهدین فحاشی کرد. بیان واقعیات درونی و بیرونی آنها خود آینه بسیار روشنی است که آنها از پسترین انسانهای معاصر و تاریخ گذشته فرومایه ترند. و در یک کلام داعش شاخصی است که میتوان دید که رجوی از آنها نیز سبقت گرفته است. لطفا فقط آنچه در مورد فرقه رجوی شاهد بوده اید را بگوید میلیونها بار بدتر از محتوای فحاشی خواهد بود.

REPLY

انسان سالم .1 month ago

خوشم اومد مجاهدین ریدن بهت و مثل سگ انداختن بیرون مزدور کثیف خامنه ایی

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

انسان سالم .1 month ago

مادرش رید به هیکل کل حاکمیت ننگین آخوندی و فرزند مزدورش

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسا نی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

انسان سالم .1 month ago

ببند اون دهن کثیفت رو بکش اون چاله رو زیپشو بوی گند میدی مزدور کثیف خامنه ایی لاشی پلشت حکومتی خفه بمیر

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

انسان سالم .1 month ago

مزدوران رژیم آخوندی دستتون رو شده سالهاست که وزارت ننگین آخوندی هیچ کوهی نتونست بخوره

REPLY

davood arshad1 second ago

تشکر از کامنت گذاری و ریختن بیرون محتوایتان.

REPLY

mohammad khoshdel01819 hours ago

یک طویله گوسفند بی دندان و زنان پیر زنان همه یائسه شدن و چون ازدواج ندارن هم جنس بازی و خود ارضایی کار مجاهدان پاک باز و مریمی است و پیر سگ شدن و کسخل شدن موبایل بیرون رفتن ممنوع است تازه شب بیان نشست از خود ارضایی و تعریف کنند

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago

باید جعفر شفیع زاده دوباره زنده بشود بیاد در مورد مجاهد دستمال بدست خاطرات بنویسد.

REPLY

CANCELREPLY

تقی امام علی نیا10 hours ago

@Amir vahid اقای ضد رژیم کمی هم انصاف داشته واقعیت ها رابگو خیلی ها از سازمان جداشدن به هر دلیلی ولی هرگزسازمان در باره انها چیزی نگفت ولی جدا شدگانی هستند که در خدمت رژیم قرار دارند وجبهه مقاومت راسعی می کنند ضعیف کنند واب به اسیاب رژیم بریزند به عنوان مثال ایرج مصداقی در یکی از کتابهایش به صراحت گفته که من سازمان را از عرش به فرش می کشم خوب همین هم ارزوی رژیمه که یکی سازمان برانداز را اگر بتواند ضعیف کند یا اصلا ریشه کن کند وهمین اقای شاعر که خیلی مظلوم نمایی می کنه انواع تهمت ها را به سازمان زده دریک جا با وزارتی ها هم صدا شده در باره قتل های مشکوک که ساخته وپرداخته وزارت اطلاعات بود گفته بود که سازمان باید جواب بدهد که چه بلایی سر همسر سابق اش اورده اند وهمسر سابق اش هم اطلاعیه داد که اصلا به تو مربوط نیست وجالب اینکه این اقای شاعر با اینکه گفته بود که برنامه پیک شادی خیلی طرفدار داره ولی برنامه که افساید برای امیر یغمایی ساخته زیاد مورد استقبال قرار نگرفته ان وقت یک لینک کپی شاید هم جعلی ساخته که اندکی در حدود فقط 50 نفر بازدید کننده داشته در صورتیکه در لینک اصل بیش از 10000 ده هزار بازدیده کنند داشته وقتی من این خدعه واین نیرنگ ها را می بینم به صداقت اینها شک می کنم خود امیر یغمایی با من هم مکاتبه داشته با اسم جعلی دخترانه بنام پرستو ازادی که بعدا متوجه شدم ومی گفت که می خواهد با نشریات خارجی زبان به ضد سازمان مصاحبه راه اندازی بکنه

Show less

REPLY

آنها که در به اصطلاح در خدمت رژیم هستند اولا تولید کدام کارخانه تبدیل مبارزین لمیرتابو، گوهران بی بدیل مریم مهرتابان و انقلاب کرده 20ساله ….گذرانده الف و ب و جیم و د …….. و نشستهای غسل و عملیات جاری و …… به “به خدمت ر ژیم درآمده” هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یادتون باشه اینها میتوانستند با نجات و آزادی از اسارت جنگی بعنوان قهرمانان کشور با افتخار به کشور بازگردند ولی به اصطلاح به مبارزه پیوستند!!!!!! مسعود رجوی و مریم رجوی در آشویتسش آنها را به آنچه خودش “به خدمت ر ژیم درآمده” تبدیل کرد که در چشم بهم زدنی مستقیم رژیم را که 30 سال با آن جنگیده اند بر رجوی ترجیح میدهند. آیا این افتحار و مدال تنها و تنها افتخار مسعودرجوی نیست. رجوی جز جنایت و فضاحت و نفرت و سرکوب وخیانت به کشور،و … چه افتخار دیگری آفریده است؟ چرا دستگاهی که در درون تشکیلات با کوره های آدم سوزی” مسئولیت پذیری” اعضا را جزقاله کرده و میکند کمی خود مستولیت کارهایش را نمیذیرد؟؟؟؟؟ داعش یعنی همین. نقش و مسئولیت امام زمان و صاحب زمان و نماینده خدا بر روی زمین (مسعودرجوی) چیست؟ در مقابل و مقایسه جنایاتی که رجوی روزانه در به کلان ترین صورت انجام داده و میدهد کاری که این جدا شدگان “به خدمت ر ژیم درآمده”گان کرده و میکنند چیست؟؟؟؟؟؟ تو مرکزیتهایت را اعضایت را طوری تربیت کردی و چنان گندی در محتوایت را شاهد بودند که سگ شاه را به تو ترجیح میدهند!!!! اینها را برای کارنامه ات کافی نیست. مردم ایران که مطلقا برایت ارزشی ندارند که تو را قاتل فرزندانشان، خائن به کشور و زن باره و شکنجه گر و… میشناسد. مگر خودت نگفتی که گروهی که مردم را چه برسد به اعضای 30-40ساله اش را از دست بدهد بی همه چیز است. برون نشریه مجاهد را بخوان. شما لایق همین سرنوشتی هستید که بدان دچار هستید. مطمئن باشید حتی همین آمریکا اگر هم رژیم سرنگون شود علیرغم ادعا و اتوارهای نزدیکی به جنایتکاران نئوکان سر مریم و مسعود را اگر زنده باشند زیر آب خواهند کرد. مگر صدام در روز روزش علیرغم اینکه چه خدمات جنایتکارانه ای برایش کردی کردها را برایش کشتی، مخالفینش را در داخل کشور برایش ترور کردی گذاشت وقتی فکر میکردی میشود به ایران حمله کرد حمله کنی؟ بد بخت من از همه مطلع هستم. آن صدام بود که فقط از رجوی مزدور میخواست و ساخت این یکی بابا سوپر قدرت آمریکاست…… ولی کو شعور!!!!! تا هست دروغ و دجالگری و فرار از روبرو شدن با واقعیات. این است سرنوشت جنایت پیشه گی و عدم صداقت و عدم قبول مسئولیت. حالا یک جدا شده رفته داخل تا همه زخمهای عمیقی که تو سالیان بر جسم و روحش زده ای را شابد بتواند در کنار خانواده و میهن ترمیم کند را بزرگتر از هیتلر که لقبی کوچک برای مسعود رجوی است معرفی کن. ببین به کجا میرسی. آنها که بداخل رفته اند، به شهادت این قلم از خدای رجوی راستگوتر هستند که جز دروغ در عمرش حرف نزده. همه گزارشاتشان از درون فرقه رجوی دقیق و درست است. کم است خیلی کم است که زیاد نیست. من به همه آنها درود میفرستم. در مقایسه کارهایی که رجوی و مغزشویی شدگانش انجام داده اند این جدا شدگان بداخل رفته قهرمانانی هستند که دیده اید مردم ایران آنها را با آغوش باز استقبال میکنند. و گرامیشان میدارند. مردم ایران همان خلق قهرمان ایران خلق قهرمان ایران……………………………که به رجوی تف کرده اند. مردم و جوانان (خلق قهرمان که سگ رضا شاه را به مسعود و مریم رجوی ترجیح دادند) بخدا اینها فحاشی نیست خودتان در همه شورشها دیدید. رتبه و جایگاه رجوی حتی پست تر رضا شاه است. بیشتر به آغا محمدخان که کور میکرد شاید برسد. مصداقی که گل گلاب رجوی بود و از این کنفرانس مطبوعاتی به آن روانه اش میکردی را چه کسی تبدیل به آن کرد که میخواهد مانند همه جدا شدگان و جدا نشدگان اسیر رجوی را بعنوان داعش ایران طوری نابود کنند که دیگر چنین گندی در تاریخ سر بلند نکند؟؟؟؟؟؟؟؟ بقیه که جدا شده ا ند و حرفی نمیزنند بسیار از زنان هستند که محضوریتهای اخلاقی و خانوادنی اجازه نمیدهد که تجاوزاتی که شخص مسعودرجوی با قوادی مریم رجوی(بدتر از ناصرالدین شاه) به آنها کرده را بازگو کنند. بسیاری هنوز اسیر کلیشه های رجوی هستند 40 سال مغز شویی کارش را کرده است. برای همین جدا شدگان ایران رفته را قهرمان مینامیم. بسیاری را هم که با پول خریده اید. با تبدیل مجاهد سلحشور به سلفه ای که همچون شورایی ها پول بگیرند و خفه خون شوند.

CANCELREPLY

انسان سالم .1 month ago

تو شاش توالت مجاهدین بودی مجاهدین شاش میکردن روی هیکل کثیف تو کچل خان

REPLY

انسان سالم .1 month ago

پیر کثیف داری میمیری ریدم تو دهنت مزدور کثیف خامنه ایی شاش توالت مردم ایران تو هستی بریده مزدور خفه

REPLY

انسان سالم .1 month ago

تنها ره رهایی جنگ مسلحانه تمام تیکه تیکه میکنیم رژیم آخوندی رو قبر خمینی رو منفجر خواهیم کرد قبر شاش قاسم رو قبر علی چلاق رو منفجر خواهیم کرد

REPLY

تقی امام علی نیا1 month ago

سگ خامنه ایست کوسکش اطلاعاتی مثل سگ از بیرونت کردند واستخدام وزارت شدی

REPLY

Amir vahid1 month ago

آقای داوود باقر وند ارشد عالی بود توضیحاتتان در رسوایی بیش از پیش فرقه رجوی . امیدوارم همه اسیران فرقه از جمله مادر گرامی آقای امیر یغمایی هم به زودی به همراه سایر اسیران از دست فرقه مزدور در باتلاق مزدوری گرفتار شده آزاد گردند .

REPLY

انسان سالم .1 month ago

مسعود رجوی خداست خداست خداست خداست خداست خداست ریده به هبگل شاه و خمینی و خامنه ایی و مزدورانش مثل تو خخخخخخخ

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago

اسم فامیلی رجوی در اصل مال کجای ایران است؟

REPLY

انسان سالم .1 month ago

چقدر اومده تو حسابت قرمساق پلشت چقدر وزارت کونی لاشی حکومتی ریخته به حسابت کچل خان بی ناموس حکومتی

REPLY

View reply from DAVOOD ARSHAD

تقی امام علی نیا2 weeks ago

@Amir vahid اقای ضد رژیم کمی هم انصاف داشته واقعیت ها رابگو خیلی ها از سازمان جداشدن به هر دلیلی ولی هرگزسازمان در باره انها چیزی نگفت ولی جدا شدگانی هستند که در خدمت رژیم قرار دارند وجبهه مقاومت راسعی می کنند ضعیف کنند واب به اسیاب رژیم بریزند به عنوان مثال ایرج مصداقی در یکی از کتابهایش به صراحت گفته که من سازمان را از عرش به فرش می کشم خوب همین هم ارزوی رژیمه که یکی سازمان برانداز را اگر بتواند ضعیف کند یا اصلا ریشه کن کند وهمین اقای شاعر که خیلی مظلوم نمایی می کنه انواع تهمت ها را به سازمان زده دریک جا با وزارتی ها هم صدا شده در باره قتل های مشکوک که ساخته وپرداخته وزارت اطلاعات بود گفته بود که سازمان باید جواب بدهد که چه بلایی سر همسر سابق اش اورده اند وهمسر سابق اش هم اطلاعیه داد که اصلا به تو مربوط نیست وجالب اینکه این اقای شاعر با اینکه گفته بود که برنامه پیک شادی خیلی طرفدار داره ولی برنامه که افساید برای امیر یغمایی ساخته زیاد مورد استقبال قرار نگرفته ان وقت یک لینک کپی شاید هم جعلی ساخته که اندکی در حدود فقط 50 نفر بازدید کننده داشته در صورتیکه در لینک اصل بیش از 10000 ده هزار بازدیده کنند داشته وقتی من این خدعه واین نیرنگ ها را می بینم به صداقت اینها شک می کنم خود امیر یغمایی با من هم مکاتبه داشته با اسم جعلی دخترانه بنام پرستو ازادی که بعدا متوجه شدم ومی گفت که می خواهد با نشریات خارجی زبان به ضد سازمان مصاحبه راه اندازی بکنه

Read more

REPLY

انسان سالم .1 month ago

کچل خان تو دیگه چقدر شارلاتان و پفیوزی خفه بمیر بابا

REPLY

انسان سالم .1 month ago

شاش توالت خونه مردم ایران تو هستی کچل خان مزدور کثیف خامنه ایی

REPLY

انسان سالم .1 month ago

ما در ایران تیکه پاره میکنیم مزدوری مثل تو رو شک نکن مرگ بر خامن ای و مزدورانش درود بر رجوی عشق است مجاهد خلق عشق است

REPLY

انسان سالم .1 month ago

استفراغ کف خیابون تویی کچل خان مزدور کثیف خامنه ایی

REPLY

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

View reply

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

View reply

Vahid Saeedi1 month ago

کسانی که از زير دامن مريم رجوی هرزه به زير عبای سيد علی بی ناموس خزيده اند, چوب دو سر” گ.ه.ي” هستند

REPLY

View reply

انسان سالم .1 month ago

انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل انگل توالت تاپاله حکومتی برو بمیر لاشی

REPLY

انسان سالم .1 month ago

مرگ بر خامن ای و مزدورانش درود بر رجوی عشق است مجاهد خلق

REPLY

View reply

انسان سالم .1 month ago

مادر رید به هیکل تو و اون فرزند مزدور و کل حاکمیت ننگین آخوندی

REPLY

View 2 replies

انسان سالم .1 month ago

سه راس یغمایی خهخخخهخ سه مزدور کثیف خامنه ایی

REPLY

View 5 replies from DAVOOD ARSHAD and others

انسان سالم .1 month ago

خدای آزادی ایران مسعود رجوی پاک ترین شریف ترین مقاومترین انسان کامل مسعود رجوی

REPLY

View 4 replies

فردوسی پارسی1 month ago

باور نکردنی است که ایرانی در جنگ برای صدام عرب مزدوری میکرده .چگونه مجاهد دستمالچی عملیاتهای را لو می داده به صدام عرب🙈

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago

شاه بیچاره با چه جانورهای مبارزه می کرد.۱۰۰ رحمت به مار عقرب.

1

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago

والا آخوند تنها ایرادش دزد بودنش است.رجوی شلنگ آورده کون کل آخوندها را از دم شسته.

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago

ما در ایران مجبوریم آخوند را نگهداریم و نتوان از شرش خلاص بشویم چرا که شاید مجاهد دستمال بدست بخواهد جای سد علی را بگیرد.

REPLY

فردوسی پارسی1 month ago (edited)

پاسدار کش پاسدار کوس اگر می تونستی کاری بکنی ۴۲ سال اواره نبودی با مامان مریمت تو خشتک صدام عرب.

REPLY

انسان سالم .1 month ago

ریدم تو افکارت کچل خان

REPLY

View 3 replies

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes