گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

انزجارنامه ایرج مصداقی از سازمان مجاهدین خیانت یا … و سخنی بامحمدرجوی فرزند اشرف ربیعی (رجوی)

محمد رجوی

بقلم داود باقروند ارشد

اخیرا فرقه رجوی یکی از بزرگترین تو دهنی های سیاسی-ایدئولژیک- تشکیلاتی که در طول 40 سال گذشته از مردم ایران خورده است را دوباره از یکی از فرزندان راستین مردم ایران با بمیدان آمدن محمدرجوی فرزند اشرف ربیعی(رجوی) و مسعودرجوی خورد.

محمد رجوی در مصاحبه با یک تلویزیون دیجیتال ظاهرا سلطنت طلب برای چندمین بار عملکرد ننگین پدرش در عدم پاسخگویی به خیانتهایش و فرار از پذیرش مسئولیت آن تاکید کرد و آنرا رد نمود. محمد رجوی درطی مبارزاتش با دیکتاتوری و استبداد  افسارگسیخته پدرش مسعودرجوی در درون تشکیلات مجاهدین که سالها پیش از درون سازمان مجاهدین شروع شده بود، ترور سیاسی مخالفین توسط رجوی با مارک زدن به آنها تحت نامهای مختلف مزدور و ضد انقلابی و… را رد و نفی کرد. محمد رجوی در مصاحبه اش گفت:

در مبارزه برای آزادی و دمکراسی باید متحد شد و بیخودی نباید بهمدیگر برچسب بزنیم، مثلا بگیم او خائن است،اون مزدور، کارهاییکه متاسفانه سازمان مجاهدین بعضا میکند. محمد رجوی

این قلم قبلا در لینکهای زیر

؟ابهام آقای مصطفی رجوی فرزند مسعودرجوی، اگر پدرم راست میگوید چرا علیه منتقدین شکایت نمیکند

هشدار نسبت به جان محمد رجوی فرزند اشرف و مسعود رجوی

محمد رجوی: و یک نکته اساسی که باید همه بدان توجه کنیم

آنچه از محمد(مصطفی) رجوی فرزند مسعود رجوی انتظار میرود

به موضوع محمد رجوی بعنوان یک عضو اجباری مجاهدین و فرزند مسعودرجوی(گورکن مجاهدین) و به ترور سیاسی او توسط پدرش مسعودرجوی در درون تشکیلات اشاره کرده ام.

ابهام در این است که چرا از منتقدین شکایت نمیکنی

عطف به اعلان محمد رجوی به اینکه میخواهد وارد مبارزه شود بعنوان یکی از مسئولین جدا شده مجاهدین، بعنوان کسی که محمد رجوی را از ایران خارج کرده، بعنوان کسی که مدتها مسئولیت نگهداری محمد را بعد از محکوم به مرگ شدن علی زرکش که مسئولیت نگهداری از او را داشت، برعهده داشته، بخاطر علائق شخصی ام به خودش و البته شناختم از پدرش لازم است چند نکته در رابطه با عزم جزمش برای ورود به مبارزه! یاد آورش شوم.    

 1. در آنچه محمد رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.
 2. مسعودرجوی هرکسی که فکر کند خاری در چشم قدرت پرستی اوست را با تمام قوا اقدام به نابودیش میکند، و محمد رجوی خارج از هر خوش خیالی باید آماده مقابله با پدرش و به لجن کشیده شدن توسط او با رذل ترین شیوه ها که امروز در مورد دیگران اعمال میکند باشد.
 3. هرچند مسلم است که محمد رجوی فکر میکند و قصد هم ندارد که با پدرش مقابله کند بلکه میخواهد با رژیم مبارزه کند. اما اینکه او چه فکرو  قصدی دارد اشتهای رجوی برای نابودی او را سیر نمیکند. در این رابطه بعنوان نمونه رویکرد پدرش با همه جدا شدگان از سازمان و شورا را یاد آوری میکنم.  مهمتر از مورد جدا شدگان، به رویکرد پدرش مسعودرجوی،  به خود محمد رجوی آنزمان که در درون تشکیلات قبل از تسخیر عراق توسط آمریکا حتی وقتی اعلام کرده بود “نمیخواهد مجاهد باشد میخواهد برود دنبال کار و زندگی و تحصیل و مانند عمویش  از مسیر خدمت به مردمش در خدمت ایران باشد” و بلایی که مسعود رجوی بر سرش آورد توجه میدهم. مسعودرجوی آن کارت را اعلام جنگ به خودش گرفت، حالا که رسما اعلام کردهای میخواهی وارد گود شوی، قطعا پدرت رویکردی دیگر خواهد داشت. بعضی نمونه های ورود پدرت به نابودیت را در کامنتهایی زیر مصاحبه ات با تلویزیون سلطنت طلبان کردی جلب میکنم.
  Zahra Hosseini3 days ago تاریخ تکرار میشه! پسر نوح با بدان بنشست ،خاندان نبوت گم شد! با دیدن این کلیپ شوکه شدم ! چقدر باید آدم مسیر انحطاط را طی کنه و با تلویزیونی مصاحبه کنه که هوشنگ امیر احمدی کاندیدای رژیم در اون تلویزیون مصاحبه داشته! و از کسانی دفاع میکنه که اشرف رجوی را شکنجه و نقص عضو کردند! چرا که حکومت شاه جاده صاف کن حکومت شیخ شد و همه مبارزان و مجاهدان آزادی را در هر دو حکومت به بند کشیدند mani sani2 days ago مصاحبه محمد رجوی با این تلویزیون برای من اصلا عجیب نبود، هر کس که از مقاومت جدا شود میتواند با هر تلویزیونی مصاحبه کند ، ما که آقازاده نداریم . درسته که این آقا محمد پسر مسعود رجوی هست ولی وقتی حاضر به قیمت دادن نیست جایی هم در مجاهدین ندارد. مقاومت و مبارزه ارثی نیست که از مسعود و اشرف رجوی به پسرشان برسد. خانواده پهلوی پدر و مادر محمد را شکنجه کرده و حتی پرده گوش مادرش هم در اثر شکنجه پاره شده بود. !!! این مثل این میمونه که رضا پهلوی برای مبارزه اش بخواهد از پاسدار و بسیجی کمک بگیرد !!!! نمونه های واکنش پدر محمد رجوی (مسعودرجوی) به مصاحبه
   
 4. در این فرایند خواهی فهمید که مشکل مسعودرجوی نه رژیم که حفظ قدرت در درون تشکیلات است تا از فروپاشی آن جلوگیری کند، چون حداقل 38 سال است بهتر از هر کسی در جهان میداند که سرنگونی در کار نیست. و تنها امید او حفظ اسکلت بغایت پوسیده تشکیلات برای فروش خود در بازار سیاسی به آمریکا و جناحهای نئوکانها و اقمار او در منطقه است که شاید از طریق آنها بتواند به قدرت برسد.
 5. با تجربه نه سال (1385-1392)حضور در داخل کشور بعد از فرار از جهنم  سازمان  مجاهدین که پدرت آنرا” تمرین تیرخلاص زدن در اوین و… مینامد” و عطف به اینکه از سال 1353 که برای تحصیل از ایران خارج شده بودم و هیچگاه تا سال 1385 در ایران نبودم، حضورم در ایران بویژه در جریان جنبش سبز و… باعث شد که تمامی ذهنیتم نسبت به ایران و مردم ایران و رویکرد آنها به سازمان مجاهدین و اساسا گروههای آپوزیسیون بطور بنیادی تغییر و بروز شود.
 6. محمد رجوی به مراتب دچار این خلاء میباشد. و هیچ تصوری از رویکرد واقعی وعینی از جوانان و اقشار مختلف مردم ایران نسبت به مسائل مختلف ندارد. عارضه فاجعه باری که گریبان همه آپوزیسیونی که از دهه 1360از ایران خارج شده اند میباشد. و امروزه خودش را در بیگانگی مطلق با داخل کشور و در بی عملی و تفرقه خانمانسوز نشان میدهد.
 7. عطف به بند 5 فوق، محمد باید توجه کند که تبدیل به عنصری مانند بقیه به اصطلاح آپوزیسیون از جمله فرقه رجوی، که مبارزشان!!! بازنشر اخباری است که همه مردم ایران با ریز و جزئیات میدانند نشود، چرا که عواقب آن انحراف در عملکردهای سیاسی اش مانند خوردن فریب این یا آن دسته و گروه را در پیوستن به آنها نشان خواهد داد. چرا که در این وانفسای قطع مطلق به اصطلاح آپوزیسیون از مردم ایران هرکدام مدعی آلترناتیو و نمایندگی مردم ایران هستند. سلطنت طلبها یک جور پدرش یکجور و مدیریت کنندگان گذار نیز یک جور و سکولارها یکجور. چهل سال زمان کافی است و چهل سال شکستهای سریالی آپوزیسیون برای هر عقل سالم کافی است که به این مسیر باطل ادامه داده نشود.
 8. برای نمونه از درک رویکرد مردم ایران به مسائل سیاسی، باید گفت که انزجار نامه ایرج مصداقی را که مسعودرجوی آنرا “انزجارنامه کثیف ایراج مصداقی مزدور نفوذی وزارت اطلاعات علیه مجاهدین” مینامد. اگر در داخل کشور منتشر شود نه مورد سرزنش که مورد تشویق مردم ایران و همانها که کف خیابانها در اعتراضات حضور دارند، بخاطر عذر خواهی ایراج مصداقی از همکاری با فرقه رجوی بعنوان خائن به وطن  قرار میگیرد. و شاید مدال نیز به مصداقی بدهند. نمونه دیگر اینکه، در سالهای اول حضورم در داخل متوهمانه خود را از اعضای سازمان معرفی میکردم، آنهم در میان کسانیکه ادعای براندازی رژیم را داشتند، که رویکرد مردم ایران با نگارنده عینا همچون رویکرد به صدام حسین، و مسعودرجوی بود. مردم ایران حساب مبارزه خودشان با رژیم را بطور مطلق با حساب تشکلی که آشکارا در پیوستن به ارتش عراق و کشتار فرزندانشان در مرزها و ترورهای شهری و خمپاره زدن و همکاری با صدام که با بمب شیمیایی مردم ایران را کشته است و البته گنده کاریهای شخصی مسعودرجوی در ازدواجهای سریالی و دسته جمعی و… جدا میکنند.
 9. رویکرد سرد و بی توجهی مطلق مردم ایران نسبت به فعالین خارج کشور ناشی از بی اعتمادی است که عملکرد پدرش (مسعودرجوی) در آنها ایجاد کرده که البته فراتر از بی اعتمادی مارک خائن از طرف مردم ایران خورده است، ناشی میشود.
 10. بنابراین از آنجا که حداقل ده سالی هست که همه آپوزیسیون به این فلاکت قطع شدن از مردم ایران و جنبش داخل کشور پی برده اند و از همین رو همه شعار وحدت میدهند، شعار وحدت محمد رجوی هیچ چیز جدیدی در آن ندارد. و مشکل از وحدت کردن و یا نکردن آپوزیسیون نیست که حل میشود. مشکل از بی اعتمادی مطلق مردم ایران به آپوزیسیون است. امری که نه تحلیل که مشاهدات یک دهه ای نگارنده در داخل با بیش از سه دهه مبارزه با رژیم است. شکست آپوزیسیون خارج قبل از هرچیز نتیجه بی توجهی و بی اعتمادی مردم نسبت به آنهاست. در ثانی در بی محتوایی، خودمحوری، بی عملی و بی توجهی به خواست مردم ایران، به عدم درک تاریخی-سیاسی و جامعه شناسانه از آنهاست. تا جائیکه عملا این جنبش داخل کشور است که آپوزیسیون خارج کشور را به حرکت در میاورد تا آپوزیسیون مردم را. اما ادعای رهبری جنبش، توسط آپوزیسیون، الا ماشاالله.

توجه میدهم به اینکه محمد خوب از نزدیک دیده است که عمق این بی اعتمادی و سد بزرگ مردم ایران در مقابل آپوزیسیون خیانت بار فرقه رجوی تا چه حد بلند و مستحکم و قطور است، طوریکه بزرگترین آپوزیسیون با بنیه مالی بی انتهای سعودیها و عراقیها، و سلاحهای تانک و نفر بر و… و حمایت اطلاعاتی و ماهواره ای قدرتهای بزرگ و… نتوانست هیچ کاری از پیش ببرد و به چنان ورشکستگی افتاده که تنها نگرانیش فروپاشی خودش میباشد.

بنابراین جلب اعتماد مردم ایران از مسیر خط کشی و مرزبندی و افشای فرقه رجوی و همه اعمال چهل سال گذشته او میگذرد. شاید مورد قبول مردم ایران قرار بگیرد. جنبش مردم ایران پشت اینکه محمدرجوی هرچند با عزم و اراده قوی بمیدان بیاید و همان اخبار و اطلاعاتی که بی بی سی و… و همه سایتها ریز و درشت و از جمله صدها سایت پدرش صبح تا شام بازنشر میکنند نمانده است. محمد اگر جدی است باید به اصل موضوع بپردازد. اگر همه آپوزیسیون همین فردا وحدت کنند باید کسی باشد که به حرفشان گوش کند. و آن مردم ایران است.

در نهایت نیز توجه محمدرجوی را به مطالعه تاریخ ایران بطور خاص تاریخ مشروطه و بعد از آن جلب میکنم.

داودباقروند ارشد

13 شهریور1399

سوم سپتامبر 2020

One Response to انزجارنامه ایرج مصداقی از سازمان مجاهدین خیانت یا … و سخنی بامحمدرجوی فرزند اشرف ربیعی (رجوی)

 1. admin says:

  Mahshid Nasser
  این آدم اصلا حرف قابل اعتنایی نزد
  · Reply · 13h
  Ali Shirzad
  مانفهمیدیم اقای باقر ارشد چراهمیشه اینقدرغاغا به لیلی این میگذارد خیری ازاو براتون درنخواهد امد واینقدرهم یه نفرهیچ کاره رابزرگ نکنید کدام مبارزه راداخل تشکیلات کردمیشودچهارتاشو برای مابگویید
  · Reply · 1h
  Most Relevant is selected, so some replies may have been filtered out.

  Author
  Davood Baghervand Arshad
  محمد رجوی مبارزه را با مبارزه علیه دیکتاتوری پدرش در تشکیلات شروع کرد. منظور اشاره به آن مبارزه بوده است. طوریکه دیکتاتور بزرگ فرقه رجوی را وادار کرد که گذشته ازدر جمع مسئولین در جمع بزرگ هم محمدرجوی را ترور شخصی سیاسی بکند. منظور این مبارزه بوده است. … See More
  · Reply · 36m · Edited

  Author
  Davood Baghervand Arshad
  البته در جمله “در طول تاریخ مبارزاتی…” زیاده روی شده است که پایه جدی ندارد. و ایراد وارد است. که در مقاله تصحیح شد.
  · Reply · 31m · Edited

  Author
  Davood Baghervand Arshad
  یکی از محاسن ورود محمد رجوی به میدان به اصطلاح مبارزه بارز شدن بعدی جدید از رویکرد ضحاک فرقه رجوی است. که هیچ کس دیگری جز محمد رجوی نمیتواند آنرا فعال کند. یعنی جهان خواهد دید که گزارش ما از رویکرد دژخیمانه او با پسرش در درون تشکیلات اولا درست بوده و هیچ زیاده روی در گزارش نشده که بسیار بسیار کم هم گفته شده چرا که رجوی را در رویکردش با محمد رجوی خود تجربه خواهند کرد. امری که عینا در مورد امثال اسماعیل یغمایی بتدریج بارز میشود. هرچه به او از جنایات رجوی میگفتیم چون خودش ندیده بود نه تنها قبول نمیکرد بلکه ما را متهم و رجوی را به راه راست هدایت میکرد. اما وقتی رجوی را آنهم از دور از هزاران کیلومتر آنطرفتر در مورد خودش و فرزندش امیر تجربه کرد، به همه گفته ها اگر نه به بسیاریش ایمان آورد. بنابراین ورود محمدرجوی به میدان برگ دیگری از جنایات رجوی را به مردم جهان و ایران نشان خواهد داد و حقانیت همه گفته ها و گزارشات جدا شدگان را به اثبات دوباره ای خواهد رساند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes