گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

کوید 19 سرانجام دروغهای ترامپ را با آلوده کردن او افشاء کرد

ترامپ راهی بیمارستانی در مریلند -جمعه

توضیح تصویر،آقای ترامپ روز جمعه به مرکز پزشکی ارتش به نام والتر رید رفت

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از گذراندن یک شب در بیمارستان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا می گوید حال او فعلا خوب است اما چند روز آینده یک “آزمون واقعی” خواهد بود.

این ویدئو عصر شنبه منتشر شد و پس از آن بود که پزشکان و مقام های کاخ سفید تصویر ضد و نقیضی از وضع سلامتی او ارائه کردند.

پزشکان آقای ترامپ گفتند که حال او خوب است اما رئیس کارکنان کاخ سفید نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.

آقای ترامپ در ویدئویی چهار دقیقه ای از پزشکان و پرستاران در مرکز پزشکی والتر رید واقع در نزدیکی واشنگتن پایتخت قدردانی کرد.

او گفت: “قبلا حالم خیلی خوب نبود، اما حالا خیلی بهترم” و بعدا اضافه کرد: “حدس می زنم چند روز آینده یک آزمون واقعی باشد. باید ببینیم دو سه روز آینده چه می شود.”

به علاوه او گفت “فکر می کنم به زودی بازخواهم گشت تا مبارزات اتنخاباتی را به سرانجام برسانم.”

او از همه کسانی که در آمریکا و جهان برای او آرزوی سلامتی کرده اند سپاسگزاری کرد.

آقای ترامپ یک ماه دیگر با انتخابات روبروست. ابتلا او به ویروس کرونا که جمعه فاش شد کارزار انتخاباتی او را مختل کرده است.

اظهارات پزشکان و مقام کاخ سفید

ساعاتی پیشتر شان کانلی، پزشک آقای ترامپ، گفت حال او در پی شب اول بستری شدن در بیمارستان برای مداوای کووید-۱۹ “خیلی خوب” است. شان کانلی گفت او اکسیژن دریافت نمی کند و برای ۲۴ ساعت تب نداشته.

اما لحظاتی بعد مارک مدوز، رئیس کارکنان کاخ سفید، ابراز نگرانی کرد و گفت که آقای ترامپ هنوز در مسیر روشنی به سوی بهبودی قرار ندارد.

از طرف دیگر دمکرات ها نسبت به اطلاعاتی که دولت ارائه می کند ابراز تردید می کنند.

چاک شومر رهبر اقلیت دمکرات سنا در توییتر نوشت: “در مورد مساله ای به اهمیت سلامت رئیس جمهور، ما نمی توانیم دروغ ها و بی‌کفایتی این دولت را تحمل کنیم. نیازمند حقیقت هستیم.”

به گفته کاخ سفید انتظار می رود او برای “چند روز” در مرکز پزشکی والتر رید در نزدیکی واشنگتن تحت درمان باشد.

دکتر کانلی گفت که نسبت به بهبود حال آقای ترامپ “محتاطانه خوشبین” است، اما گفت نمی تواند زمان ترخیص او از بیمارستان را پیش بینی کند.

روایت پزشکان از سوی آقای مدوز که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت می کرد زیر سوال رفت. او گفت که برخی از علائم حیاتی آقای ترامپ در ۲۴ ساعت اخیر “خیلی نگران کننده” بوده و ۴۸ ساعت آینده حیاتی خواهد بود. او افزود “ما هنوز در مسیر روشنی به سوی بهبودی کامل نیستیم.”

آقای ترامپ که ۷۴ سال دارد و چاق به حساب می آید از نظر آسیب پذیری مقابل کووید-۱۹ در معرض خطر بالا قرار دارد. پزشکان یک داروی مرکب آزمایشی به او تزریق کرده اند و داروی ضدویروسی رمدسیویر هم دریافت کرده.

او پیشتر در توییتی نوشت: “پزشکان، پرستاران و کل اعضای مرکز عالی والتر رید و دیگر موسسات بی نظیری که به آنها پیوسته اند حیرت انگیزند… با کمک آنها من حال خوبی دارم!”

سایر اظهارات پزشکان

دکتر کانلی در پاسخ به سوالات مکرر در مورد نصب اکسیژن به رئیس جمهور آمریکا گفت: “در این لحظه نه و دیروز هم در حالی که با تیم (ما) بود، زمانی که ما اینجا بودیم، به او اکسیژن وصل نشده بود.”

اکنون تایید شده است که پزشکان روز جمعه درحالی که آقای ترامپ هنوز در کاخ سفید بود به او اکسیژن وصل کردند، اما معلوم نیست آیا دچار مشکل تنفسی بوده و به آن نیاز داشته یا نه.

دکتر کانلی گفت “در این مقطع ما خیلی از پیشرفت رئیس جمهور خوشحالیم” و افزود که علائمی شامل سرفه خفیف و گرفتگی بینی “اکنون درحال برطرف شدن و بهبود است.”

همچنین این حرف تیم پزشکان که گفتند که “۷۲ ساعت” از تشخیص بیماری می گذرد سردرگمی وجود دارد. اگر این موضوع تایید شود یعنی آقای ترامپ در حالی که احتمالا از آلودگی خود خبر داشت در دو رویداد انتخاباتی شرکت کرد.

دکتر کانلی بعدا در بیانیه ای که کاخ سفید منتشر کرد تاکید کرد که به اشتباه گفته ۷۲ ساعت و افزود ابتلای او ابتدا عصر سه شنبه تشخیص داده شد.

شان دولی، یک پزشک دیگر، گفت که آقای ترامپ “روحیه فوق العاده خوبی” دارد و از او نقل قول کرد که “احساس می کنم می توانم امروز اینجا را ترک کنم.”

دکتر کانلی گفت حال ملانیا همسر آقای ترامپ که او هم مبتلا شده “خیلی خوب است.”

بانوی اول آمریکا خود را در کاخ سفید قرنطینه کرده است.

میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا گفت که با آقای ترامپ تلفنی صحبت کرده است.

او در توییتی نوشت: “حالش خوب به نظر می رسد و می گوید حال خوبی دارد.”

مراسم معرفی ایمی برت به عنوان نامزد دیوان عالی در کاخ سفید
توضیح تصویر،بنابه گزارش ها حداقل هفت نفر از کسانی که در مراسم معرفی نامزدی ایمی برت در کاخ سفید شرکت داشتند مبتلا شده اند

سایر مبتلایان

هوپ هیکس دستیار نزدیک آقای ترامپ – که ظاهرا ابتدا علائم بیماری در او ظاهر شد – بیل استپین مدیر کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و کلی‌ان کانوی مشاور سابق کاخ سفید هم مبتلا شده اند.

سه سناتور جمهوری خواه مایک لی، تام تیلیس و ران جانسون هم به ویروس آلوده شده اند.

آقای ترامپ همچنان امور را در دست دارد. تست مایک پنس معاون او که در صورت وخامت حال رئیس جمهور زمام امور را در دست خواه گرفت منفی بوده.

همزمان بحث درباره تایید نامزدی نامزد آقای ترامپ برای پر کردن کرسی خالی دیوان عالی ادامه دارد.

چاک شومر رهبر اقلیت سنا گفته است که پیش بردن نامزدی قاضی ایمی کنی برت در سنا با توجه به ابتلای چند سناتور از جمله در کمیه قضایی که مسئول بررسی این نامزدی است “غیرمسئولانه و خطرناک” است.

با این حال میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه گفت این فرآینده با استفاده بیشتر از جلسات مجازی پیگیری خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes