گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

محمدرضا شجریان و رابطه اش با مسعودرجوی و یک فقره دجالگری از فرقه رجوی

بقلم داود باقروند ارشد

 

از وصیت نامه استاد شجریان رونمایی شد + عکسمحمدرضا شجریان، خواننده نامدار ایران در روز ۱۷ مهر ۱۳۹۹ بعد از یک دوره طولانی بیماری در تهران درگذشت. نام شجریان با موسیقی معاصر ایران چنان گره خورده که شاید گزاف نباشد که او را مهمترین چهره موسیقی سنتی ایران در یک قرن گذشته بدانیم. او آموزگار بیشتر خوانندگان مطرح چهار دهه اخیر همچون شهرام ناظری و همایون شجریان بوده و در چند برهه اجتماعی در تاریخ ایران نقش پر رنگی داشته است.

کمتر هنرمندی مانند شجریان در ایران بوده که طیف‌های مختلفی از جامعه را به این گستردگی در میان مخاطبانش داشته باشد. از دانشجو و خانه‌دار گرفته تا بازاری و روشنفکر. از مذهبیان و دولتمردان جمهوری اسلامی تا منتقدان حکومت و مهاجران خارج از ایران.

سال‌ها صدایش یک ماه هر شب در آستانه اذان مغرب مهمان خانه ایرانیان و البته مجاهدین اسیر در فرقه رجوی بود و “مرغ سحر” که دهه‌ها خموش بود با صدای او بود که جان تازه‌ دیگری گرفت. هم صدای “خش و خاشاک” بود و هم راوی شعر فارسی.

 مراسم شجریاناین اسطوره آواز ایران جدای از این ویژه گی که برای ایرانیان داشت برای مجاهدین  در هرکجای جهان که بودند یا به هرکجای دنیا که سفر یا فرار میکردند، همواره یار و غم خوار و همراه و التیام بخش زخمهای درونی و غم غربت و دوری از وطن، و  قلبهای شرحه شرحه شان بود.  

بعد از دیوانگی تروریستی مسعودرجوی در 30خرداد 1360  ما مجاهدین  روزانه در جنگ داخلی که راه افتاده بود شاهد اعدامهای یارانمان و ترورهای همشهریانمان بودیم. این قلم آن زمان در کردستان بود و حضور در کوه و دشت و کمن، بدور از خانه و کاشانه در سرما و آوارگی بر بار غم و اندوهت میافزود. 

این دوره، دوره فرار بچه ها از زیر دستگیری و اعدام بود و از هرصد نفری که اقدام به فرار و آمدن به کردستان میکرد درصد کمی به کردستان میرسید. و روزانه شاهد اخبار دستگیری یاران، همسران و فرزندان که در اکیپهای مختلف تردد میکردند بودیم.  در این وانفسای خونریزی بویژه در نبود هیچ توضیح  خطی و سیاسی و دلیلی قانع کننده برای ورود به چنین شرایطی و کشتاری که مسعود رجوی براه انداخته بود، و سردرگمی مطلق که کسی نیز جرات دم برآوردن نداشت،  سنگینی بارش بر دوش ها بسا سنگین تراز کوهای سر بفلک کشیده کردستان عزیزمان که کمرها را خم میکرده بود احسای میشد. در چنین شرایطی این طنین صدای شجریان بود که بر قلب و روح شرحه شرحه مرحمی میگذاشت و توان گذران روز را به شب و شب را به روز بعد میداد. 

از هر مسافر فراری (اعضایی که به کردستان میگریختند) که از راه میرسید بعد از اخبار کشتارها، اولین سوال همواره این بود که از شجریان ترانه جدید چه داری؟ یاران نیز در خروج از وطن و در فرار از جهنم رجوی ساخته، با وجود اینکه همه هستی و حتی همسری و فرزند و … را پست سر جا گذاشته بودند، ولی مرحم قلبهای شرحه شرحه خود (کاستهای شجریان) را بهمراه میآوردند. :

یاد باد آن که ز ما یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد           به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

دل به امید صدایی که مگر در تو رسد                                ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

و یا وقتی میخواند:

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد                          دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست                 خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی                         حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست                             تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار                        مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

واینگونه هوای دلهایمان را بارانی میکرد. این اثرگذاری آنقدر بود که هنگام شام و نهار که جمعی برگذار میشد و تنها زمانی بود که یک مجاهد میتوانست خارج از گفته های تشکیلاتی چیزی بشنود، آوازهای شجریان برای عموم پخش میشد تا دلها التیام گیرد. 

بعدها رجوی بفکر افتاد که در قطع کامل از مردم ایران و تنفری که مردم ایران از مجاهدین بخاطر همدستی با صدام حسین و کشتار ایرانیان در مرزها، و یا افتضاحات تحت نام انقلاب ایدئولژیک و… پیدا کرده بودند، با بکارگیری دجالگرانه از هنرمندان با فریب آنها از محبوبیت آنها بنفع خود سوء استفاده کند و در خارج کشور خود را یک نیروی مردمی جا بزند. در مواردی هم مانند مورد مرضیه و یا منوچهر سخایی موفق هم شد که بعدها بویژه مرضیه وقتی فهمید که چه کلاه بزرگی به سرش رفته دیگر آنقدر دیر شده بود که مانند منوچهر سخایی مرگ و بدتر از آن رجوی مجالشان نداد که بتوانند تصحیح کنند. 

اما ویگن، عارف، مرتضی، الهه و بسیاری خیلی زود از دام رجوی جستند و به او آلوده نشدند تا  نفرین مردم ایران را برای خود بخرند. و یا همچون داریوش، ابی، ستار و … که این قلم بدنبال آنها بود اساسا بدامش نیفتادند.

مسعود رجوی و بزرگان ادب و هنر ایران احمد شاملو و محمدرضا شجریان

رجوی بسراغ بزرگان ادب و موسیقی ایران مانند  احمد شاملو و محمد رضا شجریان هم رفت. که هر دو آنها بر خلاف هنرمندان که به بهانه های مختلف از همکاری با رجوی سرباز زدند، ایندو هرکدام با موضعگیری بسیار قاطع و خائن خواندن رجوی و اینکه خودش را به دشمنی که ایرانیان و حتی عراقیان را با بمب شیمیایی کشتار میکند فروخته و همدست شده، تن به همکاری ندادند. 

نکته مهم شجریان برای هنرمندانی که فریب رجوی را خورده بودند  این بود: “من حسن نیتم را با همخوانی و همکاری هنری با شما نشان دادم تا بدانید قصدم نجات شما از آلوده شدن به خیانت به کشوراست، تا  با همراهی با مسعود رجوی تبدیل به تفاله تاریخی نزد ایرانیان نشوید“.

از همین رو این دو اسطوره هنر و ادب ایران توسط مسعودرجوی مزدور رژیم، مهدورالدم!! و خائن!! و دشمن نامیده شدند. طوریکه عطف به محبوبیت ایندو در نزد مجاهدین مجبور شد رسما اطلاعیه درون تشکیلاتی بدهد و اعلام کند که گوش کردن به آهنگهای شجریانِ مزدور حرام و ممنوع است (جنگهای برسر خائن خواندن احمد شاملو در درون شورای ملی مقاومت را اینجا آورده ام). رجوی اینگونه داغ دیگری بر قلبهای مجاهدین نهاد. که یکی از عوامل فاصله بیشتر مجاهدین از رهبری مستبدشان مسعودرجوی و فرارهای بعدی گردید.

شجریان و شمس و طاهر زادهمسعود رجوی که اخبار قطع نشدن رابطه مجاهدین با شجریان را دریافت میکرد و افراد حاضر به پس دادن نوارهایشان نبودند، مجبورشد در یک جلسه عمومی با حضور همه مجاهدین در اشرف از عنصر خود فروخته ای بنام حمیدرضا طاهرزاده بخواهد علت عدم همکاری شجریان را از زبان شجریان “داشتن زن و بچه و خانواده” اعلام کند. شجریانی که تلاش کرده بود حمید رضا طاهر زاده و محمد شمس را با اعتبار وزن هنری خودش از خیانت همکاری با رجوی نجات دهد.   مسعودرجوی با این دروغ به مجاهدین بی خبر از جهان که زیر تیغ استبدادی رجوی مجبور شده بودند از همسرانشان جدا شوند، فرندانشان را به یتیم خانه های اروپا و آمریکا گسیل دارند بگوید که اگر خانواده نباشد حتی شجریانها نیز به مسعودرجوی میپیوندند و این خانواده که رجوی انرا “خانواده الدنگ” میخواند مانع مبارزه و پیروزی رجوی بر حکومت ایران است!!!!!!!!!!!! از همین رو شجریان خائن است و هر مجاهدی که نخواهد خانواده اش که مانع مبارزه!!! است را از هم بپاشاند خائن است.

درست زمانیکه خودش با زنانیکه در تشکیلات از شوهرانشان جدا کرده بود همبستری میکرد. رجوی به قطع و یقین این اخبار کذب را در مورد رابطه شجریان با خودش و فرقه اش مطرح کرده است که رژیم را وادار کند که خانواده شجریان را زیر ضرب ببرد و سود تبلیغی آن به جیب رجوی بریزد. یکی از کثیفترین و شقی ترین رویکردهای سیاسی مسعودرجوی است. 

داود باقروند ارشد

اکتبر 2020

مهرماه 1399

 
https://www.nototerrorism-cults.com/?p=21784

 مردم از دور نظاره‌گر خاکسپاری محمدرضا شجریان بودندخانواده و اشخاص نزدیک به خانواده شجریان در آخرین خداحافظیفرزندان محمدرضا شجریان در مراسم خاکسپاریهمایون شجریان در مراسم خاکسپاری پدرشنیروهای پلیس مراقب مراسم بودند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes