گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

از “جاوید شاه” معدوم تا “جاوید ترامپ” معزول، سرنوشت آپوزیسون ورشکسته در هم شکسته

 

دونالد ترامپ میلیاردر روانپریشی که با نیروی بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بشریت را تهدید می کرد با رأی مردم آمریکا به پایان سناریوی خطرناک خود رسید. در حالی که او اعلام کرده که هنوز هم حاضر نیست کاخ سفید را ترک کند، مردم آمریکا با هلهله و اشک شادی بدرقه ی او از مقر حکومتش را، ولو به زور مأموران اجرا باشد، آماده می کنند.
همه دولتهای متحد با آمریکا ازکانادا گرفته تا سران اتحادیه اروپا تا ژاپن و حتی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل نیز با تبریک به بایدن بعنوان رئیس جمهور آینده آمریکا عملا آن لگد لازم را برای بیرو ن انداختن یک روانپریش از نوع مسعود و مریم رجوی که خود را رهبر و رئیس جمهور مادام العمر ناکجا آبادی که خودشان اسمش را ایران میگذارند و چهار دهه است که به صغیر و کبیرش رحم نکرده و هرکجا که توانسته دست در دست دشمنان آنها به کشتار ایرانیان پرداخته اند، زده اند. ولی این روانپریش که نمیتواند با واقعیات اطرافش رابطه منطقی برقرار کند کماکان هزیانهای خودش را تکرار میکند.

ترامپ که علائم جنون عظمت طلبی و بریدگی از عقل در همه ی سخنان و حرکات او، حتی در آراییش ظاهری او، نمایان بود و همه ی ناظران داخلی آمریکا و بیشتر دست اندرکاران جهان از همان نخستین روزهای ریاست جمهوری اش به سرعت به عدم تعادل روانی او پی برده بودند، سرانجام با ارتکاب خطاهایی عمده و غیرقابل انکار در برابر اکثریت ملت آمریکا رسوا و با رأی آنان کنارزده شد.

اما روانپریش تر از خود ترامپ، آنهایی هستند که چهل سال بعد از سرنگونی محمدرضا شاه پهلوی و مرگ او کماکان شعار “جاوید شاه” را میدهند و  بعد از چهار سالی که آمریکا و انسانیت از اعمال ترامپ خون گریه کرده است، کاسه داغتر از آش شده و انتخابات آمریکا را نمپذیرند و ظاهرا تا چهل سال آینده شعار “جاوید ترامپ” را فریاد خواهند زد. واقعیتی تلخ را در مورد اینان بنمایش میگذارد که قادر نیستند با واقعیت رابطه منطقی برقرارکنند. همانگونه که کماکان در اذهان خودشان شاه را از قبر بیرون کشیده و بر تخت شاهی جاویدش میخواهند!!!

این عارضه قطع از واقعیت، منحصر به سلطنت طلبها، و مراکز مشکوکی که با پولهای کلان هزاران کابر فیک تولید و اندر حق خوری سیستم انتخابات آمریکا علیه ترامپ اشک تمساح میریزند نیز نمیشود. متاسفانه به اصطلاح “سکولار دمکراتهایی” که تلاش کرده و میکنند که خود را با نامه های فدایت شوم و توصیه های دلسوزتر از مادر به رضا پهلوی به وی نزدیک شوند و یا آنها که سالهاست دکان مبارزه برای احقاق حقوق اعدامیان سالهای 67 را زمانیکه به اعتراف خود، دست در دستگیری و اعدام همان اعدامیها داشته اند، مدتی تلاش کردند خود را بعنوان مشاور سیاسی رضا پهلوی جا بزنند، اما او با هوشیاری و در بی نیازی و البته  با آگاهی به اینکه اینگونه عرضه کنندگان خود  محصولی جز بریدن گوش او چیزی برای ارائه ندارند، وقعی به آنها نمیگذارد.

اما “شاه زاده”!!! سلطنت طلبِ خجولِ جمهوری خواه!!، طرفدار دمکراسی!! آنقدر بزرگمنشی و آزادیخواهی و دمکرات هست که چندین بار گفته جمهوریخواه است!!! مهمترین نماد بزرگمنشی و سخاوت ایشان در بستر جمهوریخواهی و اعطای دمکراسی به ایرانیان!!، “دادن حق رای به آنها جهت انتخاب سلطنت پادشاهی و بازگرداندن رضا پهلویِ “جمهوریخواه” به تخت پادشاهی پدر و پدربرزگش است”!!!  “رجوی صفتی” که چهل سال است میگوید امام زمان شما ایرانیان و بعد همه جهان شدنم “لطف و مرهمت ملوکانه است” در حق ایرانیان و جهان که مسعودرجوی با  مدیریت مریم رجوی بدانا اعطاء میکنند، به سلطنت طلبها نیز سرایت کرده است.

در زیر یک از میلیونها تیتری است که ترامپ مجنون و شیفته خود آفریده است.

سناتور جان مک‌کین: ترامپ تیشه به ریشه ارزش‌های آمریکا می‌زند 

دیده‌بان حقوق بشر: ترامپ حق سلامتی ایرانیان را نقض کرده است

ترامپ: دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند

انتقاد دولت فرانسه از ترامپ: ترامپ بی نزاکت بود

دونالد ترامپ در توکیو: واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست

مریم رجوی در آلبانی: تعهد بدهید که تا آخر دورۀ ترامپ در سازمان بمانید!!

گزارش نیویورک تایمز از رسوایی مالیاتی ترامپ

گزارش نیویورک تایمز از تشکیلات مافیایی ترامپ 

هشدار مرکل به ترامپ: جنگ تجاری برنده نخواهد داشت

ترامپ: نقاشی ون‌گوگ را امانت میدهید؟ جواب موزه: بتو توالت امانت می‌دهیم

اعضای کمیته هنر کاخ‌سفید در اعتراض به مواضع ترامپ استعفا دادند

اوباما از مردم آمریکا خواست درمقابل نژادپرستی ترامپ مقاومت کنند

اتحادیه آفریقا: ترامپ باید عذرخواهی کند 

وکیل ترامپ به یک بازیگر پورن ۱۳۰ هزار دلار حق‌السکوت داده بود

احضار رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به دادگاه

ده ادعای مهمی که جان بولتون در کتابش در مورد ترامپ مطرح کرده

آمریکای مرکز نژادپرستی و نقض حقوق بشر . باراک اوباما و دو وزیر دفاع( حاضر و پیشین) ترامپ را بشدت محکوم کردند

اعتراضات در آمریکا به قتلهای نژادپرستانه با تشویق ترامپ، مدافع حقوق بشر در ایران! گسترش جنبش فا در آمریکا

 

همپیمانان

عکس بسیار پرمعنای یورو نیوز از حامیات سیاستهای ترامپ

کدهای زیر بخشی از مواضع دونالد ترامپ است که مریم رجوی برای آویختن به آن سر و دست میشکند و حاضر به هرکاری است.

در زیر بخشهایی از رجوی صفتی ترامپ را در اظهارات او مشاهد کنید که روزنامه نیویورکر جمع آوری کرده است.

 • میدانید من بطور اتوماتیک به سمت خوشگلها کشیده میشوم. و شروع میکنم به بوسیدن آنها، مثل آهنربا، فقط بوسیدن. حتی منتظر نیز نمیشوم.وقتی شما یک ستاره باشی آنها اجازه میدهند هرکاری بکنی. میتوانی … شان را چنگ بزنی. هرکاری بخواهی میتوانی بکنی.
 • تمامی زنانی که در سریال کارآموز شرکت میکردند تماما آگاهانه و یا نا آگاهانه بدشان نمیآمد که با من بخوابند.
 • اگر ایوانکا دخترم نبود حتما  با او قرار ملاقات اجرا میکردم
 • انگشتان دستهای من دراز و زیبا هستند همانگونه که اندام دیگرم  که ثبت هم شده دراز است. 
 • تنها تفاوت من با دیگر کاندیداها این است که من صادق هستم و زنهایم خوشگلتر هستند.
 • آی کیو من بالاتر از همه است. نیاز نیست احساس حماقت به شما دست بدهد تقصیر خودتان نیست.
 • کسی که همین امروز مردم فقیر کشورهای جهان سوم  را چاه مستراح میخواند،
 • کسی که در یک برخورد آشکار نژادپرستانه دیگر شناسنامه اوباما را تقلبی میخواند.
 • کسی که در مورد همسر رابرت پتینسون (یک هنرپیشه مطرح انگلیسی) اینگونه اظهار نظر میکند: رابرت نباید

سقوط انسان به حیوان درتیره ترامپکریستین استوارت را قبول کند او مانند یک سگ به او خیانت کرده و بازهم خیانت خواهد کرد.

 • https://www.facebook.com/GoldenGlobes/videos/1420657734642907/
 • مهاجران مکزیکی را متجاوزین به ناموس میخواند
 • من دوستان بسیاری دارم که همجنسگرا هستند ولی من یک سنتی هستم.
 • کاندیدهای دیگر رفتند داخل و متوجه نشدند که کولر کار نمیکند و مانند سگ عرق کردند، آنوقت میخواهند داعش را شکست بدهند؟
 • نگاه کنید دستهای کاندیداهای دیگر را اگر دستشان کوتاه است حتما چیزهای دیگرشان نیز کوتاه است. مال من تضمینی است.
 • مهم نیست که رسانه ها در مورد زنان چه مینویسند کافیست طرف خوشگل باشد همین کافیست براش
 • میدانید من بطور اتوماتیک به سمت خوشگلها کشیده میشوم. و شروع میکنم به بوسیدن آنها، مثل آهنربا، فقط بوسیدن. حتی منتظر نیز نمیشوم.وقتی شما یک ستاره باشی آنها اجازه میدهند هرکاری بکنی. …شان را چنگ بزنی. هرکاری بخواهی میتوانی بکنی.
 • پدرترامپ یک آمریکایی-آلمان در جریان تظاهرات کوکلوس کلانهای دستگیر میشود. وی توسط دادستان نیویورک متهم شد به اینکه خانه هایش را به سیاه پوستان اجاره نمیدهد .
 • در سی سال گذشته 24 زن ادعا کرده اند که ترامپ به آنها تجاوز کرده است.
 • ضدیت مشخصی با مسلمانان دارد.

خوب آیا در این فرقه هیچ چیز باقی مانده است؟ آیا برای رسیدن به قدرت باید خود را در معرض دستان بلند این جانور انسان نما قرار داد؟ که حتی به دخترش هم رحم نمیکند.؟ آیا باید از این انسان (فکرا) ماقبل تاریخی کمک و استمداد طلبید؟ آیا اظهار نظرهای او در مورد ایران و ایرانیان توهین به بشریت نیست؟

واقعیت این است که دست به دامن ترامپها شدن مرا یاد همان داستانی که پدر یکی از دوستان در آلبانی برایش تعریف کرده بود میاندازد که نوشته بود: در دوران فئودالی افراد پست و حقیر حتی از اینکه توسط خان بعنوان قرمساق خوانده میشدند بدان افتخار میکردند.  چون فکر میکردند اینگونه مطرح میشوند و از بقیه که چنین خوانده نشده اند برترند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes