گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

دادخواهي جداشدگان فرقه رجوي در داخل كشور و توصل به دادگاه بين المللي رهبر خائن فرقه رجوي آخرين ميخ برتابوت ادعاهاي سرنگونی خواهی او

دادخواهي جداشدگان فرقه رجوي در داخل كشور و توصل به دادگاه بين المللي رهبر خائن فرقه رجوي آخرين ميخ برتابوت ادعاهاي سرنگونی خواهی او

داود باقروند ارشد

تهدید به کشتار جداشدگان در داخل کشور بدست کانون شورشی مجازی،توسط گورنشین و رهبر کبیر همه خائین به مردم ایران و درخواست تشکیل یک دادگاه بین المللی برای حکمیت توسط یک تشکل تروریستی و جنایتکار که خود هیچ قانونی جز قتل و کشتارو ترور نمیشناسد به چه معنی است. گروه تروریستی که سال گذشته قرار بود رژیم را مسلحانه سرنگون کند امسال بدنبال حکمیت است؟؟؟؟

گور نشین كبير يا به زبان بهتر رهبر كبير كثيف كذاب گور نشين  منظومه باغ وحشي فرقه رجوي كه ٤٠ سال است دم از مبارزه مسلحانه و سرنگوني رژيم از طريق قهرأميز ميزند به یکباره خواهان دادگاهی بین المللی برای حکمیت بین خودش و رژیم حاکم بر ایران شده است و وقیحانه  در انتهای پيام خود اين گونه با ولع هرچه تمام تر شكر خورد كه:

“اسلحه خلق ما به سينه خائنان هميشه غرنده باد” ‼!

خائن کبیر و رهبر کبیر همه خائنان کیست؟
در اين ميان اين گور نشين كبير خود را به …..زند كه بزرگترين خائن به خلق و كسي كه با افتخار هنگام مزدوري براي صدام فرزندان خلق ايران را در مرزها ميكشت، باقي را نيز اسير ميكرد شخص مسعودرجوی و قوادش مریمرجوی رهبر كبير همه خائنين به خلق ميباشند. و اسلحه دادگاه خلق و جدا شدگان بر سينه آنهاست كه توفندتر خواهد بود.
خائن كبيري كه دست در دست صدام و در مزدوري او كه فرزندان “خلق قهرمان ايران” را با بمب هاي شيميايي قتلعام ميكرد، صدام را مجيز ميگفت و التماس ميكرد كه صاحب خانه اش صدام را براي دقايقي زيارت كند و به پابوسش برود.

 

خائن كبيري كه حتي به فرزندان مجاهدي كه در تشکیلاتش خائنانه اش سلاح بردست و جان بركف درخدمت خیانتهای او بودند  نيز رحم نكرد. أنها را زندان, شكنجه نمود و به قتل رساند. هرچه باقي ماند را نيز ضمن به غل و زنجير كشيدن فكري و فيزيكي به مزدوراني تبديل كرد كه بدستور صىدام بر سر و فرق خلقشان در شهرها خمپاره باراندند و كشتند. خیانت را به أنجا رساندند كه حتي براي صدام در داخل میهن، عراقيان مخالف اين ديكتاتور خون آشام را برايش در كرمانشاه دزفول ترور نمودند.
در عراق نيز با كشتار كردها جان و حكومت صدام را نجات دادند و دستشان تا مرفق به خون ايراني و كردها وعراقيان آلوده است.

رهبر كبير خائني كه خود را به عربستان و اسراييل نيز پيش فروش كرده است تا شاید مجوز خود فروشي اش را به أمريكاي سابقا امپرياليست واخيرا حامي مستضعفان و خلق قهرمان ايران!! بگیرد.
رهبر كثيف كذاب كافر رجيم خبيث حقير ابليس صفت همه غورباغه هاي باغ وحش فرقه رجوي كه سابقا در تيتر همه صفحات لجن نامه اش مينوشت:

“توفنده تر باد سلاح خلق بر سينه امپرياليسم”

و آنها را در شهرهاي كشور ترور ميكرد و عليه أنها سرود ميخواند و ترانه ميسرايد كه

“مجاهد پر كينه سركوچه كمينه آمريكايي بيرون شو خونت روي زمينه ”

امروز به يمن خيانت هايش به مردم ايران دچار چنان دريوزگي و رذالت و خیانتیست  كه همه آن شكر خوردنهاي دروغين را آشكارا بسويي نهاده و خود را در تائيد 158 تن از عوامل همان امپرياليستهايي كه زماني گلوله هايش را نصار سينه هاي أنها ميكرد مييابد و بدان افتخار میکند و از آنها مشروعیت التماس میکند.

و طبق آموزه های شخص خائن بزرگ و تاریخساز مسعودرجوی: نشریه مجاهد ش 4 ص 2 که تدریس!!! میکرد: 

“از آنجا که در مقطع کنونی تاریخ، تضاد اصلی حاکم بر جامعه بشری، تضاد بین خلقها و امپریالیسم است، نیروها، احزاب و رژیمها بایستی در اردوی خلقها و همراه آنان با امپریالیسم جهانی (به سرکردگی آمریکا) در نبرد و ستیز باشند، وگرنه اجبارا جزو اقمار امپریالیسم و به موضع ضدیت با خلقها سقوط میکنند!!! مسعودرجوی نشریه مجاهد شم 4

آقای رجوی طبق آموزشهای خودش در فوق الان شما جزء اقمار امپریالیسم و در موضع ضدیت با خلقها قرار دارد؟ از همین موضع است که سال 2020 را از جانب امپریالیسم سال سرنگونی رژیم اعلام کرده اید؟  
خوكچه كثيفي كه جداشدكان داخل كشور را همانكونه كه در درون تشكيلات زندان و شكنجه میکرد و به قتل میرساند، سركوب و تهديد ميكرد اینبار به قتل توسط كانون هاي كاغذي شورشي مجازی حواله ميدهد و براي لاپوشانی قهقهه و خنده حضار و خلقي كه در انتطار محاكمه و مجازاتش است در انتهاي ياوه سرايي اش شعار “سلاح خلق ما برسينه خائنان توفنده تر” سرميدهد.
و اينگونه به شعور نداشته گوسفندان و بع بع کنندگان باغ وحش مرزعه حيوانات فرقه اش توهين كرده و فراموش ميكند كه   رژيمي را كه 40 سال است به سرنكوني مسلحانه بدست

(ارتش أزاديبخش ملي مستقر در بيمارستانها و قبرستانهاي ألباني و حالا نمونه مجازي آن كانونهاي شورشي داخل كشور)

نويد ميداده و ميدهد،  به يكباره به دادگاههاي بين المللي براي حکمیت بين خودش و رژيم فرا ميخواند!! و اينگونه بند را آب ميدهد كه سرنگوني و ارتش آزادی در كار نيست والا اين رهبر كبير كثيف رجيم هيچ دادگاهي و هيچ قانوني و محكمه اي را جز خودش قبول ندارد.

 

نگارنده در مقاله(اینجا) نوشتم كه حال و روز اين بيمار رواني، و روانش پریش تشنه قدرت را بايد بعد از انتخاب بايدن و سرنگوني ترامپ مشاهده كرد و ديد بويژه که در انتهاي سال ٢٠٢٠ كه همچون يك ديوانه اي كه مستمرا هر روز و هر هفته و هر ماه هر سال را سال سرنگوني ميشمرده است به پايان رسيد و براي صد هزارمين بار جفنگيات و هذيانات روانپريشانه اش مبنی بر سرنگونی پوچ از آب در أمد بايد حال و روز او را ديد.

اين واقعيات چنان بر فرق او كوبيده است چنان ادبش کرده که مجبورش کرده دست ازجفنگیات تبلیغی برای بازاریابی عرضه خودش و مریم به نئوکانهای و متحدینش در منطقه بردارد. چرا كه اگر در عوالم دیوانگي گذشته باقي مانده بود بايد به جاي

حواله دادن رژيم به دادكاه بين المللي” ميگفت و مینوشت:

“اي رژيم باش تا با سلاح ارتش أزاديبخش بيائيم سراغت”
اي خائن کثیف كبير گور نشینِ هرزه، شايد بتواني گند به مغزهاي شورايي و تشكيلاتي های مغز شویی شده  را اينگونه فريب بدهي ولي مردم آزاده را خير.
در خواست دادگاه بين المللي ات آن سوي سكه “حقير و پست خواندنت” در نزد رژيم درسالهای پیش بود كه شيپور احتضارت بود .

و اين در خواست دادگاه بين المللي آشكارا براي داوري بین مدعي مبارزه و سرنكوني مسلحانه و دشمنش، ميخي بر تابوتت و ادعای حاکم بودن اسلحه بین تو و رژیم.

این میخ بر تابوتت مباركت باشد . ولی منتظر محاكمه بدست خلق ایران باش.
بله كسي كه مدعي سرنگوني مسلحانه است کسیکه سال۲۰۲۰را سال سرنگونی خوانده غلط ميكند در خواست دادگاه بكند كه بين آنچه او دشمنش ميخواند قضاوت كنند. دادگاه ابزار تروريسم نيست ابزار مسالمت و گفتگو و تمدن است. ابزار مبارزه انساني و مسالمت آميز است در دنياي وحشي و ترريستي تو كه هزاران بار گفته و ما را براي آن هزاران بار به صليب كشيدي که :

“تنها مرجع قضاوت بين ما رژیم سلاح است و بس”

كه تو سالهاست  آنرا به نئوكانها براي ابراز نوكريت فروخته و تقديم كرده اي و اين اولين بار است كه بعد از نا اميدي از نئوكانها و سقوط ترامپ مجبور شدي بالا بياوري كه غلط كرده اي طي اين ٤٠ سال دست به ترور زده اي و حالا خواستار حكمیت  توسط مدنيت شده اي.
اين همان آخرين ميخ بر تابوتت است منتطر حضورت در سفارتهای رژیم و التماس و درخواستت برای بخشش و غلط کردنت هستم, مگر شانس بیاوری و مرگت ترا نجات دهد. چون همانگونه كه رزيم به نامه ات جوابي نداد به اين التماس و درخواستت هم جوابی نخواهد داد

 

داود باقروند ارشد

اسفند 1399

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes