گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

در واکنش به خرابکاری نطنز، ایران ‘غنی‌سازی ۶۰ درصدی را آغاز می‌کند’

رسانه‌های ایران از قول عباس عراقچی خبر داده‌اند که ایران در واکنش به آنچه که در نطنز اتفاق افتاد غنی‌سازی ۶۰ درصدی را آغاز می‌کند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، برای ادامه مذکرات با گروه ۱+۴ عازم وین پایتخت اتریش شده است.

آقای عراقچی قرار است فردا در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین شرکت کند.

شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی که متعلق به حکومت ایران است در زیرنویسی خبری گفته است که ایران این اقدام خود را فردا (چهارشنبه ۱۴ آوریل/۲۵ فروردین) آغاز می‌کند.

خبرگزاری تسنیم هم به نقل از آقای عراقچی گزارش کرده است که “ایران امروز در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که غنی سازی ۶۰ درصدی را آغاز می‌کند.”

بر اساس توافق هسته ای موسوم به برجام، ایران نباید اورانیوم را بیش از سه و ۶۷ صدم درصد غنی کند. ایران این محدودیت را حدود یکسال و نیم پیش به تلافی خروج آمریکا از برجام زیر پا گذاشت.

به گزارش ایرنا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته در نامه به دبیرکل سازمان ملل در ارتباط با حادثه نطنز تاکید کرد بود: “اقدامات ایران برای توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود به دلیل خرابکاری هسته‌ای اخیر به طور چشمگیری سیر صعودی به خود خواهد گرفت.”

به گزارش همین خبرگزاری کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز شب گذشته در مصاحبه‌ای در واکنش به حادثه اخیر در نطنز گفته است که فرآیند غنی‌سازی در نطنز “متوقف نشده” است. به نقل از وی گزارش شده است که “ایران چندین اقدام فنی دیگر هم برنامه‌ریزی کرده است که ظرف هفته جاری اعلام می‌شوند.”

اظهارات آقای عراقچی در افزایش سطح غنی‎ سازی در ایران به میزان ۶۰ درصد در حالی عنوان شده است که براساس سخنان علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در جریان اتفاق روز یکشنبه در مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز “چندین هزار” دستگاه سانتریفیوژ آسیب دیده و از بین رفته است.

علیرضا زاکانی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد شدید از تدابیر امنیتی در مراکز هسته‌ای ایران این سوال را مطرح کرده که چرا از بین رفتن “بخش عمده‌ای از امکانات غنی‌سازی ما” در اثر خرابکاری در سیستم برق تاسیسات نطنز با حساسیت لازم دنبال نمی‌شود.

آقای زاکانی در برنامه “جهان‌آرا” در تلویزیون ایران گفت بعضی نمایندگان مجلس در واکنش به خرابکاری‌ها در این تاسیسات از شدت ناراحتی “خون گریه می‌کردند.”

فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران هم روز دوشنبه درباره اتفاق روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که طی عملیاتی پیچیده “از طریق انفجار در سیستم توزیع برق و کابل‌های مربوط به باتری‌های برق” که جریان برق در سانتریفیوژها قطع شده است.

به گفته آقای عباسی دوانی این اتفاق در حالی رخ داده که پست برق سایت نطنز “جریان برق را به حدود ۴۰ تا ۵۰ متری زیرزمین می‌فرستد؛ محلی که مستحکم ساخته شده تا حملات هوایی و موشکی نتواند این مکان را از بین ببرد.”

خرابکاری در نطنز

روز یکشنبه ۲۲ فروردین مقام‌های ایران اعلام کردند که حادثه‌ای در شبکه برق مرکز غنی‌سازی نطنز رخ داده و بعد از ساعاتی آن را “اقدام علیه” این مرکز و “تروریسم هسته‌ای” عنوان کردند.

رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی ساعاتی بعد از اعلام خبر “حادثه” در نطنز از دست داشتن موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در این حمله و سنگین بودن خسارات واردشده به مرکز نطنز گزارش دادند و روز دوشنبه وزارت خارجه ایران هم اسرائیل را به عنوان مسئول این حادثه معرفی کرد.

نیویورک تایمز گزارش داد که انفجار روز یکشنبه نطنز “چنان ضربه‌ شدیدی به توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران وارد کرده که احیای تولید در نطنز ممکن است دست کم ۹ ماه طول بکشد.”

این روزنامه در گزارش تازه خود درباره نطنز به نقل از یک مقام اطلاعاتی که نامش را نبرده، نوشته است که “یک وسیله انفجاری” به صورت مخفیانه وارد تاسیسات نطنز شده و در روز حادثه “از راه دور” منفجر شده است

 حمله‌ای که از مدت‌ها پیش طراحی شده بود’؛ رسانه‌های اسرائیلی درباره نطنز چه می‌گویند؟


از لحظه‌ای که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، خبر از “حادثه” در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز داد تا امروز صبح که تصویر او با سر باندپیچی شده روی تخت بیمارستانی در کاشان منتشر شد، ابعاد خسارت به یکی از مهم‌ترین تاسیسات هسته‌ای ایران به سرعت در رسانه‌ها آشکار می‌شود.

این بار در مقایسه با انفجار تیرماه گذشته در همین تاسیسات، هم سرعت خبررسانی و ارزیابی رسانه‌ها بیشتر بود، هم معرفی و خط و نشان کشیدن برای “مقصر اصلی” این رخداد از طرف مقام‌های ایران.

در کمتر از نیم روز مقام‌های هسته‌ای ایران از “حادثه در شبکه برق” تاسیسات نطنز به “اقدام علیه” این مرکز غنی‌سازی رسیدند و از “تروریسم هسته‌ای” به جامعه بین‌المللی شکایت کردند.

۲۴ ساعت بعد از اعلام خبر، وزارت خارجه ایران گزارش رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی درباره دست داشتن اسرائیل در این حمله را تایید کرد و مانند تمام حملات یک سال گذشته، وعده داد که در “زمان مناسب” انتقام می‌گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز با خوش‌بینی نسبت به جبران خسارت‌ها گفت که سیستم برق اضطراری سایت نظنز راه‌اندازی شده و بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان هم بعد از سقوط از دریچه‌ای ۷ متری در مرکز غنی‌سازی نطنز، در ویدیویی از بیمارستان ابراز اطمینان کرد که جمهوری اسلامی در صنعت هسته‌ای “پیروز خواهد شد” و از مردم خواست ” هیچ تردیدی در این زمینه نداشته باشند.”


بهروز کمالوندی می‌گوید از دریچه‌ای هفت متری در تاسیسات نطنز سقوط کرده و آسیب دیده

اما رسانه‌های خارجی روایت متفاوتی داشتند. نیویورک تایمز دیروز با از قول مقام‌های اطلاعاتی گزارش داد که “انفجار” در تاسیسات نطنز “چنان ضربه‌ای شدید به توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران وارد کرده که احیای تولید در نطنز ممکن است دست کم ۹ ماه طول بکشد.”

نیویورک تایمز: ایران تا ماه‌ها پس از انفجار نطنز امکان غنی‌سازی اورانیوم را ندارد
ابراز نگرانی اسرائیل از ‘هرگونه توافق تازه’ با ایران هم‌زمان با سفر وزیر دفاع آمریکا
رسانه‌های اسرائیل: انفجار در کشتی ساویز می‌تواند به جنگ با ایران منجر شود
‘جنگ مخفی اسرائیل علیه ایران متوقف نمی‌شود’
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، امروز دوشنبه ۱۲ آوریل به نقل از منابع خود نوشت که حمله تازه به مرکز غنی‌سازی نظنر از مدت‌ها پیش طراحی شده بود.

یونا جرمی باب در این مقاله می‌نویسد زمانی که نقشه این حمله کشیده شد، هنوز مشخص نبود که ایران و آمریکا چه زمانی قرار است به میز مذاکرات فعلی درباره بازگشتن به توافق هسته‌ای ایران برگردند “هر چند که از مدت‌ها قبل معلوم بود که این تصمیم قطعی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا است.”

جروزالم پست با اشاره به مذاکرات ایران در وین درباره احیای برجام و رفع تحریم‌ها، می‌گوید این پیام را از مقام‌های اسرائیلی دریافت کرده که “جنگ مخفی علیه ایران به صورت پیوسته، مداوم و متمرکز روی جلوگیری از رسیدن به آستانه هسته‌ای جریان دارد و فارغ از سیاست‌های تعیین‌شده قدرت‌های جهانی درباره این موضوع در هر زمانی است.”


واقعه نظنز هم‌زمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل صورت گرفت

به نوشته این روزنامه هر چند ممکن است زمان دادن چراغ سبز به این عملیات – چه میدانی و چه سایبری – به مذاکرات وین مربوط باشد اما عملیات از مدت‌ها پیش شکل گرفته است.

جروزالم پست دیروز ساعاتی بعد از اعلام خبر، گزارش داده بود که آن چه رخ داده “حادثه” نبوده و خسارات آن “بسیار سنگین‌تر” از آن است که مقام‌های ایران می‌گویند.

این روزنامه نوشته است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه آینده برای اولین بار در دو ماه گذشته جلسه کابینه امنیتی تشکیل می‌دهد.

موساد؛ متهم اصلی
سایت خبری تایمز اسرائیل مانند چندین رسانه دیگر از دست داشتن سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، در حمله به نطنز گزارش داده و به نقل از شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل نوشته است “این حمله سایبری خسارات سنگینی به قلب برنامه غنی‌سازی ایران وارد کرده است.”

آموس یادلین، رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، با اشاره به روایت ایران از ماجرا به تایمز اسرائیل گفته است که قطع شبکه برق با حمله سایبری مشکل بزرگی برای ایران نخواهد بود اگر سیستم اضطراری در دسترس باشد و “بیشتر به عنوان پیام هشداری برای ایران” محسوب می‌شود.

گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ‘دست داشتن موساد در حمله سایبری به تاسیسات نطنز’حادثه در تاسیسات غنی سازی نطنز؛ رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند حمله سایبری بوده

آقای یادلین گفته است اگر این حمله سیستم برق اضطراری را هم از کار انداخته باشد خیلی جدی‌تر است و جبران آن احتمالا ماه‌ها طول خواهد کشید.

این مقام سابق به تایمز اسرائیل گفت: “اگر کسی واقعا ۶۰۰۰ سانتریفیوژ قدیمی و جدید را هدف گرفته باشد، موفقیت فوق‌العاده‌ای به دست آورده.”

مقام‌های ایران امروز اعلام کردند که سیستم برق اضطراری مرکز نطنز راه‌اندازی شده و مدعی شدند درباره ماشین‌های آسیب‌دیده از نوع IR۱ بوده‌اند “که با ماشین‌های پیشرفته جایگزین می‌شوند.”

تضعیف ایران در وین؟
آموس یادلین به روزنامه آنلاین تایمز اسرائیل گفته است که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نتیجه معکوس داشته و نه‌تنها تلاش‌های هسته‌ای ایران را کند نکرده بلکه آن را جلو انداخته است. ارزیابی او این است که این موضوع باعث شده ایران در مذاکرات وین دست بالاتر داشته باشد.

با وجود این آلون بن دیوید، تحلیلگر دفاعی کانال ۱۳ اسرائیل گفته است که واقعه نطنز می‌تواند اهرم فشار ایران در مذاکره با آمریکا را تضعیف کند.

او می‌گوید “در کانال‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقام‌های آمریکا از آسیب به این تاسیسات ابراز رضایت کرده‌اند.”

روز دوشنبه اتحادیه اروپا هم که میزبان مذاکرات احیای برجام در وین است، درباره اقدام‌هایی که می‌تواند باعث “منحرف شدن” مسیر گفت‌وگوها شود هشدار داد.


عباس عراقچی، دیپلمات ارشد ایران در مذاکرات وین

توپ باز هم در زمین ایران
اهود یعری، کارشناس دیگر دفاعی تلویزیون اسرائیل گفته است با حجم درز خبرها به رسانه‌های اسرائیلی درباره مسئولیت موساد در این حمله -که به گفته او احتمالا از خود موساد است- ایران چاره‌ای جز واکنش با نوعی حمله نظامی نخواهد داشت.

آقای یعری گفته که جمهوری اسلامی بعد از ترور محسن فخری‌زاده چهره نظامی و کلیدی هسته‌ای ایران و مقصر خواندن اسرائیل و همین طور حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه از واکنش جدی خودداری کرده است. او گفته سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل از ماه‌ها قبل نگران و منتظر لحظه‌ای هستند که ایران صبرش لبریز شود و اقدام کند.

روزنامه دست راستی اسرائیل هیوم هم در تحلیلی نوشته است که بعد از این واقعه بار دیگر توپ در زمین ایران است تا درباره چگونگی تلافی آن تصمیم بگیرد.

هر چند یوعاو لیمور در این مقاله نوشته است که ایران می‌داند هرگونه اقدام عملی علیه اسرائیل، جمهوری اسلامی را در موضع “متخاصمی قرار می‌دهد که قصد دارد امنیت خاور میانه را به خطر بیندازد.”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes