گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

شکرخوردنهای مسعودرجوی در مورد جنایات رژیم و گناهان کیبره در اسلام

فرعون خود خوانده

داود باقروند ارشد 

جناب رجوی، شما بازهم فرافکنی کرده و در گورخود بازهم از موضع هیتلر و نازیسم، ادای اسلام پناهی را در آخرین روزهای ننگینت در آوردی و شکرهای بزرگتر از دهانت را بلع نموده ای. اگر هیتلر همانگونه که در این عکسها دیده میشود و نازیها بویی از اسلام بردبار برده باشند قطعا تو بویی از آن نبرده ای. جناب هیتلر و داعش ایرانی، جهان در سال 1945 نیست که تو بازهم با همان تاکتیکهای هیتلری تلاش میکنی اعمال و افکار جنایات کارانه خود را در پس یک دجالگری دیگری   مخفی کنی.

هرچه روز مرگ خفتبارت در گورستانی که خود از ترس جان کثیفت در فرار از صحنه،  انتخاب کرده ای نزدیکتر شده و مشاهیرت را بیشتر از دست میدهی هذیاناتت نیز بیشتر و بیشتر میشود. در آخرین آن جدای از فریاد وا اسلاما با نعل وارونه زدن دوباره در جریان شو انتخابات داخل کشور تو مستبد و دستپات که خود را نه رهبر و نه رئیس جمهور و نه حتی امام زمان بلکه فی الواقع خدای روی زمین میداند حرف از انتخاب و انتخابات و رای مردم میزنی؟ تو را چه به این غلط کردنها!!!!

دجال بی وطن مگر تو که هنوز در کشور در قدرت هم نیستی و فقط با کمک استعمار و قدرتهای منطقه بر عده ای فریب خورده حاکم شده ای، در طی چهل سال گذشته به انتخاب معتقدی؟ مگر تو از سال 1378مردم ایران را به اعدام محکوم نکرده ای؟ چون تورا در تظاهرات صدا نمیکنند؟ مگر چهل سال نیست موعظه میکنی که انتخابات یک ترفند بورژوازی ضد انقلابی است و یک انقلابی!!! جنایتکار مانند خودت هرگز تن به انتخابات نمیدهد و این خدا (رهبری عقیدتی) است که صاحب مال و جان و ناموس و هستی بشریت است و اوست که همه چیز را تعین و ابلاغ میکند و باید بقیه بی چون و چرا آنگونه که در درون تشکیلات نیز بعنوان نمونه به اجرا میگذاری، گردن نهند و اجرا کنند؟

آنوقت شکربزرگتر از دهانت را اینگونه بلع کرده و حرف از:

  1. شرک و دوگانگی میزنی؟ حداقل چهل سال است که مردم ایران نام منافق را بدرستی که سالیان ما فریب خورده ها درک نمیکردیم بر تو ننهاده اند که امروزه جهان ونیز همه ایرانیان خارج کشور بر این امر که دوگانه تر و دجال تر و گندم نما و جوفروش تر از تو مگر در تاریخ یافت میشود؟ تو حتی دست هیتلر را هم در اسلام پناهی از پشت بسته ای.
  2. از قتل نفس بی گناهان حرف میزنی؟ جنایتکار مگر خودت صدها بار فرمان قتل نفس نداده ای که توسط فریب خوردگانت که امروز در اشرف سه در اسارت نگهداشته ای به اجرا در آمده اند. جنایات تو چه در حق به اصطلاح دشمنت و چه در حق خودیهای مجاهد به یمن افشاگریهای جدا شدگان زبانزد عالم است. تو هم مجاهدین را شکنجه کردی و هم سه تن ایرانی که فکر میکردی اطلاعاتی هستی را، تو هزاران نفر جوان ایرانی را برای صدام به قتل رساندی، هزاران نفر را در شهرها از بقال و قصاب و معلم و … به قتل رساندی، کردهای عراق را بقتل رساندی، خود مجاهدین را بقتل رساندی و هر کس که بر سر راهت ایستاد از بین بردی از کودک گرفته تا مادران و پدران آنها.
  3. از جادوگری و شعبده؟ چه کسی سالیان در تشکیلات و برای شورایی ها دروغهای از نوع شعبده بازیهای عملیاتی و اطلاعاتی و را به نمایش میگذاشته است و میگذارد. مگر شخص من به شعبده بازی حمایت بی دریغ در داخل کشور اعتراض نکردم که برای هفت سال به بصره تبعید شدم. مگر شخص من به اینکه پس مانده غذای تو و همسر جنایت کارت تبرک است اعتراض نکردم که در پاریس تبلیغش را میکردی. مگر شخص من در نشستهای جمعی قرارگاه اشرف به جادوگری و علم غیب وانمود نمیکردی که اسامی رزمندنگان را از حفظ میدانی در صورتیکه این ما بودیم که هر مجاهدی که پای میکروفون برای سخن میآمد اسم تحت مسئول خودمان را طبق دستور خودت نوشته به تو میدادیم و تو از آن برای نشان دادن دانش جادویی خودت استفاده میکردی که همه اسامی را میدانی، مگر به همین دجالگری تو، خود بنده اعتراض نکردم که ” چگونه ما خود را انقلابی مینامیم و از یک انقلابی!!! اینگونه دجالگریها شایسته نیست؟ و به همین خاطر مگر ماهها تنبه نشدم.
  4. فرار از جهاد!!!؟؟؟ همین رژیم جنایتکار که تو بزدلِ زن باره به فرار از جهاد متهمش میکنی، رهبرش حداقل زخم و اثر انفجار در بدن دارد که تو دجال وطن فروش همواره همه را به کشتن داده و خود فرار از تمام صحنه ها بوده و هنوز هم هستی. دجال جنایتکار، رژیم حداقل آنجا ایستاده و با همه اعمالش روبروست تو دجال همواره از سال 1360 از صحنه فراری و همه را به کشتن داده ای که بتوانی به زن بارگیت ادامه دهی. هنوز هم در اروپا و آمریکا نیز در فرار بیست ساله هستی چگونه بیشرمانه وا “فرار از جهادت” بلند است؟ شرم کن. بی شرم.
  5. ربا خواری شاخص استثمار است؟ براستی اینگونه است رجویِ جنایتکار؟ مگر تمام دستگاه مالی تو در حال ربا خواری با بکارگیری دلارهای نفتی عراق و عربستان در بانکهای جهان و استثمار کارگران در شرکت ها و کارخانه جات مختلفی که مخفیانه اداره میکنی که یکی از آنها در نروژ حتی پسرت را که بدرستی علیه خودت شوریده را مورد تهدید قرارداد، نیستی؟ تو از ربا حرف میزنی؟ ربا خواری بدلیل استثمار دیگران باطل است که تو چهل سال است که روزانه به استثمار انسانها تا حتی بعد از مرگ آنها مشغولی و استثمار شدگان روزانه بر تابوت های مرگ از عراق و آلبانی در بیمارستانهای اروپا بوسه میزنند تا توسط یک مافیای تبهکار وطن فروش مورد استثمار قرارگیرد تا بتواند به رباخواری انسانی و مالی ادامه دهد.
  6. خوردن مال یتیم؟ مگر تو غیر از تولید یتیم و نابودی و غصب تمام و کمال هستی یتیم ها کار دیگری داشته وداری؟ مگر تو همه فرزندان مجاهدین را که پدر مادر هم داشتند را به یتیم تبدیل نکردی؟ مگر آنها به همین خاطر مورد تجاوز و رفتار های غیر انسانی در یتیم خانه هایی که آنها را بزور نگهداری میکردی گرفتار ننمودی؟ مگر دار و ندار یتیم ها که بالاترین آن حق داشتن پدر و مادر است را از آنها نربودی؟
  7. تهمت زدن به زن پاکدامن؟ در تاریخ ایران مگر نام کثیف تو و فرقه ات با تهمت زنی اجین نشده است. تو کسی در روز زمین مانده است که به او تهمت نزده باشی. مگر عمله و اکره جنایتکارت حتی به خواهران و مادران خونی خود تهمت نمیزنند مگر همین محمد اقبال و بقیه جنایتکارارن همراهت شبانه روز با این تهمت ها نیست که جیره خوار تو هستند؟

111

بیشرف اگر امام جعفر صادق کرایه دادن شتر را به خلیفه ستمگر حرام میدانست تو که مجاهدین انسانهایی که فریب داده بودی را به حاکمان ستمگری چون صدام و ستمگران عربستان و جنایتکاران اسرائیل مگر کرایه نداده ای؟

 

 

 

 

 

چاره کار تو ارتش جداشدگان (فرزندان این مرزو بوم) است که امروزه در ایران، در آلبانی و جاهای دیگر در کارند.

باش تا در یک مبارزه فرهنگی، سیاسی، افشاگرانه باقی مانده دودمانت را نیز به باد دهند.

  

 

داود باقروند ارشد

خرداد 1400

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes