گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

پیروزی محمدرجوی در دادگاه نروژ علیه تبهکاریهای پدرش مسعود رجوی درمورد جداشدگان از فرقه مجاهدین

شرح ماجرای شکایت محمد رجوی تنها فرزند مسعود رجوی
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود. حكم دادگاه آشکارا بیانگر یک شكست سنگين و اساسی برای جناب كارفرمای تحت امر و به طبع آن برای خود سازمان مجاهدين بود.

Rajavis

پيروزی برزگ عدالت و شكست دروغ و نيرنگ !
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود. حكم دادگاه آشکارا بیانگر یک شكست سنگين و اساسی برای جناب كارفرمای تحت امر و به طبع آن برای خود سازمان مجاهدين بود.
طبق این حکم، هیئت قضاتِ حاضر در پروسه ۴ روزه دادگاه، کاملاً همصدا و قاطعانه حكم اخراج مرا طبق “قوانین اروپایی کار و کارفرما” غير قانونی و غير موجه شناختند و کارفرمای مرا تا قبل از پایان مهلت مقرر به بازپرداخت حقوق معوقه ام موظف نمودند. همچنين بدلیل تخطی از قوانین و پایمال نمودن حقوق قانونی کارمند خود، او را مضافاً مکلف به پرداخت غَرامت به اين جانب کردند.
جناب کارفرمای سابق بر اساس حکم صادر شده، همچنین علاوه بر پرداخت هزینه های وکیل خودش ، به پرداخت هزينه های وكيل من نیز که از طرف مهمترین سنديكای کارگری نروژ برای دفاع از من در این پرونده تعیین شده بود، محکوم گردید. جمع كل هزینه های اين كيز در کنار پرداختی های نانوشته و پنهانی که سازمان در این کارزار حقوقی که صرفاً با هدف بُرد در دادگاه، ناگزیر به آن تن داده، تا همینجا نزديك به يك صد هزار یورو شده و در صورت ادامۀ عناد و استمرار لجاجت شان، بمراتب بیشتر نیز خواهد شد.
بدبن ترتیب لشكر كشی آنان عليه اينجاب به يك شكست مفتضحانه حقوقی برای جناب کارفرما و بی اعتباری سیاسی برای سازمان منتهی گردید. این در حالی بود که جناب کارفرما در یک شوی مهندسی شده و مضحک، عناصر بی ربط به نوع و ماهیت پرونده که اساساً یک کیس شغلی و كاري بود، و نه سیاسی و یا امنیتی، به صحنه آورد، و سازمان نیز از هيچ تلاش و ترفندی برای ایجاد انحراف در روند دادگاه و تحت تاثیر قرار دادن قضات، کوتاهی نكرد.
از به صحنه آوردن سناتور سابق آمریکایی توریسلی( که خدا میداند بابت حضورش چقدر دریافت کرده) گرفته تا بالاترین نماینده سیاسی شان، محمد محدثين و تا نماینده شورایشان در اروپای شمالی، پرویز خزایی، بعنوان شاهدین دانه درشت كه تلاش كردند با بیان انبوهی دروغ و ارائه اطلاعات بی پایه، دعوی پوچ و سخیف را الغاء كنند که اينجانب با مأموران رژیم ننگین اسلامی ارتباط داشته ام و لذا امنيت جناب كارفرما را به خطر انداخته ام!!!
اما خوشبختانه با توجه به اينكه مانند هميشه هيچ سند و مدرك محکمه پسند و قابل ارائه برای اثبات حرفهای باطل و پوچ مطرح شده وجود نداشت و تمامی آنها چیزی جز مشتی داعیۀ بی پايه که همواره برایشان مصرف داخلی داشته است، نبود، دادگاه در اين زمنيه نيز علیرغم دود و دَم ایجاد شده، دست رد به سينه آنها زد و اينجانب را از هر گونه اتهام ارتباط و همكاری با مأموران و مزدوران جمهوری اسلامی مبرّا دانست و گزافه مسخرۀ دیگرشان مبنی بر به خطر انداختن امنيت جناب كارفرما را نیز کاملاً مردود شمرد.
در اینجا باید به آنها بگویم، شرمتان باد! که برای پیشبرد خط و رسیدن به هدفتان، که همانا رژیم مالی کردن من بوده و هست، و گناهی جز نرفتن زیربار خواسته های تحمیلی و طرد هژمونی تان در زندگی شخصی ام نداشته ام، به چنین روشهای بغایت ناجوانمردانه و از نوع خود رژیم متوسل میشوید. اما اینرا بدانید که این شیوه های مندرس تنها غیظ و کین تان را با من و امثال من به نمایش میگذارد و لاغیر.
برخي از حواشی اين دادگاه نيز قابل توجه بود. مثلاٌ اينكه يكی از هواداران دو آتيشه آنها در نروژ است، از پايتخت به شهرستان آمده بود تا نقش شوفر شخصی را برای جناب كارفرما ايفا كند! و يا اينكه يك تيم ۴ نفره از عناصر افراطي مجاهدين در تمام مدت دادگاه اقدام به تعقيب و مراقبت از من ميكردند تا شايد مثلاٌ بتوانند به زغم خودشان صحنه و سندی از ارتباط من با يك مزدور را كشف و ثبت كنند!!!
در پايان بايد اين نكته را ذكر نمود كه در شرايط خطیری كه اعتراضات در سراسر میهنمان در حال جوشش و گسترش است، واقعاٌ برای من جای بسی تأسف است كه اين همه وقت و انرژی بيهوده صرف چنين مسائل و موضوعات شود. برای كسانی كه دشمن اصلی شان رژيم ننگین جمهوری اسلامي است، بهتر نبود كه اين ميزان پول، وقت و انرژی را در مسير سرنگونی اين حكومت اهريمنی صرف ميكردند و نه مبارزه با من؟ من هیچگاه در آغاز چنین مخاصمات و درگیریهای انحرافی پیشقدم نبوده ام، و ترجیح داده ام که بر خلاف سازمان، تضادهای اینچنینی، مبارزه اصلی همۀ ما با دشمن مشترک مردم و میهن که همانا حکومت اسلامی در ایرانِ ویران شدۀ ماست، تحت الشعاع قرار نگیرد.
ضمناً به این نکته نیزتوجه داشته باشید كه وكيل سنديكا در دو نوبت قبل از تشکیل دادگاه، پيشنهاد يك توافق برای يافتن يك راه حل منصفانه را به وکیل آنها داد. اما طرف مقابل و اربابانش هر دوی آنها را نپذيرفتند، چرا که آنها در توهّم خود بر اين باور بودند كه ميتوانند در اين دادگاه برنده شده و از اینطریق خدشه ای به هویت شخصی من وارد نموده و استقلال سیاسی مرا زیر سوال ببرند. زهی خیال باطل! اما به يُمن خدا چنين نشد و سرانجام حقیقت پيروزگشت، و مكر و حيله آنها به خودشان بازگشت.
به سهم خودم اين پيروزی بزرگ را به تمامی شما دوستان و یارانم که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرده اید و همینطور هموطنان عزيزم تبريك ميگويم!
محمد رجوي
28 ژوئيه
2021
نكته مهم : تمامي اسناد و مدارك اين دادگاه موجود است و آنها در اختيار دارم و ميتوانم در معرض قضاوت و ديد عموم قرار دهم.
منبع: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008009839484

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes