گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

فاجعه یازده سپتامبر 2001 الگویی جهت سنجش ادعای دادگاههای صالحه و کشتار بیگناهان سال 1367مسعودرجوی

داود داود باقروند ارشد

 

امروزه تحولات جهانی در کنار تحولات درونی کشور کمک بسیاری به شناخت ماهیتها بر خلاف ادعاها و شعر و شعارهای تبلیغاتی میکند. فاجعه تروریستی 11 سپتامبر 2001 که بدست گروه تروریستی القائده صورت گرفت یکی از الگوهاست.

هیچ جداشده ای از فرقه رجوی نیست که جشن گرفتن کشتار 3000نفر مردم بیگناه آمریکا درنیویورک در یازده سپتامبر توسط مسعود و مریم رجوی را در سالن اجتماعات باقرزاده در 50کیلومتری غرب بغداد در جمع 4000نفر از اعضای سازمان بطور ریز و دقیق گزارش نکرده باشد. بویژه آنجا که تلاش کرد ضمن تمجید از جنایت بن لادن آنرا نسبت به کاری که خود مسعودرجوی و مریم رجوی میتوانند و انجام خواهند داد!!! کوچک جلوه داده و بگوید که:

“اگر بن لادن با اعضای “انقلاب نکرده” [1]اعضایی القائده که اجازه نداده اند بن لادن زنانشان را از آنها جدا و به عقد و ازدواج خود در حرمسرایش در آورد تشکیلاتش میتواند چنین خسارت جانانه ای به امپریالیسم جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا وارد کنند، ببنید من و مریم با اعضای “انقلاب کرده” [2]اعضای فرقه رجوی که رجویها به زور همسرانشان را از آنها جدا و با همبستری با آنها بمنظور!!! رهاکردن زنان از قید و بند مردانه بکارمیگیرد چه بلاهایی میتوانم سر آمریکا بیاورم. و پخش شیرینی و جنشن یک روزه و ارائه تحلیل و تمجید از این جنایت. نقل از سخنرانی مسعودرجوی در جشن بزرگ 11سپتامبر 2001

 

این موضعگیریِ با ماهیت جنایتکارانه را شاید میشد برای یک تشکلی که مدعی است 56سال سابقه سیاسی دارد اگر یکبار در طول عمرش اتفاق می افتاد بعنوان یک اشتباه تاکتیکی و … نادیده گرفت و یا با یک انتقاد از خود چنین لکه ننگین تاریخی را از دامن خود پاک کرد. میخواهیم برای اینکه حق این “زوج محترم” نیز رعایت شود نگاهی بیندازیم تیتر وار به اسناد و مدراک و موضعگیریهای آنها و ببنیم آیا یک تک نمود بوده است یا خیر.

نمونه چند فاکت رسمی مسعود رجوی

مسعودرجوی خواستار دادگاههای دو دقیقه ای

بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب 22بهمن سران رژیم گذشته دستگیر شدند و ماشین قصابی تحت نام دادگاههای انقلاب براه افتاد. شخص مسعود رجوی در نشریه مجاهد طی مقاله ای فتوایی صادر کرد و در آن ضمن دفاع ایدئولژیک-تاریخی از عملکردهای دادگاه انقلاب به رویکرد محافظه کارانه دادگاه در کندی در اعدام ها و اینکه چرا بدون فوت وقت دستگیر شده را به جوخه های آتش نمسپارید بشدت انتقاد کرد. و خواست همانطور که در صدر اسلام همه یک قبیله را از دم تیغ گذراندند دادگاههای انقلاب نیز عمل کند. بویژه نوشت که با افراد یک جریانی که ضد انقلاب محسوب میشود باید مستقل از اینکه کاری کرده یا نه به اتهام اعمال گروهش محاکمه و مجازات شود تا جریان نتواند سر بیرون آورد. عین نشریه و تشریح و توضیحات را در اینجا بخوانید. ظاهرا رژیم نیز طبق فتوای شخص مسعود رجوی درمورد خودش عمل کرد. اما بعد مسعود رجوی مدعی شد که رژیم و خلخالی جنایت کار بوده است!!!!

ولی بعد در فرانسه 8 خرداد 1363طی مصاحبه ای در پاریس اینجا ازدقیقه: ۱:۱۵:۴۶ مطرح میکند که به دادگاه اعدامیان “پشت بام مدرسه رفاه” توسط احمد خمینی دعوت شده و او رفته است، اما مزورانه مطرح میکند که قبل از اعدام آنجا راترک کرده!! چون با درس حقوقی!! که خوانده بوده میدانسته اینکار غلط است و دادگاههای انقلاب را نفی میکند!!!!

دروغ رجوی

 

دروغ رجوی را در اطلاعیه او که در تاریخ 26بهمن 57   درست بعد از اعدام ها صادرشده (تصویر اطلاعیه) از کتاب اطلاعیه های سازمان مجاهدین و تایپ شده متن اطلاعیه را در زیر بخوانید.

 

پیام و تهنیت مجاهدین خلق ایران 

به  حضرت  آیت الله خمینی

بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران

مجاهد اعضم» حضرت آیت الله خمینی»!

« مجاهدین خلق ایران»  و عموم فرزندان انقلابی شما در این میهن ، با قلبی سرشار از احترام، فرمان قاطع شما را  مبنی بر محاکمه و مجازات چهارتن از اعضای جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین ، دریافت داشتند. این اقدام متهورانه و انقلابی را که روشنایی بخش چشمان و تسلای قلوب تمام مردم محروم این سرزمین، بویژه خانواده های داغدار شهد و شکنجه شدگان است، به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت می گوییم، باشد که در این کشور کسی به کشتار و شکنجه و آزار مردم بی پناه و فرزندان پیشتاز آن دست نیابد. حضرت آیت الله- شما، با این فرمان انقلابی، پرتو دیگری از چهره ی راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما ( اسلام) به جهانیان عرضه کردید. لذا بازهم مشتاقانه امیدواریم که، بدون کمترین توجه با برخی پادرمیانی های شرک آمیز و سازشکارانه، وبه گونه هرچه سریعتر، داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده ما، تا آخرین نفر ازبقیه عناصر ضد انقلابی نیز باز ستانده شود. همانهایی که بگفته قرآن کریم در این سرزمین« فسادی بزرگ به پا کرده، و تولید و نسل ما را ضایع می داشتند»، و اکنون اینسان در برابر مکافات اعمالشان، ریاکارانه، به توبه و زاری نشسته اند. همانهایی که هزاران هزار را در شهرها و روستاهای ما داغدار و عزادارکردند و به خاک سیاه نشاندند، همانها که درکنف حمایت اربابان امپریالیست و دار و دسته ارتجاعی شان، هر روز هرشب، در کمین انقلاب و انقلابیون مانشسته و به انواع توطئه گری و مفسده جوئی مشغولند. اینجاست که بازهم با الهام از قرآن کریم، ادامه حیات آزاد سیاسی و اجتماعی خلق مان را درگرو قصاص هرچه سریعتر تمامی آنها می دانیم.

« ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب»،

باشد که تهدید و وحشت و اضطراب تا به ابد ازاین میهن رخت بر بندد، و آرامش و لبخند و سازندگی جانشین آن گردد.

سازمان مجاهدین خلق ایران

26 بهمن 1357

تائید حکم اعدامهای بام مدرسه رفاه 1

بررسی دقیق و طبق اسناد خود سازمان مجاهدین در فاز سیاسی قبل از اقدام مسلحانه این تشکل بوضوح نشان میدهد که رجوی نشستن بر جای خمینی و اعمال شریعت داعشی خود را در پس چپ نمایی های ضد امپریالیستی که بعدها با رفتن زیر قبای امپریالیستها روشن شد چه بود و شعارهای عدالت خواهی و دمکراسی طلبی و… او نیزدر رویکردش به اعضای سازمان در درون این تشکیلات با زندان وشکنجه و قتل آنها و اخیرا به دادگاه حمید نوری روشن شد چه بود.  البته رژیم نیزبا شناختی که از او داشت و با اتکاء به نفوذیهایی که در مجاهدین داشت فریب نمیخورد و دیدیم که در نهایت رجوی دست به اسلحه برد و حتی کشور و مردم ایران را با کشتار آنها در مرزها به عراق فروخت تا اینگونه روشن شود که دعوای رجوی بر سر قدرت است نه بر سر دمکراسی، عدالت، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و دادگاههای صالحه. 

 

رجوی حتی تحمل شور و مشورت برای اعدام ها را نیز نداشت و خواستار دادگاههای دو دقیقه ای بود. نگرانی او را در اخطاری که میدهد بخوانید 

اخطار « مجاهدین خلق ایران» در باره

احتمال صرفنظرکردن دادگاه انقلاب از

اعدام دوتن از جلادان ساواک

بنام خدا

و

بنام خلق قهرمان ایران

طولانی شدن غیرمنتظره ی مدت شور دادگاهی که مسئول رسیدگی به جنایات ضد انقلابی دو تن از جلادان ساواک ب نامهای«تهرانی »  و «آرش» می باشد، شایعاتی را در افواه عموم موجب شده است، شایعاتی مبی بر احتمال بخشش جنایتکاران مزبور…وهمچنین رفتار بسیارناپسند اختناق آمیزی که درمحوطه دادگاه با برخی از خانواده شهدا اعمال گردید[ خانواده شهدای مجاهدین خلق- کروشه از من است]…

صرفنظرکردن از مجازات عناصری اینچنین جنایتکار برخلاف خروش یکپارچه و رعد آسای خلق قهرمان در روز چهارم خرداد چیزی نیست جز میدان دادن به ضد انقلاب و نادیده گرفتن دهها شهید جان برکفی که بوسیله همین مزدوران به قتل رسیدند؛ بنا براین « سازمان مجاهدین خلق ایران» با یاد آوری میثاق خونین خود با خدا و خلق! اعلام می کند که درصورت فرار دادن این جنایتکاران از قصاص عادلانه شان در دادگاه، بی تردید نمی توان آنها را  ازشعله غضب خلق و فرزندان راستین آن پس ازبخشودگی احتمالی نیز در امان دانست. همچنین نباید فراموش کرد که ازنظرحقوقی صرف نیز بخشودگی آنها مستلزم رضایت هزاران شاکی خصوصی دردمند و شکنجه شده است…

درخاتمه امیدواریم هرآنچه ما شنیده ایم، ازچارچوب شایعات خارج نشده ودادگاه همچون گذشته با قاطعیت کامل انقلابی، به احقاق حقوق این خلق مستضعف ادامه دهد. هم چنان که درمورد عناصری نظیر«هویدا» و «نصیری» که ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی نیز از جلادان فوق الذکر داشتند، عمل نمود.

مجاهدین خلق ایران

۲/تیر/۵۸

چرا دادگاهها 2 دقیقه ای نییست

 

 رجوی هیچ مشکلی با رژیم جمهوری اسلامی ایران ندارد الا میخواهد جانشین او شود. 

سند تائید رفراندم جمهوری اسلامی  

تبریک بمناسبت رفراندم جمهوری اسلام

 

رجوی از همان روزهای اول انقلاب طی دهها اطلاعیه، خمینی را “مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، امام خمینی و کسی که سر بر قدمم او میگذارد، میخواند ولی بعد مدعی شد که ما مجاهدین از زمان شاه از مرتجع بودن خمینی تحلیل داشتیم و هیچ شک و شبهه ای در مورد ماهیت خمینی نداشتیم!! و میدانستیم که خمینی صلاحیت رهبری یک کشور و جنبش را ندارد!! اینجا

خیانت به خمینی

اینهم دفاع ایدئولژیک مسعود رجوی از اصل ولایت فقیه 

2اول-نظرش-سازمان-در-مورد-ولایت-فقیه

 آینده مردم ایران را باید از داعش نوع ایرانی (فرقه تبهکار رجوی) محافظت کرد. 

 

داود باقروند ارشد

نهم سپتامبر 2021

 

References   [ + ]

1. اعضایی القائده که اجازه نداده اند بن لادن زنانشان را از آنها جدا و به عقد و ازدواج خود در حرمسرایش در آورد
2. اعضای فرقه رجوی که رجویها به زور همسرانشان را از آنها جدا و با همبستری با آنها بمنظور!!! رهاکردن زنان از قید و بند مردانه بکارمیگیرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes