گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

درسالمرگ شجریان یادی کنیم از مرضیه آینه تمام قد خیانت و فرار از صحنه مسعود و مریم رجوی از گزارش تکاندهند از زبان شخص مسعودرجوی

متاسفانه رجوی که نتوانست شجریان را فریب دهد، مرضیه را با تجاربی که از تودهنی شجریان خورده بود بکمک دیگر فریب خوردگانی چون آقا و خانم متین دفتری بدام انداخت 

بقلم داود باقروند ارشد

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه - Iran Interlink MEK Rajavi CultIran Interlink MEK Rajavi Cultاین قلم مدتها همراه مرضیه خواننده پر آوازه ایران در لندن و اردن[1]حافظت شخصی او را به این قلم سپرده بودند و هنگام حضورش در شورای ملی مقاومت بوده ام. او یکی از نوارهایش را نیز وقتی در اردن با هم بودیم به یادگار به این قلم هدیه کرد که متاسفانه هنگام فرار از جهنم اشرف در عراق جا ماند. 

 مرضیه مطرب؟  

مرضیه از طریق آقای هدایت الله و خانم مریم متین دفتری و اعتمادی که به آنها داشت به دام فرقه رجوی افتاد. رجویها که در اوج ایزولاسیون داخلی و نیرویی بسر میبرد همچون تشنه ای در نمکزار به حمایت سلبریتی ملی ای همچون مرضیه نیاز حیاتی داشتند. بویژه که هم احمد شاملو و هم شجریان با خائن خواندن مسعودرجوی از همکاری با او خودداری کرده بودند و مسعودرجوی آنها را مزدور رژیم و خائن و دشمن نامیده بود. از این رو در اوج دجالگری که مسعودرجوی علنا در جمع ما مجاهدین و اعضای مجاهد شورا، میگفت:

“خیال نکنید که ما مطرب شده ایم. این عمله و یابوهای بورژ وازی را اگر ما سوار نشویم رقبایمان سوار میشوند و بهره اش را میبرند.”  وصف و ترور شخصیتی مرضیه توسط رجوی که در مقابل مریم رجوی سربلند نکند

 

رادیو زمانه | آهنگ زمانه | موسیقی ایرانی | غروب مرضیه در «صبح روشنایی‌ها...»هرچند در ظاهر سنگ تمام برایش گذاشتند. یک اکیپ چهارنفره با مسئولیت نیکو خائفی اشک زری (عضو شورای رهبری)، حمید رضا طاهر زاده “طاهر”، کامیار ایزدپناه  و حتی پذیرش اینکه حمیدرضا طاهر زاده از عضویت سازمانی عملا خارج شود، چون هم مرضیه علاقه خاصی به او داشت، بویژه که نسبت به اعمال انقلاب ایدئولژیک در مورد طاهر زاده مشکل هم داشتند و دارند، بنابراین طاهر زاده را صرف مرضیه کردند و تنها در قالب عضو شواری ملی مقاومت در کنار مرضیه جهت کنترل او حضور پیدا میکرد. و اینگونه مسعود رجوی برای مرضیه مایه گذاشت که نشان میداد بعد از تنفری که مردم ایران نسبت به رجوی از خود نشان دادند، تا چه حد به حمایت مرضبه برای ادامه حیات ننگین و خائنانه اش نیاز دارد.

 

ظهور مرضیه ای دگر و تهدید تمامیت مسعود و مریم رجوی

شجریانمسعود و مریم رجوی  فکر میکردند مرضیه نیز مانند دیگر خوانندگان و هنرمندان امثال منوچهر سخایی، محمد شمس، عماد رام و… با دریافت سهمی از پولهای عراق بعنوان مقرری وزندگی در حاشیه مناسبات سازمان میتوان از او نیز بعنوان یک سلبرتی هنری و خنثی در برنامه ها و شوهای مریم رجوی مورد سوء استفاده قرار داد.

اما  زوج رجوی بسیار زود فهمید که مرضیه آنکسی که فکر میکردند نیست، او از سلاله خورشید است و با تاریکی و دجالگری و امام زمان بازیهای رجوی در نبرد  و تهدید جدی برای رهبری خیانت بار مسعود  و مریم است. در زیر گزارش خود مسعود رجوی که از سایت فرقه رجوی نقل شده است را بخوانید. این گزارش ناظر به زمانی است که مسعود و مریم قصد دارند قبل از حمله آمریکا به عراق با بجا گذشتن همه مجاهدین از عراق فرار کنند و همه مجاهدین را تنها بگذارند و مرضیه نیز باید از عراق خارج شود، ولی مرضیه همه نقشه های خیانتبار آنها را نقش بر آب میکند .

 گزارش شخص مسعود  رجوی را بخوانید  تا توضیح داده شود:

https://leader.mojahedin.org/i/news/69519

در روز ۲۱مهر ۱۳۷۶ در پایان یک اجلاس شورا در یکی از قرارگاههای ارتش آزادیبخش ملی ایران، خانم مرضیه درخواست شگفت انگیزی به من ارائه کرد. در این زمان او ۷۳سال داشت. نزدیک غروب، مریم به من گفت خانم مرضیه سفر بازگشت خود به فرانسه را لغو کرده و می‌خواهد تورا ببیند. پرسیدم موضوع چیست؟ مریم گفت: دو پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید ارتش آزادیبخش را انتخاب کرده و هیچ‌کس حتی تو هم نمی‌توانی انتخاب او را تغییر بدهی…از مریم پرسیدم آیا ایشان در پاریس مشکل و کمبودی دارد؟ گفت تا آن‌جا که من می‌دانم خیر اما خودت هم بپرس…  ساعتی بعد خانم مرضیه ازمحل اقامت موقتش در بغداد به قرارگاه بدیع زادگان آمد. مریم و من که از این پیشتر با ایشان خداحافظی کرده بودیم به دیدارش شتافتیم. مضمون صحبتمان را خلاصه می‌کنم. خانم مرضیه گفت: آقا، چیزی از شما می‌خواهم به‌شرط این‌که نه نگویی! گفتم هر چیز که شما بگویید به روی چشم الا این‌که بخواهید در اینجا بمانید، چون این محیط امنیت ندارد، مناسب کار و فعالیتهای شما[نگارنده: منظورش شخص خودش و مریم رجوی است] هم نیست، هوای آن هم برای شما خوب نیست، امکاناتش بسیار محدود است و خلاصه خسته خواهید شد. [نگارنده: مگر تا روز قبلش امنیت بود، هوایش هم خوب بود؟]اگر در پاریس مشکل یا کم و کسری دارید، بفرمایید، به روی چشم… خانم مرضیه با اشاره به مریم گفت: خیر، «خانوم» ترتیب همه چیز را داده‌اند. در پاریس باغ بزرگی برایم گرفته‌اند. استودیوی جداگانه هم برای تمرین و ضبط صدا با تجهیزات دارم. بهترین ارکستر در اختیارم است. مجاهدین هم در کنارم هستند و از چیزی فروگذار نمی‌کنند. با هنگامه هم در ارتباط هستم و حالش خوب است… گفتم: پس مشکل چیست؟ با نگاهی پر مهر و اشتیاق به مریم، که گویی دوری از او را بر نمی تابد و نیز می‌خواهد او را در برابر مخالفت من، به حمایت از درخواست خودش بکشاند گفت: می‌خواهم نزدیک «خانوم» باشم. [نگارنده: مرضیه بیچاره نمیدانست که مریم فردایش دارد فرار میکند به فرانسه]نمی‌خواهم زن ویژه باشم، من رزمنده ارتش آزادیبخش هستم… گفتم: خانم مرضیه، بزرگواری شما چیز ناشناخته‌یی نیست اما در این سن و سال و با کسالتهایی که دارید چگونه می‌خواهید رزمنده باشید؟ این چه انتظاری است که از خودتان دارید؟ گفت: لااقل برای بچه‌ها و راهگشایان ملتم آشپزی که بلدم، اگر این را هم قبول نداری، دستکم دعایی بدرقه راهشان می‌کنم. میهمان نیستم و از امروز صاحبخانه ام .سپس سوگند خورد که با خلوص می‌خواهد بر روی اولین تانک بجانب دشمن بشتابد. تأکید کرد که فکر همه خطرات را هم کرده و خونش مانند دیگر مجاهدان کمترین فدیه آزادی ملت ایران است…آخر سر هم با لحنی اخطارگونه به من، دوباره تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند انتخاب او را تغییر بدهد والا دست به قهر و اعتصاب می‌زند.شگفتا در حالی‌که مرضیه، آتشین می غرید، مریم دست او را گرفته بود و به آرامی می‌گریست و من هنوز نمی فهمیدم که این اشک شوق و غرور و تحسین است. راستی که مرضیه اصل و وصل خویش را در مریم رهایی باز یافته بود.دقایقی بعد هزاردستان و خاتون هنر ایران، قلم به‌دست گرفت و یک برگ زرین و جاودانه مقاومت و هنر را، به‌صورت یک نامه نوشت و خطاب به من ابلاغ کرد. این غزل غزلهای او بود. وقتی خواندم، فهمیدم که تا آن روز مرضیه را نشناخته بودم. با شرمندگی از عنوانهای پر لطفی که به من داده است، از آن‌جا که مجاز نیستم هیچ چیزی را از نامه تاریخی بانوی سرفراز هنر حذف کنم، امانت را عیناً به موزه مقاومت تقدیم می‌کنم و به استحضار همه هموطنان به‌ویژه زنان اشرف‌نشان این مرز و بوم می‌رسانم: گزارش مسعود رجوی از رویکرد مرضیه نسبت به خواست رجوی به فرار از عراق

نامه مرضیه

نامه مرضیه به سازمان نقل از سایت مجاهدین

https://leader.mojahedin.org/i/news/69519

مرضیه که خود فرد پاک و پاکیزه ای بود، فکر میکرد که با خدایان پاکیزگی طرف است. و از همین رو به این زوج دجال و مجاهدین عشق میورزید ولی نمیدانست که با یک فقره ضحاک مار بدوش و یک قواد مواجهه است که جان ایرانیان که هیچ جان مجاهدینی که فدایی او بودند نیز سرسوزنی برایشان ارزش ندارد. 

 رجویها که فکر میکردند با یک مطرب طرف هستند و به محض گفتن اینکه عراق در حال اشغال است و باید برود اروپا، همچون خودشان بلافاصله استقبال خواهد کرد.

اما با رویکرد صادقانه و فداکارانه مرضیه چنان شوک شدند و مرضیه بدون اینکه بداند چنان خیانت مسعود و مریم را در آینه خودش برای خود ایندو رهبر فراری به نمایش گذاشت که کینه عمیقی از او بدل گرفتند.

 

رجویها مجبور شدند ما ها مسئولین را جمع کنند و مشکلی که ایجاد شده است را مطرح کنند، بدون اینکه بگویند مرضیه دارد طرح فرار آنها را خراب میکند. بلکه گفتند اگر مرضیه را نتوانستیم متقاعد کنیم که به خارج برود ممکن است در اثر شدت بیماری در عراق بمیرد!!! شما ها باید حواستان جمع باشد!! حتی در نهایت در جلسه عمومی نیز به این رویکرد خطرناک مرضیه برای  اعتبار رهبری خودشان اشاره کردند. 

ترس رجویها این بود که وقتی مرضیه در عراق بماند و بعد بفهمد که ایندو فرار کرده اند چگونه بر سرشان آوار خواهد شد. بویژه با وجهه ملی و بین المللی و ورحیه جنگنده ای که مرضیه داشت، فقط باید او را میکشتند تا ساکتش کنند. 

هرچند این مسئله ای نبود که ایندو جرثومه های خیانت و وطن فروشی نتوانند از پس آن برآیند و در نهایت با هزاران دروغ و فریب او را راضی به خروج از عراق کردند.  ولی از آنجا که خیلی دیر شده بود پس از سقوط صدام، مرضیه مدت ۱۰ روز در مرز عراق و اردن سرگردان بود تا سرانجام موفق شد از این کشور خارج شود و به اروپا برود.

وقتی مرضیه بعدها در اروپا فهمید که بازهم فریب خورده و ایندو خود فرار کرده اند و علت اصرار آنها به خروج از عراق چه بوده بخاطر خیانت آنها به اعضا و جنبش دست به اعتراض زد. مرضیه در دفتر خاطراتش در زمانیکه به اسارت فرقه رجوی در آمده بود هر روز از خیانتها و فریب های رجویها نوشته بود. هر روز از اعتراضاتش به عملکردهای خیانتبار رجویها و بلا جواب ماندن آنها پر بود که مریم رجوی دستور داد دفتر خاطراتش را زندانبانان او از وی دزدیدند. مرضیه دست به اعتراض زد و حتی خواستار رسیدگی در شورای ملی مقاومت شد که متاسفانه  با اکیپ کنترل چهار نفره و افزایش نفرات کنترل او، مرضیه را در دهه هفتاد زندگی با انبوه بیماری و در اوج تنهایی عملا خفه کردند و نگذاشتند صدایش به جایی برسد. خاطرات روزانه اش را جنگ و جدالهایی که با مریم رجوی و کشتاپویی که او را کنترل میکردند داشت را از او دزدیدند که بدست کسی نرسد. 

 خیانت مسعود و مریم رجوی در مورد هنرمندان و بویژه مرضیه بسیار دامنه دار است متاسفانه اسماعیل وفایغمایی که از بسیاری با خبر است حق مطلب را ادا نمیکند. شاید هم خود اسماعیل وفا را علیه مرضیه به خدمت گرفته بودند که اینگونه در سکوت از طرح جزئیات است. چون رجوی اجازه نمیداد که افرادی مانند اسماعیل که با رجوی مسئله داشت در جریان مشکلات مرضیه قرار بگیرند. حتی از او بعنوان فردی ملایم که مرضیه میشناخت برای فریب مرضیه استفاده هم میکرد. همانگونه که از مزدور زن باره ای بنام حمیدرضا طاهر زاده و محمد شمس استفاده میکرد.

داود باقروند ارشد 

اکتبر 2020

مهرماه 1399

References   [ + ]

1. حافظت شخصی او را به این قلم سپرده بودند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes