مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

شکست سنگین مریم عضدانلو (رجوی) و مجاهدین خلق ایران در پاریس

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم فوریه ۲۰۱۹:… مریم عضدانلو (رجوی) با تمام تلاش و تبلیغات و دعوتنامه فقط توانست سه چهارنفر از سیاستمداران قدیمی و فشل و از دور خارج مثل غزالی که چهل سال پیش یکسال نخست وزیر الجزایر بوده را مثل همیشه وارد کند و یا از راستگرایان اروپا مثل ویدال بهره ببرد و موضوعی که جای سوال دارد اینه که از سیاستمداران امریکا و اروپا که در ویلپنت میاورد خبری نبود که نشاندهنده فلاکت واستیصال و درماندگی او بود که حتی دوستان قدیمی اوبه تظاهرات نیامده بودند.

مجاهدین خلق مریم رجوی مزدوران وطن فروشی در پاریس فوریه 2019خیز دیروز مریم رجوی در پاریس  برای عقب نماندن از قائله ورشوی امریکا معکوس عمل کرد 

شکست سنگین مریم عضدانلو (رجوی) و مجاهدین خلق ایران در پاریس

همانطورکه درجریان هستید مریم رجوی درراستای بازکردن راه برای شرکت درکنفرانس امریکایی ورشو تظاهراتی که ازیکماه قبل تبلیغات انرا میکرد برگزارکرد وهدفش خودنمایی وبالابردن خود درچشم امریکا بود تا بلکه اورا به کنفرانس راه داده وپمپئو ادمخواراورا به ورشو دعوت کند بنده هم همان روزاعلام کنفرانس ورشو نوشتم که این کنفرانس ازحالا شکست خورده وکودک مرده بدنیا اورد دراین مدت دیدیم که امریکا ولهستان عقب نشینی های زیادی کردند تا بلکه بتوانند جهان را باخود همراه کنند ولی تا به الان حتی اروپا متحد امریکا حاظرنشده است درکنفرانس شرکت کند ودست بدامن مخالفین شده وبا انها عکس میگیرد ومنتطرم تا کنفرانس برگزارشده تا نوشته ای درهمین رابطه وعملکرد مخالفین بنویسم که دراینده خواهم نوشت اما مریم عضدانلوبا تمام تلاش وتبلیغات ودعوتنامه فقط توانست سه چهارنفرازسیاستمداران قدیمی وفشل وازدورخارج مثل غزالی که چهل سال پیش یکسال نخست وزیرالجزایربوده را مثل همیشه وارد کند ویا ازراستگرایان اروپا مثل ویدال بهره ببرد وموضوعی که جای سوال دارد اینه که ازسیاستمداران امریکا واروپا که درویلپنت میاورد خبری نبود که نشاندهنده فلاکت واستیصال ودرماندگی اوبودکه حتی دوستان قدیمی اوبه تظاهرات نیامده بودند ازطرف دیگرتعداد شرکت کنندگان بود که ساندویچ وساندیس خورهای رجوی وپناهندگان خبری نبود وتوانست تعداد کمی پناهنده رادرتظاهرات وارد کندبنده خیلی ازعکسها وکلیپهایی که عضدانلو درسایتها وشبکه های اجتماعیش منتشرکرد رانگاه کردم ومیتوان گفت کمترازهزارنفرراتونست بسیج کند اوکه امارصدهزاررادرتظاهراتهای ویلپنت میداد به امارچند هزاربسنده ونتوانست اماربدهد که بیانگرافلاس ودرماندگیست اگر ساندویچ وساندیس وبیست دلارراهم نمیداد فکرکنم صدنفرهم نمیشد چون اکثرانها پناهنده بودند که بعنوان هوادارمیخواست قالب کند که چون دستش روشده وبه کلک وحقه بازی های او اگاه شده اند دستش برای تبلیغات کلا خالی بود واما دعوت واوردن تروریستها سوریه خود جای سوال دارد انهم زمانی که تروریسم شکست خورده وتمام جهان به شکست تروریسم اذعان میکنند عضدانلو بادعوت ازانها میخواهد بگوید خیرتروریسم شکست نخورده وما میتوانیم همانند انها درایران نقش بازی کنیم ازانجایی که انها نابود شده اند خبرگزاری ها هم هیچ اشاره ای به انها نکردند که لکه ننگ دیگری برپیشانی عضدانلو چسبید بله عضدانلو درمحل استقرارخودش پاریس ضربه بزرگی رادریافت کرد وعضدانلو دریک پیام ازجامعه جهانی بخونید امریکا خواست که حتی یک بشکه نفت نگذارند که به ملت ایران برسد وگفت حتی یک فشنگ هم نباید حاکمیت داشته باشد یعنی خواهان خلع سلاح تمام عیارایران شده ومعلوم نیست اگرسلاح نداشته باشد چگونه ازامنیت خود دفاع کند ویابا تجزیه وتروریسم صادراتی امریکا وعربستان مقابله کند احتمالا ملت باید باچماق با امریکا وعربستان وسایردشمنانش بجنگد همانطورکه ماراباچماق جلوی گلوله وموشک وبمب مالکی فرستاداین درخواست ازامریکا بسیارشنیع وضد ایران وایرانیست درحقیقت به امریکا خط خلع سلاح وبستن مرزرامیدهد تا ملت ایران ازگرسنگی میلیونی بمیرندازاینها که بگذریم این تظاهرات جنبه داخلی هم داشت روزپایان تعهد نزدیک وبا تظاهرات هم نتوانست نیروهای وارفته را سرپا کند وقطعا بعد این تظاهرات وشکست سنگین ودرگل گیرکردن عضدانلو سرعت وحتمیت جدایی ها ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد وعضدانلو با دست خودش سازمانش رابه قتل گاه سیاست برد وبعد خودنمایی پاریس شک نکنید امریکا باادمخوارانش طوردیکری به اونگاه وتنظیم خواهند کرد ومیتوان شکست سیاسی پاریس رابا شکست عملیات فروغ جاویدان مقایسه کرد که درزمان حساس وسرفصل باعث شد کلا تنظیم رابطه عراق فرق کند وازرجوی فاصله بگیرد که عواقب خودش راتا عملیات مروارید داشت حالا تظاهرات پاریس سرفصل بودو این شکست عواقب وخیم سیاسی تشکیلاتی وبین المللی برای عضدانلو رقم زد که از پوشش رسانه ها میشود به ان پی برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.