مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

افتضاح سیاسی در اتریش و رابطه آن با حمایت مافیای ایرانی از حزب راستگرای اسپانیایی

طی یکی دوسال گذشته بعد از بحران سوریه و موج گسترده وبی سابقه پناهجویان در اروپا بعلاوه بعضی بحرانهای ناشی از برسرکار آمدن ترامپ دست راستی در آمریکا، تلاش روسیه و آمریکا جهت تضعیف اتحادیه اروپا هرکدام متناسب با منافع خود و بحران برکسیت و البته عملکرد  تروریسم بین المللی داعش در اروپا بیکباره شاهد ظهور و عرض اندام نیروهای دست راستی بودیم که به اشکال مختلف در هرکدام از کشورهای اتحادیه اروپا بارز شدند. و توانستند خود را از احزاب تقریبا ایزوله و خارج از چرخه قدرت وارد مجالس کشورهای خود وبدنبال آن حتی وارد پارلمان اروپا نیز بشوند. 

همزمان با این تحرکات دست راستی که بعضا دلایل مشخصی نیز برای آن در میان مردم اتحادیه اروپا وجود داشت اخباری از دستهای پنهانی نیز در پس پرده جهت تلاش بمنظور راه اندازی و بقدرت رساندن چنین نیروهایی که تقریبا همگی ضد اتحادیه اروپا بوده و خواهان انحلال آن میباشند نیز افشا شد. که در صدر آن رابطه مشکوک ترامپ با روسیه دست و داشتن آن در اثر گذاری  بر انتخابات آمریکا، بود.

اما جالب ترین بخش چنین اقدامات مافیایی که به نوعی نیز به ایران نیز مربوط میشد کمک مالی نزدیک به یک میلیون یورویی تشکیلات مافیایی رجوی به حزب دست راستی اسپانیایی که به  روزنامه های اسپانیایی ال پائز درز کرده بود است .

اخیر نیز در افشاگری اخیر روزنامه های معتبر اروپا در مورد یکی از دست راستی ترین سیاستمدران اروپا معاون نخست وزیر اتریش هانس کریستیان اشتراخه که سوابق عضویت در دسته های فاشیست اتریشی را نیز در پرونده خود دارد که حاضر میشود در همدستی با مافیای روسیه با فروش کشور به آنها در قلب اروپا اقداماتی از نوع اقدامات متداول در کشورهای دیکتاتوری جهان سوم مانند آمریکای لاتین و یا خاور میانه انجام دهد و روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی را آنگونه که معاون صدر اعظماتریش به نماینده ساختگی اولیگارشی روسیه پیشنهاد میکند را با خرید آنها و تبدیلشان از نشریات و رسانه های مستقل به ابزار دست این حزب افراطی دست راستی قدرت بگیرد.

آنچه بسیار برای ما ایرانیان جالب است عملکرد تشکیلات رجوی همطراز مافیای روسیه است. که با پولهای کلانی که در همکاری با صدام و سپس با اسرائیل و عربستان و با گذاشتن خود و تشکیلاتشان در اختیار دست راستیهای آمریکا توانستند کسب کنندد در جهت جلت و حمایت فاشیستی ترین احزاب هستند.  یعنی بخوبی میتوان دید که مریم رجوی در جریان استحاله انجام شده در این تشکیلات سابقا سیاسی کارکردش همانند آن زن (خواهرزاده) الیگارشی روسی است که در ویدئو افشا شده دیده میشود.

 

نکته قابل تامل اینکه تلاش برای تضعیف اتحادیه اروپا امروزه توسط مثلث ترامپ، اسرائیل و عربستان که آنرا عمده ترین سد راه سیاستهایشان درقبال ایران تلقی میکنند بسیار بسیار آشکار است. که در این میان همسویی مریم رجوی با این مثلث شوم دلیل بسیار آشکاری است از اینکه این تشکیلات همانگونه که در زمان خروج به سرکردگان آن توسط این قلم گفته شد که تبدیل به یک تشکل مافیایی شده است چقدر درست بوده.

رجوی سالیان نعره میکشید که حتی اجازه نمیدهد یک ریال از پولهای طیب و طاهری!!!که حاصل “رنج اسیرانمان و خون شهیدانمان” است به جیب شورایی ها برود و مرتب در نشستها به خواهران مسئول توصیه میکرد در قبال ماهیانه به آنها باید صدبرابر از آنها مانند …از آنها کار کشید چه برسده به جهانخواران. امروزه بجایی رسیده که هزینه های میلیونی را خرج فاشیستی ترین احزاب اروپایی و آمریکایی میکند احزابی که تماما پای بسیار جدی ای در فاشیسم و نژاد پرستی داشته و عمده حامیان آنها پولهای کثیف شبکه مافیای بین المللی است. قدم نورسیده به این شبکه سیاه با اتکاء به رنج اسیران و خون شهیدان البته از بیت المال عربستان و عراق و … مبارک.

در این میان البته صدراعظم اتریش نیز تلاش میکند از بحران بوجود آمده بار سیاسی خود را ببندد.

او امیدوار است که آراء ناراضیان حزب راسیست آزادیخواه را به لیست خود بیافزاید و در انتخابات آتی اکثریت مطلق را بدست آورد. حال آنکه از کارکرد دو ساله دولت خود همراه با حزب ازادیخواه رضایت کامل خود را اعلام کرد. اینکه سلب اعتماد عمومی مردم اتریش تا چه حد با ارزوهای او مطابقت داشته باشد میبایستی در انتظار نتایج انتخابات آتی ماند. همچنین در آینده نزدیک دادستانی اتریش نتیجه تحقیقات خود را همراه با اتهامات وی اعلام خواهد کرد. آنچه مسلم است روزنامه نگاران مستقل و آزاد در مناسباتی نسبتا دمکراتیک توانسته اند  با انتشار این ویدئو دولتی را در آستانه سقوط قرار دهند و این نقش بسیار مهم قلم و توان روزنامه نگاری آزاد و مستقل را به اثبات میرساند.

عبرت روزگار
رجوی سالیان نعره میکشید که حتی اجازه نمیدهد یک ریال از پولهای طیب و طاهری!!!که حاصل “رنج اسیرانمان و خون شهیدانمان” است به جیب شورایی ها برود و مرتب در نشستها به خواهران مسئول توصیه میکرد در قبال ماهیانه به آنها باید صدبرابر از آنها مانند …از آنها کار کشید چه برسده به جهانخواران. امروزه بجایی رسیده که هزینه های میلیونی را خرج فاشیستی ترین احزاب اروپایی و آمریکایی میکند احزابی که تماما پای بسیار جدی ای در فاشیسم و نژاد پرستی داشته و عمده حامیان آنها پولهای کثیف شبکه مافیای بین المللی است. قدم نورسیده به این شبکه سیاه با اتکاء به رنج اسیران و خون شهیدان البته از بیت المال عربستان و عراق و … مبارک.

این هفته ویدئویی از سوی مجله اشپیگل آلمان و دویچه زایتونگ منتشر شد و در پی آن دولت اتریش در بحرانی سیاسی و عمیق گرفتار آمد. این دولت که از ائتلاف دو حزب خلق و ازادیخواه تشکیل شده بود. تا کنون و پس از حدود دو سال از روی کار آمدنشان سیاست های ضد پناهندگی و ضد خارجی بسیاری در این کشور اعمال کرده بودند. این ویدئو چهره واقعی هر دو جناح دولتی را برای مردم اتریش افشا کرده است.

معاون نخست وزیر اتریش هانس کریستیان اشتراخه که سوابق عضویت در دسته های فاشیست اتریشی را نیز در پرونده خود دارد در نشستی خصوصی  با طرف مقابل خود بوضوح در قبال دریافت پول حاضر به سوء استفاده از موقعیت خود در دولت میباشد. این ویدئو در سال 2017 ضبط شده است. اشتراخه در این ویدئو تلاش دارد تا از طریق توسل و جلب نظر مافیای سرمایه داری روسیه در این کشور بر یکی از بانفوذ ترین روزنامه های دست راستی اتریش ( کرونن زایتونگ ) نفوذ و تسلط پیدا کند و تعدادی از روزنامه نگاران آنرا اخراج کند و افراد خودی را جایگزین آنها نماید.

بدین ترتیب تلاش میکند تا آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاری در اتریش را تحت کنترل خود و یا الیگارشی روسی درآورد. در قبال دریافت این حمایت ها از سوی سرمایه داران با نفوذ روسی او متعهد میشود که بستن برخی ازقراردادهایی اقتصادی با شرکت ها را مانع شود. او در ادامه و در صورت رضایت طرف روسی تقاضای دریافت رشوه بطور غیر مستقیم میکند. غیر مستقیم در پوشش هدیه به کانون ها زیر مجموعه آنها که جایی نیز ثبت نخواهد شد.

این کانون ها را صنعت اسلحه سازی, قمار خانه ها و شرکت های خرید و فروش زمین و مسکن …. مینامد. این ویدئو تنها یکی از سوء استفاده های دولت راستگرای اتریش است که منافع خود و حزبی خویش را در پس ایجاد نفرت و ضدیت با مهاجران و پناهندگان جستجو میکنند. در پی انتشار این ویدئو اشتراخه از جایگاه معاونت نخست وزیری کناره گرفت و همتای دولتی او سباستین کورت اعلام کرد که انتخابات دوباره و زودتر از تاریخ مقرر را فراخواهد خواند.

او امیدوار است که آراء ناراضیان حزب راسیست آزادیخواه را به لیست خود بیافزاید و در انتخابات آتی اکثریت مطلق را بدست آورد. حال آنکه از کارکرد دو ساله دولت خود همراه با حزب ازادیخواه رضایت کامل خود را اعلام کرد. اینکه سلب اعتماد عمومی مردم اتریش تا چه حد با ارزوهای او مطابقت داشته باشد میبایستی در انتظار نتایج انتخابات آتی ماند. همچنین در آینده نزدیک دادستانی اتریش نتیجه تحقیقات خود را همراه با اتهامات وی اعلام خواهد کرد. آنچه مسلم است روزنامه نگاران مستقل و آزاد در مناسباتی نسبتا دمکراتیک توانسته اند  با انتشار این ویدئو دولتی را در آستانه سقوط قرار دهند و این نقش بسیار مهم قلم و توان روزنامه نگاری آزاد و مستقل را به اثبات میرساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.