مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

بعد از سلسله مصاحبه های داود ارشد با تلویزیون ایران فردا اتفاق افتاد!!!

بقلم: مصاحبه شونده

 

 

عکس داود و ر

23دیماه 94

زوج محترم مسعود و مریم رجوی  اخیرا بعد از سلسله مصاحبه هایی که تلویزیون ایران فردا توسط دکتر نوری زاده با بنده از اواسط آذر ماه امسال بعمول آورده است  سرانجام دلش طاقت نیاورده و در تاریخ 18 دیماه بدون نامبردن از بنده تا توانسته از نوری زاده افشاگری کرده است.

 

در این افشاگری بسیار گسترده و پرمغز البته که از سال 1358 شروع کرده و تا همین اواخر را شامل میشود، همه افشاگریهای جدید و قدیم و کتابهایی که در این رابطه نوشته و چاپ کرده را به صحنه آورده است.

 

رجوی که به خون افرادی مانند دکتر نوری زاده تشنه است و اینرا صدها بار در نشستهای درونی ما با کین و غیض وصف ناپذیرش بدلیل طرح سوالات مشخصی در مورد امام آسمانها وستارگان جهان مطرح کرده و خواستار جواب آن شده اند ابراز می نمود. و البته خوشبختانه یا متاسفانه آقای دکتر نوری زاده تنها فیض برنده از این خان امام زمین و زمان و ستارگان و حتی جنگ ستارگان … نبوده و نیستند.

 

سوال این است که چرا کسی که طبق افشاگری بسیار پر مغز آقای مسعود رجوی از همان شروع انقلاب در سال 1358جابجا رد پای مزدوری به ساواک، رژیم  خمینی، سپاه، سلطنت، عربستان، قطر، عراق، شوری و َآمریکا …نه یکجا که همه جا پیداست دوباره به تکاپو افتاده و انقلاب و کیان ریاست جمهوری خود خوانده مریم خانم پاک رهایی را درخطر دیده است که دوباره بمیدان آمده است؟

 

سوال اینجاست که چرا سایت بسیار محترم ایران افشاگر سازمان مجاهدین اینهمه انرژی گذاشته است که دکتر نوری زاده که به زعم رجوی رسوای عالم است را دوباره رسوا کند. آقای رجوی چه چیزی در خطر افتاده است؟

 

واقعیت این است که آقای رجوی توان مقابله با اطلاعات دقیق و اندرونی که اینجانب بعنوان یکی از نزدیکترین افرادش کسی که سالیان سال بسیاری با خود رجوی و مریم رجوی تنگاتنگ کار کرده ام و همه نامردمیها، همه دروغها، همه خیانتها، همه وطن فروشی ها، همه کشتارها، همه زندان کردنها، همه شکنجه کردنها، همه شورایی فریفتن ها، همه مرضیه فریفتن ها، همه مزدوری برای غرب و شرق و عرب از عراق گرفته تا اردن و عربستان و قطر و … را میدانم و او نیز نمیتواند حداقل به نزدیکان خودش که آنها نیز همین اطلاعات را دارند بگوید که داود ارشد دروغ میگوید.

بطور خاص کسی که رجوی خودش این داود ارشد را بعنوان شاخص انقلابی و حل شدگی و مجاهد نمونه سالها توی سر دیگران زده است. کسی که حتی بعد از فرار از فرقه مرگ رجوی اطلاع دارم برای بقیه بازماندگان اجباری در فرقه رجوی موعظه کرده است که “دیدید که با وجود اینکه از سازمان فرار کرد ولی با رژیم نرفت یک انقلابی باقی مانده است و این ده سال است که اثبات شده است.

 

واقعیت این است که هر شعبده بازی شاید بتواند تماشاگران را بفریبد و آنها را در مقابل معجزات و تاریخسازیهای خود مات و مبهوت کند، همانند هزاران بار سرنگون کردن رژیم، پیروزی در جنگها، ادعای هل هله جهان و مجاهدین در مقابل انقلاب ایدئولژیک مریم پاک رهایی، همزمان تجاوز و همخوابگی با زنان مجاهد، آنهم نه بصورت تکی بلکه جمعی، و هزاران دورغ و شعبده دیگر به تعجب وادارد. ولی این شعبده باز هیچگاه نمیتواند دستیار خودش را بفریبد. این یک واقعیت تلخ است برای همه شعبده بازها. و رابطه ما با رجوی نیز همین بوده است. او دستش نزد ما بیش از اینها روست.

 

به همین دلیل است که درخواست رسمی ما به تکذیب همخوابگی رجوی با مدیریت خانم رجوی بصورت تکی و جمعی با زنان مجاهد را بصورت رسمی و طی یک اطلاعیه رسمی سازمان را اجرا نکرده، بلکه هیچگاه نخواهد کرد.

که البته در این سالیان دیگر تشت این شعبده باز رسوا آنچنان محکم بر زمین افتاده که صدایش جهان را برداشته و تشتش نیز خرد شده است طوریکه مجبور شده در آخرین شعبده ای که اجرا کرده خودش را تا اطلاع ثانی (و شاید تا ظهور یک صدام عزیز دیگر) غیب کند.

 

به همین دلیل نیز هست که رجوی هنوز مات و مبهوت از این افشاگریهای انجام شده در مصاحبه های بنده با دکتر نوری زاده، مانده که چه دروغی بگوید که اطرافیانش از مریم رجوی گرفته تا مهدی ابریشمچی و عباس داوری و محمود عطایی و مهدی برایی و دیگر حواریون حالت تهوع نگیرند.

 

در این نوشته قصد دفاع از دکتر نوری زاده را ندارم، چون طبق تجربه آموخته ام که هیچ کس در این جهان از جمله خود بنده پاک و منزه نیست. ولی یک چیز را که علم یقینی بنده است میدانم و آن اینکه مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی پست ترین سیاستمداران و رهبران فرقه هستند که تاکنون بنده تجربه کرده و دیده ام.

 

اما از مواهب دستیار یک شعبده باز بودن:

رجوی در ایران افشاگر در مورد آقای نوری زاده آورده است که: “یکی از این شغالان، مزدور اجاره یی و پادوی ساواک شاه و جیره‌خوار وزارت اطلاعات شیخ و سایر سرویس‌های اطلاعاتی، یعنی علیرضا نوری‌زاده است.”

آقای رجوی مگر اسناد شماره 1  که در زیر میآید اسناد و دست خط شما در همکاری با ساواک نیست؟ ضمنا مگر آقای دکتر کاظم رجوی مامور ساواک نبود و اساسا بعد از همکاری شما با ساواک و با پذیرش دکترکاظم بعنوان نفوذی ساواک در میان تشکلهای دانشجویی در اروپا نبود آنهم بعد از توصیه رئیس وقت ساواک به شاه در مورد خدمات دکتر کاظم در اروپا و جنابعالی در اوین به دستگاه ساواک، که شما بخشودگی گرفتید؟

سند شماره 10001
سند شماره 1

 

آقای رجوی نوشته : فرصت‌طلبی:ستایش و چاپلوسی برای خمینی

درهمین رابطه نظر خوانندگان عزیز را به سند شماره 2، نشریه مجاهد و نوشته مسعود رجوی در آن و بطور خاص در کادر قرمز جلب میکنیم.

تا همگان بدانند که چاپلوسی و خود را لوس کردن . التماس کردن برای برعهده گرفتن حفاظت خمینی را باید از چه کسی بیاموزند. رجوی یا نوری زاده.

رهبری پیروزمند انقلاب و درخواست حفاظت از او1

سند شماره 2 :

آقای رجوی نوشته : پشت کردن به ولی‌نعمت سابق همراه با خوش‌رقصی برای ولی نعمتِ

در سند شماره 3، همگان باید یاد بگیردن که به ولی نعمت خود در گذشته که در سند شماره 2 و در فوق مشاهده شد چگونه پشت میکنند تا به صدام عزیز ولی نعمت جدید، روی آورند.

سند شماره 4: آقای رجوی درست نیست کسی به ولی نعمت خود پشت کند
سند شماره 3: آقای رجوی درست نیست کسی به ولی نعمت خود پشت کند

مسعود رجوی نوشته است: نوری‌زاده بعد از فاش شدن رابطه‌اش با ساواک، به خارج رفت و ضمن ادامه روابطش با دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آخوندی، در طیف جراید بقایای رژیم سابق سلطنتی به قلم‌فرسایی پرداخت. او در این ایام با یک معلق از جبههُ خمینی به جبههُ سلطنت پرید…

باز هم همگان باید از رجوی بیاموزند که جاسوسی برای مثلا شوری کردن چگونه است. نه از کسانی همچون نوری زاده. که البته بر اساس اطلاعات بنده این جاسوسی طرحی بود برای جذب شدن رجوی در دستگاه اطلاعاتی شوری برای غرب. که متاسفانه محمدرضا سعادتی با جانش قیمتش را پرداخت. البته رجوی به هدفش رسید.

یا مثلا پرش را تنها و تنها در باشگاه ورزشی رجوی میتوان شاهد بود.

پرش از خمینی بعنوان تبلور شرف و رهبر خلق ایران تا خمینی ضد بشر

پرش از دیکتاتور خواندن صدام و وانمود کردن به رفتن به جنگ با او در ابتدای جنگ ایران و عراق تا پریدن به بغل صدام عزیز.

به این میگویند پرش. رکورد جهانی که تا صدها سال کسی نتوانسته و نخواهد توانست آنرا بشکند.

پرش از امپریالست گفتن، نوشتن، خواندن، خوردن و پوشیدن و مالیدن … رجوی تا پریدن به دامن بوش و کلینتون و فاشیسترین جناحهای آمریکا.

والله این ورزشکار با این پرش ها و این پشتک واروها باید بعنوان ورزشکار تاریخ (ساز) و قرن (ساز) لقب بگیره.

متاسفانه ست پلاتر پاک و منزه داشت این موضع ورزشکار قرن را برای رجوی جور میکرد که بعنوان اختلاس گرفتندش.

 

آقای رجوی نوشته است: کمااینکه یکی از دژخیمان آخوندها گفته بود: اگر توانستید «فقط یک اسم بیاورید که علیه سازمان فعالیت کند و وصل به ما نباشد»

سوال از آقای رجوی این است که از کی تابحال دژخیمان آخوندی حرفهایشان مستند است؟ و میتوان به آنها استناد نمود؟ یا این از ما بهتران در خدمت رجوی، حرفشان فقط راجع به منتقدین شما مستند است ولــــــی در مورد خود جنابعالی کذب محض است؟

 

توصیه ما به آقای رجوی این است که: بهتر نیست شما نگران وطن فروشی دیگران نباشید. و بروید ویدئوهای خودتان را با سردژخیمان اطلاعاتی رژیم صدام حسین عزیز-ت، صاحب خانه ات، نزدیکترین متحدت در بین عرب و عجم، دوباره نگاه کنی شاید در سر پیری حداقل عرق سردی بر پیشانیت بنشیند.

کمی به مادران و پدران سالخورده ای که شب و روز نفرینت میکنند و بسیاری از آنها بدلیل خودفروشی های جنابعالی و اینکه نتوانستند تحمل کنند که فرزندانشان در تشکل جنابعالی حضور داشته باشند دق مرگ شدند فکر کن.

آقای رجوی تا کی میخواهید بگوئید بنده مامورم و معذور؟ این مردم چه بدی به شما گرده که کمر به انتقام از آنها بسته ای؟

 

هر ملتی حق دارد برای خودش امام داشته باشد یا نداشته باشد. مردم ایران از زمان حمله اعراب به ایران اینگونه یاد گرفته اند که امامشان امامه داشته باشد. شاید ایرادی که در دل به شما میگیرند همین باشد. این نقیصه را رفع کنید شاید حاجت برآورده شود. حالا اگر هم از ابا خوشت نمیاید حداقل امامه را بگذار. که به التقاط در محتوا شکل مناسب هم بدهی. یعنی امامه با کت و شلوار و سبیل استالینی.  من اطمینان زیادی دارم که حداقل در بین رپ دوستان پیروان بسیاری پیدا کنی.

اما مصاحبه های اینجانب با تلویزیون ایران فردا:

http://nototerrorism-cults.com/?p=4852

http://nototerrorism-cults.com/?p=4804

http://nototerrorism-cults.com/?p=4680

http://nototerrorism-cults.com/?p=4505

http://nototerrorism-cults.com/?p=4426

One Response to بعد از سلسله مصاحبه های داود ارشد با تلویزیون ایران فردا اتفاق افتاد!!!

  1. Pingback: بعد از مصاحبه با تلویزیون ایران فردا اتفاق افتاد!!! (+ مجموعه مصاحبه ها) | Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult,Massoud Rajavi, Maryam Rajavi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.