مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل ژنو

افشای  فرقه رجوی درعضوگیری کودکان و بکارگیری آنها در عملیات انتحاری در کنفرانس حقوق بشر ژنو

بدنبال دعوت «یوان واچ» ارگان حقوق بشری سازمان ملل در ژنو از آقای داود ارشد جهت شرکت در جلسه حقوق بشر این ارگان، آقای داود ارشد در جلسه دیروز 15 مارس 2016 این ارگان در سازمان ملل شرکت نمود.

 

sdafdsfa

 

 :برگردان قسمتهایی از سخنان آقای داود ارشد در جلسه حقوق بشر سازمان ملل

 وی در نوبت خودشان طی سخنانی به زبان انگلیسی در این جلسه با اشاره به نقض حقوق بشر در جهان به نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه تروریستی رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی مستقر در اور سورواز  شمال پاریس پرداخت که مبنای تروریسم جهانی است و کمتر بدان توجه میشود.

 DSC00009

ایشان طی سخنانشان به اخبار هولناک و شوکه کننده جدید منتشره در روزنامه گاردین 5 مارس 2016 مبنی بر بکار گیری و مغزشویی کودکان توسط آی سیس جهت تبدیل آنها به تروریست های نسل آینده گفتند:

 

جهان امروزه اخباری هولناک مبنی بر نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق کودکان توسط آی سیس میشنود.  ولی باید بگویم که پدر خوانده آی سیس سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی است. اگر آی سیس در سال 2016 به این جنایات دست میزند، سازمان مجاهدین از سال 1981 با عضوگیری و مغزشویی کودکان از جمله گوهر ادب آواز که کودکی 13ساله بود از او بعنوان یک بمگذار انتحاری جهت کشتار در یک مسجد استفاده میکرده است.

 

سازمان مجاهدین بعدها نیز کودکان را همانگونه که پدر و مادرانشان را بزور از هم جدایشان کرده بود  بزور میگرفت تا در یتیم خانه های فرقه در اروپا و آمریکا بعد از مغز شویی در عراق به جنگ ببرد. تعدادی از این کودکان که شرکت در جنگ را نپذیرفتند توسط این فرقه مرگ کشته شده و تحت نام خودکشی این کودکان آنها را ثبت کرده است. از جمله کودکانی که در لیست کشته شدگان هستند آلان محمدی،  یاسر اکبری، مرجان اکبری از جمله این کودکان میباشند. بسیاری از کودکان نیز همچون زینب حسین نژاد که کودکی در حال تحصیل در پاریس بود بدون اطلاع والدینش به عراق و سپس به آلبانی برده شد ه اند و سالیان است که اسیر این فرقه است.

عملی انتخاری کنندگان

گوهر ادب آواز کودک 13 ساله عامل انتحاری نفر اول از راست

عکس دسته جمعی

آلان محمدی و یاسر اکبری نسب … قتلهای فرقه رجوی تحت نام خودکشی کودکان

DSC00004

ورودی سالن محل برگزاری جلسه حقوق بشر سازمان ملل

 

در ضمن آقای ارشد به نوع تهدید جهانی این گونه نقض حقوق بشر توسط فرقه های تروریستی اشاره نمود و گفتند که نقض حقوق بشر در کشورها عمدتا معطوف به افراد و یا حوضه های خاص بوده و دامنه تخریب و صدمه آن محدود است. ولی همگان میبینند که وقتی فرقه های تروریستی وارد عمل میشوند تاثیرات آن جهانی است. همه ما امروزه در هر کوی و برزن و در هر شهری از آمریکا گرفته تا اروپا تا خاور میانه تا آسیا و خاور دور و استرالیا با فرقه های تروریستی همچون آی سیس آشنا و روبرو هستیم. این تروریسم که ما نیز در کشورمان سالهاست با آن روبروهستیم تنها و تنها میتواند با نقض حقوق بشردر دورن خود با نقض حقوق اعضایش آنها را از یک انسان به هیولاهایی تبدیل کند که میتوانند حوادثی همچون حوادث پاریس و یا آنچه ما در کشورمان سالها با آن مواجهه بوده ایم بیآفرنند.  

DSC00006

مقر سازمان ملل ژنو- سالن انتظار قبل از شروع جلسه حقوق بشر

 

آقای داود ارشد در ادامه سخنان خود گفتند: مهمتر اینکه نباید با این تروریسم که تهدید جهان است مماشات کرد. نباید سران این فرقه های تروریستی بتوانند آزادانه در اروپا حضور داشته و فعالیت کنند، باید نه تنها جلو آنها گرفته شود بلکه باید در برابر قانون قرار بگیرند و به نقض شدید حقوق اعضاء و تروریسیم که از طریق آنها در کشورهای مختلف و یا کشور خودشان همچون مریم و مسعود رجوی در ایران به اجرا گذاشته اند پاسخ دهند.

خانم ها و آقایان در حال حاضر تعداد بسیاری از دوستان من در دست این فرقه تروریستی در عراق و یا در آلبانی اسیر هستند که هیچ فریاد رسی ندارند.

سخنان آقای داود ارشد بویژه در مورد فرقه تروریستی رجوی و بکارگیری کودکان در عملیات انتحاری توسط آنها حضار را بسیار تحت تاثیر قرارداد.