مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

سخنان دیوید جونز رئیس گروه پارلمانی ایران آزاد در کنفرانس پارلمان انگلستان

عالیجناب دیوید جونز عضو پارلمان عوام انگلستان

آقای عزیر

 

جای بسی تاسف است که شاهد ملاقات جنابعالی با مریم رجوی در اورسورواز پاریس باشیم.

بنده مطمئن هستم که قصد شما حمایت از خواسته های مردم ایران است. ولی دری که در اور سور واز بدین منظور زده اید درب اشتباهی است که تنها باعث خواهد شد که درد و رنج مردم ایران که نزدیک به چهار دهه است تروریسم و افراطگرایی مجاهدین را تجربه میکنند بیشتر گردد.

بنده داود ب ارشد تحصیل کرده انگلستان و از اعضای عالیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت مجاهدین با سابقه ای سی ساله هستم. مسئول شاخه ترکیه و سپس پاکستان این تشکیلات جهنمی بوده ام.

مریم رجوی در حال وطن فروشی به نماینده مجلس عوام انگلستان

 

آقای جونز عزیز

هرچند نمیتوان انگیزه های افراد را به زیر سوال برد. ولی در هر صورت چه بدلیل مالی یا شخصی و یا منافع سیاسی صحیح نیست که با زندگی کسانی همانند بنده و دوستانم که گرفتار و اسیر مجاهدین هستند و با ترک بهترین زندگیهایشان با هدف کسب آزادی و دمکراسی به مجاهدین پیوستند ولی خودشان را گرفتار و قربایی یک فرقه دیکتاتوری – تروریستی که توسط زوج مسعود و مریم رجوی اعمال و هدایت میشود یافتند بازی کرد.

کسانیکه در کمپ لیبرتی و قبل از آن در اشرف گرفتار و اسیر این فرقه بودند تنها کاربردشان برای مریم رجوی کاربرد باروت برای آنتنی شدن در رسانه های غربی است. و هرچه این باروت بیشتر بسوزد صدایش بیشتر بوده و انعکاسات بیشتری برای زورج رجویها در رسانه ها ایجاد میکند.

چگونه ممکن است که در قرن21 با کسانیکه ادعای خلافت میکنند و خود را فرستاده خدا و نماینده او در زمین معرفی میکنند، و یا خود را صاحب مال و جان و ناموس بشریت روی زمین میداند دست داد؟

با همین محتواست که مریم رجوی حرمسراهایی مملو از زنان مجاهد عضو فرقه برای خلیفه “مسعود رجوی” ساخته است. اگر شکی دارید خواهشمندم که از وی بخواهید که آنرا بطور رسمی تکذیب کند. چون او بدروغ و دجالگرانه بطور شفاهی و در جلسات خصوصی مسئله را تکذیب میکند. چیزیکه اگررسمی و علنی انجام شود همه مجاهدین متوجه میشوند که حرمسرا سازی و همخوابگی دسته جمعی و تکی آنگونه که مریم رجوی توجیه میکند نتنها رهایی برای زنان نیمآورد بلکه عملی جنایتکارانه است.

اعضاء مجاهدین تحت سخترین شرایط فرای طاقت و درک انسان چه بصورت مخفی در ایران و چه بعد در عراق زیر فشارهای روانی و فکری و مغزشویی قرارمیگرفتند تا اینکه به روشهای دیکتاتوری فرقه ای این زوج تن داده و لب به شکوه نگشایند و در صورتیکه سر تعظیم فرود نمیآوردند و سکوت نمیکردند با دستگیری، شکنجه، زندان و حتی قتل مواجهه بودند تا سرانجام در مقابل دیکتاتوری قرون وسطایی فرقه مرگ رجوی که مدعی است کلامش کلام خداست تسلیم شوند.

 

نماینده عزیز بنده وهمه کسانیکه موفق شده اند از این فرقه فرار کنند حاضرند حضوری در مورد همه جنایات فرقه رجوی شهادت بدهند از جمله زنانیکه حرمسرای رجوی را تجربه کرده اند.

 

عالیجناب

چگونه میتوان دست کسانی را فشرد و مورد حمایت قرار داد که در توافق با یکی از شقی ترین دیکتاتوریهای معاصر بنام صدام حسین اعضای فرقه خودش را سرکوب و معدوم میکرده است. و یا اعضای خود را در پاریس و لندن و تورنتو وادار به خود سوزی میکند.

2

آیا میدانستید که قیمت خروج از فرقه مجاهدین حداقل دو تا چهار سال زندان در درون فرقه و هشت سال زندان در زندان ابوغریب صدام حسین بوده است.

میدانید که جرم فرار زنان بدلیل داشتن اطلاعات حرمسرای خلیفه مجاهدین اعدام است. میدانید که علت اینکه رجوی بطور سیستماتیک زنان مجاهد را مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهد جدای از بهره برداری حیوانی جنسی جهت جلوگیری از فرار زنان از فرقه اوست؟

اعضایی که فرار میکردند بشدت مورد تعقیب و پیگرد قرار میگرفتند و اگر دستگیر میشدند مورد شکنجه قرار گرفته و وادار میشدند که بپذیرند که جاسوس رژیم ایران و یا دولتهای خارجی بوده اند؟

چگونه میتوان ارتقاء رده اعضای خود را ظرفیت آنها به تکه تکه کردن اعضای معترض فرقه قرار داد. مسعود رجوی بارها و بارها اعلام کرده استکه اعضای مخالف و فراری را حتی در اروپا هم که شده یافته و خواهد کشت و وصیت نموده که آنها باید کشته شوند.

 

جهت اجتناب از اتلاف وقت شما به مشتی از خروار از حقایق فرقه مرگ رجوی اکتفا میکنم ولی آیا همین قطره ای از دریا کافی نبود که شما را بیاد استالین و پل پوت و اروپای قرون وسطا و آی سیس و القائده بیاندازد؟

 

میدانستید که مجاهدین پدر خوانده تروریسم در منطقه هستند؟ آنها از سال 1981 تا کنون از کودکان برای عملیات انتحاری در مساجد و … در ایران استفاده میکرده اند.

عملی انتخاری کنندگان

این تشکیلات بیش از دو هزار عراقی جوان را جهت بهره برداری تروریستی در عراق مورد تعلیم قرار دادند این افراد جوان که تحت شرایط تحریم عراق بسیار در فقر شدید بودند به حقوقهای بالا به استخدام فرقه در آمده و تحت تعلیمات نظامی و ایدئولژیک قرار گرفتند تا در عراق و … جهت برآورده کردن اهداف مسعود رجوی مورد بهره برداری قرار گیرند.

 

عالیجناب

فکر نمیکنم برای هیچ منظور سیاسی، اقتصادی و یا شخصی درست باشد که چنین فرقه ای آنهم با بستن چشمان خود به هزاران حقایق در مورد آنها و باز کردن گوش به دروغها و فربیبهایشان مورد حمایت قرار گیرد.

 

ارادتمند

داود ب ارشد

اول ژوئیه 2016

رونوشت به : رئیس مجلس عوام انگلستان آقای جان برکاو

 

House of Commons, London, SW1A 0AA

Tel: 020 7219 8070

Rt Hon David Jones MP

Dear Sir

It is unfortunate to witness your recent meeting with Maryam Rajavi in Auvers sur Oise north of Paris.

I am sure that your intention is to support the cause of the Iranian People. But in Auvers sur Oise you have knocked on the wrong door and even worsen the pains of Iranians that have in the last 3-4 decades suffered from Mek’s terrorism and extremism.

I am Davood B. Arshad UK educated, ex high ranking member of the Mek and also National Council of Resistance for nearly 30 years.

Dear Mr. Jones

One cannot question the intentions of anybody. But in either case, weather it is financial and personal benefits or political interests, it does not seem to be befitting to play with the lives of the people such as me and my colleagues entangled in Mek that have left best lives that one could imagine and joined the Mujahidin with the outlook of democracy, but later found out that they themselves are the victims of dictatorship and terrorism enforced by Masoud and Maryam Rajavi in a Cult.

The people in the Liberty Camp of Iraq are the gun powder for Maryam and Masoud Rajavi’s political battles in the West to deceive the western democracy and pretend to be liberal and democratic. The more this gun powder burns, the more sound it makes and attracts media coverage and support from within the politicians for the couple.

How could one shake hands in the 21th Century with people that claim to be the Calipha and to be sent by the God and represents the God on the Earth and also practices being the owner of the blood, breath, life and all belongings of the mankind?

It is in this context that Maryam Rajavi arranges Harem full of women members for his “Calipha” Masoud Rajavi. If in doubt please ask Maryam Rajavi to officially deny it. Since she may deceivingly do that verbally and in private, where if done officially all the Mojahedin will know that Masoud Rajavi’s “Calipha” sleeping with them or their wives is an a criminal act and does not bring eternal freedom as Maryam Rajavi puts it to deceive the women in order to sleep with Masoud Rajavi.

Members who have been under harshest situations beyond imaginations either in hiding or in the prisons in Iran and later in Iraq, have been under unbelievable metal and psychological mind manipulations to keep silence otherwise been jailed, beaten, tortured and even killed to obey such medieval dictatorial Caliphate rule that takes his or her orders as the word of God.

Dear sir I and all the people who have succeeded in escaping Mek even women who have experienced Masoud Rajavi’s Harem are prepared to report to you in person.

Dear MP

How could one shake hands with or support people that in an agreement with one of the most notorious contemporary dictators (Saddam Hussein) to suppress his or her own members?

Did you know that the price of leaving Mek, was at least 2-4 years jail inside the Cult, then being handed over to Saddam Hussain to be jailed at least for 8 years?

Did you know that the sentence for the women member to escape is only death? This is the sentence set by Maryam Rajavi Sir.

Did you know that women were systematically sexually abused so they would think of Rajavi as their husband to stop them from leaving the organization?

Members who used to escape were hunted and if were not lucky enough, arrested, beaten, jailed, interrogated under torture and force obtained written confesses that they are anti-revolutionary and agents of Iran or Foreign Service?

How could an organization set promotion of the member’s rank and file if only they were prepared to cut the dissident members to pieces? Masoud Rajavi has clearly and loudly and for times and again said that we will hunt and kill any defector even in Europe.

To avoid wasting your valuable time, thousands more facts are kept in my heart and mind, but does the one in thousand said above not recall the Stalin in Russia, Pol Pot in Cambodian, or the medieval systems in Europe and ISIS and Al Qaeda?

Did you know that Mek is the God father of Terrorism in the Middle East? Mek utilized 13 years old girls as suicide bomber since 1981 in Iran.

Mek’s Iraqi Fighters

Did you know that this organization has trained 2000 Iraqis for terrorist purposes?

Mek took advantage of a decade long total embargo of Iraq which had left Iraq in a complete ruins, families and tribes were in desperate needs for almost everything especially for the employment of their young people. In this context, 2000 Iraqi young people from the villagers in Dialy Province which the Ashraf Camp was situated in and also from elsewhere recommended by these families in Dialy were recruited and were paid and full boarded in Ashraf Camp.

PMOI recruitment was done under the false name to labor work for PMOI which was translated into working in Camp Ashraf in different support and logistics fields. The recruited people were under aged where in most cases the salary was paid to their parents.

Your Honor

I don’t think for any political, economic, or personal reasons or interests it is appropriate to support such a Cult, by closing your eyes to the thousands of facts and only listen to deceiving words of Maryam Rajavi front office for the Calipha (Masoud Rajavi).

Yours Sincerely

Davood B Arshad

July 1, 2016

Copy: Rt Hon John Bercow Speaker of the House

3 Responses to نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

  1. Pingback: نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان – یاران ایران

  2. Pingback: نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان | Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult,Massoud Rajavi, Maryam Rajavi

  3. Pingback: Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult,Massoud Rajavi, Maryam Rajavi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.