مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

دیدار و گفتگوی هیأت منشعبین سازمان مجاهدین خلق ایران “جنبش نه به تروریسم و فرقه ها” با آقای دکتر بنی صدر

 

…ولی آقای رجوی که بخوبی از این امر آگاه شده بود آنرا از همه مجاهدین مخفی نیز نمود تا به مزدوری خود و ادامه سیاست از روز اول شکست خورده تحت نام پرواز تاریخساز ادامه دهد. چنانکه صدام تا سالها بعد به درخواستهای مکرر آستان بوسی رجوی با توجه به اینکه صدام او را قبلا به رژیم فروخته بود جواب رد میداد. تا سالها بعد که رجوی توانست با اعزام تیمهای تروریستی و زدن خمپاره به شهرهای ایران مزدوریش را علیرغم فروخته شدن، دوباره به اثبات برساند، توانست مجوز ملاقات با صدام را بگیرد.  که شرح آنرا خوش با افتخار بسیار تعریف مینمود…

روز سه شنبه 8 اردیبهشت 93 برابر با 28 آوریل 2015 هیأتی از اعضا و مسئولین قدیمی منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین و داوود باقروند ارشد از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان و عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران و عیسی آزاده از اعضا و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین با آقای دکتر ابو الحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران و عضو مؤسس سابق شورای ملی مقاومت ایران در محل اقامت ایشان دیدار کرده و در مورد رویدادهای ایران و تحولات در رابطه با سازمان مجاهدین و تجارب و مشاهدات خودشان طی بیش از سه دهه در داخل تشکیلات این سازمان که بعد از خروج آقای دکتر بنی صدر تبدیل به یک فرقه مخرب شده است گفتگو کردند.

اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق به شرح سیاستهای به غایت خودخواهانه و فرقه گرایانۀ رجوی و سیر تحول و تبدیل سازمان توسط وی به یک فرقۀ ارتجاعی و تروریستی طی سه دهۀ گذشته و مناسبات بسته و سرکوبگرانۀ تشکیلات رجوی با قطع ارتباط افراد و اعضای سازمان با بیرون و بویژه با خانواده هایشان و بیان نمونه ها و فاکتهای مشخص از مشاهداتشان در این رابطه در بخشهای مختلف سازمان که طی این مدت در آنها کار می کردند پرداختند.

هیأت دیدار کننده ضمن تشریح وضعیت کمپ لیبرتی و ساکنان آن و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر و توهین آمیز رهبران سازمان مجاهدین با افراد و ایجاد جو پلیسی و خفقان در داخل تشکیلات با وارد آوردن انواع فشارهای جسمی و روحی و اعمال زندان و شکنجه و حتی اعدام و قتل مخالفان درون تشکیلاتی به دستور مسقیم شخص رجوی و ترفندهای تبلیغاتی و شعر و شعارهای پوچ وی و تهدیداتش به قتل جدا شدگان و مخالفین و منتقدین و تلاشهای او برای هرچه بیشتر نگهداشتن این افراد در جهنم عراق و اهداف او از این تلاشها و جلوگیری از دیدار خانواده ها با افراد در کمپ لیبرتی، از آقای بنی صدر خواستار کمک و تلاش در نزد شخصیتهای اروپایی و ارگانهای بین المللی و حقوق بشری در راستای نجات آنان از بندهای این فرقه مخرب تروریستی، برداشته شدن حصارهای آهنین ممنوعیتها، سانسورهای خبری و ارتباطی افراد با بیرون سازمان و خانواده هایشان وانتقال این افراد به کشورهای ثالث شدند.

آقای دکتر بنی صدر نیز به نوبۀ خود ضمن تشکر و ابراز خوشوقتی از دیدار با اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق گفت: بسیاری از صحبتهای شما در رابطه با آنچه داخل تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در این سالیان دیده و لمس کرده اید برای من تازگی داشت و تعجب مرا بر انگیخت. ایشان ضمن بیان خاطرات و تجاربی از زمان حضورش در شورای ملی مقاومت ایران و مشخصا از برخوردهای توهین آمیز رجوی با اعضای شورا و با نزدیکان و اطرافیان مجاهد خود و خصلتها و رفتارهای قدرت پرستانه و خودخواهانۀ وی و علل و دلایل خروجش از شورا و مشخصا نقض تعهد استقلال و آزادی از سوی رجوی بویژه با رفتنش به زیر پرچم صدام حسین در حال جنگ با مردم ایران با بی توجهی به هشدارهای آقای بنی صدر مبنی بر وجه المصالحه شدن توسط صدام و قدرتهای جهانی؛ در رابطه با علت نگهداری نزدیک به دو هزار نفر از فرزندان مردم ایران در عراق توسط رجوی گفت: بعد از بیش از سه دهه شکست های نظامی، سیاسی و ایدئولژیک آقای رجوی فکر میکند اینها آخرین سرمایۀ او برای سرپا ماندن تشکیلاتش هستند زیرا بدلیل مزدوری برای صدام قاتل فرزندان مردم ایران و ترور مردم کوچه و خیابان تحت نام مبارزه مسلحانه وقتی سازمانش پایگاه مردمیش را که بدلیل همراهی با آقای بنی صدر گسترش داده بود در داخل و خارج از دست داده و مورد تنفر آنهاست، وی به این افراد در بند چسبیده تا به خیال خودش سازمانش را از فروپاشی نجات دهد.

هیأت دیدار کننده نیز در تأیید سخنان آقای دکتر بنی صدر از اولین علائم وجه المصالحه قرارگرفتن سازمان مجاهدین توسط صدام به حمله شانزدهم فروردین 1371 اشاره کردند که درآن طی توافقی بین صدام و رژیم ایران بر سر مجاهدین، قرارگاه اشرف با 13 فانتوم به مدت50 دقیقه با بمب های ضد بتون و خوشه‏ای و … توسط رژیم بمباران هوایی شد. این تهاجم هوایی زمانی اتفاق افتاد که  قبل از آن بنا به توصیه صدام و تأیید رجوی همه سلاحهای ضد هوایی و حتی سلاحهای انفرادی که تا آن زمان نزد تک تک افراد بود جمع آوری و دپو شده بود و همه مجاهدین در داخل اشرف بطور مطلق خلع سلاح شده بودند. جنگنده های رژیم تا عمق 50 کیلومتری خاک عراق نفوذ کردند بدون اینکه سیستم راداری و آژیرهای حمله هوایی عراق در حال نه جنگ نه صلح با ایران که همواره بعد از عبور هر هواپیمایی از خطوط مرزی بطور اتوماتیک در سراسر عراق و از جمله اشرف بصدا در می آمد عکس العملی نشان دهند. در این حمله تنها یک جنگندۀ رژیم توسط یک قبضه دوشکا (که در پست نگهبانی ضلع جنوبی اشرف آنهم جهت جلوگیری از فرار مجاهدین باقی مانده بود) مورد اصابت قرارگرفت و سرنگون شد ولی آقای رجوی که بخوبی از این امر آگاه شده بود این امر را از همه مجاهدین مخفی کرد تا به مزدوری خود و ادامه سیاست از روز اول شکست خورده اش تحت نام پرواز تاریخساز ادامه دهد. چنانکه صدام تا سالها بعد به درخواستهای مکرر آستان بوسی رجوی با توجه به اینکه صدام او را قبلا به رژیم فروخته بود جواب رد میداد تا اینکه سالها بعد رجوی توانست با اعزام تیمهای تروریستی و زدن خمپاره به شهرهای ایران مزدوریش هر چه بیشتر به اثبات رسانده و مجوز ملاقات با صدام را بگیرد که شرح آنرا خودش با افتخار بسیار برای ما در نشستهایش در عراق تعریف می کرد.

در پایان دیدار، آقای دکتر بنی صدر و هیأت اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق خوشوقتی و بهره بری فراوان خودشان از این دیدار و گفتگو را ابراز داشتند.