مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

خبر مسرت بخش نهائی شدن پیروزی نجات یافتگان در آلبانی

asdfaf

تبریک به دوستان جدا شده از فرقۀ رجوی در آلبانی به علت خبر مسرت بخش استقلال مالی شان از فرقه رجوی و گرفتن مستمری پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان در کشور آلبانی

 

نوشتۀ احمد – اروپا

با موج جدا شدن دوستانم از فرقه رجوی خبر هایی مستقیما می شنیدم که پس از سالها مسئولین فرقه با فرمان شخص مریم رجوی افراد خواهان جدا شدن را بدون هیج امکانات و راهنمایی در گوشه خیابان های کشور آلبانی رها می کردند.
وقتی در چندین مورد این اخبار را شنیدم سرشار از نفرت از این فرقه شدم نه به دلیل اینکه بیش از دو دهه عمر خودم بیهوده در این فرقه گذشته است بلکه بخاطر دوستانم که مظلومانه و غریب؛ در کشوری دیگر رها شده اند. بله از افکار پوسیده و مالیخولیایی مریم رجوی خودخواه همین تراوش می شود و حیف انبوهی احساسات که در دوره ای نثار این بی عاطفه کردم و کردیم.
واقعا برای اولین بار بعد از شنیدن این اخبار از جداشده ها بود که گریه کردم و گفتم ما را ببین که جوانی مان را به پای چه موجوداتی ریختیم و هیچ وقت به سرگذشت خودم غبطه نخورده بودم چون خودم انتخاب کرده بودم و آگاهانه جدا شدم و تمامی سختی راه جدا شدن و رسیدن به کشور امن را خودم با کمک خانواده طی کردم اما گریه برای دوستانم بود که نا جوانمردانه رهایشان کرده بودند.
البته از ماهیت واقعی این فرقه و رهبرانش چیزی غیر از این توقع نبود که به قول چندین نفر از این دوستان که به من گفتند ای کاش با تو از فرقه فرار می کردیم و ترس از فرقه و ترس از ناشناخته های دنیای بیرون را نداشتیم. بله ترس و دروغ هایی که فرقه به ما القا می کرد باعث شد سالها خودمان را اسیر نگه داریم علیرغم آگاهی از اینکه دیگر این فرقه و رهبرانشان از ماهیت آرمان خواهی دور شده اند و مزدور و آلت دست اجنبی و کانون قدرت ها شده اند.
اما اتحاد جدا شدگان نشان داد که این فرقه آسیب پذیرتر از آن است که فکرش را میکردند و با این اتحاد جدا شدگان باید شاهد پیروزی های جدید از جمله رهایی دوستان دیگرمان بود.
احمد اروپا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.