مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

بسیج مریم رجوی علیه فعالیتهای آقای ارشد در پارلمان اروپا

fighting on multiple frontsهشتم ژوئن جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا به دعوت گروه کار علیه تروریسم، پوپولیسم، شوونیزم و زنوفوبیا  (خارجی هراسی) پارلمان اروپا به کنفرانس مبارزه در چندین جبهه با ریاست خانم ثریا پُست عضو پارلمان اروپا دعوت شده بود. در این کنفرانس مهم که با شرکت تنی چند از اعضای پارلمان و زنان محقق و فعال حقوق بشر در بروکسل برگزار شد آقای ارشد از جانب جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا شرکت داشتند.

این کنفرانس که بر حمایت از زنان در مقابل انواع تبعیض های بهم پیوسته در جامعه بویژه ستم های موجود علیه زنان مسلمان در اثر اسلام ستیزی جاری در غرب ناشی از اعمال تروریستی گروههای جهادی همچون ای سیس تمرکز داشت، موضوع ستم هایی که در جامعه  با سوء استفاده از مذهب، فرهنگ، رنگ پوست، جنسیت، ملیت، مسائل سیاسی، …توسط گروههای مختلف در جامعه از جمله توسط تشکلهای بظاهر سیاسی همچون فرقه رجوی با به گروگان گرفتن فرهنگ، مذهب و انگیزهای سیاسی علیه زنان اعمال میشود مورد بحث قرار گرفت.

آقای داود ارشد موضوعات مهمی را خطاب به کنفرانس و اعضای پارلمان اروپا و فعالین حقوق بشر در کنفرانس مطرح کردند. از جمله اینکه پارلمان اروپا و کار گروه مبارزه علیه تروریسم و پوپولیسم و … چه اقداماتی در زمینه مبارزه و خنثی کردن تبعیض های اعمال شده علیه زنان در اروپا در میان زنان مسلمان کرده است. چون زنان مسلمان علاوه بر اینکه زیر چتر عمومی تبعیض های مردسالارانه حاکم بر کل جوامع غربی قرار دارند، چترهای تبعیض مذهبی، قومی، خانوادگی، … نیز ا تبعیض های خاص خودش را اعمال میکنند و یعنی زنان مسلمان حتی با خلاصی از تبعیضهای جامعه غربی در همین اروپا کماکان تبعیض های دیگری که نام بردم بر آنها اعمال میشود.

01برای نمونه اجازه بدهید فقط یک نمونه بسیار ساده ولی بسیار درد آور را در همین اروپا به کنفرانس ارائه کنم و آن سرنوشت بیش از 1000 زن مسلمان است که در آلبانی توسط یک فرقه مذهبی-تروریستی بنام ام ایی ک برهبری خانم مریم رجوی که باید وی را بشناسید و متاسفانه به این پارلمان نیز علیرغم ستمهایش به زنان تردد میکند ارائه کنم.

این فرقه با  افکار جهادی آقای مسعود رجوی بعنوان رهبر آن بعد از اینکه همانند ابوبکرالبغدادی البته سالیان قبل از البغدادی خودش را در عراق خلیفه مسلمین جهان خواند دستور داد که تمامی زنان حاضر در این فرقه از شوهرانشان طلاق بگیرند. او حکم کرد که عشق فقط و فقط برای خدا و البته جانشین خدا که خودش باشد در زمین مجاز است.

کل این ویدئو و بخصوص از دقیقه 28 به بعد

این خلیفه سپس با خود فکر کرده بود که زنان اگر بفکر بچه دار شدن باشند جهت بچه دار شدن نیاز به شوهر دارند و طبعا اولین کسی که به ذهن آنها خواهد رسید همان شوهر قبلی است. بنابراین حکم داد که رحم تمامی زنان را جراحی کنند که هیچکدام بفکر بچه دار شدن و بنابراین به فکر داشتن شوهر و کانون دیگری از عاطفه نیفتند.


DSC00006آقای مسعود رجوی به این هم راضی نشد و از آنجا که در تفکر آقای رجوی زنان مایملک خلیفه محسوب میشوند، به مریم رجوی دستور داد که تمامی زنان را به ازدواج  خلیفه در آورد تا از این طریق عشق خود را به جانشین خدا بر روی زمین به اثبات برسانند. و حتی هنگام همخوابگی با آنها در اوج وقاحت و بیشرمی چک میکرده است که آیا زنان با ابراز عشق به او بطور مطلق تسلیم او شده اند یا خیر!!!  متاسفانه تمامی این اقدامات ننگین قرون وسطایی توسط همسر مسعود رجوی خانم مریم رجوی مدیریت میشود.

همین چند روز پیش نیز بدنبال دیگر زنانیکه طی سالهای قبل توانسته بودند از این فرقه رها شوندَ، یکی دیگر از زنانی که توانسته است خود را از شر این فرقه برهاند بنام خانم فرشته هدایتی کتابی نیز در مورد این فرقه خطرناک جهادی بنگارش در آورده واز حقایق وحشتناک آن پرده برداشته است. جلد کتاب ایشان نیز که زیر چاپ است در اینجا موجود است. چرا ما در اروپا هنوز اجازه میدهیم که هزاران زن در قلب آن اینگونه به برده داری جنسی کشیده شوند. فراموش نکنیم که از آنها نه تنها بعنوان برده جنسی بلکه در سال 2003 نیز از آنها بعنوان عاملین انتحاری استفاده شد و دو تن ازعاملین انتحاری در میان 12 عاملین انتحاری که  زنان بودند یکی بنام ندا حسنی 26 ساله دانشچو و یک مادر دو فرزند بنام صدیقه مجاوری در اثر عمل انتحاری در پاریس و لندن جان باختند.

DSC00005

خانمی که توسط مریم رجوی فریب داده شده و به کنفرانس اعزام شده بود با موی سفید

ما نیاز به قوانینی داریم که جلوی این شقاوت و این بربریت را علیه بشریت و بویژه زنان آنهم در قلب اروپا بگیریم و خانم مریم رجوی باید در زمینه این قتلها و این نقض حقوق بشر به عدالت پاسخگو گردد. و اجازه ندهیم که وارد این مکان مقدس شود.

واردکردن عنصر مریم رجوی توسط حمیدرضاطاهرزاده

لازم به یاد آوری است که فرقه رجوی دهه هاست با پس زده شدن و به زباله دان تاریخ فرستاده شدن توسط مردم هیچ ارتباطی با مردم ایران ندارد و تمرکزش را جهت ادامه حیات با تکیه به دلارهای نفتی بر قدرتهای جهانی و منطقه ای با پیشبردن سیاستهای آنها علیه ایران بقصد و خیال کسب قدرت در ایران با خود فروشی سیاسی به فعالیت در جوامع سیاسی غرب قرار داده است  و هیچ فعالیتی در ارتباط با مردم ایران ندارد. و شاهدیم که با هزینه کردن میلیونها دلار انواع دروغها را در مورد فرقه رجوی بخورد فضای سیاسی غرب میدهد.و مردم ایران را با کرایه اتباع دیگر کشورهای آفریقایی و پناهندگان هایم های پناهندگی جایگزین کرده است. 

اما طی سالهای اخیر با فعالیت سیاسی جدا شدگان این تشکیلات مافیایی حتی در فضای سیاسی غربی نیز بشدت رسوا شده طوری که نمایندگان مجلس اشکارا از تروریسم این فرقه در جلسات عالی پارلمان اروپا سخن بمیان میآورند و این تشکیلات را برای خودشان خطرناک توصیف میکنند، اهدافی که دنبال میکند پنبه شده است، چاره دردش را در مقابله رودر رو با جنبش نه به تروریسم و فرقه ها یافته است.

حمید رضا طاهرزاده

حمید رضا طاهرزاده

به همین منظور در کمال تعجب که در گذشته که عناصر وابسته و عضو سازمان همچون طاهرزاده از روبرو شدن با آقای ارشد حتی با تلاش آنها برای صحبت اجتناب میکردند در این روز از بدو ورود آقای ارشد به پارلمان مورد شناسایی و تعقیب حمیدرضا طاهرزاده قرار گرفت و محل سالن کنفرانسی که آقای ارشد در آن شرکت داشت را شناسیایی کردند. ولی عطف به اینکه کوس رسوایی این فرقه رجوی و بطور خاص اعضا و وابستگان آن مانند حمید رضا طاهر زاده در پارلمان اروپا زده شده است یکی از زنان کرایه ای فریب خورده توسط این فرقه را در وسط سخنان آقای ارشد به کنفرانس وارد کردند  تا علیه سخنان آقای داود ارشد موضع گیری کند. این خانم اظهار داشت که آقای داود ارشد کنفرانس را ربوده اند چون که فرقه رجوی یک فرقه تروریستی نیست و ایشان دروغ میگویند.

پاسخ آقای ارشد به عنصر مریم رجوی 

آقای ارشد در جواب به عنصر مریم رجوی گفتند: خانم ارجمند شما وسط سخنرانی من وارد شدید و نصف آنرا نشنیدید چگونه حکم به دروغ بودن آن میدهید. در ثانی اطلاعات در مورد تشکیلاتی که بنده سی سال از اعضای ارشد آن بوده ام و همسرم نیز کماکان جزء کسانی است که دراسارت همین فرقه مافیایی است را از کجا کسب کرده اید؟

آیا خانم آنا گومز و خانم پاتریسیا لالوندا از اعضای مهم پارلمان اروپا نیز دروغ میگویند، آیا این شما نیستید که توسط این فرقه شعورتان به گروگان گرفته شده و امروز توسط آقای حمید رضا طاهرزاده به این کنفرانس هدایتتان کرده اند که دروغهایشان را برایشان تکرار کنید؟

این تشکل ید طولانی در فریب افکار عمومی دارد. خانم مریم رجوی باید بدانند که دلارهای نفتی و خرید افراد طی چهل سال گذشته هیچ مشکلی از او و فرقه مافیایی او حل نکرده است. طوری که فرزند آقای مسعودرجوی نیز همین چند روز پیش به جمع کسانیکه علیه مریم رجوی بعنون مادرش و خلیفه این فرقه آقای مسعود رجوی بعنوان پدرش اعلام جرم کرده اند پیوسته است.

DSC00006

پاسخ رئیس کفنرانس خانم ثریا پُست به عنصر مریم رجوی

دراینجا خانم ثریا پُست عضو پارلمان و رئیس جلسه نیز وارد شد و جلوی پاسخگویی این خانم را گرفت و خطاب به او گفت، خانم شما اولا باید با اجازه صحبت میکردید در ثانی من رئیس این کنفرانسم نه تنها ربوده نشده است بلکه آقای ارشد یک سوال بعلاوه حقایقی را در مورد تشکلی که خود از آن میآید را مطرح کرده است.

آقای ارشد با این وجود به نزد این خانم که درحال ترک کنفرانس بود رفته و ضمن دادن کارت ویزیت خود شرح دادند که شما تنها کسی نیستید که گروگان دروغهای این تشکیلات مافیایی هستید بسیاری همچون جان بولتن، جولیانی، مک کین و … با پول خریده میشوند تا اهداف تروریستی این فرقه را در پوش فعالیت حقوق بشری به پیش ببرند. این خانم که واضح بود فقط برای همین منظور به کنفرانس آمده بود جلسه کنفرانس را ترک کرد.

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

22خرداد 1397

12ژوئن 2018

———————————–

بعضی سوابق امر 

تهدید به ترور توسط حمید رضا طاهر  زاده در وسط پارلمان اروپا توسط یک ژیگولوی هنرمند

چرا حمید رضا طاهر زاده تروریست حتی با دکترا هم زبانی جز قتل و کشتار و ترور را نمیشناسد

 

———————————-

مطالب مرتبط

طرح نحوه مبارزه با تروریسم و خلیفه گری فرقه رجوی در اروپا

گزارشی درونی از آنچه مسعود رجوی مبارزه اش میخواند

خروج مجاهدین از اشرف و لیبرتی و عراق شکست مطلق یا پیروزی نسبی 

محاهد خلق علی زرکش به کدام توصیف مسعود رجوی 

خانواده مجاهدین اسیر در لیبرتی نماینده خلق یا ضد خلق 

خانواده های مجاهدین درگذر از مائده آسمانی به سنگهای ابابیل

نامه سرگشاده داود ارشد به اسماعیل وفا یغمایی

چه کسانی مبارزه مردم ایران را فراموش کرده اند؟ بقلم داود ارشد

پاسخ داود باقروند ارشد : آقای سعید جمالی دوران چپ نمایی های کودکانه بسر آمده

قسمت آخر: آقای سعید جمالی (هادی افشار) بهتر نیست در ایران-افشاگر مقالاتت را منتشر کنی؟

هشدار به حمید اسدیان در مورد خودکشی زهرا نوری

مردم ایران و فرقه رجوی – اتهامات سلیمانِِ حمید اسدیان

مهستان یا تئاتر مبارزه و آلترناتیو به کارگردانی آقای نوری علا

 سخنرانی آقای داود ارشد در کنگره پنجم سکولارهای ایران در کلن آلمان

کرگدنهای مسعود رجوی

ولی ققیهی بنام مسعود رجوی از زبان و بقلم خودش 

چـــــرا مجاهد هراسی؟ مبارزه! در آینه مردم

ادعای فرصت طلبانه مسعود رجوی به ترور آمریکایی ها و غلط کردم های امروزش

فرقه رجوی – ادعای سردمداری مبارزه ضد امپریالیستی و سازشکارخواندن بقیه!!!

—————————-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.