مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

سمپوزیم آینده امنیت بین المللی در بروکسل و طرح تهدید امنیتی فرقه رجوی برای آلبانی و اروپا

شرکت آقای داود باقروند ارشد در سمپوزیم باز سازی آینده امنیت بین المللی در بروکسل

 

 

1

کنفرانس امنیت جهان پیش رو با محوریت تهدیدات و نقش بازیگران غیردولتی در امنیت جهان در شهر بروکسل با حضور و ریاست  پرفسور جامی شیا، برنده مدال عقاب طلایی جمهوری آلبانی، استاد استراتژی و امنیت استراتژی و انستیتو امنیتی دانشگاه اگزتر انگلستان، مشاور عالی در مرکز سیاستگذاری اروپا با سابقه، 38سال کارمند عالی ناتو برگذار شد.

 

مباحث کنفرانس 

 

دراین کنفراس دو روزه امنیتی مباحثی همچون، نقش بی ثبات کننده گروههای تروریستی در اروپا و جهان، فروپاشی نظم لیبرال جهانی متاثر از تروریسم، خلاء قدرت و بازگشت مسابقه قدرتهای بزرگ، ظهور مقابله با ارزشهای لیبرال، ظهور مسابقه تسلیحاتی، آینده دولتهای ضعیف در نظم بین اللملی، بحث در مورد گسترش دامنه های آینده درگیریها، نقش بازیگران غیردولتی در آینده امنیت بین المللی و حکومت جهانی، بازگشت جنگهای سیاسی، اطلاعات غلط بعنوان سلاح سیاسی بطور مفصل توسط استاتید، متخصصین و مقامات امنیتی مورد بحث قرار گرفت.

 

آقای داود باقروند ارشد نیز در زمینه نقش گروههای تروریستی همچون داعش و سازمان مجاهدین (ام ای ک) دربازی ظهورمسابقه قدرتهای بزرگ بحث کردند.

من زمانیکه دانشجوی دانشگاه در انگلستان  بودم توسط گروه جهادی ام ای ک عضو گیری شدم  آنها مرا به عراق بردند. و بیش از سی سال بعنوان یک عضو عالیرتبه سیاستهای آنها را پیش میبردم. بعنوان یک صاحب نظر با تجربه چهل ساله در گروههای جهادی همچون ام ای ک به رهبری مریم و مسعود رجوی و بعنوان یک گزارش از درون این گروهها در زمینه تهدیدات امنیت بین المللی باید به عرض برسانم که امروزه قدرتهای جهانی و منطقه ای با تامین مالی و حمایت سیاسی از گروههای جهادی تروریستی داعش و “ام ای ک” در جهان بعنوان ابزار خشن جهت تاثیرگذاری برافکار عمومی و فشار بر دولتها بمنظور رسیدن به اهداف شان در رقابت قدرتهای جهانی جهت تسلط بر جهان استفاده میکنند.

 

 مرگ مشکوک مالک شراعی و پیدا نشدن جسد او بعد از چندین روز جستجوی غواصان پلیس آلبانی

 

 

برای قدرتهای جهانی مخالف لیبرالیسم و جهان لیبرال گروههای تروریستی مانند داعش عملیاتی هستند و بعضی نیز مانند فرقه “ام ای ک-سازمان مجاهدین” با سابقه تروریستی بعنوان برنامه های آتی مورد بهره برداری قرار میگیرند. این بازیگرانِ “نقش منفی” بدون سرزمین در صحنه تهدید امنیت بین المللی علیرغم ظهور و سقوط دولتهایی که آنها را اجیر و یا کرایه میکنند، از دامن یک حامی به دامن حامی دیگر پاسکاری شده و بعضا در کمال تاسف بصورت منسجم و سازمان یافته ادامه حیاتشان تضمین میگردد. همانگونه که گروه تروریستی “ام ای ک” را مدتی صدام حسین و عربستان مشترکن مورد حمایت عملیاتی قرار میدادند تا با استفاده از تروریسم آن معادلات منطقه را بدلخواه تغییر دهند. با سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق، تحت حمایت عربستان و ایالات متحده این گروه تروریستی علیرغم اینکه سالیان در لیست تروریستی آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا قرار داشت بصورت یکجا و بدون تغییر در ساختار تروریستی سازمان یافته آن به آلبانی منتقل شد.

 

بعد از اینکه تروریسم آقای مسعود رجوی در ایران بشدت مورد انزجار مردم قرار گرفت و شکست کامل خورد و در جهان متفرق گردیدند. به این نتیجه رسیدند که ادامه حیاتشان و احتمال بازگشتشان به قدرت همان بکارگیری تجربه طالبان در افغانستان میتواند باشد.  استراتژی تروریستی که آقای مسعود رجوی بر زمینه تجربه ایجاد و حمایت غرب از طالبان در افغانستان استوار شده است. یعنی در مرحله اول تبدیل شدن به اهرم قدرتهای بزرگ جهت کمک به اهداف آنها و سپس بعد از بقدرت رسیدن در منطقه هدف “در این مورد ایران” همچون طالبان با شورش علیه حامیان سابق،  با اتکا به منابع عظیم مالی در ایران بر علیه تمدن غرب و جهان دمکراتیک شوریده و نظم جدید شریعت اسلامی را همانگونه که در درون پادگان اشرف در عراق و  در درون حصارهای پادگان حاضر آنها در آلبانی جاری است پیاده کنند.

 

مقدمات این طرح تروریستی را مسعود رجوی با خود را خلیفه مسلمین جهان خواندن و مخفی شدن جهت ظهور بعنوان ناجی جهان اسلام بعد از بقدرت رسیدن در بازی قدرتهای جهانی بدست آنها در ایران زمینه سازی کرده است. مسعودرجوی گروه خود را خواهر گروه داعش در مبارزه با جهان متمدن میداند. از همین رو خود را در جنایت 11 سپتامبر و تسخیر شمال عراق بدست داعش با حمایت کامل از آن شریک میداند.

حمایت از تصرفات داعش

 

بنابراین شاهدیم که بالاترین و تنها سرمایه گروههای تروریستی حمایت شدن توسط قدرتهای بزرگ است. و مطلقا بهایی برای افکار عمومی قائل نیستند.  خانم مریم رجوی نیز علیرغم اینکه نفرت مردم ایران را نسبت به دست آموز قدرتهای بزرگ شدن را میداند، میلیونها دلار کمک های دولتی را صرف تبلیغات در شوهای سالیان با به صحنه آوردن حمایت هرچند پولی سیاستمداران سابق  آمریکا میکند.

 

3

 

ابعاد گسترده و خطرناک حمایت از این گروه تروریستی و اعمال آنها در آلبانی بطور گسترده و نگران کننده ای در روزنامه های آلبانی و روزنامه ایندیپندت و گزارش مستند تلویزیون 4 انگلستان منعکس شده است. طبق این گزارشات امروزه این گروه تروریستی بشکل دولت در دولت در آلبانی بامکانیزمهای مافیایی در آمده و قوانین خود را داشته و اجرا میکند، مخالفین را حتی در خیابانهای آلبانی در مقابل چشم مردم و بعضا با کمک پلیس تحت نفوذ وکلای سفارت آمریکا در تیرانا علنا سرکوب میکنند. اخیرا یکی از اعضای خود را بنام مالک شراعی با اعلام اینکه هنگام نجات یک دوست در  حال غرق شدن در دریاچه غرق شده است سر به نیست کردند و علیرغم تمامی تلاشهای پلیس جسد مالک شراعی هرگز پیدا نشد. وقایعی همانند سرنوشت آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول.  تمامی انعکاسات به آقای رئیس و پنل محترم نیز تقدیم شد.

 

 

در سال 2003 نیز در قلب اروپا بعنوان نمونه و مشتی از خرمن تاکتیکهای تروریستی، این گروه با وادارکردن اعضایش به خود سوزی فضای ترس و ترور را بر جامعه اروپا مستولی کرد.

 

من با تحلیل دیگر سخنرانان موافقم که برای گروههای جهادی، حمایت مالی و تشکیلاتشان  نقش حیاتی در تروریسم و ادامه تروریسم شان ایفا میکند. نمونه اینکه مسعود رجوی بقیمت کشته شدن صدها  نفر این فرم و تشکیلات را ادامه داده است. به همین دلیل حاضر به خروج از عراق نبودند و فقط وقتی که توسط قدرتهای حامیشان به آنها اطمینان داده شد در آلبانی نیز بصورت یکجا و در شکل تشکیلاتی مستقر خواهندشد بود که به آلبانی آمدند.

 

همچنین مایلم براساس اطلاعات درونی خودم از این گروه تروریستی گزارش و نگرانی روزنامه ها و مقامات آلبانی را تائید کنم که حضور ام ای ک بشکل موجود یک مسئله جدی امنیتی برای دولت آن کشور و حتی برای اتحادیه اروپا است. چون بیش از 2000 جهادگر مغزشویی شده روباتیک و آماده انجام هر اقدامی با بالاترین آموزشهای نظامی که طی بیش از بیست سال توسط ارتش صدام حسین به آنها داده شده است بشکل سازمان یافته در آلبانی، مانند یک نارنجکی است که ضامنش کشیده شده و فقط باید رها شود.

 

با تشکر

برخی از شرکت کنندگان در این سمپوزیم عبارت بودند از:

پرفسور جامی شیا،

برنده مدال عقاب طلایی جمهوری آلبانی. استاد استراتژی و امنیت استراتژی و انستیتو امنیتی دانشگاه اگزتر انگلستان، مشاور عالی در مرکز سیاستگذاری اروپا با سابقه، 38سال کارمند عالی ناتو، معاون دبیرکل ناتو در امور ظهور چالشهای امنیتی، مدیرکل بخش طراحی سیاست در دفتر دبیرکل ناتو، عضو هئیت مشاور در امور امنیت و برنامه های دفاعی انستیتو سلطنتی انگستان و بلژیک، بنیانگذار وعضو شورای سیاست در انجمن جهانی اقتصاد در ژنو،

پروفسور تام سایر

استاد علوم سیاسی دانشگاه انتروپ، متخصص امنیت بین اللملی، بویژه در زمینه تروریزم.

 

پروفسور زیگ ترک

وزیرسابق توسعه آموزش، علوم و ورزش اسلوانی، استاد دانشگاه اسلوانی

پروفسور مقتدا خان

استاد علوم سیاسی، بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه دلاآوارِ، استاد در دانشگاه جورج تاون، نویسنده کتابهای پلی بین ایمان و آزادی، جهاد برای اورشلیم، جغرافیای اسلام و غرب، …

پرفسور تانگوی استریه دِ سویلندِ

استاد دانشگاه لووین بلژیک، محقق عالی در مرکز بحران و اختلافات بین اللملی، متخصص امور ژئوپلوتیک و سیاست خارجی قدرتهای بزرک.

پروفسور کریستوفر کوکر

استاد روابط بین اللمل در مدرسه اقتصاد لندن، همکار سابق ناتو، استاد کالجهای دفاع انگلستان، آمریکا، روم، سنگاپور و توکیو.

دکتر هیدر گربح

مدیر جامعه باز انستیتو سیاست اروپا و مدیر امور اتحادیه اروپا، مشاور کمیسیون اروپایی برای گسترش در بخش بالکان و ترکیه. استاد در مدرسه اقتصاد لندن.

پروفسور میشل لیگیوز

استاد روابط بین اللمل در دانشگاه لووین، مدیر بخش اروپایی شبکه فرانسه زبان تحقیقات عملیات صلح.

پروفسور رافائل مارشه تی

نماینده رئیس دانشگاه لویس و استادیار ارشد (مدرک ملی به عنوان استاد کامل) در روابط بین الملل در گروه علوم سیاسی و کالج حکومت دانشگاه LUISS، با تخصص در زمینه دمکراسی شهری، جامعه مدنی فراملی، امنیت سایبری.

پروفسور هال گاردنر

استاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، محقق درگیریها بین دولتی و بین جوامع، مطالعه امور جاری بین المللی از زاویه تئوریک و تاریخی در زمینه مداخله ناتو و گسترش اتحادیه اروپا، سقوط شوروی و اثرات آن بر چین و یورآسیا و تروریسم بین اللملی.

=============================

اخبار مرتبط

روزنامه ایندیپندنت انگلستان: کلنل ضد اطلاعات سابق آلبانی “فرقه رجوی مانند مافیا عمل میکنند”

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mek-maryam-rajavi-anti-iran-albania-cult-state-regime-a8556201.html

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا: مجاهدین جایگاهی در میان مردم ایران ندارد

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا در همدردی با قربانیان تروریسم در اهواز

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.