مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

خلاص شدن از شر بیماریهای مذمن فکری (مغزشویی) بدون تکیه به علم ممکن نست

 

مغزشویی و باورهای بیمارگونه بغایت بنیادگرایانه که در افکار فاشیستی و نژادپرستانه، فرقه گرایانه و تبعیض آمیز خود را نشان میدهد بسیار دیرپا هستند و خلاص شدن از شر آنها نیاز به زمان و مطالعه و شنیدن نظرات دیگران با ذهنی باز هرچند منتقد ممکن است. این افکار بسیار خطر ناک هستند چه برای خود فرد و چه برای دیگران و محیط و جامعه ای که در آن زندگی میکنند. چرا که تاریخ نشان داده، عملکرد آن فاجعه بار میتواند باشد از عملکردهای هیتلر گرفته تا استالین تا همین آخرین نمونه آن در کشتار مسلمانان در نیوزیلند

4

این مغزشویی ها با اهداف مشخص طی سالیان در ما شکل داده میشود طوریکه در تاروپود ما نفوذ میکند و جزئی از ما میشود.

حتی ما بعنوان مجاهد و اسیر مغزشویی های فرقه رجوی ابتدا به ساکن هیچ پاسخ قانع کننده ای به خودمان برای چـرایــی این میزان از تحمل اسارت، بندگی، تسلیم، ذلت، خاری، سرکوب، تحقیر، توهین به کرامت انسان، زندان، شکنجه، قتل و واگذاری خود و خانواده و هستی به یک دیوانه خود شیفته  بنام مسعود رجوی به بهانه ساختن انسان طراز نوین!! نداشتیم. این کتاب به پاسخ به این سوال میپردازد.

 

طی مدت اخیر تعداد زیادی از جوانان مجاهد توانسته اند با تکیه به اندک انرژی که در آنها باقی است خود را از شر چهاردیواری فرقه رجوی رها کنند. ولی با تجربه علم و تجربه شخصی میدانیم که خلاص شدن از ویروسهایی که نه تنها در سراسر مغز ما خانه کرده اند بلکه سالیان خود را در دفاع ازآنها یافته ایم مشکل است هرچند که در ظاهر نیز تظاهری از آن نباشد و یا حتی عکس آن را به نمایش بگذاریم . 

 

 به همین دلیل باید به علم ضد مغزشویی مسلح شد، به دانش انسانی و مبارزاتی سالم و مبتنی بر خواست توده ها مسلح شد والا در تناقض مستمر ما را از کار و حرکت بجلو و فکر آزاد آنگونه که هدف مغزشویی است باز میدارد. 

Cults in Our Midst

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.