چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

چرا آقای مسعودرجوی در پیامش به جوانان قیام کرده نگران پول گرفتنش از عربستان است؟

چرا آقای مسعودرجوی در پیامش به جوانان قیام کرده نگران پول گرفتنش از عربستان است؟

پیام مسعودرجویِ از گوربرخاسته و سوز گداز به مزدوریش برای عربستان به بهانه نصیحت به رژیم برای کوتاه آمدن در قابل قیام مردم!!

تشکل وابسته ای بنام مجاهدین که روزانه نه درگیر مبارزه با رژیم ایران آنگونه که صبح تا شام به کمک امدادهای غیبی عربستانی و سابقا عراقی در بوق و کرنا میکند، بلکه درگیر کفن و دفن اعضای فرسوده و بیمار و از کار افتاده که مقدمه ای است برای کفن و دفن کل تشکیلات و یا  با فاصله گرفتن از شهرهای آلبانی و ساختن قلعه ها با حصارهای حفاظت شده و بکارگیر سیستم های مسلح حفاظت خارجی به  بگیر و ببند جهت جلوگیری از فرار آنهایی که توانی برای فرار برایشان در جهنم این تشکیلات باقی مانده است مشغول میباشد.

این روزها با برخاستن مردم ایران و اعتراض به گرانی بنزین و فشارهای اقتصادی کمرشکن دست بکار شده و از گور تشکیلاتش، مسعود رجوی که هفت کفن پوسانده است را بیرون کشیده و از قول او که نه صدا دارد و نه تصویر طی پیامی از پنج هزار کیلومتری به رژیم توصیه میکند که تا دیر نشده عقب نشینی کند!!

تشکل بی صاحبی که با جانشینش مریم رجوی نه تنها در میان اعضای باقی مانده به پشیزی گرفته نمیشود، بلکه درمیان ایرانیان خارج کشور نیز مورد تنفر است تا چه رسد به ایرانیان داخل کشور، چاره ای ندارد الا اینکه از قول مردهایش پیام بدهد. و در آن سوز و گداز کند که چرا مزدوری این تشکل برای عربستان را به او خرده میگیرند:

“در دیماه ۹۶ می‌گفت که نقشه را آمریکا کشیده و پول را عربستان داده و اجرا بر عهده مجاهدین است. این بار اما جرقه را خودش با بنزین زده و پول گرفتن مجاهدین از عربستان هم به برگ سوخته تبدیل شده.” اطلاعیه از گوربرخاتسه، مسعودرجوی

والا باید بهای عقب نکشیدن را بپردازد!!

” اگر چنین نکند، لاجرم باید پای لرز و لرزهٔ افزایش قیمت بنزین بنشیند.” اطلاعیه از گوربرخاتسه، مسعودرجوی

اما آنچه در این اطلاعیه منتصب به “از گور برخاسته” بسیار برجسته است تلاش مریم رجوی برای ماست مالی کردن مزدوریش برای عربستان است که در جای جای یک اطلاعیه بدان پرداخته است.

نکات بسیار قابل توجه اطلاعیه “از گور برخاسته” در این است که:

  1. نتوانسته آنرا به هزاران کانون شورشی منتصب کند.چون بعد از برکناری جان بولتن، و خیانت!! آمریکا به عربستان و اسرائیل با حمله نظامی نکردن به ایران بعداز زدن پهبادش و حمله آرامکو، طبق اطلاعاتی که به بیرون درز کرده بود،  مریم رجوی از ماندگاری رژیم برای چندین دهه سخن گفته بود که با درگیریهای اخیرباردیگر غافلگیر شده بود.
  2. طی یک اطلاعیه در 3 جا به سوز گدازش از مزدوریش و پول گرفتن از عربستن پرداخته.(اینجا)
  3. مضحک اینکه چون نمیتواند آنرا رد کند دست آخر دجالگرانه تلاش کرده است پول گرفتنش را با سُراندن در ادامه جمله “به مجروحان کمک کنید” یاد پول گرفتنش افتاده که اصلا معلوم نیست چه ربطی به قیام مردم و مجروحان دارد، ماست مالی کند:

“به جوانان شورشگر، به‌ویژه مجروحان کمک کنید و پناه بدهید. هیچکس جز خلق در زنجیر به ما پول و پناه نمی‌دهد.”

در مورد مشغولیت مریم رجوی به کفن و دفن عناصر پیر و فرسوده شده تشکلاتش نیز اشک تمساح ریخته که:

” ارتجاع و سگهای زنجیری و جبهه همدست و پشتیبان که بر سن و سال اشرفیان خرده می‌گرفتند” اطلاعیه از گوربرخاتسه، مسعودرجوی
  1. بعلاوه اینکه این تشکل بغایت مذهبی مستبد  با افکار قرون وسطایی پوسیده، هیچگاه از مبارزان مردم ایران حمایت نمیکند، در این پیام نیز به شهدای قیام درود میفرستد. که هیچ نام و نشانی ندارند. واینگونه تلاش میکند خون آنها را در تفکر داعشی خود بالا بکشد.
  2. تیتر پیام از گور برخاسته، خطاب به “استبداد دینی” است!!! سوال از خود “از گور برخاسته اش” این است که: آیا در تشکیلات فرسوده خودت چیزی جز استبداد دینی مطلق استالینی ساری و جاریست؟ مگر ساده ترین اعتراضات اعضای خودت را با مشت آهنین و زندان و شکنجه و قتل و یا با تحویل به شکنجه گران ابوغریب جواب نداده ای؟ مگر خودت حکم تیر برای کسانیکه در زندان اشرف گرفتار بودند و قصد فرار داشتند نگذاشته بودی آنها که جایی را به آتش هم نمیکشیدند فقط میخواستند از جهنم استبداد تو خارج شوند؟ مگر حکم اعدام را برای زنان فراری تشکلت صادر نکرده ای؟ مگر حکم نکردی که برای فرار هر زن عضو بخاطر افشای کثافات شبانه ات ده عضو شورای رهبریت باید بمیرند؟

آیا نباید نتیجه گرفت که در این پیام آقای رجوی ضمن اعتراف به مزدوریش برای عربستان به در حال مرگ بودن تشکیلاتش نیز اعتراف کرده است؟
بنابراین به آقای “از گور برخاسته” و همسر و جانشین”منتظر گور” او  که پشت سر او مخفی شده است باید گفت:

لطفا!! به همان رتق و فتق دفن و کفن مرده هایت  و بگیر و ببندهای داخل تشکیلاتت بپرداز و با پولهای عربستان و اسرائیل با آنهایی که هنوز رمقی در جان دارند، فضای مجازی[1]اخیرا آنها 1700دستگاه کامپیوتر لنوو (Lenovo) بعلاوه مانیتور از یک شرکت آلبانیایی خریداری کردند. ابتدا فکر میشد برای فروش در آلبانی خریداری میشود ولی فرقه رجوی پولش را با احتساب مالیات خرید نقدآ پرداخت کرد. 1700کامپیوتر را برای کدام جهنم دره ای میخواهند؟https://www.nototerrorism-cults.com/?p=15865 را پر کن از حمایت از سیاستهای ترامپ، عربستان و اسرئیل برای تجزیه ایران. مردم ایران خوب میدانند با امثال شما چگونه رفتار کنند.

درعراق، صدام دستور میداد برای کمک های دریافتی باید اهدافی در داخل ایران که عراق تعین میکند مورد هدف قرار گیرند [2]فیلم یوتویب مذاکرات مسعودرجوی با سپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس سرویس کل اطلاعات عراق سال 199م -1378ش http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=537. مثلث اسرائیل و عربستان و آمریکا نیز با این گشاده دستی و خرید 1700دستگاه کامپیوتر[3]https://www.nototerrorism-cults.com/?p=15865 برای مریم رجوی اهداف خودرا توسط او پیش میبرند. از استبداد دینی امثال شما چیزی جز همین ها که شاهدیم انتظار نیست.

نه به تروریسم و فرقه ها

27آبان 1398

روز سوم قیام بنزین

References   [ + ]

1. اخیرا آنها 1700دستگاه کامپیوتر لنوو (Lenovo) بعلاوه مانیتور از یک شرکت آلبانیایی خریداری کردند. ابتدا فکر میشد برای فروش در آلبانی خریداری میشود ولی فرقه رجوی پولش را با احتساب مالیات خرید نقدآ پرداخت کرد. 1700کامپیوتر را برای کدام جهنم دره ای میخواهند؟https://www.nototerrorism-cults.com/?p=15865
2. فیلم یوتویب مذاکرات مسعودرجوی با سپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس سرویس کل اطلاعات عراق سال 199م -1378ش http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=537
3. https://www.nototerrorism-cults.com/?p=15865

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.