گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

پیشرفتی عمده در اقدامات بازدارنده از دسترسی تروریستها و فرقه ها همچون فرقه رجوی به رسانه ها و پلتفرمهای جهانی در کنفرانس پارلمان اروپا

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس پارلمان  اروپا

IMG_3462

آقای رضا جبلی

روز سه شنبه 10 ژانویه2017 آقایان رضا جبلی از فرماندهان و مسئولین سابق مجاهدین و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین عالی رتبه مجاهدین در کنفرانس “رسانه ها، پلت فرمهای جهانی” پارلمان اروپا شرکت کرد.

این کنفرانس توسط حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اروپا به ریاست مورتن لوکه گارد عضو پارلمان اروپا از هلند سازمان داده شده بود.

 

اعضای دیگر پنل عبارت بودند از:

آقای توماس میروپ کریستنسن مدیر عامل امور اتحادیه اروپا و رئیس دفتر فیس بوک در بروکسل

آقای اسپن اگیل هانسن از نروژ، مدیر مسئول روزنامه معروف آفتن پست

آقای پیتر خویگ کنودسن نویسنده و روزنامه نگار از هلند

خانم جیلین یورک نویسنده و فعال سیاسی از برلین آلمان

آقای آدام اسمیت اقتصاد دان و معاون ادیتور از روزنامه اکنومیست

آقای دانیل براون معاون کابینه خانم ورنا یورووا کمیسر عدالت، مصرف کنندگان، و برابری جنسی در پارلمان اروپا

15965902_1758096991178073_5284029713129747556_n

این کنفرانس، اساسا به بررسی سانسور در رسانه اختصاص داشت و کنترلهایی که از طریق الگوریتمهایی که شرکتهایی مانند فیس بوک و … بر مصرف کنندگان و سیاستهای مصرف و اطلاع رسانی و انتخاب مطالب جهت کنترل اعمال میکنند را مورد بررسی قرار میداد.

هیئت نه به تروریسم و فرقه ها آقایان رضا جبلی و داود ارشد  نقش بسیار فعالی در سمت دادن درست کنفرانس ایفا نمودند. آنها طی سخنان خود ضمن تشکر بسیار از برگزاری چنین کنفرانس مهمی توسط حزب لیبرالها و دمکراتهای اتحادیه اروپا و تشکر از رئیس جلسه آقای مورتن لوکه گارد توجه این کنفرانس را موضوع بسیار مهم و حیاتی در مورد رسانه ها مطرح و جلب نمودند.

 

 

 

سخنرانی داود

آقای داود ارشد

آقای داود ارشد در سخنان خود عنوان کردند که: آقای رئیس حضار محترم بنده و آقای رضا جبلی علاقه مندیم که ضمن تشکر و قدر دانی از رسانه ها و بویژه رسانه های اجتماعی جهانی مانند فیس بوک و تویتر و… که نقش بسیار سازنده ای در جنبشهای اجتماعی و فرهنگی در جهان امروزه بازی میکنند و به مردم جهان امکان تنفس بیشتر در فضای آزاد اینگونه رسانه میدهد توجه کنفرانس را به موضوع بسیار حیاتی که این روزها جهان با آن دست بگیربان است جلب کند. و آن نگرانی بنده و دوستم آقای جبلی و فکر میکنم همه ما در مورد دسترسی گروههای تروریستی و فرقه ها همانند گروه تروریستی داعش و سازمان مجاهدین خلق ایران که در پاریس مستقر هستند و رئیس آن خانم مریم رجوی در همین پارلمان نیز رفت و آمد میکند به همین ابزار بسیار سودمند جهت نفرت پراکنی و سازمان دادن تروریسم و برنامه ریزی و تبلیغ افراطی گری میپردازند است.

همین شبکه ها در حال حاضر بدلیل نبود قانون و کنترلهای مناسب وسیله ای شده است برای تخریب تمدن بشری توسط این فرقه ها وسیله ای که قرار است برای پیشرفت انسان و جامعه ما بکار برود.

آقای رضا جبلی نیز همچنین اضافه کردند که اگر توجه کرده باشید آقای مسعود رجوی رهبر مذهبی و خلیقه این فرقه صدها ساعت ویدئو و فایلهای صوتی نفرت پراکنی و تهدید به ترور و قتل در همین سایتهایی مانند فیس بود و یو تیوب و … دارد که در آن به کشتن مخالفان که بعضا شهروندان اروپا و آمریکا هستند و یا فرمان به نابودی امریکا و حامیات غربی مخالفین بصورت وصیت برای نیروهای مغز شویی شده خود دارد.

آقای داود ارشد گفتند که آیا وقت آن نرسیده است که شرکتهای بزرگی همچون فیس بوک و یوتیوب و … ضمن اینکه از این راهها در آمد زایی میکنند در همکاری با ارگانهای قانوگذاری مانند پارلمان اروپا نقش فعالتری در کنترل و جلوگیری از این فاجعه که بدست خودمان سلاح های تخریب جمعی بدست این فرقها مانند مجاهدین و داعش داده ایم ایفا کنند. آیا وقت آن نرسیده که از بجای پس فعالی در این زمینه به پیش فعالی روی بیاوریم؟

IMG_3480

پنل کنفرانس و آقای داود ارشد در مانیتور کنفرانس هنگام سخنرانی

بشریت در گذشته توانسته مانند آلمان بعد از شکست فاشیزم هیتلری هرگونه تبلیغ فاشیسم را با تصویب قوانین در آن کشور قانونا ممنوع کنند. ما بدینوسیله به ممنوعیت استفاده و دسترسی تروریستها و فرقها مانند سازمان مجاهدین و داعش و … از طریق این کنفرانس بسیار مهم فراخوان میدهیم.

از این نقطه به بعد تمام کنفرانس در مسیر جدید وارد شد و تروریسم و فرقه ها و استفاده آنها در کانون مباحث کنفرانس قرارگرفت.

آقای جو مک گنی از ارگان حقوق دیجیتالی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان هئیت و با تائید نکات آنها کنفرانس و پنل را مورد سوال قرار داد که چرا پلتفرمهای جهانی مانند فیس بوک و … فیلترهایی برای جلو گیری از بکارگیری و پخش مطالب نفرت پراکنی فرقه ها و تروریستها اعمال نمیکند. این باید خواسته همه ارگانهای ضد تروریستی نیز باشد و هست. نه فقط محتوای تروریستی که توسط شرکتها فیلتر میشود بلکه منابع و تروریستها و فرقه هایی که این مطالب را بارگذاری میکنند باید مورد پیگرد قرار بگیرند. هرچند برای ما مهم است که در مبارزه با تروریسم و فرقه ها و دسترسی آنها آزادیهای مدنی را محدود نکنیم.

Facebook cheif

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن

شرکت کننده بنام خانم رُسی پزشک از فرانسه سوال کردند، مشکل فقط در فیس بود نیست، گروههای تروریست و فرقه ها معمولا از اطلاعات موجود در رسانه های دیجیتال استفاده های غیر قانونی میکنند چگونه جلو آنها را حتی در این گونه موارد باید گرفت؟ مسئله بعدی در ادامه سخنان دوستان حاضر در جلسه از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها باید گفت ما میدانیم که تروریستهایی که  در اقدامات تروریستی دست داشته اند همه عملیات خود را از طریق همین رسانه های عمومی سازماندهی کرده اند و به تمامی اینگونه رسانه ها دسترسی داشته اند. همه  آنها حساب فیس بوکی داشته اند. چرا فیس بوک حسابهای آنها را نبسته است. چرا کماکان تروریستها و فرقه هایی که دوستان نیز اشاره کردند مانند ام ای ک هنوز حسابهای فیس بوکی دارند چرا اینقدر طول میکشد تا حسابهای آنها بسته شود؟  در ضمن فیس بوک امکان نمیدهد که شخص بتواند خودش حساب خودش را ببندد. چرا این امکان وجود ندارد.

IMG_3474

در جواب نماینده کمیسیون حقوقی نکاتی و قوانینی را در مورد کنترل تروریسم و فرقه ها عنوان کردند. ولی آنرا موکول به گزارش محتوای نفرت پراکنی آن توسط دیگر استفاده کنندگان و … موکول میکنند. ولی ما این مسئله را در کمیسیون حقوقی دنبال خواهیم کرد.

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن در پاسخ و واکنش به سوالات و معضلات مطرح شده توسط هئیت و در ادامه دیگر شرکت کنندگان در مورد فرقه ها و تروریستها و استفاده از رسانه های دیجیتال گفتند، باید این اطمینان را به همه شما بدهم که تروریستها و فرقهها جایی در فیس بوک ندارند  و نباید داشته باشند. باید اضافه کنم اگر شما یک فرقه هستید و نفرت پراکنی میکنید حتی اگر دستور غذایی هم در فیس بوک بگذاری را نیز قبول نداریم و جایی در فیس بوک ندارید چه برسد به مطالب نفرت انگیز. این یکی از معضلات بزرگ جامعه است و برای ما از اولویت بسیار بالایی برخورداراست. مایلم برای شما یک خبر را نیز اطلاع دهم که از این به بعد میتوانید حساب خود را از فیس بوک حذف کنید که در دو هفته آینده اجرایی میشود.

در حاشیه کنفرانس آقای رضا جبلی با آقای نماینده پارلمان اروپا بطور مفصل در مورد کارکردهای فرقه رجوی و محروم کردن خانوادهها از بازدید از فرزندانشان از محرومیتهای اعضای گرفتار در این فرقه از دسترسی به ارتباطات آزاد اطلاع رسانی کردند.

IMG_3487

گفتگوی آقای رضا جبلی با عضو بارلمان اروپا آقای مورتن موکه گارد

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes