گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

محمد علی جابرزاده گوبلزِ فرقه رجوی درگذشت، کیست؟

مرد شماره یک سیستم گوبلزی و عضو ستاد سرکوب فرقه رجوی، محمد علی جابرزاده به مسعودرجوی پیوست

اما “گوبلز” ایزمیکه او با هدایت رجوی بیادگار گذاشته ادامه دارد.

نقل از داود ارشد :مسئول دفتر بخش تبلیغات زیر نظر محمدعلی جابرزداه

محمد علی جابرزاده از اعضای سرکوبگر مرکزیت فرقه رجوی بود که در فاز سیاسی مسئولیتهایی دربخش تبلیغات تحت مسئولیت علی زرکش بدعهده داشت. که مریم رجوی در نوشتن پروسه گوبلز فرقه اش اولین دروغ را نوشته که وی در ایران مسئول تبلیغات فرقه اش بوده است تا مبادا نام علی زرکش که مسئول محمد علی جابرزاده بوده است را ببرد.

فرقه رجوی در سایت خود آورده است:

محمدعلی جابرزاده پس از آزادی از زندان، مشاور دفتر سیاسی و مسئول ستاد تبلیغات سازمان مجاهدین خلق ایران (شامل نشریه و رادیو صدای مجاهد و سیمای مقاومت) و سپس مسئول کمیسیون مطالعات سیاسی شورای ملی مقاومت ایران بود.

درصورتیکه خودهمین سایت در مورد علی زرکش چنین آورده بود:

در کنار مجاهدانی چون موسی خیابانی و کاظم ذوالانوار توشه‌ها برگرفت و یکی از مسئولان مجاهدین در بند 4 و 5 زندان قصر بود. بعد از انقلاب، همراه با همرزمانش، جنبش ملی مجاهدین را در مشهد پایه‌ریزی کرد. سپس به تهران منتقل شد و تا پایان فاز سیاسی مسئولیت تبلیغات و انتشارات را به‌عهده داشت.

اما چرا مریم رجوی به چنین دروغگویی آشکاری تن میدهد؟ البته این روش جاری در فرقه رجوی است که نان را به نرخ روز بخورد. و هرچه دورغ لازم باشد برای آن روزش بگوید و بنویسد. ولیدر این مورد مشخص یک مشکل دیگری هم وجود داشت و آن، نام نبردن از علی زرکش است که اتفاقا همین مرحوم جدید که به رهبری فرقه در جهنم پیوست و مردم ایران را از محاکمه و مجازات خودش محروم کرد، جزء کسانی بود که بعد از مریم رجوی در همدستی با مسعودرجوی وقتی کودتای ایندو را دید به آنها پیوست و علی زرکش را به زیر کشیدند. وی از مدافعان اعدام علی زرکش بود .

محمد علی جابرزاده بهمراه مسعود رجوی به فرانسه فرار کرد و بنده ایشان را از همان روزهای سال 1360 که در اورسورواز حضور داشت میشناسم. مدتها دفتر ستاد تبلیغات در پاریس بوده ام. ضمنا در روستای لیل آدام در یک ویلای بسیار بزرگ در شمال پاریس هم خانه بودیم

محمد علی جابرزاده مسئول تئوریزه کردن دیکتاتور و سرکوب های خشن مسعود رجوی بود. وی تمامی فحاشیها و لجن پراکنیها و ترور شخصیت در فرقه رجوی علیه مخالفین ازعلی زرکش و یعقوبی گرفته تا مهدی افتخاری و همه ما جدا شدگان از مرکزیت تا عضو ساده و حتی پیوسته های جنگ ایران عراق و شورایی ها بود.

وی با تکیه به لمپنیزم افسار گسیخته اش خلاقیت بسیار بالایی درتولید واژه هایی مانند بریده مزدور، شاگردجلاد، پاسدار سردوشی گرفته، معتاد خمینی، …داشت. به همین دلیل نیز همواره مورد توجه و لطف مسعود رجوی قرار داشت.

بعد از اینکه وی همه اصول انسانی و مبارزاتی خود را برای بقدرت بالاتر رسیدن در سازمان به مسعود رجوی فروخت و علی زرکش را از میان برداشتند، اولا مسعود رجوی به پاس خدمات او مرا که تا آن زمان مسئول دفتر ستاد مرکزی (عراق-بفرماندهی عباس داوری) بودم بعنوان نشان دادن رضایتش از محمد علی جابرزاده به ریاست دفتر تبلیغات منصوب کرد. بویژه که عباس داوری و همسرش بدلیل مخالفت با انقلاب ایدئولژیک خلع رده شده بودند و زیر برخورد و برای مدتی جابرزاده به بغداد منتقل شد و عباس داوری که از قبل از انقلاب ایدئولژیک 1363 عضو دفتر سیاسی بود رفت زیر دست محمد علی جابرزاده که عضو مرکزیت بود.

مسعود رجوی در ادامه تطمیع محمدعلی جابرزاده و بستن دهان او مجوزی صادر کرد که بنده یک خود رو پژوه 508 نو که آن زمان از نمایندگی آن در خیابان شانزه لیزه بقیمت 58هزار فرانک فرانسه خریدم و بعد از اینکه در نمایندگی پژو در منطقه تقرافونتن (استان پونتواز) 15هزار فرانک نیز خرج لوکس سازی آن شد بعنوان هدیه به وی داده شد.  درصورتیکه تا آن زمان هیچ فردی بجز مسعود رجوی در فرقه رجوی خودرو شخصی نداشت. در عراق نیز ابتدا محمد حیاتی و بعد عباس داوری هرکدام یک خودرو شخصی داشتند که وزارت اطلاعات عراق تامین کرده بود.

بعد از آن نیز کار من خرید لباس از گالریهای شانزه لیزه و گالری لافایت برای وی بود که اساسا نیازی هم نداشت. ولی برای پرکردن عقده های حقیر خودش و اینکه دفتر سیاسی شده بود، از این خوان مجانی که رجوی برایش گسترده بود استفاده کند.

 

از جمله خاصه خرجیهای فرقه رجوی به پاس خدمات سرکوبگرانه وی در راس سیستم جنگ سیاسی که نویسنده همه سخنرانیهای مریم رجوی و سرمقالات و مطالب نشریه بوده است یکی از منفورترین چهره ها در میان مجاهدین بود، خدمات پزشکی بوده است که مریم عضدانلو با بیشرمی تمام زماینکه روزانه مجاهدین اسیر در اشرف و لیبرتی وحالا در آلبانی بدلیل کمبودهای رسیدگی بدانها مرگ را تجربه میکنند از آن یاد میکند.

وی همسر سهیلا صادق است خواهر ناصر صادق از اعضای مرکزیت سازمان در زمان شاه بود.

محمدعلی جابرزاده از جمله کسانی بود که مرا به دهسال زندان (دوسال در اشرف و هشت سال در زندان ابوغریب عراق ) .محکوم نمود

هرچند در زمانیکه بنده دانه به دانه استدلال میکردم که تشکیلات به شکل مافیایی در آمده است که کارش سرکوب رزمندگان و دستگیری و شکنجه کردن آنها و فریب همپیمانان و کشتار کردها و … است آنهم با تکیه به شهادتهای عینی خودم حرفی برای گفتن نه محمد علی جابرزاده و نه دیگران نداشتند وقتی دید که همه برگه های خروج را امضاء کردم و در خروجم از فرقه جدی هستم، شروع کرد به فحاشی و مزدور خواندن بنده وتهدید به اینکه فکر میکنی میگذاریم زنده از زندانها بیرون بروی؟

محمدعلی جابرزاده بهمراه مهدی ابریشمچی عضو ستاد سرکوب درونی فرقه رجوی بودند که امر محاکمه و مجازات مخالفین را پیش میبردند.

جرم بنده این بود که به مقدس سازی مسعود و مریم و امام زمان سازی آنها و سرکوب داخلی و اینکه انتخابات در ایران و انتخاب خاتمی نشان داد که ما سالیان نوری با واقعیت ایران فاصله داریم را مطرح میکردم و اعتراض داشتم. چون رجوی تاکید کرده بود که در دور دوم حتما خاتمی را میکشند و اجازه نمیدهند به دور دوم برسد و حتی گفت که اگر برای دور دوم انتخاب شود کار ما ساخته است و باید جمع کنیم و برویم.

محمد علی جابرزاده بدلیل خودفروشی اش به رجوی همانند سال 1360 جزء کسانی بود که زمانیکه آمریکا به عراق حمله و آنرا تسخیر نمود به همراه مسعود رجوی و مریم رجوی با پشت کردن به همه مجاهدین در عراق و تنها و زیر بمباران گذاشتن آنها به  پاریس فرار کردند. این عنصر خائن همواره همانند رجویها از صحنه فرار کرده است.

متاسفانه با مرگ این عنصر خودفروخته امکان محاکمه و مجازات یکی از سردسته های فرقه رجوی که در تروریسم افسارگسیخته که جان هزاران مجاهد و مردم ایران را به نابودی کشاند بدست دادگاههای مردم ایران از دست رفت.

به امید ریشه کن شدن تروریسم و فرقه گرایی در ایران و جهان

داود ارشد

12فوریه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes