گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

افشای نقض شدید حقوق بشر در فرقه رجوی در کنگره بیست و پنجمین سالگرد امضا قرارداد ماسریخ

 

 

 

سالن تاریخی قرارداد ماستریخت 1992

سالن تاریخی قرارداد ماسریخ 1992

بر اساس دعوت رسمی حزب “اتحاد لیبرالها ودمکراتهای اتحادیه اروپا Alde” هئیتی از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در کنگره بیست و پنجمین سالگرد امضاء قرارداد تاریخی ماسریخ (تشکیل اتحادیه اروپا) که در همان سالن تاریخی امضاء قرارداد ماسریخ با حضور سیاستمدران عالی اروپایی در شهر ماستریخ هلند برگزار میشد شرکت کردند.

سالن تاریخی قرارداد ماسریخت : دبیرکل حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اتحادیه اروپا آقای هانز ون در حال سخنرانی

سالن تاریخی قرارداد ماسریخت : دبیرکل حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اتحادیه اروپا آقای هانز ون در حال سخنرانی

در این کنگره  آقای عیسی آزاده  و داود ارشد طی سخنرانیها و دیدارهایشان با دبیرکل حزب اتحاد لیبرالها ودمکراتهای Alde (آلده) آقای هانز ون بالین و آقای اندرو دوف از مرکز سیاستگزاری اتحادیه اروپا،  فرماندار ایالت لیمبوگ هلند و نماینده پادشاه هلند و بسیاری اعضای بلند پایه حزب و نماینده پارلمان اروپا در کنگره مذاکره و گفتگو کردند.

DSC00142

 هئیت طی مذاکراتشان در مورد مشکلات فراروی اتحادیه اروپا از جمله تروریسم و رشد راست افراطی به افشای حضور گروه تروریستی فرقه رجوی در اروپا و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه  پرداختند.

از جمله پیرامون وضعیت نابسامان اعضا فرقه رجوی در آلبانی و نقض گسترده اولیه ترین حقوق پایه ای انها توسط  سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی ) مفصلا صحبت کردند از جمله:

نقض حقوق پایه ای اعضا در مناسبات درونی این فرقه مانند سلب هرگونه اختیار و اراده انسانی از اعضا ؛ وادار کردن زنان و مردان به طلاق اجباری و؛ جدا کردن کودکان از مادرانشان با دستور رهبری فرقه ؛ قطع کامل افراد با دنیای بیرون و وضع کردن سخت ترین مجازات های ضد انسانی بر علیه اشخاصی که به نحوی از انحاء اقدام به ارتباط  تلفنی و یااگوش دادن به رادیو  که مخفیانه انجام می دادند.

آقای تئودور جی. اف. ام باون فرماندار ایالت لیمبورگ و نماینده پادشاه هلند در کنگره و آقای داود ارشد

آقای تئودور جی. اف. ام باون فرماندار ایالت لیمبورگ و نماینده پادشاه هلند در کنگره و آقای داود ارشد

آقای فرماندار ایالت لیمبوگ هلند و نماینده پادشاه هلند در کنگره ماسریخت

آقای فرماندار ایالت لیمبوگ هلند و نماینده پادشاه هلند در کنگره ماسریخ

شرکت در سرکوب شعیان و کردهای عراقی در همکاری مستقیم با  سازمان اطلاعات و امنیت صدام حسین. فرقه رجوی اعضایش را طوری مغزشویی کرده است که بجز رهبری مجاز به فکر کردن روی هیچ موضوع دیگری نباشند. برای سیستماتیک کردن این جنابت  روزانه و هفت روز هفته جلسات اجباری نشست های شسشتوی مغزی بر قرار کرده است که کماکان ادامه دارد. علاوه بر این جلسات شستشوی مغزی تا سرحد مرگ از افراد بیگاری می کشند که در هنگام استراحت افراد حتی مجاز به فکر کردن بخود و اینده و گذشته شان مجالی پیدا نکنند.

فرقه رجوی تنها فرقه ای در جهان است که ارتباطات را برای اعضا حرام اعلام کرده است و حتی کشتن خانواده های مخالف فرقه بدست اعضای فرقه را جهاد در راه خدا و افزایش ایمان آنها را اعلام نموده است و از همین رو هیچ کس جرات نمیکند که با  وصل به اینترنت و یا با تلفن با خانواده تماس برقرار کند.

11آقای هانز ون بالین دبیرکل حزب اتحاد لیبرالها ودمکراتهای Alde (آلده) اتحادیه اروپا و آقای داود ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقایان عیسی آزاده و داود ارشد و دبیرکل حزب آلده اتحادیه اروپا آقای  هانز  ون بالین

علیرغم انتقال اعضا از عراق به البانی متاسفانه این اعمال ضد انسانی با شدت بیشتری بر علیه اعضا  اعمال میشود.

آقای ارشد و آقای اندرو دوف و آقای عیسی آزاده

آقای ارشد و آقای اندرو دوف عضو پارلمان و از اعضای عالیرتبه مرکز سیاستگذاری اتحادیه اروپا و آقای عیسی آزاده

 فرقه تصمیم گرفته است که همه اعضا را که در حال حاضر بصورت غیر متمرکز در تیرانا در اپارتمانهای  این فرقه نگهداری می شوند. را همانند عراق به یک قلعه مخوف بنام اشرف 3 در خارج از شهر تیرانا و دور از چشم رسانه ها بصورت ایزوله نگهداری کند و افراد را در بی خبری مطلق از دنیای بیرون نگهدارد. ترس ووحشت فرقه از اگاه شدن اعضا با دنیا بیرون وجدا شدن از مناسبات وحشتناک آن است .تا کنون افراد مقاومت کرده اند و لی فرقه مصصم است به هر قیمت و بهایی هم که شده است همه افراد را به این پادگان ایزوله منتقل کند.

هئیت بعنوان نماینده ای از جانب جداشدگان در آلبانی و اعضایی که هنوز اسیر فرقه رجوی هستند صمیمانه درخواستکمک نمودند که به این فرقه فشار آورند تا :

  1. کلیه افراد تک به تک بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی طرف حساب مقامات البانیا و کمیساریا حقوق بشر باشند و فرقه تحت عنوان سخنگو نیات پلیدش را بنام اعضا اعمال نکند. زیرا این یک حربه کثیفی است که فرقه برای پایمال کردن حقوق اعضا در عراق استفاده می کرد و در حال حاضر با گماردن اشخاصی بعنوان سخنگو قیم اعضا شده است .در صورتیکه این افراد زیر سن نیستند و نه نیازی به وکیل و وصی از طرف فرقه ندارند.
  2. فرقه رجوی باید اجازه دهد که خانواده اعضا بدون هیچ گونه محدودیتی با فرزندانشان در البانی ملاقات و گفتگو داشته باشند.
  3. دستور رسمی و کتبی رهبر فرقه مسعود رجوی مبتنی بر قتل خانواده ها توسط اعضا که در کتابی بنام “خانواده ها” بقلم مسعود رجوی آمده است و با شدت و حدت تمام توسط مریم رجوی اعمال و دنبال میشود افشا و لغو شود.
  4. کمیساریا باید حقوق فردی اعضا را به رسمیت بشناسد و نبایستی حقوق پناهندگی افراد توسط نمایندگان فرقه داده شود که به بهانه های واهی این فرقه حقوق تعیین شده افراد را به نصف تقلیل بدهد و در مواردی هم به دلیل اینکه یک سری از افرادیکه جدا شده اند با خانواده یا دوستانشان ارتباط گرفته اند از حقوق ماهیانه محروم شده اند.
  5. دولت البانی و کمیساریا باید هر چه سریع تر استاتوی قانونی و حقوقی این افراد را تعیین تکلیف کند و برای افراد اسناد و مدارک پناهندگی داده شود که حق مسافرت داشته باشند در حال حاضر این فرقه متاسفانه البانی را هم به یک زندان برای اعضا ایجاد کرده است.
  6. تعدادی از اعضا که در البانی هستند قبلا دارای اسناد پناهندگی از کشورهای اروپایی بوده اند خواهشنمد است که تصمیماتی اتخاذ شود که به این افراد اجازه ورود به این کشورها داده شود. چون تعدادی از این افراد بیمار هستند و در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می برند و نیاز مند کمک هستند
با مقامات حزب آلده و رهبر آن1

دبیرکل و اعضای عالیرتبه حزب و نمایندگان پارلمان ا روپا و آقای اندرو دوف

آقای دبیرکل و هم چنین آقای اندرو گوف  بشدت تحت تاثیر وضعیت جدا شدگان در آلبانی قرار گرفتند و ابراز کردند که علیرغم اینکه  توسط نامه ها و گزارشات جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در جریان ما وقع قرار میگرفتند مشکلات جاری اتحادیه اروپا و مشغولیت سیاستمداران باعث شده که گروههای تروریستی و فرقه های مخرب مجال بیشتری برای پیشبرد اهداف خود پیداکنند و هر کدام بنوبه خود قول مساعدت و کمک برای این امر اسنانی دادند.

در پایان کنفرانس با سایر اعضا و مسئولین این حزب دیدار و گفتگویی صورت گرفت و به اعضا و مسئولین حزب  نسبت به خطر فرقه گرایی  هشدار داده شد و ماهیت فرقه گرایانه سازمان مجاهدین افشا شد.

65

مذاکرات آقای تئودور جی. اف. ام باون فرماندار ایالت لیمبورگ و نماینده پادشاه هلند در کنگره و آقای داود ارشد

DSC00157

سخنرانی افتتاحیه کنگره توسط نماینده پادشاه هلند و فرماندار ایالت لیمبورگ آقای باون

سخنرانی افتتاحیه کنگره توسط نماینده پادشاه هلند و فرماندار ایالت لیمبورگ آقای آقای تئودور جی. اف. ام باون

IMG_20171007_111425

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا

نهم اکتبر 2017

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes