گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

شرکت در کنگره سالیانه احزاب لیبرال اتحادیه اروپا و دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

دادخواهی در قبال سوء استفاده  از پناهندگان بعنوان برده در تیرانا در نزد نخست وزیران هلند و اسلووانیا و..

تعهد نامه و لیبرتی

عکسهایی که کنگره را متعجب کرده برده داری در اروپاست آنهم برده داری زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای داود ارشد از جانب اسرا و جدا شدگان فرقه رجوی در کنگره سالانه حزب آلده (حزب اتحاد احزاب لیبرال دمکرات اروپا) که طی سه روز از ساعت 8صبح الی 22شب طی روزهای اول تا سوم دسامبر در شهر آمستردام هلند برگزار شد شرکت جست.

در این کنگره آقای داود ارشد  طی دهها ملاقات  بویژه ملاقات با نخست وزیر هلند و نخست وزیر اسلووانیا، ملاقات با رهبران احزاب و مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و سخنرانی طی سه روز بعنوان صدای در گلو خفه شده پناهجویان ایرانی در فرقه رجوی و صدای دادخواهی آنها علیه فرقه رجوی و ستمها و نقض حقوق بشر در قالب برده داری نوین پناهندگان در این کنگره و در میان احزاب متعدد از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا عضو این حزب، مقامات عالی و سیاستمداران و فعالین سیاسی آنها را در جریان وضعیت اسفبار آنها قرار داد. 

 نخست وزیر هلندنخست وزیر اسلووانیا

سخنرانی نخست وزیر استونی
سخنرانی نخست وزیر استونی

آقای ارشد درکنگره آلده پارتی

بعضی از شخصیت های برجسته شرکت کننده در کنگره:

نخست وزیران حاضر در کنگره:

 نخست وزیر هلندآقای مارک روته،

نخست وزیر اسلونیا آقای میرو سرار،

نخست وزیر لوکزامبورگ آقای خاویر بتل،

نخست وزیر استونیا آقای یوری راتاس

نخست وزیر بلژیک آقای چارلز میشل

DSC00581

بعضی وزیران حاضر در کنگره:

وزیر کشاورزی فلاند آقای یاری له په

آقای ورنر هویر معاون سابق وزیر خارجه آلمان و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا

رهبران احزاب حاضر در کنگره:

آقای هانز ون بالین رهبر حزب آلده پارتی 

آقای گای فرهوفسشتات رهبر فراکسیون لیبرال دمکراتهای پارلمان اتحادیه اروپا 

آقای کریستین لندنر   رهبر حزب لیبرال دمکراتهای آلمان

آقای الکساندر پچتولد  رهبر حزب لیبرال دمکراتهای هلند

آقای آلبرت ریویرا  رهبر  حزب لیبرال دمکراتهای  اسپانیا

خانم گویندولین روتن رهبر حزب لیبرال دمکراتهای بلژیک

آقای بارت زومرز  رهبر اتحاد لیبرال دمکراتها در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک

آقای ریستزارد پترو رهبر حزب لیبران مدرن لهستان

D1 MF1

آقای ارشد، رهبر آلده پارتی، آقای اندرو دوف رئیس بخش سیاست گذاری اتحادیه اروپا

اعضای کمیسیون های مختلف اتحادیه اروپا:

خانم مارگارت ورستاگر

خانم ویولتا بولک

خانم ورا یورووا

در این کنگره نزدیک به دو هزار تن از سیاستمدران عالیرتبه اروپا، اعضای مجلس اتحادیه اروپا، اعضای مجلس کشورهای مختلف اروپا و اعضای احزاب مختلف و آقای جورجیوس ماروس رئیس سیاستگذاری فیس بوک و یک هئیت  پارلمانی متشکل از اعضای مجلس ارمنستان شرکت داشتند. 

 

رهبر فراکسیون لیبرال دمکراتهادر طی روزهای بلند کنگره وضعیت نقض حقوق بشر و سرکوب و تزئیقات اعمال شده بر جدا شدگان و اعضای کماکان اسیر و توطئه انتقال اجباری به اسارتگاه ابدی تحت نام دروغین اشرف 3با افشاء سند گرفتن تعهد به بازگشت پذیر نبودن مسیر اشرف 3 تا پوسیدن و مرگ اعضا در آنجا با شیوه های نوع داعش افشا گردید.  

همچنین شرح مفصلی از شقاوتهای اعمال شده علیه اعضا در اشرف و لیبرتی و حتی قبل از آن از دستگیری، شکنجه های منجر به مرگ و زندانهای طویل المدت، تحویل به زندان ابوغریب، … جهت سرکوب صداهای آزادیخوهانه و مخالفت با شیوه های تروریستی-استالینستی فرقه رجوی به اطلاع کنگره رسید.
در تمامی ملاقاتهای انجام شده به تمامی طرفهای مذاکره خواست جنبش دادخواهی (نه به تروریسم و فرقه ها) مؤاخذه فرقه رجوی و سپس محاکمه بر سر تمامی اسرای در بند و فشارهای اعمال شده علیه نجات یافتگان است و آمادگی جدا شدگان جهت شهادت در هر دادگاهی اطلاع داده شد.

کمیته های مختلف

تا از این طریق سران این فرقه و بخصوص خانم مریم رجوی  به نفی انسانیت اعضای خود چه اسرا و چه جداشدگانش بعنوان قیم و صاحب آنها خاتمه داده، هویت و استاتو انسانی تک تک مجاهدین را بر اساس اصول اولیه حقوق بشر برسمیت بشناسد؟ ضمنا در مقابل اعمال خود پاسخگوی عدالت باشند.

تا مریم رجوی با خاتمه دادن به توتالیتریسم استالینی-کره شمالی تشکیلاتش،  اجازه دهند آزادانه و بدور از حصارهای بلند چندین ده سالهِ فیزیکی – تشکیلاتی مانند زندان و شکنجه و تهدید ،ترور سیاسی، مغزشویی، شکنجه عاطفی، شکنجه مذهبی، توهین، گروگانگیری انگیزه ها، تتمیع، فریب، قطع و بی خبری از جهان… و اجازه دادن به دسترسی به همه امکانات اولیه انسانی همانند دیگر انسانهای امروز جهان از جمله تماس با جهان خارج، دسترسی به اخبار و اطلاعات، رادیو، تلویزیون، ارتباطات تلفنی و  اینترنتی، تماس با دوستان و خانواده، ارگانهای حقوق بشری ….بتوانند راه و سرنوشت خود را خود بدست بگیرند  تا از برده گی فرقه رجوی خارج شوند.

کریستین لیندنر
همچنین آقای ارشد عنوان کردند که  باید روشن شود که چرا فرقه رجوی بیش از صد مجاهد بدون سلاح و دفاع در اشرف نگهداشته شدند تا بدست عوامل جنایتکار مالکی قتلعام شوند. چرا زمانیکه فرقه رجوی برای یک “شو” خود صدها میلیون یورو خرج میکند نزدیک سه هزار تن از اعضای خود را در لیبرتی در اسارت نگهداشتند و با تمامی تلاشهای انسانی جهان برای خروج آنها مقابله کردند تا زیر موشک و بمباران تکه تکه شوند.

از طرفی نیزتشریح گردید که باید ریز همکاری این فرقه با صدام حسین در عراق و جنایاتی که مرتکب شده و همچنین همکاریهایش با عربستان که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان بود روشن گردد.

 

Bart Somers elected as new ALDE-CoR President

ملاقات با آقای بارت زومرز رهبر اتحاد لیبرال دمکراتها در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک ‏

شرح مفصلی نیز از فعالیتهای دیگر جداشدگان در سراسر اروپا چه مستقلا و چه بطور گروهی بعد از رهایی در هرکجای جهان که باشند مانند فرانسه، آلبانی، بلژیک، آلمان، نروژ، هلند، انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئیس، … دست به افشاگری علیه تروریسم و نقض آزادیهای دمکراتیک، نقض حقوق بشر و سرکوبهای فرقه رجوی میپردازند و اقدامات فرقه رجوی جهت ترور سیاسی این فعالین به سمع و نظر گسترده ای از عالیترین مقامات اروپا رسید.

پیام ویدئویی روز اول از کنگره

 

FACE BOOK HOLAND PM

پیام ویدئویی روز دوم از کنگره

 

 

ملاقات با اعضای پارلمان ارمنستان خانم مانه تاندلیان و آقای ادموند ماروکیان

ملاقات با اعضای پارلمان ارمنستان خانم مانه تاندلیان و آقای ادموند ماروکیان

مارگارته وستاگر

ورا یورووا

رهبر حزب لیبرال بلژیک خانم گیوندولین بوتن و خانم نیکولا بیر عضو پارلمان آلمان

دیدار با آقای مورتن موکه گارد عضو پارلمان اروپا

دیدار با آقای مورتن موکه گارد نماینده پارلمان اروپا

خانم بتینا اشتارک وات تزینگر عضو پارلمان آلمان

خانم بتینا اشتارک وات تزینگر نماینده مجلس  آلمان

 

 

 

عضو پارلمان نروژآقای اولاالوستوِن

نماینده مجلس   نروژ   آقای اولاالوستوِن

 

 

 

 

 

 

26987499779_c8f0946e56_o
نخست وزیران شرکت کننده در کنگره

نخست وزیران شرکت کننده در کنگره

نماینده مجلس دانمارک

نماینده مجلس دانمارک

نماینده پارلمان اروپا خانم صوفی اینت فلد

نماینده پارلمان اروپا خانم صوفی اینت فلد ازهلند

آقای فردریک فدرلی عضو پارلمان اروپا و یکی از معاونین حزب آلده

آقای فردریک فدرلی عضو پارلمان اروپا از سوئد و یکی از معاونین حزب آلده

D1 DB1
D1 K3
D1 K4

DSC00581

DSC00629

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes