گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

دستگیری محافظان مریم رجوی طی یک تعقیب و گریز توسط پلیس پارلمان اروپا بدنبال حمله و ضرب و شتم جدا شدگان

تراکتآخرین اخبار رسیده به جنبش نه به تروریسم و فرقه ها:

بنا به دعوت پارلمان اروپا از جداشدگان فرقه رجوی در ارتباط با ماهیت تروریستی فرقه رجوی و رفتار ضد انسانی آن با پناهندگان و جدا شدگان در تیرانا،  عصر روز ششم ماه دسامبر، تنی چند از جدا شدگان از جمله آقایان مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی در پارلمان اروپا شرکت کرده و تجارب خود را از یک فرقه تروریستی به اطلاع پارلمان  اروپا در سمینار برسانند.

همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. تیم محافظان مریم قجر هنگام خروج این دو جدا شده که کمی زودتر از موعود پایان جلسه از پارلمان اروپا خارج شده بودند در مقابل پارلمان مورد حمله و ضرب وشتم قرار میگیرند. که قبلا به اطلاع عموم رسید. 

 

آخرین اخبار رسیده از جداشدگان حاکی است که:

بخشی از تیم حفاظت تروریستی فرقه رجوی که بهمراه مریم رجوی در پارلمان اروپا این جنایت را به اجرا گذاشتند عبارتند از:

 

سیاوش رجبی(https://www.facebook.com/siavosh.rajabi1) مقیم لندن، جلال شریفی که از البانی بطور قاچاق به بلژیک آمده است، وحید بابا خانی، موسی فیض، محمد اطمینان، محسن شریفی، محمود ائمی ، احسان اقبال درپوش خبرنگار، حمید طاهرزاده 

تراکت

سیاوش رجبی

عکسی از سیاوش رجبی یکی از تروریستهای مهاجم تیم حفاظت مریم رجوی از فیس بوک او برایمان ارسال شده است

بعد از اینکه حدود ده تن از محافظان مریم رجوی به آقایان مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی که منجر به شکستن بینی آقای مهدی خوشحال و شکستگی فک، شکستن بینی و پاره شدن لب آقای عبدالکریم ابراهیمی شده است. آقا ابراهیمی میتواند خود را به سالن ورودی پارلمان اروپا رسانده و با فریاد تروریستهای مریم رجوی دارند ما را میکشند از پلیس پارلمان درخواست کمک بنماید. 

حفاظت پارلمان با فوریت درخواست آمبولانس کرده و  با اصرار پلیس قبل از رسیدن آمبولانس بهمراه آقای ابراهیمی بسرعت بدنبال تروریستهای ضارب از محافظین مریم رجوی میروند که موفق میشوند آنها را که در یک خودرو در حال فرار بودند طی یک تعقیب و گریز متوقف سه تن از آنها را دستگیر کنند. 

بدنبال دستگیری تروریستهای فرقه رجوی و بدنبال انجام معالجات جهت بند آوردن خون پلیس از آقای ابراهیمی درخواست میکند که شکایتش را کتبا انجام دهد و گزارش مفصلی نیز پلیس از آقای ابراهیمی و شاهدین در صحنه تهیه میشود که برای شهادت توسط مامورین پارلمان اروپا به اداره پلیس معرفی شده بودند. بعد از پایان مراحل قانونی شکایت و بازجویی آقای ابراهیمی به بیمارستان و تروریستهای مریم رجوی در بازداشتگاه پلیس زندانی میشوند. 

که طبق اطلاع این سه تن کماکان در بازداشت پلیس هستند. و آقای ابراهیمی امروز از بیمارستان مرخص شده است. و با کمک پلیس به مقامات پارلمان اروپا به کشور محل سکونت خود بازگشته است.  پلیس از آقای ابراهیمی خواسته است که منتظر نامه آنها جهت مراجعه به دادگاه هنگام محاکمه ضاربین تروریست محافظ مریم رجوی باشد. 

آقای مهدی خوشحال نیز که در این حادثه دماغش شکسته است و از ناحیه کمر آسیب دیده است در جریان حمله به سمت خلاف درب ورودی پارلمان فرار میکند و متاسفانه ارتباطش با آقای ابراهیمی قطع میشود و با کمک مردم به محل سکونت خود باز میگردد. 

photo 2017-12-07 00-48-09

یک اکیپ از محافظین تروریست فرقه رجوی نفر اول سمت راست موسی فیض، نفر دوم از چپ سیاوش رجبی ساکن لندن

 منبع جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

 

بیشتر بخوانید

 —————————————————————————

 —————————————————————————

حمله و ضرب و شتم جدا شدگان از فرقه رجوی توسط تیم حفاظت مریم رجوی درمقابل پارلمان اروپا

 

خانم رجوی شما که در اروپا منتقدین خود را مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده به بیمارستان میفرستی در مدینه فاضله خود وقتی قدرت هم داری با منتقدین چه خواهی کرد؟

محصولات جمهوری دمکراتیک اسلامی فرقه رجوی این است؟

 

متوجه میشوید که چرا میگوئیم خوشبختانه فرقه مرگ رجوی در ایران به حاکمیت نرسید؟

بنا به دعوت پارلمان اروپا از جداشدگان فرقه رجوی در اروپا در ارتباط با گزارشی در مورد پناهندگان، عصر روز ششم ماه دسامبر، آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفورفتاحیان، مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی و رضا صادقی جبلی از کشورهای مختلف خود را به بلژیک و مقر پارلمان اروپا رساندند تا در این کنفرانس با موضوع پناهندگان و حقوق بشر شرکت کرده و تجارب خود را از یک فرقه تروریستی به اطلاع پارلمان  اروپا در سمینار برسانند.

همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. تیم محافظان مریم قجر با مشاهده جداشدگان در مقابل درب ورودی پارلمان اروپا ناگهان دستپاچه شده و شروع به عکسبرداری و فیلمبرداری مخفیانه از جداشدگان نمودند که موضوع به اطلاع مسئولان پارلمان رسید و آنان نیز با چماقداران مریم قجر برخورد کرده و مانع جاسوسی آنها شدند.

مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی

مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی

این حضورهمزمان هیأت بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا مریم رجوی را بسیار خشمگین نمود طوریکه لابی خود را برای جلوگیری از ورود هیأت جداشدگان روانه میدان کرد تا فقط عاجزانه از هیأت جداشدگان درخواست کند که تنهایی تردد نکنند!

خانم مریم رجوی فکر میکند بعنوان جانشین خلیفه مسلمین جهان (مسعود رجوی) و رئیس جمهور منتخب پناهندگان سوری و آفریقایی و کیسه خوابهای اروپای شرقی، پارلمان اروپا نیز  همچون قرارگاه اشرف و لیبرتی است که در تیول خود بگیرد و تردد تک نفره را ممنوع کند!!

از ابتدای ورود اعضای جداشده از فرقه رجوی وطن فروش که به محوطۀ جلوی پارلمان تعدادی از اراذل و اوباش رجوی در اطراف پارلمان در حین گرفتن عکس و فیلم بودند تا عکسها را به پاریس و مقر مریم قجر، فرستاده و از آنجا تعیین تکلیف شوند.

ساوش ربیعی ساکن لندن

سیاوش رجبی ساکن لندن و عضو تیم حفاظتی تروریستی مریم رجوی در پارلمان اروپا

در پایان کنفرانس موفیت آمیز جدا شدگان در افشای وضعیت پناهندگان در تیرانا، دو تن از اعضای جداشده و پناهنده آقایان مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی که عازم کشور آلمان بودند از دربهای پارلمان خارج شدند که در این حین و با استفاده از فرصت تاریکی هوا اوباشان تروریست که ترسویی و ددمنشی را از رهبرمسعود رجوی خود آموخته اند، و در ادامه همان سیاستی که در مورد منتقدین در اشرف و لیبرتی بکار میبستند به دو تن از جداشدگان حمله کرده و با سلاح سردی که به همراه داشتند آنان را مورد ضرب و شتم  وحشیانه در مقابل چشمان مردم و پارلمان اروپا قرار دادند، که در نتیجه آن به بیمارستان منتقل شدند

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها این عمل تروریستی که جهت بستن دهان منتقدین فرقه رجوی از سی سال قبل در درون و بیرون تشکیلات رجوی توسط مسعود رجوی با شدت و حدت بسیار ادامه دارد و متاسفانه هنوز قادر است در اروپا نیز اعمال کند را بشدت محکوم میکند. و در تمامی محافل سیاسی اروپا و جهان و برای مردم ایران آنرا افشا خواهد کرد.

photo 2017-12-07 00-48-09

تیم حفاظت بیرونی مریم رجوی در محوطه جلوی پارلمان اروپا

 —————————————————————-

——————————————————————

خانم مریم رجوی و جمهوری بسیار بسیار دمکراتیک!! اسلامیش و مخالفینش

خانم مریم رجوی از اینکه آقای داود ارشد گفته است :

 

بنده به جرات میتوانم بگویم از اینکه تشکلهایی مانند فرقه رجوی بحکومت نرسیدند یکی از شانسهای بزرگ مردم ایران بوده است. چون چه کسی باور میکرد که رجوی چنین هیولایی باشد؟ ما دید سیاسی نداشتیم و فریب کلمات را میخوردیم. رهبرانمان را در جریان و صحنه آزمایش نبود که انتخاب کرده بودیم. رهبران را کورکورانه و مبتنی بر شعار و احساسات انتخاب کردیم. رجوی در اوج رشد خودش تازه مبنای امام زمانی و صاحب جان و مال و ناموس امت مسلمان و جهان را به اجرا گذاشته و ارائه میکند. و بجز به خدای واهی به کسی پاسخگو نبودن را بزور مشت آهنین بخورد ما میخواست بدهد و به عده ای داده. با مخالف هم که دیده ای چه کار میکند. اسماعیل بنده و شما و همه مجاهدیندر تشکل رجوی چه میخواستند و  چه بدست آوردند؟ این چه بلایی بود که رجوی بر سر ما و آرمانهایمان و جنبش مردم ایران آورد.

 

تراکت

 

 

بسیار برآشفته است. و در افشاگری علیه آقای داود ارشد ضمن بافتن بسیاری به این نظر ایشان مبنی بر مزدوری وی اشاره کرده. دلیلش در را با کلیک در تراکت فوق ببنید آیا اشتباه گفته شده؟

 

ضرب المثل ««سالی که نکوست از بهارش پیداست»» آیا اینجا حکم نمیکند؟؟

به همه مقدسات قسم جدا شدگان هیچ حرفی جز همین افشاگری که ماهیت استالینستی و ضد بشری این تشکیلات است که صد بار بدتر از رژیم جمهوری اسلامی است و به هیتلرو استالین و … باید در قبال آن رحمت فرستاد ندارند.

جدا شدگان که خود را مسئول در قبال تولید هیولایی بنام مسعود رجوی میدانند از جان خود مایه میگذارند تا مردم ایران از افتادن دردام یک تشکل جانی و مافیایی که دست اجانب و جانی ترین حکام و جناحهای آمریکا و… آنرا کنترل میکنند نیفتند. اینکار وظیفه ای است ملی و انقلابی که باید همه ایران دوستان فارغ از هر گونه سطحی نگری بصورت فعال بدان بپردازند.

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes