مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

بعضی فعالیتهای بین المللی آقای داود باقروند ارشد در افشای تروریسم فرقه رجوی

سند پی دی اف بولتن فعالیتهای آقای داود باقروند ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و فرقه رجوی در 105 صفحه منتشر شد.

بولتن فعالیتهای سیاسی کامل

ما خواستار تغییر رژیم ایران هستیم، با تجارب پنجاه ساله در صحنه عملی مبارزه درتمامی ابعادش، ‏جهت تحقق آزادی و دمکراسی، برآنیم که نگذاریم مردم ایران باردیگر در دام استبداد دیگری، چه از ‏نوع اسلام استالینی فرقه رجوی و چه از نوع سلطنت با نبش قبر استبداد دفن شده بیفتد. با تمامی ‏تلاشهای فرصت طلبانه-قدرت پرستانه و وابسته گرایانه، با آویختن به کشورهای استعماری و ‏دیکتاتوریهای منطقه با تاریخچه آشکار و متعدد علیه تلاشهای استقلال طلبانه ودمکراسی خواهانه ‏مردم ایران مرز داریم. مردم بپا خاسته و فرهیختگان ملی و مستقل ایران با بیشماراستوره های ‏آزادیخواهی، استقلال و یکپارچگی همچون فرغی ها، ستارخانها، باقرخانها، پطروس ملیک ‏آندریاسیانها، ملکالمتکلمینها، صور اسرافیلها، ، سردار اسعدها، مصدقها، فاطمیها و … میتوانند از ‏تکرار فاجعه سیکل معیوب بازگشت به استبداد رها شده با پشت سرگذاشتن استبداد تاریخی ‏گریبانگیرش، به خواستهای در شأن ایران و ایرانیانِ قرن حاضر به جمهوری، حاکمیت قانون، ‏آزادی و دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر خود برسند. ‏

 

آقای داود باقروند ارشد منتقد آقای رجوی کیست؟

عضوعالیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران برای 30 سال، فعال سیاسی و حقوق بشر و رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

:تحصیلات:

دوره ابتدای و متوسطه و دیپلم در تهران ایران

دیپلم سطع آ در انستیتو تکنولوژی بولتن انگستان 1974 الی 1976

مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه متروپولیتن لیدز انگلستان 1396-1380

جوانی:

آقای  داود باقروند ارشد بعد از اخذ دییلم در ایران جهت ادامه تحصیلات در سال 1353 به انگلستان اعزام میشود.

فعالیت سیاسی:

آقای داود باقروند ارشد قبل از انقلاب بعنوان یک دانشجو در اتحادیه دانشجویان انگلستان با عشق به آزادی و دمکراسی و حقوق بشر برای مردم و کشورش بعنوان مسئول انجمن ایرانیان شهر محل تحصیل خود با افشای دیکتاتوری، اختناق و سرکوب آزادیها و نبود دمکراسی در ایران تحت سلطه سلسله پهلوی- حکومت محمدرضا شاه فعالیت سیاسی مینمود. آقای ارشد در سال 1977 توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین در دانشگاه محل تحصیل با معرفی سازمان بعنوان تشکیلاتی مدافع آرمانهای آزادیخواهانه و بشر دوستانه به عضویت گرفته میشود.

بعضی مسئولیت های سازمانی

از بنیانگذاران انجمن دانشجویان مسلمان خارج کشور-هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و مسئول تشکیلات دانشجویی خارج کشور سازمان مجاهدین

مستقر در لندن 1977-1982

مسئول شاخه ترکیه سازمان مجاهدین خلق 1983-1982

مسئول شاخه پاکستان سازمان مجاهدین خلق 1985-1983

مسئول دفتر بخش نظامی سازمان مجاهدین درعراق 1986-1985

حاضر در ملاقات با یاسر عرفات در بغداد بهمراه عباس داوری و ارتباط با مقامات وزارت اطلاعات عراق

عضو حفاظت شخصی رهبری سازمان مجاهدین در بغداد 1987-1986

مسئول بخش پرسنلی ستاد مرکزی سازمان مجاهدین در بغداد 1988-1987

در موضع معاون مرکزیت عطف به مجموعه انتقاد به سازمان که تحول آقای مسعود رجوی میشود، ایشان علیرغم پذیرش انتقادات با مارک عنصر ضد تشکیلات و با لغو عضویت آقای داود ب ارشد را به کار اجباری محکوم شدم. 1991-1988

معاون فرماندهی ستاد سازمان مجاهدین در لندن 1996-1992

عضو ستاد و مسئول روابط خارجی بنیاد ایران اید (خیریه جمع آوری پول برای سازمان تحت نام کودکان بی سرپرست) و یکی از دو تن دارندگان امضا در خیریه و رابط با دولت انگستان در لندن

رابط با مقامات امنیتی انگلستان و حفاظت شخصی مریم رجوی در هنگام حضور وی در لندن جهت شو الزکورت لندن

حاضر در ملاقات مریم رجوی با یاسر عرفات در لندن

حاضر در ملاقات مریم رجوی با مقامات وزارت اطلاعات-خارجه انگلستان در مقر مریم رجوی در لندن.

عضو ستاد برگزار کننده کمپین دورت موند آلمان که در آخرین لحظه دولت آلمان آنرا کنسل نمود

مسئول دیجیتالیزه کردن ستاد بصره سازمان مجاهدین در عراق

عضو ستاد برگزاری کمپین بازیهای جام جهانی 1998 لیون فرانسه

رئیس دانشکده راه و ساختمان ارتش آزادیبخش در عراق-قرارگاه اشرف

حمایت سازمان از جنایت 11 سپتامبر و محکومیت به ده سال زندان

بعد از حمایت علنی مسعود و مریم رجوی از عملیات تروریستی 11 سپتامبر و جشن گرفتن آن در حضور 4000رزمنده، با اعتراض به این سیاست تروریستی درخواست خروج از سازمان را دادم که به ده سال زندان (دوسال در اشرف و هشت سال زندان معروف ابوغریب) محکوم شدم.

بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و تحت کنترل در آمدن اشرف فرار کرده و نزد نیروهای چند مللیتی پناه گرفتم نزدیک به یکسال نزد آنها بسر برده.

توسط سازمان ملل و نیروهای چند ملیتی در ابتدای 2005 بهمراه 150 مجاهد جدا شده دیگر تحویل مقامات جمهوری اسلامی شدم.

در ایران فعالیت جاری و اقتصادی و زندگی شخصی داشتم، در سال 2013 بعد از خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی مجبور به ترک ایران شدم.

فعالیت کنونی

فعال حقوق بشر، فعال سیاسی برای آزادی و دمکراسی و حاکمیت قانون، رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا،  دفتر مرکزی آلمان-کلن.

 

www.nototerrorism-cults.com   info@nototerrorism-cults.com

We believe in changing of Iranian regime. NTCM Consists of (ex- Ranking members of MEK and National Council of resistance NCRI) as victims of suppression and sexual abuses of women in the MEK. (MEK is Led by Masoud and Maryam Rajavi). We help MEK’s victims (Women, Men and Children) to recover and report about it. We disclose the strategy set forth by the MEK cult to deceive the world about their real goals and nature, which is to bring down the Western Civilization and its Culture, by pretending to be liberals, freedom loving, women’s right advocates, and even against fundamentalism to utilize all the resources in the World to gain power, then comes as Rajavi puts it “their Glorious Victory when Mek brings down the corrupt West” We are to defend Humanity against terrorism and their destructive theories by disclosing their atrocities.

www.nototerrorism-cults.com/en
info@nototerrorism-cults.com

Who is Mr. Davood Baghervand Arshad Chairman of NTCM-Europe

An Ex-high ranking member of Mujahedin-e Khalq (Mek) and National Council of Resistance of Iran (NCRI) for 30years, and present Human Rights activist and president of No to Terrorism and Cults Movement Association (NTCM).

Date of Birth: December
Place of Birth: Tehran, Iran

Education:

Primary and High school Tehran Iran.(1972-1974)

A-Levels, Bolton Institute of Technology, Bolton-England (1974-1976)

Civil Engineer, Leeds Metropolitan University, Leeds-England (1976-1980)

Youth:

Mr. Arshad finished his high school in Tehran and was sent to UK by his family in Sept. 1974 for further education.

Political Activities at the Shah’s time:

Mek (Mujahedin-e Khalq, MEK) or the People’s Mujahidin Organization of Iran (PMOI) posing as a freedom fighter recruited Mr. Arshad in 1977 while he was a young student with love and passion for freedom and democracy for his country at the Shah’s time.

Positions in Mek

Mr. Arshad was co-founder and head of “the Iranian Students abroad” (A student organization supporting Mek outside Iran) based in London. (1977-1982)
•  Head of Mek’s Turkish branch (1982 to 1983)
•  Head of Mek’s Pakistan branch (1983-1985)
•  Head of Operations Headquarters office of MEK in Iraq (1985 to 1986)

Present at the Mek’s meeting with Yasser Arafat in Baghdad.
•  Personal bodyguard of Masoud and Maryam Rajavi (1986-1987)

 • Head of Staff of the Mujahedeen Central Command in Baghdad (1987-1988)
 • In this year while Mr. Arshad holding deputy central Committee rank, criticize the Leadership for their behavior towards the members and neglecting their basic Human Rights in a letter to Masoud Rajavi hoping to improve the Human Rights behavior of Mek. Masoud Rajavi responds with branding Mr. Arshad “an anti-organizational bourgeois element and sends him to labor camp for criticizing the organization in East of Baghdad. (1988-1991)
 • Deputy Head of Mek’s UK branch when Maryam Rajavi was in France. (1992-1996)

Head and Trustee of Mek’s “Iran Aid Charity” in London a fund raising organization in Europe under the guise of helping children without parents in Iran.

 • Taking part at Maryam Rajavi’s meeting with Yasser Arafat in Mandarin Oriental Hyde Park Hotel in London.
 • Taking part at Maryam Rajavi’s meeting with English foreign office officials at Maryam Rajavi’s place in London.
 • Mek’s connection person with British security officials in London while Maryam Rajavi was in UK.
 • Responsible for organizing the Maryam Rajavi’s Dortmund gathering.
 • Head of digitalization of Basra branch of Mek in southern Iraq.
 • Responsible for organizing Mek’s Lyon world cup campaign in France. 1998
 • Head of Civil Engineering division of Mek in Ashraf Camp. (1998-2001)

Sept 11 and defecting MEK

 • After Mr. and Mrs. Rajavi’s open support for the terrorist September 11 barbaric act Mr. Arshad asked to leave Mek denouncing Mek’s support, where he was sentenced to 10 years of imprisonment. Mr. Arshad could only escape after US led coalition took over Iraq and Camp Ashraf where he took refuge in US Army in 2003.
 • Arshad is now a human rights activist advocating Freedom, Democracy under rule of law, and the president of No to Terrorism and Cults Movement Association (NTCM) based in Cologne Germany.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.