مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

تظاهرات هزاران ایرانی در برلین! یا تصفیه حساب با مردم ایران با خنجر مجاهدین

 

طی چهاردهه که از فرار سازمان مجاهدین به خارج کشور میگذرد، جهان و جامعه سیاسی آپوزیسیون خارج کشور شاهد یکی از دردناکترین و خصمانه ترین دشمنی با مردم ایران توسط معدود سیاستمداران و رسانه های غربی در ضدیت با رژیم حاکم برایران بوده است.

آخرین آن انعکاس تظاهرات چند صد نفره از بازنشستگان سازمان مجاهدین و مادر بزرگها در لباسهای رنگی که جهت پر کردن شکافهای دروغ تبلیغاتی رسانه های همنوا با منافع استعماری به هر نفر چند پرچم و پلاکارد و عکس بزرگ شده یک مرده مفقود الاثر و بیوه او داده بودند ظاهر شده بودند است.

براستی باید به این شیوه توهین به شعور ایرانیان و (بویژه آپوزیسیون سالم، واقعی و غیر وابسته خارج از کشور) توسط این گونه جعلیات اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به آن شد. سالیان این قلم دست اندرکار همین نوع شو های کاذب برای سازمان مجاهدین، دستگاهی ورشکسته و البته به تقصیر که در خدمت استعمار قرار دارد بوده ام. که با چه بهایی و حتی با اجبار و تهدید به قطع عایدی و … مادران و پدران و بعضی هواداران و حتی شورایی ها را مجبور به حضور در چنین شوهایی میکنند تا با گرفتن چند عکس با کلوزآپهای مخصوص که همه عکاسان تشکیلات مانند هاشم(مهران صادق) و یا صادق (بیژن علیزاده) سالیان است هنری جز آن ندارند، شرکت معدود افراد بیمار و از کار افتاده را  شرکت هزاران نفر جا بزنند. و سپس بعضی رسانه هایی که منافع لحظه ای خود را در بزرگنمایی اینگونه شوهای مسخره جهت تصفیه حسابهای سیاسی خود با رژیم میبنند آنرا بازنشر کنند. و یک مافیای تروریستی آلت دست بیگانگان که تاریخ طولانی در کشتار مردم و همدستی با دشمنان ایران و ایرانی داشته اند را نماینده مردم مبارز ایران نشان دهند.

و تیتر بزنند:

1_001

و بنویسند هزاران نفر در تظاهرات شرکت کردند و در ادامه با دروغی بزرگتر و با رد گم کنی از قول “یک شاهد عینی” بنویسند  هشت هزارنفرو سپس 

1_002

از قول جواد دبیران آنرابه 15هزارنفر ارتقاء دهند!!! تا چند صد نفر ورشکسته سیاسی را که مردم ایران چهل سال قبل از هضم رابع خود عبور داده و دفع کرده است را حلوا حلوا کنند. 

تظاهرات برلین

این عکس کلیت تظاهرکنندگان 15هزار نفره ادعایی را نشان میدهد. که به پنج ردیف با خط آبی تقسیم شده است. طبق ادعای رسانه های استعماری در هر ردیف حداقل 2هزار نفر (برای ادعای شاهد عینی) و 3 هزار نفر برای ادعای جواد دبیران باید تظاهرکننده وجود داشته باشد.

 

که میتوان براحتی تعداد شرکت کنندگان را در هر ردیف شمرد. که حداکثر در ردیف اول 100-120 نفر، دریف دوم 50-70نفر ردیف سوم 20-30نفر ردیف چهارم نیز 20-30 نفر و ردیف پنجم کسی دیده نمیشود که آنرا نیز 20نفر برای احتیاط وارد میکنیم. که جمعا کل شرکت کنندگان بین 210 الی 270نفر برآورد میشود.

 

اگر حتی 30نفر هم حاشیه در نظر بگیریم حداکثر 300 نفر در تظاهرات شرکت داشته اند. آنهم البته فراموش نمیکنند که عکس پلاکارد کذایی “باپیشتازی کانونهای شورشی” را نیز بزرگ نمایش ندهند.

 

مردم ایران که تکلیفشان با این جماعت خودفروش به دشمنان مردم ایران روشن است میماند جماعت آپوزیسیون خارج از کشور که باید گزارش اسپیگل را در مورد این فرقه مافیایی باور کنند که تیتر زده بود

1_004

گزارش نشریه اشپیگل در مورد فرقه مجاهدین

و نوشته بود:

 آنچه ساکنان سابق کمپ مجاهدین خلق می‌گویند با این ادعاها همخوانی ندارد و این کمپ بیشتر به یک زندان شبیه است.” 

یا ادعاهای سراسر دروغ و سخیف هزاران شورشی و هزاران تظاهرکننده را.

اما بنظر میرسد واقعیت  این استکه بعد از موضعگیری رژیم در مورد بی عملی اتحادیه اروپا و سخت تر کردن مواضعش در قبال تعهدات برجامِ اروپائیان، بعضی کشورهای اتحادیه اروپا بجای پرداختن به آنچه در برجام بدان متعهد شده اند، و مورد درخواست رژیم است، دوباره بیاد نبش قبر تشکیلات رجوی افتاده و آنرا حلواحلوا میکنند.

 

عکسهای مادران کهن سال 

download (1)

عکس مادران کهنسالی که با هزاران بیماری به اجبار به این تظاهرات کشیده میشوند که به کشتن دادن مجاهدین در لیبرتی را جهت انعکاس مطبوعاتی گرفتن توسط مریم رجوی را  تداعی میکند

 

نه به تروریسم و فرقه ها

16تیرماه 1396

7جولای 2019

======================

در همین رابطه :

 

در گفت و شنود فوق آقای دکتر کریم قصم افشاء میکند که چگونه سازمان مجاهدین به او تذکر داده و انتقاد کرده اند که نگران تکه تکه شدن مجاهدین زیر گلوله باران در لیبرتی درعراق نباشد بلکه مواهب!!!!تبلیغاتی آنرا برای تشکیلات مریم رجوی در نظر بگیرد.!!!

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.