گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

منشقان عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” يشاركان في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في جنيف

منشقان عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” يشاركان في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في جنيف

شاركت شخصيتان بارزتان من الأعضاء السابقين في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” (الواجهة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية) الدكتورة فريبا هشترودي والمهندس داوود باقر أرشد في أعمال المؤتمر الدولي التاسع لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي عقد يوم الثلاثاء 21 شباط (فبراير) الماضي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية وذلك بدعوة من هيئة رصد حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن هذا المؤتمر يعقد كل سنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف للاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل ربوع العالم.

وفي خطابه أمام المؤتمر ألقت الشخصية المنشقة عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” المهندس داوود باقر أرشد رئيس حركة “لا للإرهاب والطائفية” الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الزمر الطائفية الإرهابية ومنها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعش وبوكوحرام وغيرها من الجماعات الجهادية الطائفية الإرهابية التي ترتكب جرائم بشعة وتقوم بانتهاكات شرسة لحقوق الإنسان تحت يافطة الجهاد في سبيل الله أو النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وشرح ما رآه وجربه كضحية لهكذا زمر طائفية خلال عضويته في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وواجتها السياسية المسماة بـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في فرنسا والعراق من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قيادة المنظمة خاصة في العراق ومنها تجنيدها أطفالا ومراهقين لاستخدامهم في أعمال إرهابية وانتحارية وقيامها بسجن وتعذيب معارضيها داخل التنظيم وقتلهم في بعض الأحيان وتفتيشها عن عقائدهم وآرائهم ومعاقبتهم حتى لتفكيرهم إضافة إلى تحريمها الزواج وحتى التفكير فيه وفي العائلة والأولاد! وإجبار الأعضاء على تطليق زوجاتهم وقيامها اليوم باحتجاز قرابة ألفي إيراني في ألبانيا بمختلف أساليب الخدعة والتدليس لغسل أدمغتهم وبعزلهم عن العالم الخارجي بما في ذلك عن عوائلهم بمنعهم من الوصول إلى أي وسيلة اتصال وإعلام وحتى الهاتف والإنترنت.

والتقى في هذا المؤتمر كل من الدكتورة هشترودي والمهندس باقر أرشد بالشخصيات المشاركة في المؤتمر ومنها السيد إيروين كولتر وزير العدل الكندي السابق ونائب في البرلمان الكندي ومن مؤسسي هيئة رصد حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم والمشاركين في المؤتمر ومنهم السيد تقي رحماني زوج السجينة السياسية الإيرانية المعروفة السيدة نرجس محمدي والذي ألقى كلمة أمام المؤتمر كشف فيها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في إيران مطالبا بإطلاق سراح زوجته فورا ولها ولدان صغيران.

وأكد العضوان الرفيعان في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” خلال لقاءاتهما أن المجلس لم يعد له وجود حقيقي وليس إلا اسما تستخدمه قيادة منظمة مجاهدي خلق للتلحف والتلبس به والترويج لنفسها وخداع الرأي العام الدولي لأن جميع الشخصيات والأعضاء البارزين الرئيسيين في هذا المجلس من الأشخاص أو التنظيمات والأحزاب قد خرجوا منه و انفصلوا عنه ولم يبق فيه إلا منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي هي الأخرى توشك على الانهيار في ألبانيا بسبب فقد كل قاعدتها الشعبية داخل إيران والخروج اليومي لأعضائها من صفوف المنظمة.

كما التقى السيد أرشد والسيدة هشترودي بسيدة إيزدية عراقية مثلت أبناء طائفتها في المؤتمر لتكشف جرائم تنظيم داعش بحقهم وقد منحها المؤتمر شارة حقوق الإنسان تقديرا لنشاطاتها من أجل الدفاع عن حقوق الإيزديين العراقيين الذين راح كثيرون منهم نساء ورجالا ضحية أعمال وأفكار داعش الإرهابية الرجعية المعادية للإنسانية.

 واعتبر العضوان المنشقان عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” انتهاكات حقوق الإنسان على يد قيادة مجاهدي خلق ضد أعضائها وعوائلهم جزءا لا يتجزأ من انتهاك حقوق الإنسان بحق الإيرانيين مما يلزم اعتبارها ودراستها في إطار انتهاك حقوق الإنسان في إيران سواء على يد النظام الإيراني أو قادة منظمة مجاهدي خلق الذين حولوا هذه المنظمة إلى زمرة طائفية وليس إلا.

هذا وألقى الخطاب أمام المؤتمر ناشطون آخرون في حقل حقوق الإنسان وكذلك ضحایا لانتهاكها من كل من كندا

وتركيا وروسيا وفيتنام وفيليبين وأميركا اللاتينية.

DSC00242

المهندس داوود باقر أرشد والدكتورة فريبا هشترودي في اللقاء بالسيد اروين كولتر وزير العدل الكندي السابق

DSC00210

المهندس أرشد عضو منشق عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

والسيد تقي رحماني زوج السجينة السياسية الإيرانية نرجس محمدي

IMG_20170221_110708

السيد أرشد عند اللقاء بالسيدة الإيزدية من العراق أثناء المؤتمر

Amiryaghmaee_12

أطفال ومراهقون في معسكر أشرف بديالى العراقية في التسعينيات خدعتهم مجاهدي خلق وجرتهم من أوربا إلى العراق وسط أعضاء في المجلس الوطني للمقاومة كانوا يزورون المعسكر وبعضهم انفصلوا عن المجلس في ما بعد

Child-soldier-Mojahedin-Khalq-2 

فتيات مراهقات جرتهن منظمة مجاهدي خلق من أوربا وأميركا إلى معسكر أشرف في العراق. الثانية من اليسار قتلت في الاشتباكات

صفحة من جريدة “مجاهد” الناطقة بلسان منظمة مجاهدي خلق تتضمن أسماء وصور فتيان وفتاة قتلوا جراء عمليات انتحارية كلفتهم المنظمة بها داخل إيران خلال عامي 1981 و1982

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes