گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

نیاز به یک اتحاد بین‌المللی مترقی برای مقابله با محور جدید اقتدارگرا-برنی سندرز” سناتور مستقل آمریکایی

Bildergebnis für ‫برنی سندرز عکس‬‎“برنی سندرز” سناتور مستقل آمریکایی از ایالت “ورمونت” و یکی از نامزدان سابق حزب دموکرات آمریکا برای کسب کرسی ریاست جمهوری آمریکا (۲۰۱۶) با نگارش مقاله‌ای در نشریه گاردین بریتانیا نگرانی خود را از بی‌عدالتی کنونی موجود در جهان و رشد جنبش‌های دست راستی در سرتاسر دنیا و از جمله در آمریکا و اروپا بیان داشته است.

 

ترجمه کامل مقاله “سندرز”، در پی می‌آید:

 

آینده چپ‌های دنیا

نیاز به یک اتحاد بین‌المللی مترقی برای مقابله با محور جدید اقتدارگر-ابرنی سندرز” سناتور مستقل آمریکایی

 

یک منازعه جهانی با پیامدهای بیشمار در حال وقوع است که در نتیجه آن آینده جهان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مخاطره است.

 

در شرایط نابرابری ثروت و درآمد جمعیت دنیا، بطوری که ۱٪ مردم ثروتی بیش از سایر ۹۹٪ دارند شاهد قدرتمند شدن یک محور جدید اقتدارگرا هستیم.

 

در حالی که این رژیم‌های اقتدارگرا در بعضی موارد ممکن است متفاوت باشند، اما ویژگی‌های مشترک دارند: دشمنی با هنجارهای دموکراتیک، مقاومت در برابر مطبوعات آزاد، عدم تعهد به اقلیت های قومی و مذهبی، و اعتقاد به اینکه دولت باید از منافع مالی خود بهره مند شود. همچنین این رهبران عمیقا به شبکه‌ای از الیگارشی‌های “مولتی میلیاردی” متصل بوده که جهان را به عنوان زمین بازی اقتصادی خود می بینند.

 

آن کسانی از ما که معتقد به دموکراسی هستیم و معتقدیم که یک دولت باید به مردم خود پاسخگو باشد، اگر خواستار مقابله موثر با آن هستیم می‌باید متوجه ابعاد این چالش باشیم.

 

باید تا کنون روشن شده باشد که دونالد ترامپ و جنبش دست راستی که از او پشتیبانی می کند، پدیده‌ای منحصر به ایالات متحده نیست. در سراسر جهان، در اروپا، در روسیه، در خاورمیانه، در آسیا و جاهای دیگر، ما شاهد جنبش هایی هستیم که از ترس، پیشداوری و نارضایتیِ مردم برای دستیابی به قدرت و بقا استفاده می‌کنند.

 

قطعاً این روند با ترامپ آغاز نشد، اما تردیدی وجود ندارد که رهبران اقتدارگرا در سراسر دنیا از این واقعیت که رهبر قدیمی‌ترین و قوی‌ترین دموکراسی دنیا با لذت هنجارهای دموکراتیک را نابود می‌کند در حال الهام گرفتن هستند.

 

سه سال پیش، چه کسی تصور می‌کرد که ایالات متحده در نزاع بین کانادا، همسایه دموکراتیک و دومین شریک بزرگ تجاری ما، و عربستان سعودی بعنوان یک رژیم سلطنتی که زنان را بعنوان شهروند درجه سه بشمار می‌آورد، بی‌طرف بماند؟ همچنین نمی‌توان تصور کرد اگر نتانیاهو حمایت ترامپ را در پشت سر خود نمی‌دید دولت او توان تصویب قانون کشور تک قومی که اساساً شهروندان غیر یهودی را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند را می‌داشت.

 

همه اینها قطعا موارد پنهانی نیست. آنچنانکه ایالات متحده بیش از پیش از متحدان قدیمی دموکراتیک خود فاصله می گیرد، سفیر ایالات متحده در آلمان اخیرا اظهار کرده است که دولت ترامپ از احزاب دست راستی افراطی در سرتاسر اروپا حمایت می‌کند.

 

علاوه بر دشمنی ترامپ با نهادهای دموکراتیک، ما رئیس جمهور میلیاردری داریم که بطرز بی‌سابقه ای منافع اقتصادی شخصی خود و نزدیکانش را با سیاست های دولت درهم آمیخته است.

 

سایر حکومت های اقتدارگرا دارای فساد بیشتری نیز هستند. در روسیه، تفکیک بین تصمیمات دولت و منافع ولادیمیر پوتین و حلقه الیگارشی نزدیک او امکان پذیر نیست. آنها به عنوان یک پیکره واحد عمل می‌کنند. بطور مشابه در عربستان سعودی هیچ بحثی در مورد پایان قدرت خاندان سعودی مطرح نمی‌شود زیرا منابع طبیعی کشور با ارزش تریلیون ها دلار متعلق به خانواده سلطنتی است. در مجارستان، رهبر اقتدارگرای راست افراطی، ویکتور اوربان، بطور واضح متحد پوتین در روسیه است. در چین، یک حلقه بسته به رهبری ” شی جن پنگ” بطور کامل قدرت را قبضه و آزادی‌های سیاسی را محدود کرده است و در عین حال نسخه جدیدی از نظام سرمایه‌داری اقتدارگرا را به جلو می‌برد.

 

ما باید متوجه باشیم که این رژیم های اقتدارگرا هر یک بخشی از یک جبهه واحد هستند. آنها بطور تنگاتنگ در ارتباط با یکدیگر هستند، تاکتیک های مشترک دارند، حتی در مورد جنبش های دست راستی اروپایی و آمریکایی حامیان مالی مشترک دارند. برای مثال خانواده مرکر (Mercer family)، حامی کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica)، پشتیبان کلیدی ترامپ و خبرگزاری بریتبارت (Breitbart News) است که در اروپا و ایالات متحده و اسرائیل برای حرکت های ضد مهاجرتی و ضد اسلامی برنامه‌ریزی می‌کند. شلدون ادلسون، حامی مالی بزرگ جمهوریخواهان، سخاوتمندانه کمک‌های مالی به گروه‌های دست راستی ایالات متحده و اسرائیل برای پیشبرد برنامه مشترک ضد لیبرالیسم و نژادپرستانه در هر دو کشور اعطا می‌کند.

 

واقعیت این است که برای مقابله موثر با اقتدارگرایی دست راستی نمی‌توان به سادگی به شرایط شکست خورده دهه‌های گذشته بازگشت. امروزه در ایالات متحده و در بسیاری از نقاط دنیا مردم برای دستمزد بیشتر ساعات اضافه‌تری را به کار اختصاص می‌دهند و همچنان نگران هستند که فرزندانشان کیفیت زندگی پایین‌تری از خود آنها را تجربه می‌کنند.

 

وظیفه ما این است که برای آینده ای بجنگیم که فناوری های جدید و نوآوری ها برای همه مردم مفید و سودآور باشد نه تنها برای عده ای محدود. قابل قبول نیست که تنها ۱ درصد بالای جمعیت دنیا بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشته باشند در صورتیکه ۷۰٪ پایین جمعیت در حال کار جهان تنها ۲/۷ درصد (دو ممیز ۷ دهم درصد) ثروت را در اختیار داشته باشند.

 

دولت‌های جهان می‌باید برای پایان دادن به وضعیت بی‌معنی، شرکت‌های ثروتمند و چندملیتی که بیش از ۲۱ تریلیون دلار را به منظور فرار از مالیات در بانک‌های خارجی نگهداری می‌کنند و در عوض مدعی متحمل شدن برنامه ریاضتی از جانب دولتهای خود هستند، گرد‌‌هم آیند.

 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که صنایع سوخت های فسیلی به کسب منافع وسیع خود ادامه دهد در شرایطی که انتشار کربن حاصل از آن در حال نابود کردن زمینی است که متعلق به فرزندان و نوادگان ماست.

 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که تعداد انگشت شماری از غول های بین المللی رسانه متعلق به تعداد اندکی از میلیاردرها به طور وسیعی جریان اطلاعات در سطح جهانی را کنترل کنند.

 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که سیاست های تجاری که به نفع شرکت های چند ملیتی بزرگ بوده و مردم طبقه ضعیف و آسیب پذیر را در سرتاسر دنیا به یک مسابقه تشویق می‌کند دور از چشمان عموم نوشته و تدوین شود.

 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که پس از سالیان درازی که از جنگ سرد گذشته است، کشورهای سرتاسر دنیا بیش از ۱ تریلیون دلار را صرف ساختن سلاح های مخرب کرده در صورتیکه میلیون‌ها کودک در اثر بیماری‌هایی که به سادگی قابل درمان است، می‌میرند.

 

به منظور مقابله موثر با افزایش قدرت محور بین المللی اقتدارگرا، ما به یک جنبش بین المللی مترقی که برای رفاه، امنیت و شرافت مشترک برای همه مردم بسیج می‌شود و به نابرابری عظیم جهانی که نه تنها در توزیع ثروت بلکه در قدرت سیاسی نیز وجود دارد نیازمندیم.

 

چنین جنبشی می‌باید طالب تفکر سازنده و پررنگ در خصوص جهان مطلوب ما باشد. در حالی که محور اقتدارگرا خود را متعهد به نابودی نظم جهانی پس از جنگ دوم جهانی به منظور از میان برداشتن محدودیت‌های دسترسی به قدرت و ثروت می بیند، روش‌های دفاعی ساده کنونی ما برای مقابله با آن کافی به نظر نمی‌رسد.

 

ما باید صادقانه ببینیم که چگونه در بسیاری از وعده‌های خود شکست خوردیم، و چگونه اقتدارگرایان ماهرانه آن شکست‌ها را به منظور جلب حمایت برای دستور کار خود مورد استفاده قرار دادند. ما باید از فرصت استفاده کرده به بازنگری ایده‌های خود در جهت ساخت یک نظم جهانی مترقی اصیل بر مبنای همبستگی انسانی بپردازیم. نظمی که بر اساس آن انسان‌ها بر روی کره خاکی دارای انسانیت مشترک هستند، که همه ما خواهان رشد سالم فرزندانمان، آموزش مناسب، شغل آبرومند، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و هوای پاک و زندگی در صلح هستیم.

 

وظیفه ما این است که در هر گوشه از این جهان برای داشتن این ارزش‌ها و دستیابی به یک دنیای بهتر مبارزه کنیم.

 

در دوره زمانی انفجار ثروت و فناوری، ما توانایی ساختن یک زندگی شایسته برای تمام مردم دنیا را داریم. وظیفه ما برپا کردن انسانیت مشترک و تقابل با قدرت ها و اعمال غیر مسئولانه دولت‌ها یا شرکت‌ها که در تلاش برای جداسازی ما و رو در رو قرار دادن ما با یکدیگر هستند می‌باشد. ما می‌دانیم که آن قدرت ها فراتر از مرزها با یکدیگر همکاری می‌کنند. ما نیز باید چنین کنیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes