گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

چرا مسعودرجوی “گور کن فرقه رجوی” مسئولیتی در قبال قتلعام 10 شهریور 1392 برعهده نمیگیرد.

قتل عام ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ اشرف

 
 
رها کردن 100نفر از بالاترین اعضای سازمان در اشرف بدون کمترین دفاعی مسئولیت کیست؟ مسعودرجوی که طی چهل سال گذشته همواره نقش گورکن مجاهدین را بازی کرده است چرا مسئولیت خود را در قبال این قتلعام ماننده بقیه قتلعامیهایی که به مجاهدین تحمیل کرده است نمپذیرد؟
 
 

قتل‌ عام ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ اشرف  (۱ سپتامبر۲۰۱۳) واقعه‌ای است که منجر به کشته شدن ۵۲ نفر و ربوده شدن ۷ تن از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران شد. قتل عام ۱۰ شهریور اشرف نتیجه‌ی یک حمله تروریستی به قرارگاه اشرف، پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بود.

پس از نقل مکان اعضاء سازمان مجاهدین خلق از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد تعداد ۱۰۰ نفر از آنها بر اساس توافق چهارجانبه بین دولت آمریکا، دولت عراق، ملل‌متحد و سازمان مجاهدین خلق بدون محدودیت زمانی در کمپ اشرف باقی ماندند تا حفاظت از اموال مجاهدین و فروش آن را بر عهده بگیرند.[۱]

با وجود این قرارداد در روز ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ افرادی مسلح با چهره‌های پوشیده و سلاح‌های مجهز به صداخفه کن در حالی که لباس رسمی وزارت کشور عراق را بر تن داشتند، بصورت مخفیانه وارد قرارگاه اشرف شدند و ساکنین را هدف گلوله قرار دادند. آنها سپس اقدام به تخریب و منفجرکردن اماکن و اموال ساکنین اشرف کردند. آنها همچنین به بیمارستان قرارگاه اشرف رفتند و بیماران و زخمی‌ها را بر روی تخت بیمارستان با تیر خلاص به قتل رساندند. در تمامی ساعات وقوع حادثه نیروی پلیس عراق که در کنار قرارگاه اشرف مستقر بود واکنشی نشان نداد. براساس شواهدی که سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه داد این حمله توسط نیروی قدس سپاه پاسداران با همکاری نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق انجام شد، اما دولت عراق مسئولیت این حادثه را نپذیرفت. [۲]

قرارگاه اشرف

قرارگاه اشرف در عراق

قرارگاه اشرف در ۸۰ کیلومتری مرز ایران قرار داشت. این قرارگاه پایگاه ۳۰ ساله‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. پس از اشغال عراق مجاهدین خلق در احترام به دولت وقت عراق گردآوری سلاح‌های خود را پذیرفتند و دولت آمریکا حفاظت آنها را بر عهده گرفت. پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۸ از عراق حفاظت قرارگاه اشرف پایگاه مجاهدین خلق ایران به نیروهای عراقی تحویل داده شد. دولت عراق که دولتی وابسته به رژیم ایران بود قرارگاه اشرف را در یک محاصره غذایی، پزشکی و لجستیکی قرار داد و سپس حملات خود را به پایگاه مجاهدین خلق آغاز نمود.

از جمله بزرگترین حملات انجام شده به پایگاه اشرف از طرف نیروهای عراقی وابسته حمله ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ بود که ۱۱ کشته و چند صد مجروح بر جای گذاشت.[۳] همچنین حمله نیروهای عراقی به همراه عناصری از سپاه قدس سپاه پاسداران در ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ به پایگاه اشرف منجر به کشته شدن ۳۶ تن و مجروح شدن ۳۶۰ نفر شد.[۴] پس از این حمله بود که دولت عراق ضرب الاجلی را برای خروج مجاهدین از عراق معین نموده و خود را برای حمله ای دیگر آماده کرد.[۵]

با فعالیت‌های بین المللی مجاهدین و هواداران آنها در سراسر دنیا دولت عراق ناچار به پذیرفتن الغای این ضرب الاجل شد. سازمان مجاهدین در یک توافق چند جانبه با سازمان ملل و دولت آمریکا و دولت وقت عراق با مهاجرت از قرارگاه اشرف به پایگاهی در نزدیکی بغداد به نام کمپ لیبرتی موافقت نمود. همچنین دولت آمریکا متعهد شد در صورتی که سازمان مجاهدین خلق این انتقال را بپذیرد، به حکم دادگاه آمریکایی مبنی بر خروج نام این سازمان از لیست تروریستی تن دهد.[۶]

تنها ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران طبق توافق چهارجانبه بین دولت امریکا و دولت عراق و نماینده سازمان ملل متحد و سازمان مجاهدین خلق در آن باقی مانده بودند تا از اموال ساکنان قرارگاه اشرف که بیش از ۳۰ سال در آن سکونت داشتند حفاظت کرده و آنرا به فروش برسانند[۷].

جریان حوادث قتل عام اشرف

بدلیل توافق چند جانبه میان سازمان مجاهدین خلق ایران، دولت عراق، سازمان ملل و دولت آمریکا، دولت عراق نمی‌توانست مجاهدین خلق را مورد حمله قرار دهد. نیروهای مهاجم به اشرف در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف نیز در قالب یک گروه تروریستی وارد اشرف شدند. دولت عراق پس از پایان قتل عام از ماهیت این گروه اظهار بی‌اطلاعی کرد. با این همه شواهد ارائه شده توسط ساکنین اشرف بر مشارکت دولت عراق در این حمله دلالت داشت. طاهر بومدرا نماینده سازمان ملل در عراق در این رابطه گفت:

«واقعیت کمپ اشرف  مکتوم مانده است. چرا که هیچ کس نمی‌تواند بدون مشارکت فعال نیروهای امنیتی به داخل کمپ اشرف نفوذ کند.»[۸]

قطع آب و برق قرارگاه اشرف

دولت عراق از سه هفته قبل از حمله، آب و برق اشرف را قطع كرد. سازمان مجاهدین خلق در این رابطه اعلام کرد که چنین کاری به این منظور صورت گرفته تا ساکنین مجبور شوند در یک نقطه از قرارگاه که بسیار بزرگ بود متمرکز شوند و دسترسی نیروهای مهاجم به آنها ساده تر گردد.

طرح حمله به اشرف

طبق اسناد ارائه شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران در مستند منتشر شده ارتش آزادی، طرح حمله به قرارگاه اشرف از مدتی پيش از سوی خامنه ای به نيروی قدس سپاه پاسداران محول شده بود تا از طريق دولت عراق آن را به اجرا دربياورد. طبق طرح همه‌ی اعضای مجاهدین در اشرف بايد كشته يا به گروگان گرفته می شدند. به دنبال تحولات در سوریه و بمباران شيميايی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمريكا به سوريه، خامنه ای خواستار تسريع پروژه قتل عام اشرف شد.

شناسایی قرارگاه توسط مهاجمان قبل از قتل عام ۱۰ شهریور

شناسایی قرارگاه توسط مهاجمان قبل از قتل عام ۱۰ شهریور

قاسم سليمانی، فرمانده نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران، در روز سه شنبه ۵ شهريور به عراق رفت و (ساعت۱۰۳۰ شب) با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. در اين ديدار مسأله حمله احتمالی آمريكا به سوريه و موضوع حمله به اشرف بحث شد. سليمانی در اين ديدار كه فالح فياض، مشاور امنيت ملی مالكی، نيز حضور داشت در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالكی به توافق رسيد. به اين ترتيب هماهنگی‌های لازم و مقدمات حمله پس از سفر قاسم سلیمانی آغاز شد.

 

مهاجمان درحال شناسایی برای حمله

به منظور آماده سازيهای بیشتر برای حمله، عده ای از مأموران استخبارات از نخست وزيری عراق با فرماندهی شخصی به نام حيدر عذاب در اشرف مستقر شدند. لازم به یادآوری است که حیدر عذاب و احمد خضیر که او نیز برای تقویت این تیم به اشرف منتقل شده بود در دو حمله در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۱۳۹۰ در اشرف شرکت داشتند و به همین دلیل نیز از سوی دادگاه اسپانیا احضار شده بودند.

موقعیت جغرافیایی اشرف

در حملات گذشته به قرارگاه اشرف قسمت شمالی اشرف به دست نیروهای عراقی تسخیر شده و مرز میان نیروهای عراقی مستقر در اشرف با ساکنین، خیابانی به نام خیابان ۱۰۰ بود. به موازات این خیابان یک خاکریز توسط نیروهای عراقی ایجاد شده و بطور کامل در کنترل این نیروها بود. تیپ 19 ارتش عراق و گردان پلیس واکنش سریع پشت این خاکریز مستقر بودند. همچنین روی این خاکریز سه رشته سیم خاردار قرارداشت که از ورود و خروج هر فردی به قرارگاه اشرف جلوگیری می‌کرد.تنها خروجی ضلع شمال قرارگاه اشرف میدانی به نام لاله بود که توسط نیروهای عراقی کنترل می‌شد.[۹]

عملیات شناسایی

ساعت ۱۲ شنبه شب ۹ شهريور، ۶ ساعت پیش از شروع حمله، سرلشكر جميل الشمری، فرمانده پليس استان ديالی وارد اشرف شد و در مقر پليس واكنش سريع مستقر شد. جمیل الشمری با فرمانده گردان مستقر در اشرف هماهنگی‌های پیش از حمله را صورت داد. از چند روز پيش يك اكيپ چهار نفره از اطلاعات ارتش عراق تحت نظر حيدر عذاب به شناسايی اطراف محلی كه روزهای بعد حمله از همان محل آغاز شده بود مشغول شدند. آنها بویژه در ضلع شمالی اشرف، از میدان لاله تا مسجد فاطمه زهرا از روی خاکریز مشرف به خیابان ۱۰۰ به شناسایی و طراحی چگونگی نفوذ مشغول بودند. این افراد برای اینکه توسط ساکنان اشرف و یا حتی توسط سایر نیروهای عراقی شناسایی نشوند از ماسک استفاده می‌کردند[۱۰]. به گفته ی شاهدین این افرد با یک ماشین کیابار آبی رنگ در مکان‌های مختلفی از خاکریز خیابان ۱۰۰ توقف می‌کردند و به ساختمانی به نام ۴۹ که محل سکونت صد نفر باقی مانده ساکنین اشرف بود اشاره می‌کردند. حسن نظام الملکی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق که در موقعیت حضور داشته است در این رابطه در مصاحبه ای می‌گوید:

«رفتیم از این سربازای عراقی که مال همین گردان واکنش سریع بود این که آقا اینا کین، این جا چیکار میکنن، گفت: اینا جماعت نقیب حیدرن، مربوط به اونن، به هیچکس حساب پس نمیدن»[۱۱]

ورود نیروهای مهاجم به قرارگاه اشرف

مهاجمان هنگام ورود برای قتل عام ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در اشرف

مهاجمان هنگام ورود برای قتل عام ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در اشرف

از ساعت ۱ بعد از نيمه شب ۱۰ شهریور نيروهای مهاجم عراقی كه از بغداد به اشرف منتقل شده بودند، تحت نظارت سرلشكر جميل الشمری به پشت خاكريز شمالی خيابان ۱۰۰ منتقل شدند. حسن نظام الملکی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق در گزارش از در موقعیت که در آن حضور داشته است گزارش می‌دهد که ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب ماشین‌هایی به پشت خاکریز خیابان ۱۰۰ تردد کرده و در تاریکی باز می‌گشتند. این ماشین ها افراد مسلح را از مقر نیروهای عراقی به این مکان منتقل می‌کردند.

 

تیم‌های عمل كننده از نيروی ويژه عملياتی موسوم به سوآت بودند و به سلاحهای ويژه قبضه كوتاه و به كلت ۹ ميليمتری صدا خفه كن مسلح بودند. آنها با خود دستبندهای فلزی و تسمه‌يی همراه داشتند و به خوبی آموزش ديده بودند. نیروهای مهاجم در حمله ۱۰ شهریور اشرف همچنین در انفجار و ترور از نزديك تخصص داشتند. این موضوع از نحوه‌ی عملکرد آنها در انفجار تاسیسات اشرف تأیید شد. همچنین روبرو شدن آنها با ساکنین پس از آغاز حمله نشان می‌داد از مسلح نبودن ساکنین اشرف اطمینان کامل داشتند.

حمله و آغاز قتل عام ۱۰ شهریور اشرف

 نیروهای مهاجم بشکلی سازماندهی شده در تیم‌های مختلف با لباس یونیفرم و پیراهن سبز، جلیقه و شلوار مشکی و کلاه سفید و ماسک سیاه، همراه با تفنگ ای کی ۴۷، حامل صدا خفه‌کن و مواد منفجرهٴ پلاستیکی و نارنجکهای دستی جهت انهدام خودروها، کانتینرها، تانکرهای آب و… از خاکریز شمالی وارد اشرف شدند. ساعت ۵ و ۱۵دقیقة بامداد ۱۰شهریور مهاجمان مسلح وارد قرارگاه اشرف شدند.[۱۲]

بیژن میرزایی نخستین فرد از ساکنین اشرف بود که در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف توسط مهاجمین در ساعت ساعت ۵:۲۵  به قتل رسید. او در میدان لاله در مکانی در نزدیکی ورودی اشرف در مقابل نیروهای عراقی مستقر بود. وی در حالی توسط نیروهای مهاجم به قتل رسید که نیروهای عراقی دولت عراق در چند متری مستقر و شاهد صحنه‌ی قتل بودند.[۱۳]

بنا به شواهد دومین فردی که در حادثه قتل عام ۱۰ شهریور اشرف به قتل رسید ناصر کرمانیان بود که در مکانی به نام میدان گل‌ها در اشرف در مواجهه با مزدوران مورد اصابت گلوله و سپس تیر خلاص قرار گرفت.

تیر خلاص به دستگیر شدگان ۱۰ شهریور۱۳۹۲

تیر خلاص به دستگیر شدگان ۱۰ شهریور۱۳۹۲

 

تیر خلاص زدن به دستگیر شدگان

نیروهای مهاجم در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف به مدت چندین ساعت در قرارگاه اشرف به اماکن مختلف رفته و به روی هر کسی که دیده میشد آتش گشوده و سپس تیر خلاص زدند.آنها همچنین تعدادی از ساکنین را دستگیر کرده و دستبند زدند اما بدلیل مقاومت دستگیر شدگان آنها را در محلی جمع کردند و بصورت جمعی به رگبار بستند و سپس تیر خلاص زدند.

نیروهای تروریستی در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف همچنین وارد بیمارستان یا اورژانس اشرف شدند. در این بیمارستان تعدادی بیمار و همچنین افرادی که در جریان حوادث زخمی شده بودند در حال مداوا قرار داشتند. سعید نورسی یک امدادگر در بیمارستان اشرف در حالی که مشغول رسیدگی به بیماران بود با یک پنس در میان دستانش توسط قتل‌عام کنندگان کشته شد. آنها همچنین به دیگر بیماران و مجروحان تیر خلاص زدند و همه را در محل به قتل رساندند. در این مکان ۷ نفر از ساکنین توسط نیروهای مهاجم کشته شدند.

گواهی شهرام عالیوندی

شهرام عالیوندی از بازماندگان قتل عام ۱۰ شهریور اشرف یکی از صحنه‌های این حادثه را چنین توصیف می‌کند:

«بهروز فتح الله نژاد توسط دوتا مزدور عراقی دستگیر شده بود. از پشت بهش دستبند زده بودن و از این سمت اون رو کشون کشون با همون دست بسته باین سمت میبردنش .خود من تو این صحنه پشت اون پنجره بودم و از لای پرده کنار پنجره، به این صحنه نگاه میکردم و این صحنه را بخوبی دیدم و شاهد این صحنه بودم همین که یک قدمی دو قدمی این نقطه رسیدن او دوتا سرباز برادر بهروز را داشتن میاوردن ، فرمانده مزدور ها هم از این سمت نزدیک شد. فرمانده مزدورها تفاوت اش با بقیه این بود که اولا ماسک نداشت به صورتش و من چهره اش را بخوبی دیدم .مثل بقیه شون جلیقه ضد گلوله نداشت، فقط یک تی شرت خاکی ارتشی تن اش بود .دست راستش یک سلاح کمری با صدا خفه کن داشت و دست چپش هم یک بی سیم بود که مستمر حالا یا خودش تماس میگرفت ویااز طرف مقابل  باهاش تماس میگرفتن .فرمانده مزدور ها اصلا بدون هیچ احساس وبدون اینکه فکر بکنه همون همزمان که فقط از کنار برادر بهروز توی این نقطه رد میشد دستش را آورد بالا و با همون کلت صدا خفه کن یک گلوله توی سر برادر بهروز شلیک کرد.»[۱۲]

گواهی محسن امینی

همچنین محسن امینی از بازماندگان این قتل عام در مورد قتل عام ۱۰ شهریور اشرف می‌گوید:

«بچه ها را نمیشد حریف بشی ،بچه ها همه میخواستن حمله کنن بدون سلاح برن سراغ اینها، که اجبارا من به این ها گفتم برید توی ساختمون چون توی ساختمون خواهرزهره وخواهرگیتی همین دم درب ایستاده بودن .هرکاری من میکردم کسی حرف مرا گوش نمیداد. همه میخواستن برن بادست خالی به سمت مزدورایی که داشتن شلیک میکردن ،دیگه اینجاییکه رسیده بودن کاملامشخص بود سلاح ،بدست تفنگ آماده هدف گیری تک تک شلیک میکردن سلاحها مشخص بود که صدا خفه کن داره ،رگبار نمیزدن ،تکی تکی همه باهم، سه نفره چهارتایی ،تیمی بودن، میومدن جلو ،شروع میکردن به زدن»[۱۲]

زهره قائمی و ژیلا طلوع در قتل عام ۱۰ شهریور۱۳۹۲

زهره قائمی و ژیلا طلوع در قتل عام ۱۰ شهریور۱۳۹۲

در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف همچنین ۷ نفر دیگر از دستگیر شدگان توسط نیروهای عراقی با ماشین به مکان نامعلومی منتقل شدند.

 

 

علاوه بر آن نیروهای مهاجم اماکن و تأسیات مختلفی را که با آن مواجه می‌شدند منفجر کردند [۱۴].نيروهای مهاجم که مجهز به خرجهای انفجاری فابريك پلاستيك همراه با تايمر و نارنجكهای مختلف بودند، بسياری از خودروها، كانتينرها و تانكرهاي آب و درهای اتاقها را منفجر كردند. آنها به هنگام خروج از منطقه بسیاری از اتاقها و تعدادی بنگال و چند خودروی بالابر، چند تانكر سوخت و خودروی يخچالدار و ۸ خودروی لندكروز را منفجر كردند و به آتش كشيدند. مواد انفجاری در نقاطی عمل نکرده باقی مانده بود[۱۵]. سازمان مجاهدین خلق پس از این حمله اعلام نمود بیش از چند میلیون دلار از دارایی‌های ساکنین در بیش از ۲۰۰ انفجار توسط نیروهای مهاجم در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف از میان رفته است.[۱۶]

تهاجم به مقر فرماندهی اشرف

یکی از نقاطی که مهاجمین در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف مورد حمله قرار دادند مقر زهره قائمی فرمانده قرارگاه اشرف در زمان وقوع این قتل عام بود. افرادی که تلاش کردند از ورود نیروهای مهاجم به ساختمان زهره قائمی جلوگیری کنند همگی توسط حمله کنندگان به قتل رسیدند. نیروهای مهاجم پس از ورد به ساختمان زهره قائمی فرمانده اشرف در حالی وی را به قتل رساندند که ژیلا طلوع یکی دیگر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق تلاش میکرد خود را سپر حفاظتی او کند. جسد زهره قائمی در حالی پیدا شد که ژیلا طلوع او را در آخرین لحظه در آغوش گرفته بود.

وجود یک راهنما در قتل عام ۱۰ شهریور اشرف

مسعود دلیلی داخل راهنمای تروریستها در قتل عام ۱۰ شهریور

مسعود دلیلی داخل راهنمای تروریستها در قتل عام ۱۰ شهریور

طبق برآورد کارشناسان سازمان مجاهدین خلق در یک شبیخون معمول نیروهای تروریست مهاجم نباید قادر می‌شدند به این سرعت در قرارگاه گسترده اشرف ۵۲ نفر از ساکنین را به قتل برسانند. اعضاء سازمان مجاهدین در صورت داشتن فرصت کافی و اطلاع از ماهیت مهاجمین قادر بودند همچون حملات پیشین که با نیروهایی بسیار بزرگتر صورت گرفته بود دست به اقدامات متقابل زده و از خود دفاع کرده و در نتیجه مهاجمین را در رسیدن به هدف خود ناکام بگذارند. سرعت مهاجمین در انجام این حمله از نقاط ابهام قتل عام ۱۰ شهریور اشرف به شمار می‌رفت.

 

مسعود دلیلی داخل _ (بهمن افرازه)

سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت و در مستند ارتش آزادی بخش پرده از این موضوع برداشت.

پس از آن که مهاجمین قرارگاه اشرف را ترک کردند، یک جسد از میان نیروهای مهاجم در اشرف بر جای ماند. صورت این فرد که لباس نیروهای مهاجم را بر تن داشت سوخته بود. در ابتدا ساکنین بازمانده از قتل عام ۱۰ شهریور اشرف تصور می‌کردند این فرد در تداخل آتش به اشتباه توسط نیروهای مهاجم کشته شده است اما در بررسی کارشناسانه‌ی تصاویر این فرد، سازمان مجاهدین اعلام کرد او فردی به نام مسعود دلیلی داخل است که دو سال قبل از مجاهدین خلق جدا شده و خود را به نیروهای عراقی و رژیم ایران تسلیم کرده بود.از جمله، این جسد همان سمعک آلمانی را که قبلا امداد پزشکی کمپ اشرف برای مسعود دلیلی خریداری کرده بود در گوش چپ داشت. مسعود دلیل داخل کارت هویتی با نام بهمن افرازه داشت. این جسد همچنین در جیب خود مقداری پول ایرانی بهمراه داشت.

در واقع علت آن که مهاجمین توانسته بودند بدون فوت وقت و بدون اینکه ساکنین اشرف فرصت برآورد وضعیت داشته باشند وارد امکان اصلی حضور ساکنین شوند و با سلاح‌های صداخفه کن آنها را به قتل برسانند وجود همین فرد به عنوان راهنما بوده است. نیروهای مهاجم پس از انجام مأموریت خود راهنمای خود را نیز به قتل رسانده و چهره‌ی او را نیز می‌سوزانند تا قابل شناسایی نباشد.[۱۷]

موضع حکومت عراق در مورد قتل عام ۱۰ شهریور

حکومت عراق و فالح فیاض منکر وقوع هرحادثه ای در اشرف بودند. و سرانجام پس از مراجعات و درخواست های متعدد، سازمان ملل ظهر روز یکشنبه نماینده خود در استان دیالی را به اشرف فرستاد و او که در ساعت ۱۲۳۰ وارد اشرف شد اما با یک ساعت و نیم تأخیر بعلت ممانعت هایی که مأموران عراقی ایجاد کردند، ساعت ۲ بعدازظهر به نزد ساکنین اشرف آمد و به مدت ۲ ساعت آنچه را که گذشته بود، از نزدیک دید و از پیکر جان باختگان و همچنین آثار تخریب و انفجار عکس و فیلم گرفت. روز بعد دوشنبه ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) فرانچسکو موتا رئیس حقوق بشر یونامی در عراق به اشرف آمد و پیکرهای جانباختگان را از نزدیک دید و عکس و فیلم گرفت .

همزمان، در ساعت ۱ بعدازظهر دوشنبه ۱۱ شهریور جورجی بازتین جانشین نماینده دبیرکل همراه با هیأت ملل متحد به اشرف آمدند و همه چیز را از نزدیک دیدند و عکس و فیلم گرفتند. در خاتمه این بازدیدهای رسمی ، در مورد انتقال پیکر ۵۲ تن از جانباختگان، ۲ سند مورد توافق به امضا رسید. همچنین بر اساس توافق بین نمایندگان ساکنان اشرف و هیأت مساعدت ملل متحد در عراق ، در ۲ سپتامبر ۲۰۱۳، ۵۲ جسد کشته شده گان، در حضور آقای فرانچسکو موتا رئیس دفتر حقوق بشر یونامی تحویل داده شد تا در بیمارستان بعقوبه تا زمانی که یک ناظر بی طرف بین لمللی برای کالبد شکافی حاضر شود،  نگهداری شوند.

شواهد حاکی از این بود که دست كم ۵۰ خودروی سواری از جمله لندكروز و نيسان و شمار زيادی خودروهای خدماتی، مانند ماشينهای يخچال دار و تانكرهای آب و سوخت، خرج گذاری و منفجر شد كه تخمین زده شد، قيمت آنها به بيش از ۱.۵ ميليون دلار میرسد[۱۸].

جانباختگان قتل عام ۱۰ شهریور اشرف

در این قتل عام ۵۲ تن جان باختند. اسامی آنها و نحوه شهادت آنها در مصاحبه‌ی دکتر جواد علوی از بازماندگان قتل عام ۱۰ شهریور چنین اعلام شد:

 • زهره قائمی در اثر اصابت چند گلوله به سر و صورت در اتاق کار
 • گیتی گیوه چیان در اثر شلیک گلوله به سر و با تیر خلاص
 • ژیلا طلوع برای حفاظت از زهرة قائمی , تلاش کرد که او در معرض اصابت گلوله قرار نگیرد که خودش تیر خلاص خورد
 • فاطمه کامیاب، میترا باقر زاده ازنزدیک با تیر خلاص
 • مریم حسینی ،ابتدا در اثر شلیک گلوله مجروح شد ه بود، بعد او را در محوطه، در بیرون از اتاق دست بند زدند باتیر خلاص از نزدیک ، او را  اعدام  کردند
 • مهدی فتح الله نژاد ،دستگیر و سپس شلکیک گلوله به سر
 • احمد بوستانی، ابراهیم اسدی، رحمان منانی، سعید اخوان، حسین رسولی  با تیرخلاص، با شلیک گلوله  به سر، ازنزدیک
 • عبدالحلیم ناروئی ، علی محمودی  ،علی اصغر مکانیک ، ابتدا در اثر شلیک گلوله مجروح شده بودند، اما آنها را تعقیب کردند و در نقاط دیگری  با شلیک گلوله به سر از نزدیک اعدام کردند
 • ناصر حبشی ، حسن جباری باشلیک به  سر و گردن و تیر خلاص
 • سعید نورسی،  پرسنل درمانی اشرف ، در اورژانس پزشکی درحال رسیدگی به مجروحین، به او شلیک کردند
قتل عام ده شهریور در بیمارستان اشرف

قتل عام ده شهریور در بیمارستان اشرف

 •  

  قتل عام ده شهریور در بیمارستان اشرف

  آنها همچنین ۶ مجروح دیگر از جمله شهید شهرام یاسری، سیروس فتحی، علی فیضی، سید علی سیداحمدی و کورش سعیدی و غلامعباس گرمابی را که برای درمان به اورژانس منتقل شده بودند روی تخت بستری و با خواباندن روی زمین تیر خلاص زدند

 • شاهرخ اوحدی،دراثر شلیک  گلوله ابتدامجروح شده بود، اما او را تعقیب کردند و در یک نقطه دیگر به او شلیک کرده و تیر خلاص زدند
 • نبی سیف به اتاق ژنراتور رفته بود. بعد از تعقیب او در اتاق ژنراتور به او تیر خلاص زدند
 • امیر نظری ،امیر حسین افضل نیا . آنها را دستبند زدند ، سپس روی زمین کشیدند. درکنار یکدیگر به آنها تیر خلاص زدند
 • امیر افضل نیا را قبل از  اینکه تیر خلاص بزنند، با کشیدن او از ناحیه گردن خفه کردند.
 • یاسر حاجیان ،علیرضا پور محمد با شلیک گلوله به سر و  صورت و تیر خلاص
 • حسین مدنی درحالی که مجروح بود ، چندگلوله به سر ،صورت و گردن تیر خلاص زدند
 • قباد سعید پور، به او دستبند زدند و بعد تیر خلاص زدند
 • ابوالقاسم رضوانی ، محمدرضا(احمد)وشاق ،محمد جعفر زاده و شجاع الدین متولی ابتدا مجروح شده بودند . اما آنها را تعقیب و درنقاط دیگر با تیر خلاص اعدام کردند
 • حمید باطبی، فریبرز شیخ الاسلام ، علی اصغر قدیری، مجید شیویاری،  علیرضا خوشنویس، اردشیر شریفیان و  هادی نخجیری را با گلوله به سرو صورت مجروح کرده و تیر خلاص زدند
 • ناصر سرابی، ناصر کرمانیان. حمید صابری ،به آنها در محوطه شلیک و سپس تیر خلاص زدند
 • سیدعلی اصغر عمادی را درکنار در ورودی ازنزدیک به رگبار بسته و تیر خلاص زدند
 • حسن غلامپور، محمودرضا صفوی با شلیک گلوله  به سرو صورت تیر خلاص زدند
 • محمد گرجی که ابتدا به او دستبند زدند و بعد تیر خلاص زدند  حسین سلطانی را در سنگر درحالیکه قبلش گلوله خورده بود تیر خلاص زدند.
 • بیژن میرزایی، در کیوسک نگهبانی بود که ابتدا در اثر شلیک گلوله مجروح شده بود ، بعد با شلیک به سرش تیر خلاص زدند[۱۹].

مهاجرت بازماندگان قتل عام اشرف به کمپ لیبرتی

 ۴۲ نفر از ساکنان که از قتل عام جان سالم به در برده بودند از باقی نقاط مختلف قرارگاه به ساختمان مقر فرماندهی آمده و در آنجا سنگر گرفتند و حاضر به ترک اشرف نبودند. در شب و روزهای بعدی، گردان عراقی به محاصره فیزیکی و تهدید آنها به کشتار دیگر، مبادرت کردند.

۴ روز بعد از حمله ۱۰ شهریور، در روز ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۱۳) جانشین نماینده ویژه دبیرکل طرح سازمان ملل، طرح مشترک سازمان ملل و دولت آمریکا و حکومت عراق را به زبان‌های انگلیسی و عربی برای تخلیه اشرف و انتقال ۴۲ نفر باقیمانده، به لیبرتی ارائه داد.

سرانجام ۴۲ نفر از ساکنین باقیمانده در اشرف به درخواست مریم رجوی در شبانگاه ۲۰ شهریور، پس از ۲۷ سال، کمپ اشرف را ترک کرده و به لیبرتی رفتند. این درحالی بود که حین انتقال به کمپ لیبرتی، کاروان اتوبوس حامل ساکنان اشرف مورد حمله انفجاری قرار گرفت اما کاروان به راه خود ادامه داده و به لیبرتی رسید.

موضع گیری‌ها درباره قتل عام قرارگاه اشرف

بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد(UNHCR)

کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد صبح امروز (اول سپتامبر) گزارشهایی در مورد یک حمله به کمپ اشرف دریافت کرده است.

در حالیکه ما همچنان بدنبال جزییات واقعه ای هستیم که رخ داده است ،ولی به نظر میرسد که از نیروی مهلک استفاده شده است و تعدادی کشته یا مجروح شده اند.

 کمیساریای عالی پناهندگی بشدت این حمله را محکوم می‌کند. استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان در هر شرایطی غیرقابل قبول است.

ما از مقامات عراقی میخواهیم امنیت ساکنان را بلادرنگ تضمین کنند. مهم است که خشونت متوقف شده و امداد پزشکی سریعا به مجروحین رسانده شود.

اطلاعیه سفارت آمریکا در بغداد

سفارت ایالات متحده آمریکا قویا وقایع دهشتناکی را که امروز در کمپ اشرف روی داد و بر اساس گزارشهای مختلف باعث کشته و مجروح شدن تعداد بسیاری از ساکنان کمپ شده است، محکوم می کند. مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان و آنهاییکه در اثر خشونتهای امروز مجروح شدند ابراز می کنیم.

ما عمیقا نسبت به این گزارشها نگران هستیم و در تماس دائم با هیئت مساعدت سازمان ملل در عراق و همچنین مقامات دولت عراق میباشیم. ما از تلاشهای یونامی برای بعمل آوردن ارزیابی خود از اوضاع حمایت میکنیم و از دولت عراق میخواهیم که از آن تلاشها حمایت کامل کند.

علاوه بر این ما از مقامات عراقی میخواهیم، سریعا عمل کنند تا امداد پزشکی فوری برای مجروحین تضمین شود و امنیت کمپ در برابر خشونت بیشتر و آسیب به ساکنان تأمین شود.

ما بر فراخوان یونامی برای یک تحقیقات کامل و مستقل در این واقعه دهشتناک و تراژیک تأکید می‌کنیم. آنهایی‌که مسئول شناخته شوند باید مورد مؤاخذه کامل قرار بگیرند.

بیانیه مطبوعاتی ایالات متحده آمریکا:

بیانیه مطبوعاتی

اول سپتامبر 2013

ایالات متحده قویا تحولات بسیار دهشتناکی را که امروز در کمپ اشرف اتفاق افتاد و طبق گزارشات مختلف به درگذشت و مجروح شدن چندین تن از ساکنان کمپ انجامیده است، محکوم میکند. ما به اقوام قربانیان و آنهایی که در خشونت های امروز زخمی شده اند، تسلیت میگوییم.

ما عمیقا در مورد این گزارشات نگران هستیم و در تماس مستمر با یونامی در عراق  و همچنین مقامات دولت عراق هستیم.  ما از تلاش های یونامی برای انجام وظایفش از وضعیت حمایت میکنیم و از دولت عراق میخواهیم تا بطور کامل این تلاش ها را حمایت کند…

محکوم کردن قتل عام توسط دولتها و مراجع بین المللی

در روزهای بعد دولتهای کانادا، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، ایرلند، استرالیا،  اروگوئه و همچنین اتحادیه اروپا ، پارلمان اروپا، شورای اروپا،  ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد ، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اتحادیه جهانی علمای مسلمین، اتحادیه وکلای انگلستان، سازمان جهانی علیه شکنجه، فرانس لیبرته، سازمان دوستی با خلقهای جهان، حقوق بشر نوین فرانسه، اسقف اعظم کانتربری و کلیسای انگلستان و نمایندگان مجالس قانونگذاری در ۵ قاره جهان و همراه با نمایندگان و مردم و عشایر عراق و ارتش آزاد سوریه و هزاران شهردار در سراسر اروپا قتل عام در اشرف را محکوم کردند و با تأکید بر مسئولیت عراق خواهان تحقیقات مستقل و شفاف در این باره شدند[۲۰].

 گزارش رسانه های بین المللی

مقاله لس آنجلس تایمز در مورد قتل عام ده شهریور اشرف

لس آنجلس تایمز در مورد قتل عام ده شهریور اشرف چنین نوشت:

«در تصاویر منتشر شده از قتل عام اشرف، در میان جانباختگان تبعیدی ایرانی در حمله اول سپتامبر به قرارگاه اشرف، در شرق عراق، تعدادی همزمان که دستهایشان از پشت با دستبند بسته شده، اثر شلیک به سرشان نیز دیده می شود. (شورای ملی مقاومت ایران)

وزیر خارجه پیشین فرانسه برنارد کوشنر و سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر روز پنجشنبه به نمایندگان جهانی گفتند كه قتل عام ماه جاری در قرارگاه ایرانیان در عراق كه منجر به كشته شدن ۵۲ نفر که همزمان تحت حمایت بین الملل بودند شد، یك كشتار از پیش تعیین شده بود و باید توسط سازمان ملل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. آنها همچنین در پنل سازمان ملل در ژنو تأکید کردند که حمله اول سپتامبر به پناهجویان تبعیدی معروف به قرارگاه اشرف نشان دهنده “جنایتی علیه بشریت” است.

یک گروه از دگراندیشان ایرانی مستقر در پاریس، نیروهای امنیتی نخست وزیر نوری مالکی را به انجام این حمله به آخرین تبعیدان باقیمانده در اردوگاه متهم کرده است، که بغداد از سالها پیش تلاش کرده بود آن را ببندد.

مقامات عراقی منکر دخالت در قتل عام تبعید شدگان هستند.

قرارگاه اشرف تا قبل از اشغال عراق توسط ایالات متحده بیش از ۳۰۰۰ ایرانی مخالف نظام ایران را در خود جای داده بود و در توافقی بین دولت عراق و ایالات متحده حفاظت قرارگاه از آمریکاییها به عراقیها محول گشته بود

از زمان برکناری و اعدام صدام حسین و نفوذ دوباره شیعیان تحت حمایت دولت ایران در دولت عراق، عراق هر چه بیشتر به تهران نزدیکتر شده و نسبت به تبعیدیانی که به دنبال سرنگونی دولت ایران هستند برخورد خصمانه ای در پیش گرفت. هنگام وقوع حمله اول سپتامبر ، حدود ۱۰۰ نفر در اردوگاه اشرف باقی مانده بودند. پنجاه و دو ایرانی به سبکی که دستهایشان از پشت با دستبند بسته و به سرشان شلیک شده بود به قتل رسیده بودند.

سایت خبری ایران فوکوس گزارش داد که کمیته آزادی ایران، یکی دیگر از گروه های تبعیدی مخالف ایرانی، دولت مالکی را به “عمل کردن به عنوان یک دست نشانده” دولت تهران متهم کرد.علیرضا جعفرزاده ، نویسنده و تحلیلگر شورای ملی مقاومت ایران گفت: “خوب بود که آمریکایی ها از پناهندگان محافظت می کردند ، اما آنها در سال 2009 به نیروهای دولت عراق منتقل شدند.” مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران گفت: “من از ناوی پیلا ، كمیسر عالی حقوق بشر ، می خواهم كه اقدامات لازم را برای نجات این گروگان ها انجام دهد.” ” این اولین قدم فراخوانی برای آزادی آنها است. یک مقام مسئول سازمان ملل در عراق هفته گذشته اعلام كرد كه “جابجایی موفقیت آمیز آخرین گروه از ساكنان اردوگاه اشرف” به اتمام رسیده است [۲۱]

رویتر:

«دو منبع امنیتی عراقی گفتند که ارتش و نیروهای ویژه به روی ساکنان آتش گشودند…»

سی.ان.ان:

«دو مقام عراقی همراه با وزیر کشور عراق به سی.ان.ان گفتند که حمله به کمپ اشرف توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است»

نیویورک تایمز:

«نیروهای امنیتی عراق که با صرف میلیاردها دلار توسط دولت آمریکا آموزش گرفتند، به خاطر تهاجم مرگبار سه شنبه به کمپ اشرف مورد انتقاد شدید سازمان ملل قرار گرفتند»[۲۲].

اظهارات مقامات رژیم ایران

سپاه پاسداران بعد از قتل عام در اشرف طی اطلاعیه‌ای در دهم شهریور ۱۳۹۲نوشت:

«سرانجام تقدیر الهی بر آن قرار گرفت که فرزندان رشید مجاهدان شهیدِ عراقی با اقدامی انقلابی، انتقام تاریخی خود را از جنایت مشترک صدام و منافقین در انتفاضه شعبانیه که در آن هزاران زن و کودک بی‌گناه عراقی به شهادت رسیدند را در لانه عنکبوتی منافقین رقم زده و عبرتی جاودانه و رشادتی ماندگار را به اثبات رسانند. این اقدام که منجر به هلاکت رسیدن قریب به ۷۰ تن از کادرهای فاسد منافقین از جمله هفت تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات سازمان منافقین با بیش از ۳۰ سال سابقه جنایت گردید، یقیناً مایه تشفی خاطر امت اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا خصوصاً خانواده‌های معزز شهدای ترور خواهد شد. بدون تردید دو ملت مسلمان ایران و عراق خاطرات تلخ خیانت‌ها و جنایت‌های منافقین پلید را هرگز فراموش نکرده و سرنوشت اجتناب‌ناپذیر و محتوم منافقین جز ذلت، آوارگی، درماندگی و نابودی کامل نخواهد بود. سپاه این انتقام الهی را از وعده‌های خداوند تبارک و تعالی می‌داند که در سالروز شهادت صالحان این امت، شهیدان رجایی و باهنر عنایت فرمود[۲۳]

در ۱۲ شهریور ۱۳۹۲، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در یک سخنرانی در مجلس خبرگان رهبری درباره قتل عام مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف گفت: «این قضیه، مهم‌تر از حمله مرصاد بود و در واقع وعده خداوند محقق شد».

در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲، پاسدار محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین در یک سخنرانی گفت: «حمله‌ای که توسط مجاهدین عراقی به پادگان اشرف روی داد، مهم‌تر از عملیات مرصاد بود»
.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes