گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

؟در دفاع از رحمان کریمی!!؟ و اهانت به ارزشهای والای رهبر مقاومت مسعودرجوی  و نقد اسماعیل وفا یغمایی!!

 

بقلم داود باقروند ارشد

جناب رحمان رحیم و کریم و کریمه اهل بیت رهبری عقیدتی، این اسماعیل وفا یغمایی عیب بسیار دارد از جمله مانند خودت که بدرستی نوشتی از هیچ چیز خبر ندارد. برهمین اساس بی اطلاعیت  فقط دهان بین رهبر مفقود الاثر هستی و خط و خطوط دریافتی ناشی از ماهیانه تو را به علم و دانشی که بدان خود را به طراز حافظ میرساند نسبت میدهی و کاغذ را سیاه میکنی و منتظر تشویقِ صاحبِ عنتر “رهبری”  و شاید یکی از حوریان حرمسرایش میمانی تا دوباره نوبت دریافت سرماهی گردد. از آنجا که سنی هم گذشته و میبینی که همقطارانت روزانه سقط میشوند این میزان از عملکردهای پر ایراد اسماعیل وفا یغمایی جوش نزن و سینه و آنجایت را پاره نکن. 

ازشاهکارهای دنباله روی گوسفندوار و نوشخوار کنندگان فکری در میان ایرانیان استدلال رحمان کریمی از عقب افتاده ترین نوع نسل نوشخوارکنندگان فکری فرقه رجویست. او ادعای مسعودرجوی را  نوشخوار میکند که: رژیم اسماعیل وفایغمایی را گذاشته که زیرآب اسلام را بزند تا مردم ایران نسبت به مسعودرجوی بدبین شوند!!! پس رجوی چهل سال است درحال خود زنی است ؟

دو نوع اسلام

 

این قلم هم به این اسماعیل بی وفا ایراد زیاد دارد از جمله اینکه چرا به ارزشهای بالای رهبر کبیر انقلاب فرمایشی صدام و ترکی الفیصل و جان بولتن و جولیانی و… کم لطفی کرده همه آنچه را که میداند را پاک و روشن بازگو نمیکند. و یا مهمتر اینکه چرا در این همه سال که در مقام مرکزیت در فرقه ننگین رهبر عقیدتی تو بوده در مورد فساد خود رهبر و آنچه سرتا پای این فرقه را در برگرفته بوده است کم میداند و چرا چشمش را بسته و هرکجا هم دیده بازگو و مخالفت نکرده، چرا به این بزرگترین شیاد تاریخ معاصر یعنی صاحب زمین و زمان و حرمسرا و امام و تاریخ ساز، مفقود رجوی اعتماد کرد و چشم و گوش بسته از آن خارج شد. تا ببخشید امثال جیره خوار و  خوشخوار کننده بی اطلاعی همچون تو بتوانند فرقه رجوی که از سر صدقه انقلاب کبیر مریم رهایی تبدیل به یک فاحشه خانه و یک بچه باز خانه و کانون شکنجه و قتل و سرکوب و خود و وطن فروشی، شده است با زبان دراز دفاع کند.

 

بله جناب اسماعیل ایرادش این است کم میداند و آنچه را میداند را باز نمیگوید. چون نمیداند که شمایان را در قالب فرقه رجوی، استعمار و ارتجاع منطقه در کمین مردم ایران گذاشته اند تا با تکیه به خرابکاریها، و دزدیها و اعدامها و شکنجه های رژیم در زمان مناسب، بر ایران و ایرانی دوباره اینبار بعنوان اسلام اما نوع دمکراتیکش!!! قالب و مسلط کنند.

تو درست گفتی اسماعیل اشتباه میکند که به اسلام می تازد چون که نیازی به زدن به اسلام نیست چون رژیم چیزی از آن باقی نگذاشته، از همین روست که مردم از رجوی نیز متنفرهستند چون همه خیانتهایش را به مردم ایران بنام اسلام عزیز مسعود و مریم یعنی اسلام دمکراتیک داعشی کرده است. اما چرا زدن به اسلام به امام زمان تو برمیخورد؟ چرا به تو و امامت و آن مفقود رجوی که صد بار بدتر از آنچه در ایران حاکم است و این قلم نه از طریق ماهیانه بلکه با پوست و گوشت و استخوانم طی سی سال در این فرقه با آشنا هستم برخورده است؟

 

یعقوب ترابیجناب رحمان رحیم و کریم و کریمه رهبری، یکی از آن پهلوانهایی همچون “فیل آبی” عضو جیره بگیر رجوی در شورا، این بازرگان و بیزینس من محترم ساکن کانادا که به او (کم) توهین شده و شما را خون به چشم و به ماتحت کرده، یکی دیگرش را که اتفاقا او نیز از اهالی کانادا بود و اتفاقا از دست خود جناب رهبر مفقود عقیدتی کمربند پهلوانی دریافت کرد تحت مسئولیت این قلم بود بگویم تا ببینی این اسماعیل چه حق هایی را ناحق میکند. این پهلوان!!! فقید که اتفاقا در یک مسافرت به اور سورواز در همان اورسورواز به درک واصل شد، با یکی از زندانیان سابق که به فرقه مجاهدین پیوسته بود و تحت مسئولیت او بود، رابطه غیر اخلاقی برقرار میکرد که وقتی این قلم موضوع را به اطلاع رهبر عقیدتی شما رساندم، ایشان در مقام رهبر عقیدتی و اسلام محترمش از نوع دمکراتیک با رحمت و رئوفت بسیار ورقت قلب با این پهلوان و با شدت عمل بسیار با این قلم برخورد نمود و مورد مواخذه قرار گرفتم که نزدیکان و مقربان درگاه رهبری را چر افشاء میکنم؟ اتفاقا بعدها به این “پهلوان لواط کار” کمربند پهلوانی در حضور 4000نفر  داد!!!!! و اینگونه به بنده فهماندند که او از مقربین است و سکوت باید بکنی.

البته علت این رقت قلب و رحمت و رئوفت را بعدها فهمیدیم،که  جناب رهبر عقیدتی خودشان با زن همان پهلوان در حرمسرایش  تا به صبح نجوای انقلاب مریم سر میداده، گفته خوب این بدبخت حداقل به این زندانی مفلوک دستش میرسد، نباید زیاد سخت گرفت تا بتواند از مواهب اسلام بردبار من بهره ببرد!! بویژه که منافع انقلاب و صواب مسعودرجوی جزء محکمات(درمورد توضیحات محکمات و متشابهات مراجعه کنید به پانوشت) است و صوابی که پهلوان پنبه رجوی میبرد جزء متشابهات!! اما دلیل شدت عمل روی خودم را خوب نفهمیده بودم که امروز که نقد و سوزش شما را به اسماعیل در زدن به اسلام رجوی را دیدم آنرا نیز فهمیدم. با تشکر از شما.

 

در همینجا باید بگویم که روزانه گزارشات زناء بین زنان با مردان روی میز ها پهن میشود ولی منافع محکمات اسلام رجوی شما که اسماعیل به اشتباه!! به آن میزند اجازه نمیدهد که رهبری عقیدتی بدرستی بخاطر دهشاهی مسائل پیش پا افتاده از نوع متشابهات جلوگیری کنند. 

جناب رحمان رحیم شما همانطور که نوشتی، به سهم خود آشکارا بگو که  خاموش نخواهی نشست و نابکاران خائن را تحمل نخواهی کرد، چون این بی شرمان!! افشاگر، ادبیات سیاسی را هم به کام ملایان به گند کشیده اند!!! و حتما از اسماعیل بخواه که بنویسید که :

بسیاری از کسانیکه برای این فرقه خود سوزی کردند به فرزندانشان در همین فرقه توسط فرماندهان نزدیک و مقرب به رهبری پاک و پاکیزه شما که این روزها از صدقه سر همین فشارهایی که به زیر دستان آودرند در حال سقط شدن هستند، مورد تجاوز قرار میگرفتند و میگیرند. این پهلوان مسعودرجوی رهبر عقیدتی داعشی شما را نیز قصد نداشتم افشاء کنم ولی نوشخوارهای فضولات رجوی توسط تو چاره ای برایم نگذاشت. والا بقیه را نیز خواهم نوشت. تا بیشتر با دنیای پاک مریم … مهرتابان آشنا شوی. 

 حمید اسدیانحسن حبیبی و محاکمه جدا شدگانHamid reza taherzadehهمین آشغال حمید رضا طاهرزاده و داستانهای زن بازیش را باید از همین اسماعیل دقیق تر بپرسی و انتقادت را در اینجا به او بکنی که چرا حمید رضا طاهر زاده والا مقام!! که هر شب با یک زن به یاد انقلاب مریم رهایی بسر میبرد را کم به همه رهروان انقلاب مریم معرفی میکند؟ چرا حسن حبیبی که بدلیل تلاش برای تجاوز به زن برادر خودش از اعضای مجاهدین و شورای رهبری در اورسور واز و علنی شدن آن اخراج شد را دقیق افشاء نمیکند و رهبر اسلام شما را پاکیزه نگه نمیدارد؟!! 

حالا که حمید اسدیان به درک واصل شده این وظیفه به گردن شماست جناب رحمان رحیم.  چرا حسن حبیبی که اخیرا جدا شدگان را بدستور رهبری عقیدتی قبل از بقدرت رسیدن به محاکمه و حکم اعدام برایشان صادر میکند را که با یک زن از سفارت رژیم روی هم ریخته بود  و شبها با آیات انقلاب مریم و در امتداد نام مریم  با او سرود خوانان تا صبح سر میکرد را درست و دقیق معرفی نمیکند؟  تا کسی به پاک ومنزه بودن این تشکیلات شکی نکند. اینهاست ایرادات اسماعیل وفا یغمایی. در نوبت بعدی که حقوق گرفتی به این ایرادات اسماعیل حتما بپرداز، فراموش نشود. در غیر اینصورت ماهیانه ات حلال نیست و آبجویی که باهاش کوفت میکنی حرام است و حلال نمیشود!!! 

 

رستگاری محمد اقبالدر ضمن زیاد از حد با توجه به سن وسالت جوش نزن، مقرب تر از محمد اقبال نیستی. دیدی که او چگونه از اسلام  رهبری عقیدتی اش دفاع میکرد. حتی به خواهرو مادر … خودش هم رحم نمیکرد، و  بیش از تو به اسماعیل فحاشی میکرد تازه پول هم نمیگرفت. محمد اقبال که به مجاهدین توصیه میکرد

زنتان را در بستر و در حال نزدیکی با مسعودرجوی فرض کنید تا زن فراموشتان شود نقل از مهدی ابریشمچی در جلسات عمومی و محمد اقبال

 

وقتی آمد پاریس بلند ترین طاق ایدئولژیک را هم زد و رستگار شد و نشان داد که زن خودش را فراموش کرده اما یکی دیگر را بجایش انتخاب کرد. رستگاری که حمید ظاهر زاده و حسن حبیبی همچون محمد اقتبال هر شب به آن با تکیه به انقلاب مریم در اوج قلل رهایی دست مییابد. تو عقب نیفت. در ضمن خدایی نکرده به شعورت شک نکنی وقتی نوشخوارفکری میکنی که:

“رژیم اسماعیل را گذاشته که به اسلام آنها بزند که مجاهدین بده شوند.!!!”  نوشخوار رحمان کریمی در مورد جدا شدگان

خدایی انیشتن لنگ انداخته در قبال این هوش!!!

داود باقروند ارشد

27 دسامبر 2020

توضحات محکمات و متشابهات:

مسئله محکم و متشابه، یکی از مسائل بحث‌برانگیز در علوم قرآنی است. مفاد آیه ۷ سوره آل عمران:هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ حاکی از این است که آیات قرآن به دو دسته محکم و متشابه تقسیم می‌شوند و افراد مغرض یا مریض آیات متشابه را دستاویزی برای ایراد شک و شبهه در قرآن و ایجاد فتنه بین مسلمانان قرار می‌دهند.قرآن دو دسته منظور دارد: یک ظاهر -منظوری که واضح است- و دیگری بطون -منظور یا منظورهایی که واضح نیستند-. به زبان ساده محکمات اصول تعییز ناپذیر و متشابهات فروعی هستند که متناسب با شرایط میتوان نادیده گرفت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes