گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

قرارداد 25 ساله با چین

داود باقروند ارشد 

امیر کبیربدنبال امضاء شدن قرارداد همکاری 25 ساله که یک قرارداد راهبردی (استراتژیک) بین رژیم و چین است، انبوهی اظهار نظرات که عمدتا در تخریب و نفی این قراردادی است که ظاهرا هیچ کس همچنانکه نگارنده از محتوای آن خبر ندارد شروع شده است.

عمده کسانیکه ندانسته و نفهمیده و نخوانده و کسانیکه سر سوزنی در مورد مسائل استراتژیک سیاسی و انرژی و ژئوپلوتیک منطقه و جهان امروز نه اطلاعی دارند و نه درکی و اگر هم توضیح داده شود بعید است متوجه شوند، بتقلید از آنچه میشنوند و دهان بینی عهدِ ما قبل قاجار، ساز مخالف کوک کرده اند، همان کسانی هستند که از تحریمهای آشکار و علنی آمریکا با همکاری کامل اما مزورانه اتحادیه اروپا  نیز حمایت میکردند و میکنند. و اینگونه در محاصره مردمی که خود معتقدند به گروگان رژیم تبدیل شده اند، با حداکثر توان کمک میکنند و خود اینگونه عملا تبدیل به دشمن مردم ایران شده اند.

چرا که تحریمهایی که هر روز میگذرد و گذشته است مشخص شده که بطور صد درصد بر ضد عالیترین منافع مردم ایران بوده و هست و خواهد بود. چنانکه اگر هم سیاه نمایی خود این مخالف خوانهای طبق عادت یا طبق دستور یا طبق باد عنوان میکنند درست باشد، منجر به کشیده شدن رژیمی که از غرب یا خنجری از پشت مواجهه  شد، به سمت چنینی که از نظر اینها یکباره تبدیل به اژدهایی شده که در یک نفس ایران را خواهد بلعید گردید. چیزی جز همین تحریمها و بی وفایی دشمنانه به اصطلاح غرب نبود. چرا که رژیم نشان داد که حاضر است با غرب به توافق برسد.

مصدقامروزه طبیعی است که مراکز قدرتی که میخواهند رژیم را بزانو درآورند و امتیازهایی بگیرند که فلاکت ایران و ایرانی را بدنبال دارد امروزه فغانشان از امضای این قرارداد رو به سمت شرق به هوا باشد. متاسفانه ایرانیان ضد ایران در همسویی آشکار با اسرائیل و نئوکانها و در صدر خیانتکاران به ایران وایرانی یعنی فرقه ننگین رجوی تا توانستند آتش بیار معرکه نابودی برجام شدند. و حالا نیز نگران روی برگرداندن رژیم بسمت شرق شده اند. عجبا؟

مخالف خوانهای بی خرد و اندیشه و تجار سیاست پیشه ای که سرنوشت مردم ایران را وسیله قدرت پرستی برای بعضی و تفریح و  بازی و سرگرمی سیاسی و یا ناندانی خود در تلویزیونها و سایتهای صد من یک غاز خود شان کرده اند به هیچ چیز و هیچ کس نیز در قبال این مواضعشان پاسخگو نیستند.

اینها همانها یا وارثان فرهنگی و فکری کسانی هستند که چشم بسته مشروطه را پذیرفتند، بعد هم با تغییر جهت باد آنرا نابود و بدست رضا خان سپردند بعد با اصلاحات رضا خان هم مخالفت کرده و خود را و کشور را تسلیم انگلیس کردند و دوران محمدرضا شاه را نیز با اصلاحات ارزی و انقلاب سفید شاه هم از بیخ و بن مخالفت کردند. کسانیکه همه چیز را یا سیاه میبینند و یا سفید و هیچ دخل و تصرفی در محتوا و سرنوشتی که در آینده با این رویکردهایشان رقم میزنند یا در آن سمت قدم برمیدارند ندارند. بعد هم همین حضرات خود شدند منتقدینی که فریاد زدند چرا کورکورانه بدون دانش و ارزیابی و درک و فهم و دانش لازم به چنین مخالف خوانیهایی پرداختید!!!!!! و انگار نه انگار که خود در میانه میدان بودند.

اینها همان کسانی هستند که انقلاب 22 بهمن 1357 یک روز انقلاب کبیر است و چند روز بعد نکبت. نکبتی که خود آنرا بدست خود رقم زده اند ولی در یک رویکرد دجالگرانه و عوامفریبانه از فرقه رجوی و سرکرده تبهکار آن گرفته تاهمه به اصطلاح آپوزیسیون خارج کشور و حتی بسیاری از داخل کشوریها از جمله احمدی نژآد که مخالف قرار داد با چین شده است. هر ناظر خارجی را انگشت به دهان میکند که مگر میشود ایرانی با فکر حرف بزند؟ میشود یکبار ایرانی مانند مردم فرانسه از انقلاب خود دویست سال هم که گذشت با همه کشتاری که در آن شد و… دفاع کند و استوار پای یک ایده و فکر و اندیشه و سیاست و تصمیم بایستد؟

اینگونه ایرانیان (جدای از عوامل خارجی) هیچگاه نمی اندیشند که چرا با دشمن ترین دشمنان ایران و ایرانی همسو هستم و هستیم؟ در هر زمانی باشد فرقی نمیکند زمان  قاجار یا پهلوی یا جمهوری اسلامی؟

خیراینگونه ایرانی مذبذبی که بدلیل ناتوانی ساسانیان کشور را به اعراب سپردند و 1400 سال است غلط کردم میکنند داستانشان هنوز که هنوز است ادامه دارد. ایران وطن نشود تا نسلی متفکر و دور اندیش و با فکر و خرد و اندیشه در مورد سرنوشت آن تصمیم بگیرد. بیخود نیست که این ایرانیان بی فایده و بی اثر و عمدتا مخرب هیچگاه نتوانسته اند سرمنشاء اثری مثبت و ماندگار در ایران باشند.

اینگونه ایرانیان که ید طولانی در دوری از کار حزبی دارند با این وجود چندین قرن است که عضو یک حزب واحد هستند بنام حزب باد. این باد یکروز بی بی سی است یک روز رادیو اسرائیل یک روز شبکه های اجتماعی وصل به قدرتهای خارجی یک روز حتی جناحهایی از درون رژیم و … ایرانی باید به این سیکل معیوب ولی کشنده و مخرب پایان دهد تا بتواند بر سرنوشت خود اثر گذار باشد.

به امید آن روز

داود باقروند ارشد

فروردین 1400

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes