گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

نامه سرگشاده داود باقروند ارشد عضو سابق مجاهدین وشورای ضد ملی به وزیر خارجه فرانسه به مناسب 30خرداد تولد نکتبار تروریسم داعشی در ایران و منطقه خاور میانه

 نامه سرگشاده به وزیر خارجه فرانسه آقای ژان ایو لودریانFrench Feriegn ministery

با کمال تاسف جهان ازعمل جنایتکارانه کشتار شهروندان فرانسه بویژه پلیس آن کشور با شما همدرد است. من مطمئن هستم که بشریت در خشم و اندوه در کنار مردم فرانسه ایستاده و خواستار محو چنین بربریتهایی از روی زمین هستند.

من اطمینان دارم که سربریدن  معلم و یا پلیس زن فرانسوی توسط فرقه های تروریستی نه تنها کمترین خللی در اراده بشریت برای حفاظت از ارزشهای انسانی آزادی و دمکراسی وارد نمیکند، بلکه همچنین بی صبرانه در انتظار سپرده شدن عاملان اینگونه جنایت بدست عدالت هستند. کشور من ایران نیز همچون دیگر کشورهای جهان توسط عوامل داعش که متاسفانه توسط بعضی کشورهای به اصطلاح اسلامی منطقه نیز حمایت میشوند از این تروریسم بسیار صدمه دیده است.

اهداف اعلام شده تروریسم، خلافت اسلامی! و یا جمهوری دمکراتیک اسلامی! است که در آن حاکمیت در دست یک رهبری عقیدتی خود شیفته همچون مسعودرجوی که به خیال خودش جانشین پیامبراست، میباشد.

جناب وزیر

متاسفانه وجود فرقه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و رفتارغیر انسانی آنها زخم عمیقی است بر پیکره جوامع نوین که بهبود آن با پیشگیری از پیدایش آنها قبل از کسب قدرت (مالی – نظامی – سیاسی) میسر میباشد.  حوادث اخیر اثبات میکند که دنیای آزاد باید بجای اینکه در پس مسائل و مشکلات بدود و واکنشی عمل کند در مقابله و نابودی این فرقه های تروریستی پیشقدم بوده و آینده نگرانه عمل کند. در غیر اینصورت مردم بیگناه بویژه زنان و کودکان بهای آنرا با جانشان میپردازند.

شدت بربریت این اعمال ریشه در تفسیر منحرف و خشونت طلبانه از اسلام دارد که بوضوح در تضاد با روح و فلسفه تاریخی آن است.

علیجناب

با تجربه سی ساله ام در مجاهدین خلق ایران، مایلم تاکید کنم که فرانسه یکی از خطرناکترین تهدیدات از نوع القاعده و داعش را با قبول حضور موقت آنها حتی با ویزا، بطور خاص رهبران آن همچون مریم رجوی در اور سور واز در شمال پاریس در آسیتن میپرورد.

مایلم با اشراف کامل و دقیق و از درون این فرقه تبهکار داعشی،  بعضی ویژ‏گیهای مشترک فرقه مجاهدین خلق ایران با داعش و القاعده بشرح زیر به اطلاع برسانم.

 1. باوجودیکه مجاهدین به رهبری عقیدتی و مادام العمر از نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند و سالیان است که آنرا در درون سازمان علیه اعضا و خانواده های اعضای خود با شدت و حدت هرچه تمامتر به اجرا میگذارند، تظاهر به دمکراسی خواهی و انتخابات آزاد میکنند.
 2. آقای وزیر فراموش نکنید که مسعود و مریم رجوی اولین رهبران تروریستی بوده اند که در خاور میانه عملیات ضد بشری کشتار انتحاری در مکانهای عمومی مانند مساجد را بنیان گذاشته و دهها موردش را در ایران اجرا کرده است.
 3. این تشکل قرون وسطایی حتی علیه جداشدگان در داخل کشور فرانسه جاسوسی میکنند و اسناد و مدارک آنها را دزدیده و با کمک پولهای کشتاریهایکه برای صدام حسین از  مردم ایران و کردهای عراق کرده اند، وکیلهای پرقدرت را استخدام میکنند تا از جداشدگان از فرقه اش در همین فرانسه را با فریب قضائیه فرانسه انتقادم بگیرند.
 4. آنها اعتقادات ضد غربی و ضد دمکراتیک خود را از افکار عمومی مخفی میکنند. تنها دلیلی که مسعود ومریم رجوی اعتقادات و کارکردهای نوع داعشی خود را فعلا بارز نمیکنند این است که ایندو در حال حاضر در غرب در دسترس قانون  هستند، ولی منتظرند که بقدرت برسند. آنوقت جهان یکی از وحشتناکترین و وحشیانه ترین حکومتها را بخود خواهد دید. نمونه بربریت آنها، دستور به خود سوزیهای زمان دستگیری مریم رجوی توسط پلیس فرانسه بود. در آن زمان من در کمپ اشرف بودم و دستور و رهنمود این بود که همه آماده شوند تا درصورتی که دستور آمد به تمامی منافع و اتباع فرانسه در سراسر جهان حمله شود.
 5. مجاهدین عمیقا به ترور و خشنونت جهت رسیدن به اهداف سیاسیشان اعتقاد داشته و تنها وسیله ای است که بدان تکیه میکنند. در صورتیکه در مجامع بین اللملی و سیاسی و کنفرانسها تظاهر به مخالفت با مبارزه مسلحانه میکنند. این درصورتی است که در آرم رسمی آنها سلاح بعنوان اعتقاد ایدئولژیک به ترور و خشنونت کماکان وجود دارد.
 6. مجاهدین بشدت حقوق بشر را نقض میکنند. اعضاء منتقد را دستگیر، شکنجه، زندان و میکنند و در زمان دیکتاتور سابق عراق صدام آنها را پس از طی شکنجه و زندان در اشرف به زندان ابوقریب تحویل میدادند. سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2005 نقض شدید حقوق بشر را توسط آنها گزارش و محکوم کرد.
 7. آنها در همکاری با ارتش دیکتاتورسابق عراق صدام حسین در زندانی کردن و مغزشویی و اعدام زندانیان جنگ ایران و عراق دست داشتند.
 8. آقای مسعودرجوی در نشریه رسمی خود از بکارگیری کودکان ده ساله در جنگ علیه کشورهای امپریالیستی آشکارا سخن گفته است. عین نشریه مجاهد و مطلب در نزد اینجانب هست و نسخه ای از آن برایتان ارسال میشود. تا در صورت نیاز عینا بعنوان یک مدرک جنایت علیه کودکان تقدیم هر دادگاهی گردد.
 9. مسعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین بعد از حمله به ایران در سال 1367 تحت نام فروغ جاویدان که منجر به کشته شدن 1400 تن از مجاهدین شد دستور به صدها ازدواج اجباری زنان باقی مانده از شوهران کشته شده در جنگ با مردان همسر مرده و یا مردان مجرد درون تشکیلات داد.
 10. مسعود رجوی که خودش را خلیفه مسلمین و رهبر عالی عقیدتی-سیاسی مردم جهان میداند، یکسال بعد فرمان طلاق اجباری خانواده های مجاهدین و هواداران راصادر کرد. و بدنبال آن خودش با زنان مطلقه بعنوان صاحب آنها ازدواج نمود.
 11. در همین رابطه جهت هموار کردن ازدواجش با زنان مجاهد مطلقه همه کودکان را از خانواده ها جدا نمود تا تمامی زمینه های ارتباط و تماس خانوادگی را از بین ببرد. در همین رابطه نزدیک به 800 کودک هفت ماهه تا 7 ساله از خانواده ها جدا شده و به کشورهای مختلف اروپا و آمریکا فرستاده شدند. تا در پایگاههای مجاهدین در آنجا مورد شتشوی مغزی قراربگیرند تا بتوانند بعنوان سرباز به عراق باز گردانده شود. چنانکه بسیاری از این کودکان در سنین 14-16 سالگی برخلاف کنواسیونهای ژنو برای جنگ به عراق اعزام شدند که بسیاری نیز تا بحال کشته شده اند بعضا حتی در قرارگاه اشرف مجاهدین در عراق خودکشی کردند. و بعضی نیز بشدت در اثر این ناملایمات دوری از خانواده و فشارهای ناشی از مغز شویی … دچار مشکلات روحی و روانی شدید هستند.
 12. اخیرا کودکانی که بزرگ شده اند و در سوئد جزء پلیس آن همچون حنیف عزیزی و یا به درجات عالی تحصیلی رسیده همچون امیر وفا یغمایی و در حال خدمت به بشریت هستند کتابی از جنایات فرقه رجوی علیه کودکان را منتشر ویا در ویدئوهایی آنرا افشا کرده اند.
 13. زنان مجاهدی که توانسته اند فرار موفقی داشته باشند و خود را به غرب برسانند گزارش دلخراش و وحشتناکی از تجاوزات به خود را افشا کرده ومیکنند که بطور سیستماتیک توسط مسعود رجوی درحرمسرایی که مریم رجوی اداره میکند مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
 14. با فتوای مسعود رجوی و مدیریت مریم رجوی حتی رحم زنان عضو این فرقه با عمل جراحی بیرون آورده میشود تا هرگونه امید به خروج از سازمان و بازگشت به زندگی و شرایط انسانی را در بین آنها نابود کنند.  بسیاری از این زنان آماده اند تا در مقابل هر کمیته حقیقت یابی شهادت دهند.

جدای از شباهت های ماهوی فرقه رجوی و داعش بسیاری از صاحب نظران امور ایران و عراق معتقدند که فرقه رجوی در زمان حضور نیروهایش در عراق پشتیبانی رسانه ای و لجستیکی داعش را نیز برعهده داشت. آنها بسیار بر این امر که بعد از بقدرت رسیدن داعش در عراق از مجاهدین حمایت خواهند کرد سرمایه گذاری کرده بودند و در تمامی اخبار خود از جنایات داعش بعنوان عملیات انقلابیون یاد میکردند.

عالیجناب

مجاهدین با استراتژی نابودی امپریالیزم جهانی به رهبری امپریالیزم غرب تاسیس شده است. علم یقینی ما با  30 سال تجربه در درون این فرقه. آنها فقط در تاکتیک تظاهر به همراهی با تمدن غرب و دمکراسی میکنند تا روزی بقدرت برسند تا بتوانند نیات استراتژیک خود را پیاده کنند.

در همین رابطه احتمالا مجاهدین بعنوان تروریست های خوب طبقه بندی شده اند که رهبرانشان قادرند مقر فرماندهیشان را در اورسورواز پاریس دایر نگهدارند و یا با ویزا به کشور شما بیایند. جهت اطلاع آن عالیجناب، باید عرض کنم که بر اساس سندمنتشره در رسانه ها علیرضا جعفرزاده از مقامات بلندپایه آنها در آمریکا همین اواخر جهت اثبات وفاداریش به مسعود و مریم رجوی تقاضای عملیات انتحاری نموده است که سندش به همراه است.

شما میتوانید با بسیاری از سیاستهای رژیم حاکم برایران همچون بسیاری از ایرانیان مخالف باشید ولی این نباید دلیلی گردد که به تروریسم داعشی نوع ایرانی در کشورتان بیش از این اجازه تحرک و فعالیت دهید. شما اگر در مخالفت با رژیم ایران خود را حامی مردم ایران تلقی میکنید، باید گفت که مردم ایران چهل سال است نفرت خود را نسبت به افکار و عقاید داعشی و تروریسم فرقه رجوی به عیانترین شکل در نفی کامل آنها نشان داده اند. در راستای منافع عالی مردم ایران نباید حتی با ویزا نیز به مریم رجوی اجازه ورود به کشورتان را بدهید. و اینگونه مار در استین بپرورید. تروریست خوب و امن وجود ندارد. همه تروریست ها فقط منتظرند تا زمان مناسب برسد تا مانند داعش آتش افروزی کنند و مانند ویروس کرونا گسترش یابند.

با آرزوی موفقیت شما در مقابله با تمامی انواع فرقه های تروریستی.

 

ارادتمند

 

رونوشت:

وزارت خارجه آلبانی

وزارت خارجه انگلیس

وزارت خارجه آمریکا

 

French Feriegn ministery An open letter to the French Foreign Minister Mr. Jean-Yves Le Drian

The world sympathizes with you and your country for the criminal act of killing French citizens, especially the French police as an act of terror. I am convinced that humanity stands with the French people in anger and grief and wants such barbarism to disappear from the face of the earth.

I am envisioned that the beheading of a French teacher or female police officer by terrorist sects not only does not in the least undermine humanity’s will to achieve the human values ​​of freedom and democracy, but also eagerly awaits the perpetrators of such crimes being brought to justice. My country Iran, like other countries, has been victimize by this terrorism many times by ISIS and Mek elements, which unfortunately are also supported by some so-called Islamic countries in the region.

The stated goals of ISIL are the Islamic Caliphate, in which the rule is in the hands of an ideological leader such as Masoud Rajavi who thinks he is the successor to the Prophet.

Mr. Minister

Unfortunately, the existence of terrorist sects in the Middle East and their inhumane behavior is a deep wound on the body of modern societies, which can be healed by preventing their emergence before gaining financial-military and political power. Recent events prove that the free world should take the lead in confronting and destroying these terrorist sects, instead of being reactive, so that innocent people, especially women and children, do not pay the price with their lives.

The intensity of the barbarism of these acts is rooted in the deviant and violent interpretation of Islam, which is clearly at odds with its historical spirit and philosophy.

Your Honor

With my thirty years of experience in the People’s Mojahedin of Iran, I would like to emphasize that France by accepting a temporary presence even with the visa of the Mojahedin, especially its leaders such as Maryam Rajavi, risks one of the most dangerous threats to its own entity .

I would like to inform you of some common features of the People’s Mojahedin of Iran sect with ISIL and al-Qaeda with full and accurate knowledge and from within this dangerous sect as follows:

Although the Mojahedin believe in the ideological and lifelong leadership of the Islamic caliphate and have been implementing it even within the organization against their members and their families with all their might, intensity and in cruelest manner for years, they pretend to be pro-democracy and free elections.

Do not forget that Massoud and Maryam Rajavi were the first terrorist leaders to launch suicide bombings in public places such as mosques in the Middle East and have carry out dozens of such criminalities in Iran.

This medieval organization even spies on defected members in France and steals their documents with using Honey traps, and with the help of the blood money they earned from Saddam Hussein for killing the Iranian people, hires powerful lawyers to destroy the defected members from its sect by deception of the French judiciary.

They hide their anti-Western and anti-democratic beliefs from public opinion. The only reason that Massoud and Maryam Rajavi do not currently express their beliefs and practices of the ISIS type thoughts is that they are now at reach by the law in the West. Where they are waiting to come to power when the world can experience one of the most horrible and brutal governments on earth. An example of their barbarism was the self-immolation at the time of Maryam Rajavi’s arrest by the French police. I was in Camp Ashraf at that time, and the order was that everyone should be prepared to attack all French interests and citizens around the world if the French did not release Maryam Rajavi.

The Mojahedin deeply believe in terror and violence to achieve their political goals and are the only means on which they rely. While in international and political forums and conferences, they pretend to oppose armed struggle. This is despite the fact that their official logo still includes weapons as an ideological belief in terror and violence.

The Mojahedin are still violating human rights. Decedent members are arrested, imprisoned and tortured, and in the past handed over to Abu Ghraib Prison in Ashraf during the time of former Iraqi dictator Saddam Hussein. In a 2005 report, Human Rights Watch reported and condemned serious human rights violations by them.

In collaboration with the army of former Iraqi dictator Saddam Hussein, they were involved in the imprisonment, brainwashing and execution of prisoners of war between Iran and Iraq.

In his official publication, Mr. Massoud Rajavi has openly spoken about the use of 10-year-old children in the war against Western countries. I have the publication of Mojahedin and the article written by Masoud Rajavi so that if necessary, to be presented to any court as evidence of a crime against children.

. Massoud Rajavi, who considers himself the caliph of the Muslims and the supreme ideological-political leader of the people of the world, issued a decree for the forced divorce of the families of the Mojahedin and their supporters. He then married divorced women as their owners.

In this regard, in order to smooth his marriage with divorced Mujahideen women, he separated all children from their families in order to eliminate all areas of communication and family contact.

In this regard, about 800 children aged seven months to seven years were separated from their families and sent to different countries in Europe and the United States. To be brainwashed in the bases of the Mujahideen there so that they can be returned to Iraq as soldiers. Many of these children between the ages of 14 and 16 were sent to Iraq for war, contrary to the Geneva Conventions, and many have been killed so far. Some of them suffer from severe psychological problems as a result of these hardships of being away from family and the pressures of brainwashing.

Recently, children who grew up and are part of the police force in Sweden, such as Hanif Azizi, or those have reached higher education levels such as Amir Vafa Yaghmaei and are serving their society, have published a book about the Rajavi sect’s crimes against children or exposed it in videos.

Mojahedin women who have managed to escape successfully and reach the West have revealed a harrowing and horrific report of rape that systematically sexual abuse by Massoud Rajavi.

With the fatwa of Massoud Rajavi and the management of Maryam Rajavi as a Pimp, even the wombs of women members of this sect were removed to destroy any hope of leaving the organization and returning to normal life and human conditions among them. Many of these women are ready to report to any fact-finding committee.

The Mojahedin was established with the strategy of destroying global imperialism under the leadership of Western imperialism. With 30 years of experience within this sect. They only pretend to be in line with Western civilization and democracy in tactics until they come to power so that they can carry out their strategic intentions.

In this regard, the Mojahedin are probably classified as good terrorists whose leaders are able to maintain their headquarters near Paris, or its leader Maryam Rajavi comes to your country with a visa. For your information, I must say that according to a document published in the media, Alireza Jafarzadeh, one of Mek’s high-ranking officials in the United States, recently declared his suicidal readiness to prove his loyalty to Masoud and Maryam Rajavi.(the document is attached).

One, like many Iranians, can oppose many of the policies of the ruling regime in Iran, but this should not be a reason to allow Iranian-type ISIS terrorism in your country. If you consider yourself a supporter of the Iranian people in opposition to the Iranian regime, it must be said that the Iranian people have for forty years shown their hatred of the thoughts and ideas of ISIS and the terrorism of the Rajavi sect in the most obvious way in their complete denial of Mek. In the best interests of the French and Iranian people, Maryam Rajavi should be prevented from entering your country, even with a visa, which is nourishing a viper in one’s bosom. There is no good and safe terrorist. All terrorists are just waiting for the right time to start a fire like ISIL and spread like a corona virus.

Sincerely your

Davood Baghervand Arshad

Ex-Mek and NCRI high ranking member

June 2021

CC:

Ministery of Foreign Affairs of Abania

Ministery of Foreign Affairs of England

Ministery of Foreign Affairs of USA

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes