گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

نمایش اعتبار جهانی! یا نبش قبر فرقه رجوی برای مصرف در بازار سیاست روز توسط نئوکانها، رسوایی جهانی دیگری برای این فرقه

داود باقروند ارشد 

WHO ARE MEK? AN INSIDE STOREY BY MEK and NCRI  HIGH RANKING EX MEMBER

WHO ARE MEK? AN INSIDE STOREY BY MEK and NCRI HIGH RANKING EX MEMBER

این روزها بوقهای امپریالیستی ابلهانه برای زیر فشار گذاشتن مقاومت مقامات رژیم در قبال شرایط غیر عادلانه خود  و وادار کردن آنها به قبول شرایط  قدرتهای جهانی درجریان مذاکراتی که این روزها در وین در جریان است.  تا توانستند فرقه تبهکاری را که صدها بار خود مرگش را به اعتبار بی اعتنایی و نفرت مردم ایران نسبت به آن مبتنی بر گزارشات اطلاعاتی خودشان،  مهر و موم کرده اند را از زیر خاک بیرون کشیده و برایش هورا کشیده و نمایش زوال تاریخی او را تا توانستند بطور وارونه نشانه حیات و جنبش و اعتبار، آنهم در نزد اربابان خود جا زدند. 
سند ویکیلیکس و عربستان

 

ولی آگاهانه فراموش کردند بگویند که در این نمایش مضحک نه اعتبار بلکه ایزولایسیون ملی و جهانی(درمیان ایرانیان خارج کشور) به نمایش در آمد، چرا که، گذشته از اینکه در آن از هیچ ایرانی مستقلی از تمام آپوزیسیون ایرانی خبری نبود و گذشته از اینکه مورد نفرت تاریخی مردم داخل کشور است، توده ایرانی خارج کشور نیز بشدت از آن منزجرند  را یاد آوری کنند.  تا شاید بتوانند این کالبد پوسیده و تهی فرقه ای که رهبرش فراری و در بستر بیماری در حال مرگ است، اعضاء یا در بیمارستان و یا در قبرستان آلبانی در حال متلاشی شدن هستند را بعنوان نیروی فشار مورد مصرف قرار دهند.

 

 

چهل و دوسال است که تنها آلترناتیو خودخوانده فرقه رجوی با ویترین شورای ضد ملی مقاومت ضد ایران بعد از ارتکاب اعمال تروریستی قتل و کشتار چه توسط عملیات انتحاری داعشی و یا بمب گذاری در مکانهای عمومی مانند مساجد و مراکز تجمع و چه توسط قتلهایی که توسط تیم های ترور در ایران به اجرا در میآمد علیرغم اینکه نزدیک به 17000 قثل و کشتاری که از مردم ایران فقط در شهرها بجا گذاشت، نه تنها نتوانست کودتایی که در سی خرداد شروع کرده بود را نه سه ماهه بلکه نه حتی سی ساله به اجرا بگذارد و در مدت کمتر از یکسال خود بطور کامل نابود شد و مسعودرجوی و بقیه سرکردگان این فرقه تبهکار تروریستی با بجا گذاشتن هزاران هوادار زیر تیغ رژیم به امن اروپا فرار کردند، چاره ای نداشت جز اینکه برای ادامه حیات ننگین خفیف و خائانه اش که “مقاومت !!!” میخواندش به خود فروشی به اجانب و وطن فروشی به دشمنان ایران روی آورد و با کشتاری که از جوانان مدافع کشور در مرزها برای ارباب مشترک عراقی (صدام حسین) و عربستانی میکرد تحت حمایت مالی، نظامی، لجستیکی، اطلاعاتی آنها قرار گرفته، بتواند به جسد متعفن تاریخی خود که توسط مردم ایران به زباله دان فرستاده شده است سرپوشی بگذارد که بوی گند آن مشام جهانیان را نیآزاد. و با ادعاهای جدید دمکراسی و آزادی خواهی و پوشیدن لباسهای فاخر غربی توسط مریم رجوی بوی تعفن محتوای داعشی خود را کاهش دهد.

نمایش ذلتفرقه ننگین رجوی که تا قبل از سی خرداد 1360 فغانهای ضد امپریالیستی اش گوش جهانیان را کر نموده و همچون امروز که خود را تنها آلترناتیو میخواند، خود را تنها نیروی ضد امپریالیست جهان میخواند و سرکوفتش به بقیه این بود که افتخار کشتن امپریالیستها را در کارنامه خود دارد و خود را در چپ مارکیسیم رده بندی میکرد، بعد از ریخته شدن به زباله دان تاریخ توسط مردم ایران، د ر یک چرخش 180درجه ای  بیکباره  برای حفظ زندگی خفیف خائنانه اش در خارج کشور سر از میانه و پادویی عراق و عوامل امپریالیستها(عربستان واسرائیل)  همانها که تا روز قبل افتخار کشتارشان را داشت در آورد.

قضات بی سواد و احکامی که اعدام نخواهد

سند شماره یک: دادگاههای انقلاب خلخالی (انقلاب) بر وجدانهای انقلابی توده ها تکیه دارد

سند شماره یک: بنابراین صرف محرزشدن هویت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفایت میکرد.

سند شماره یک: بنابراین صرف محرزشدن هویت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفایت میکرد.

مسعودرجوی ایکه تنها حامی و منتقد کم کاریهای اعدامهای دادگاههای انقلاب خلخالی بود. (سند شماره یک |) رجویکه مینوشت “به محض شناسایی مجرم باید او را مستقیم به جوخه اعدام سپرد” و دادگاهی نیاز ندارد.(مراجعه به سند شماره دو). او که افتخارش این بود که حتی باید کودکان 10 ساله را در  جنگ با امپریالیسم گرفت!!! (سند شماره سه ) مسعودرجوی که چه در ایران و چه در درون تشکیلات دست به قتل و شکنجه و زندان مجاهدین و… زد. و هزاران گزارش از این جنایاتش توسط مجاهدین نجات یافته در سراسر فضای دیجیتال منتشر شده است. زنانیکه از تجاوز به حریمشان با قوادی مریم رجوی گزارشات مستند مستقیم از حرمسرای مسعود رجوی را در عراق برای اشرف نشانهایی که زنانشان در بستر رجوی بودند، پخش کردند. مسعود رجوی که حتی جهت حفظ وجود کثیف خود دست به کشتار کردهای عراق زد تا نگذارد توسط مردم عراق سرنگون شود و صدام را نیز اینگونه نجات داد تا باعث شود که آمریکا به عراق حمله کند و آن کشور را به نابودی امروزش بکشاند. حقا برای چنین جرثمه فساد و جنایتی باید امثال پمپئو و جولیانی که بدلیل تبهکاریهایش در آمریکا حق وکالتش نیز از او گرفته شده است هورا بکشند.

سند شماره سه: درجنگ خلقی یک پسر بچه ده ساله هم میتواند با بکارگرفتن رهنمودهای سازمان انقلابی!!! ضربات نظامی به دشمن وارد کند.

سند شماره سه: درجنگ خلقی یک پسر بچه ده ساله هم میتواند با بکارگرفتن رهنمودهای سازمان انقلابی!!! ضربات نظامی به دشمن وارد کند.

مسعودرجوی که داعیه دمکراسی و آزادیخواهی و حقوق بشر امروزش همچون ضد امپریالیست نمایی دیروزش خود را امام زمان صاحب مال و جان و ناموس بشریت شمرد و فراتر از داعش فرمان به قتل خانواده های مجاهدین و هر جنبنده مخالف و منتقد خودش داده مانند آن حکایت آی دزد دزد، مدعی رژیم ایران است تا ماهیت و اعمال  صد بار بدتر از رژیم خود را در تمامی زمینه های ارتجاعی قرون وسطایی مخفی نگهدارد.

مضحکتر اینکه رجوی در آویختن به امدادهای غیبی برای استمرار زندگی خیف خائنانه خودش دست بدامن جنایتکارترین جناحهای امپریالیستی همچون ترامپ و پمپئو و جولیانی شده است. به یمن دلارهای خونین نفتی که از عراق و عربستان به یمن کشتار جوانان ایران در مرزها برای آنها دریافت کرده است دست به خرید بخش ورشکسته افراد وامانده امپریالیستی جهت ایراد چند کلمه در حمایت از خودش و ابراز نفرت نسبت به رژیم ایران برای خودش اعتبار سیاسی بخرد. یعنی بعد از بگور سپرده شدن مسعود رجوی و فرقه اش در ایران بدست مردم و به استناد وزارت اطلاعات عربستان که ویکی لیکس آنرا افشاء کرد و سندش را هم میتوانید با ترجمه اش مشاهده کنند، تنها و تنها با همدست شدن با جنایتکارترین و سیاه ترین جناحهای امپریالیستی  و غرق شدن در همه جنایات آنهاست که میتواند آنهم در شوهای تبلیغاتی برای خود نمایش اعتبار و پشتیبانی سیاسی و جهانی بدهد.

 

قطعا فرقه رجوی حمایت جهانی بزرگی دارد اما در میان جنایتکاران جهانی و همین شو خود نشان میدهد که رجوی و فرقه اش سالیان است که مرده است طوریکه امروزه تنها در آلبانی شاهد صدور کفن و دفن آنها هستیم که روزانه برای جلوگیری از آزردن مشام مردم تیرانا مجبورند مرده های چند دهه پیش خود را هر روز یکی را بعد از دیگری دفن کنند و شهید و خلبان درجه یک و دو … بنامند.

اگر این است اعتبار باید از قول سعدی گفت: عاقلان دانند!!!!

 داود باقروند ارشد 

تیرماه 1400

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes