گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

ماجرای قتل نسرین احمدی، آلان محمدی و محمدرضا صداقت در مجاهدین

«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»
موسی حاتمیان

مقاله ی زیر را که دیدم، بی اختیار بیاد شهر قصه ی زنده یاد مفید افتادم:
 ملا( شروع میکنه به روضه و مرثیه خونی): نگو که حالم خرابه…. گریه کنید مسلمونا. گریه کنید ثوابه… قربون گریه ات برم… آآآآی شب اول قبر که موقع جوابه.همون روز محشر که حساب کتابه ، ثواب این گریه بی حسابه
خر: آقا برو فکر نون باش. گریه ملا آبه
آخ ! آقا جون اون بچه رو ساکت کن
گریه کنین مسلمونا. گریه کنید ثوابه.
خر: خانوم خوشگله تو دیگه چته؟
خاله سوسکه: چیزیم نیست
خر: پس دیگه این اشکها چیه؟
خاله سوسکه: ملا می گه ثوابه
همچنانکه پس از سقوط دولت عراق، که بدستور رجوی برای صاحب خانه ی جدید رقص و کرشمه می کردند!، صریحا همین ترم خط مقاله را توسط مسولان به اصطلاح شورای رهبری مجاهدین طرح  و اجرا می نمودند، که هر کسی بتواند در شهادت دادن برای آمریکایی ها، اشک آنها را در بیاورد جایزه دارد!، و این گریه کردن و به گریه واداشتن مخاطب، جزیی از فرهنگ غالب سازمان مجاهدین شده بود…
البته آقای ایرج مصداقی در متنی مختصر و مفید، پاسخ درخور این نگارنده و مرشد و لوطی هفت خطش را داده است:
فرقه رجوی در جریان سلسله‌ دروغ‌های وقیحانه‌اش، با بلاهت مدعی شده که هنگام شهادت یکی ازعواملش «قاضی زن سوئدی هم بر این همه مظلومیت میگریست و اشکهایش را که بر روی گونه هایش میلغزد را با دستمال پاک میکرد.». به رجوی باید گفت: قاضی دادگاه مرد است و چنانچه چنین عملی از قاضی سربزند بدون شک صلاحیت وی برای رسیدگی به پرونده زیرسؤال می‌رود. به کسانی که این‌چنین دروغ می‌گویند چگونه می‌شود اعتماد کرد؟
اما خالی از لطف نیست، که نمونه های مشابهی از این اندیشه ی دروغ اسلامی را که بر پایه همین روضه خوانی آخوندی در تشکیلات سازمان مجاهدین نهادینه شده است، را با خوانندگان به اشتراک بگذارم.
در واقع، شروع این دگردیسی حوزه ای – آخوندی، با پایان آخرین عملیات سازمان همراه بود، زیرا رجوی بیش و پیش از هر کسی، شکست تمام عیار تحلیل های پوشالی سقوط شتابان، پرواز تاریخساز به فرانسه و تصاحب قدرت طی شش ماه، پرواز تاریخساز به کربلا، و امروز مهران، فردا تهران را در کشتی به گل نشسته ی فروغ جاویدان خویش دیده بود، و تنها راه نجات خود را، البته با اشتباه و ترس بسیار از نقد خویش، در آویختن به احرام ثلاثه شیعیان، و راه اندازی روضه خوانی های تهوع آور، از انقلاب مریم تا عاشورا و امام زمان و…یافته بود.
من که همزمان با شروع این دگردیسی تمام عیار توسط رجوی، و دیدن آینده ای اسفناک برای سازمان، رسماً طی نامه ای، تمامی مسولیت ها و عنوان و رده ی خویش را پس داده بودم، در همان سال ۱۳۷۰ به همراه محمد رضا صداقت، و تنها بدلیل داشتن همین انتقادات به شخص رجوی، در دادگاه سازمان مجاهدین در قرارگاه انزلی(واقع در شهر جلولا- کردستان عراق) به اعدام محکوم شدیم، البته دادگاه های رجوی، مانند دادگاه های خمینی و خامنه‌ای، هیچ سنخیتی با مثلاً دادگاه استکهلم نداشت، و خبری از وکیل یا دفاع هم نبود، زیرا امثال سنابرق زاهدی ها که پیش از جداسری رجوی با خمینی، از طرف سازمان در اختیار او و وردست خلخالی جلاد برای تنظیم احکام شروع قتل عام پشت بام مدرسه رفاه قرار گرفته بودند، حالا پس از جداسری با خمینی، اینبار توسط شخص رجوی برای صدور احکام اعدام و… در تشکیلات سازمان بخدمت گرفته شده بودند، و هیئت منصفه دادگاه های سازمان مجاهدین نیز از اعضایی تشکیل می یافت، که مانند نماز جمعه ی شروع قتل عام زندانیان سیاسی، «فریاد منافق مسلح اعدام باید گردد»، را در یک بستر و دو آوا!، با فریاد «خائن به رهبری، اعدام باید گردد» بر شور و حال نمازگزاران و مومنان مجاهد حاضر می افزودند…و به دلیل همین تفاوت ماهوی و از زمین تا آسمان دادگاه های خلخالی و رجوی با دادگاه استکهلم است، که هر چه قاضی دادگاه طی دو ماه اخیر تلاش کرده است، که به مسوولان حاضر مجاهدین در جلوی دادگاه ساده ترین قوانین و پرنسیپ های حقوق بشری دنیای دمکراتیک را برای کنترل ساندیس خوران و هواداران در صحنه بیاموزد، هنوز نتوانسته است، و شاید بزودی قاضی و دادستان خودشان متوجه شوند، که همزمانی شعارهای دروغین حضرات، با اعتراضات نوری جنایتکار، برای توقف دادگاه اتفاقی نبوده و نیست، بلکه اخلال در روند دادرسی و دادگاه نوری، از آغاز بدستور صریح «فرماندهی کل» امین آباد و اشرف هزار کهکشان بوده و هست!.
اینرا نه از بابت پروسه و درد خویش، بلکه از آن جهت یادآوری کردم، که در مقاله ی مورد اشاره در بالا، برای کوبیدن زنده ماندگان شصت و هفت، از ترم همیشگی رجوی(بزدلی که سال‌ها پیش از مرگ مرده بود) استفاده شده، و از وصیتنامه‌ی علیرضا فتوحی بعنوان مجاهد شهید دانشجوی آمریکا…برای زدن بر سر هر زنده ای از زندانیان سیاسی نام برده شده است، اما خود را به فراموشی می زنند، که اگر علیرضا فتوحی و بلال و …از دانشجویان هوادار مجاهدین در آمریکا بودند، محمدرضا صداقت یکی از دبیران سیاسی تشکیلات سازمان در آمریکا و به تصریح محمد محدثین در دادگاه او، وی هم سطح حسین مدنی بود!، پس بر اساس کدام گناه و جریان کدام دادرسی عادلانه به او حکم اعدام داده شد؟، و مگر نهایتاً پس از سر به نیست کردن در واحد‌های مسکونی انتهای کمپ اشرف، خبر خودکشی او را به خارج کشور درز ندادید؟.
مگر رهبری عقیدتی شما در نشست های طعمه و حوض و… همواره زیاده خوری نمی فرمود، و از لنین نقل قول نمی آورد، که شرم یک احساس انقلابی است، اگر چه بقول زنده یاد شاملو، گاه آنكه ما را به حقيقت مي رساند خود از آن عاري است، زيرا تنها حقيقت است كه رهايي مي بخشد…اما چرا شرم نمی کنید؟,
آخر کجای مسعود و مریم رجوی با مقوله ی دادخواهی و حقوق بشر و…کوچکترین سنخیتی داشته و دارند، که این دادگاه نوری و پیروزی درخشان جنبش دادخواهی مادران خاوران، به یمن تلاشهای ارزشمند و بی وقفه‌ی ایرج مصداقی و شاکیان اولیه برای دستگیری نوری جنایتکار را می خواهید به نام این ناقضان آشکار حقوق کودکان و حقوق بشر مصادره کنید؟، مگر بدستور رهبری عقیدتی شما، همین مریم رجوی، با ویترین خارجی ارتقاء نقش زنان، و خلق موجود گورزادی بنام شورای رهبری زنان مجاهدین، صفی از قاتلان شکنجه گر پرورش نداد، که نامش را صفی از اشرف تا تهران نامید، البته ایشان و مرشدش خوب می فهمیدند که از اشرف تا تهران، درب ولایت فقیه غالب و مغلوب بر یک پاشنه‌ی قتل و سرکوب می چرخد، و به همین دلیل بود، که اعضای ارشد همین صف را وادار کردند، که با با ضربات چوب امثال نسرین احمدی ها را در نشست ها به قتل برسانند، یا با هفتصد عضو قدیمی از زندانیان سیاسی زمان شاه تا ما زندانیان زمان خمینی و حتی دختران نوجوان قاچاق شده از اروپا و آمریکا و رمادی را بعنوان نفوذی های وزارت اطلاعات در اشرف دستگیر، شکنجه و تعدادی را به قتل برسانند…، و آیا نماد دادخواهی شما، قتل محمدرضا صداقت، و دهها قتل پس از او تا درون زندان ۴-۱۳۷۳ را بعنوان ناپدید شدگان قهری به رسمیت می شناسد یا خیر؟، آیا آلان دختر نوجوانی که در قاچاق کودکان از اروپا و آمریکا به اشرف منتقل شدند، پس از اعلام نارضایتی و درخواست معصومانه و کودکانه اش، برای تمایل به خروج از اشرف و بازگشت به اروپا، آیا با گلوله کشته نشد، و سپس خودکشی و در شدن تیر ناگهانی از سلاح در حین پست شبانه اعلام نکردند؟، در حالیکه همه می دانستند که هیچ سلاحی در حین پست، مسلح نبود!، و مگر تنها شاهد کشته شدن آلان نوجوان(زهره) را نیز به مأموریت بی بازگشت نفرستادند، تا به همراه فهمیه و…به محض ورود به خاک ایران، در آن مأموریت از پیش لورفته در حوالی کرند و اسلام آباد کشته شوند…
آقای نگارنده به چه چیز رهبران عقیدتی اش افتخار می کند؟، آیا ایشان و مرشدانش به زوال عقل دچار شده اند، و نیاز به یادآوری اسامی و مستندات بیشتری دارند، تا ضمن یادآوری جنایات مشابه پس از قتل عام زندانیان سیاسی، دیگر خفه خون بگیرند، و نوبت محاکمه ی خویش را، به همراه خامنه‌ای، رئیسی و دیگر جانیان انتظار بکشند، بی هیچ خنده ای!،
 زیرا با دستان توانای ایرج مصداقی، مختار شلالوند، حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی، بر قفل چهل ساله‌ی دادخواهی و راهروی قتل عام، اکنون کلیدی چرخیده، و در هر لحظه و هر جلسه، می لرزد بر لبان حمید نوری، مثل نتی گمگشته در راهروی مرگی که نام رئیسی جلاد بر دیوارهای آن نقش بسته است،
و پشت ِ‌مردمكان چشم های نوری
که دو دو می زند در هر شب و روزی
فرياد هزاران زنداني قتل عامی است
كه در حضور دوباره ای
 آزادي را
به لبان برآماسيده
گل سرخي پرتاب می کنند
ورنه
اين ستاره بازي
حاشا
چيزي بدهكار مهرتابان شما نیست!.
در پایان، برای تلطیف فضای خوانندگان، به این جنابان نواندیش دینی و دادخواهی! یادآوری کنیم که اولاً خسن و خسین دختران معاویه نبودند، و فرزندان امام علی شمایان بودند، و ثانیاً دختر نبودند و پسر بودند!
 با امید به پیروزی جنبش دادخواهی، برای خیز بزرگتر پیگیری قضایی رئیسی جلاد پس از پیروزی در دادگاه نوری جنایتکار، از تمامی اعضای خانواده بزرگ جنبش دادخواهی مردم میهنمان، شاهدان دادگاه و هر ایرانی که قلبش برای سرنگونی اشغالگران حکومت اسلامی، و آزادی مردم و میهنمان می تپد، انتظار دارم که بعنوان یک وظیفه ی ملی و میهنی، با قاطعیت تمامی همدستان رئیسی و نوری را در این دادگاه و حواشی آن افشاگری و بعنوان خائنین به مادران خاوران و جنبش دادخواهی مردم ایران، مانند همدستان با فاشیسم هیتلری و هولوکاست طرد کنیم. ما پیروز می شویم!.
موسی حاتمیان
سه شنبه سیزدهم مهر/ Oktober 5,2021

منبع:پژواک ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes