مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

افشای تروریسیم فرقه مسعود رجوی در سمینار دانشجویان و محققین علمی دانشگاه کلن

img-20161031-wa0002 ارتباط نقض حقوق بشر در گروهها و فرقه های تروریستی همچون فرقه رجوی با موضوع انرژی و روابط بین فرهنگها

 

روز شنبه 29 اکتبر انجمن نه به تروریسم و فرقه ها توسط اتحادیه دانشجویان و محققین علمی به سمینار تفاوتها و ارتباطات بین فرهنگها و بحران انرژی در جهان دعوت شده بود.

قسمتی از مباحث مطرح شده در سمینار یکروزه بشرح زیر بودند:

  • درمان تعاملات بین فرهنگها (آقای دکتر دکتر ار. اشمیت از حزب سوسیال دمکرات آلمان)
  • بحران انرژی و انرژی سالم در جهان و اثرات آن درجهان (آقای دکتر فوگار)
  • رسانه ها در جنگ و جنگ در رسانه ها (خانم مهستی قلی زاده)
  • مهاجرت و نقض حقوق بشر (آقای دکتر آلوست علی اف)
  • ارتباط نقض حقوق بشر در فرقه ها با گسترش تروریسم در جهان ( داود ارشد)
  • استاتو حقوقی دریای خزر (آقای دکترام. آسف )
img-20161031-wa0001

آقای دکتر دکتر از اشمیت از حزب سوسیال دمکرات آلمان

در این سمینار آقای داود ارشد بطور مفصل رابطه مستقیم و حتی بنیادی نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه مسعود رجوی بنام فرقه مجاهدین خلق ایران با تبدیل شدن آنها به فرقه های تروریستی که جهان را تهدید میکند پرداختند.

ایشان ضمن تشریح اینکه چگونه خودشان و دیگر اعضای فرقه مسعود رجوی بویژه زنان قربانی نقض حقوق بشر در این فرقه بوده اند نقش و موضوع بحران انرژی در جهان و تمرکز آن بر مصرف سوخت های فسیلی همچون نفت که بطور طبیعی در مناطق مشخصی از جهان مانند خلیج فارس تمرکز یافته و در نتیجه تسلط برآن را بعنوان یکی از ریشه های جنگها و منازعات کنونی بویژه جنگهای نفت یا انرژی محور و بحرانهای حقوق بشر ناشی از آن و در همین رابطه بکارگیری گروههای تروریستی همچون داعش و فرقه تروریستی مسعود رجوی توسط کشورهای سلطه جو در گذشته توسط آمریکا و عراق صدام حسین و در حال حاضر عربستان سعودی در چنین منازعاتی را بطور مفصل برشمرد که اگر جهان بسوی انرژیهای بهتر همانند انرژیهای سالم از جمله باد و خورشیدی و …برود عطف به اینکه هر کشور میتواند مستقلا تهیه و مصرف کند در نتیجه از میزان این “بحران تسلط بر مناطق نفت خیز” کاسته شده و در نتیجه بشریت کمتر شاهد فجایعی همچون جنگ خلیج در گذشته و جنگ یمن و سوریه در حال حاضرخواهد بود، و در نتیجه بحران مهاجرت و نقض حقوق بشر… و رشد گروههای تروریستی را میتوانست نداشته یا کمتر داشته باشد. چون همانگونه که در سالهای گذشته شاهد بوده ایم گروههایی تروریستی همچون فرقه رجوی و یا گروه داعش هرکدام مولود بحرانهای منقطه هستند. یکی بحران  و جنگ بین ایران و عراق یکی هم جنگ خلیج و بی ثباتی منطقه .

img_20161029_140530

عکسی از سخنرانان سمینارو آقای دکتر دکتر از حزب سوسیال دمکرات آلمان در کنار آقای ارشد

آقای ارشد در خاتمه به سوالات حضار در مورد گروه تروریستی مجاهدین پاسخ دادند.

در ارتباط با سوال: رابطه تعاملات بین فرهنگی  بویژه بحران انرژی با گسترش تروریسم گروههای همچون فرقه رجوی و داعش آقای داود ارشد اینگونه توضیح دادند که:

درصورت بهبود تعاملات بین فرهنگی و افزایش کیفت آن، اولا از ایزوله ماندن مهاجران در کشورهایی که در آن زندگی میکنند کاسته میشود، در نتیجه گروههای تروریستی نمیتوانند با انگشت گذاشتن به مشکلات این جوانان آنها را بسمت تندرویهای افراطی و جذب در گروههای تروریستی همچون داعش و فرقه تروریستی مسعود رجوی بکشانند. اما مهمتر اینکه اگر منازعات ناشی از تسلط بر مناطق نفت خیز وجود نداشت یا به این میزان نبود گروههای تروریستی مانند فرقه رجوی نمیتوانستند خود را بعنوان عواملی به کشورهایی همچون عربستان جهت بهره برداری در اینگونه منازعات عرضه کنند بنابراین کسادی بازر سیاست ارائه و بهره برداری از تروریسم منجر به از بین رفتن آنها میشد. در صورتیکه در حال حاضر پولهای عربستان آنها را فعال نگهمیدارد. اینگونه فرقه های تروریست این پتانسیل را دارند که  حتی در قتلعامهایی همچون یمن و چه بسا در صورت درگیری مستقیم عربستان با ایران  مورد بهره برداری قرار بگیرند.

14633671_10154686108300844_7436341580824910507_o 14859721_10154686086620844_3102216565775169070_o

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.